Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ385 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 22/09/2023

Giảm 10% học phí khi đăng ký trước khai giảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (18 Tuần) S9XTYZ150 7 - CN, 08:00 - 09:30  (18 Tuần) 23/09/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ115 7 - CN, 08:00 - 09:30 23/09/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ112 7 - CN, 13:00 - 15:15 23/09/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 1 S1GDYZ082 T7 - CN; 15:30 - 17:45 23/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ329 T7 - CN, 15:30 - 17:45 23/09/2023

Giảm 10% khi đk trước kgiảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ116 2 - 4 - 6, 08:30 - 10:00 25/09/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S9XTYZ146 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 25/09/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ330 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 25/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY562 T7-CN, 13:00-15:15 30/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY562 T7-CN, 13:00-15:15 30/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ180 2-4-6; 19:30-21:00 02/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY458 2-4-6, 18:00-19:30 02/10/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY458 2-4-6, 18:00-19:30 02/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Cấp tốc S3XTYZ353 2-3-4-5-6; 10:15-11:45 02/10/2023

Ưu đãi 5%HP khi ĐK trước ngày KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ149 3 - 5, 09:30 - 11:45 03/10/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY028 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 03/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ264 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 03/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ356 3-5; 9:00-11:15 03/10/2023

Ưu đãi 5%HP khi ĐK trước ngày KG

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ206 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 03/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS048 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 20/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ235 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 20/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ114 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 20/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ222 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 20/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Niên 6 S1SNLZ002 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 20/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ358 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 20/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX032 2-4-6, 19:45-21:15 20/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY083 3 - 5, 19:15 - 21:30 19/09/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ152 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 19/09/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ235 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 19/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW015 3 - 5, 19:15 - 21:30 19/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY069 3 - 5, 09:30 - 11:45 19/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 S9XGSZ003 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 19/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY072 3 - 5, 19:15 - 21:30 19/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S1SHLZ033 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 19/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX325 3 - 5, 19:30 - 21:30 19/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ384 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 19/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 8 TSXOB006 3-5, 19:30-21:30 19/09/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ283 3 - 5; 8:30 - 10:45 19/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ230 3 - 5; 14:00 - 15:30 19/09/2023

Giảm 10% khi đky trước Kgiang

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 4 S9XTXZ079 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:45 - 10:15 18/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ147 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 18/09/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ124 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 18/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX024 2-4-6, 10:15-11:45 18/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ312 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 18/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 S8HKKYZ025 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 18/09/2023

Giảm 5% + tặng sách  khi đóng TRƯỚC NGÀY KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS029 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 18/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY073 2-4-6, 19:45-21:15 18/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY455 2-4-6, 8:30-10:00 18/09/2023

Giảm 5% ĐK trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY559 2-4, 14:00-16:15 18/09/2023

Giảm 5% ĐK trước khai giảng

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ101 2-4-6; 19:30-21:00 18/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX024 2-4-6, 10:15-11:45 18/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ322 2-4-6, 10:15-11:45 18/09/2023

Giảm 5% khi đăng kí trước khai giảng

SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY559 2-4, 14:00-16:15 18/09/2023

  Giảm 5% khi đăng kí trước Khai Giảng

SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY455 2-4-6, 8:30-10:00 18/09/2023

Giảm 5% khi đăng kí trước Khai Giảng

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ243 2 - 4; 8:30 - 10:45 18/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY082 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 18/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ322 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 18/09/2023

Giảm 5% HP khi ĐK trọn khóa trước ngày KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ365 T7 - CN, 13:00 - 15:15 17/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ248 T7 - CN, 13:00 - 15:15 17/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Niên 3 S1SNSZ010 T7 - CN; 09:00 - 11:15 17/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 4 S1ETXZ003 T7 - CN, 14:00 - 16:15 17/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW012 7 - CN, 09:30 - 11:45 17/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 S9SOS007 7 - CN, 13:00 - 15:15 17/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ184 SÁNG CHỦ NHẬT, 08:00 - 11 :30 17/09/2023

Giảm 5% khi đóng TRƯỚC NGÀY KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ100 T7-CN; 09:00-11:15 17/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ251 T7-CN; 14:00-16:15 17/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ357 7 - CN , 09:45 - 12:00 16/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ324 T7-CN, 9:30-11:45 16/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ352 T7-CN; 14:00-16:15 16/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ383 7 - CN, 15:30 - 17:45 16/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLZ113 T7 - Chủ nhật, 9:00 - 11:15 16/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE542 T7-CN, 13:00-15:15 16/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thương Mại Nâng Cao 1 TSSGY020 T7-CN, 15:30-17:45 16/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ324 T7 - Chủ nhật, 9:30 - 11:45 16/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ247 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 15/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ356 2 - 4 - 6, 08:00-09:30 15/09/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 TSXGE053 2-4-6, 18:00-19:30 15/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S8SHLZ020 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 14/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL163 3-5, 19:30-21:30 14/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ142 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 14/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ327 3 - 5; 09:30 - 11:45 14/09/2023

Giảm 10% khi đky trước Kgiang

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ202 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 13/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ386 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 13/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW028 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 13/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 6 S2XGOL003 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 13/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY072 2-4-6, 10:15-11:45 13/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY058 2-4-6, 8:30-10:00 13/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY057 2-3-4-5-6, 15:15-11:45 13/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ249 2-4-6; 19:30-21:00 13/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng cao 5 Online (18 tuần) S3XGOW2 2-4-6; 21:30-22:30 13/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL164 2-4-6, 18:00-19:30 13/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE052 2-4-6, 19:45-21:15 13/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S4XOQ018 3 - 5, 19:15 - 21:30 12/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ077 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 12/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ203 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 12/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ311 3 - 5; 14:00 - 16:15 12/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ191 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 12/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ228 3 - 5; 19:15 - 21:30 12/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ250 3-5-7; 19:30-21:00 12/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng cao 5 Online S3XGOW1 3-5-7; 19:30-21:00 12/09/2023
SHZ QUẬN 3
Đàm Thoại Thương Mại 5 S2SHWZ063 3 - 5, 19:15 - 21:30 12/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS035 3-5, 19:30-21:30 12/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ326 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 12/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ321 3 - 5 - 7, 18:00 - 19:30 12/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ217 3 - 5, 9:30 - 11:45 12/09/2023

Giảm 5% HP khi ĐK trọn khóa trước ngày KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ381 2 - 4 - 6, 19:45-21:15 11/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 2 S9SHEZ108 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:45 - 10:15 11/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ095 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 11/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW014 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 11/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S4XOQ017 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 11/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp tốc 1 (8 tuần) S3XTYZ349 2-4-6; 14:00-16:15 11/09/2023

Ưu đãi 5%HP khi ĐK trước ngày KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ047 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 11/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE062 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 11/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ081 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 11/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ136 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 11/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY059 2-4-6, 18:00-19:30 11/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ238 2-4-6; 17:45-19:15 11/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 5 TSXTKW018 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 11/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW173 2-4-6, 19:45-21:15 11/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ359 T7 - CN, 15:30 - 17:45 10/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ190 T7 - CN,  14:30 - 16:45 10/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Niên 6 S1SNLZ001 T7 - CN; 14:00 - 16:15 10/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX024 7 - CN, 09:30 - 11:45 10/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ233 T7 - CN, 09:45 - 12:00 09/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Niên 2 S9SNEZ003 7 - CN, 15:30 - 17:45 09/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 2 S9ETEZ011 7 - CN, 09:30 - 11:45 09/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY457 T7-CN, 13:00-15:15 09/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ300 T7 - Chủ nhật, 9:00 - 11:15 09/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ319 T7 - Chủ nhật, 13:00 - 15:15 09/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng 2 Online S4XOE077 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 08/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ122 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 08/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS337 2-4-6, 19:45-21:15 08/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S4SOX026 3 - 5, 19:15 - 21:30 07/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ364 3 - 5, 09:45 - 12:00 07/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLZ103 3 - 5 -7; 17:45 - 19:15 07/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ313 3 - 5; 19:15 - 21:30 07/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSZ094 3 - 5; 19:15 - 21:30 07/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE543 3-5, 9:30-11:45 07/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY066 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 06/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ344 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 06/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 6 Online S4XGOL002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 06/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ118 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 06/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S8SHBZ004 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 06/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S9XTQZ019 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 06/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ247 2-4-6; 08:30-10:00 06/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ191 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 06/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ215 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 06/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S3XOQ5 2-4-6; 19:30-21:00 06/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng cao 5 S3XGWZ2 2-4-6; 17:45-19:15 06/09/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ150 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 05/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ201 3 - 5, 19:15 - 21:30 05/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 Online S4XOE074 3 - 5, 19:15 - 21:30 05/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ128 3 - 5, 09:30 - 11:45 05/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S9XGEZ007 3 - 5, 19:15 - 21:30 05/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ175 3-5-7; 17:45-19:15 05/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ135 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 05/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Niên 2 S1SNEZ013 3 - 5 -7; 17:45 - 19:15 05/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK4 S8HKKSZ007 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 05/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE444 Thứ 3-5, 18:00-19:20 Thứ 7, 18:00-19:30 05/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S4XGOY010 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 04/09/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S6SHXZ096 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 04/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 (8 tuần) S3XTSZ248 2-4-6; 14:00-16:15 04/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ107 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 04/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ179 2-4-6; 17:45-19:15 04/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ335 2-4-6;19:30-21:00 04/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW172 2-4-6, 10:00-11:30 04/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE439 2-4, 14:00-16:15 04/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX323 2-4, 14:00-16:15 04/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 8 TSXOB005 2-4-6, 18:00-19:30 04/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS025 2-4-6, 19:45-21:15 04/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX030 2-4-6, 19:45-21:15 04/09/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S6SHSZ098 2 - 4; 8:00 - 10:45 04/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ188 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 30/08/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ048 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 24/08/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ119 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 22/08/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ076 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 21/08/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S8XTQZ017 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 19/08/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ047 2 -  4 - 6, 19:30 - 21:00 18/08/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ080 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 15/08/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ042 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 14/08/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 S8SGYZ002 3 - 5, 19:30 - 21:00 11/07/2023
SHZ7 Long An
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ136 7 - CN, 09:30 - 11:45 24/06/2023

GIẢM 10% KHI ĐK TRƯỚC KG

Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn