Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 5 TSSOW003 3-5, 19:30-21:30 21/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 S8HKKYZ013 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 25/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ091 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 25/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY044 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 25/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ258 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/05/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY032 3 - 5 - 7, 08:00 - 09:30 26/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ154 T7-CN; 9:00-11:15 28/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ081 7 - CN, 09:30 - 11:45 28/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 (100% Nghe Nói) S9HKYZ003 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 01/06/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc Online 1 S9XOY035 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 09:30 - 11:00 01/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Cấp tốc S3XTYZ270 2-3-4-5-6; 14:00-15:30 01/06/2022

Ưu đãi 10% khi ĐK trọn khóa trước KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY397 2-4-6, 15:30-17:00 01/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY470 3-5, 13:15-15:30 02/06/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ292 3 - 5, 14:00 - 16:15 02/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ137 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 02/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ243 2 - 4 - 6 ; 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ203 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 23/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ73 2-4-6; 8:30-10:00 23/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S8SOS002 2 -  4 - 6, 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS014 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 09:30 - 11:00 23/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ082 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 S9SHYZ080 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 23/05/2022

GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S6XOY016 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 ONLINE S5XOX006 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 23/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 ONLINE S5XOE019 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cao Cấp 2 TSXGB002 2-4-6, 19:45-21:15 23/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE440 2-4-6, 18:00-19:30 23/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 TSXGS020 2-4-6, 19:45-21:15 23/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY043 2-4-6, 20:00-21:30 23/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ274 T7 - CN, 09:45 - 12:00 22/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE027 T7 - CN, 13:00 - 15:15 22/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE031 7 - CN, 09:30 - 11:45 22/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ135 Sáng CN, 08:30 - 11:30 22/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S5XTLZ049 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 22/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY471 T7-CN, 13:00-15:15 21/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ241 3 - 5 - 7; 17:45-19:15 21/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ171 T7 - CN ; 13:15 - 15:30 21/05/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ291 T7 - CN, 13:00 - 15:15 21/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ295 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 21/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ297 T7 - CN, 09:45 - 12:00 21/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ117 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 21/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ122 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 21/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ254 T7-CN ; 9:30-11:45 21/05/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ONLINE S5SOY011 T7, CN 9:00 - 11:15 21/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ088 7 - CN, 15:30 - 17:45 21/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S2XTBZ033 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 20/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ272 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 20/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp 1 S3XTYZ267 3 - 5; 14:00-16:15 19/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S8SOY015 3 - 5- 7, 19:30 - 21:00 19/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ256 3 - 5; 14:00 - 16:15 19/05/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS011 3 - 5 -7 , 17:45 - 19:15 19/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ087 3 - 5, 19:15-21:30 19/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S4XGEZ019 3 - 5, 19:15-21:30 19/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTY255 3 - 5; 19:15 - 21:30 19/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ041 3 - 5, 19:15 - 21:30 19/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ082 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 19/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBZ79 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 18/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ195 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 18/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ262 2-4-6; 10:00-11:30 18/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ290 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 18/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ010 2 - 3- 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 18/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS013 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 18/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S5XGYZ003 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 18/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY049 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 18/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY033 2-4-6, 08:30-10:00 18/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY390 3-5 ; 15:30-17:45 17/05/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ242 3 - 5; 14:00-16:15 17/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp 1 S3XTYZ266 3 - 5 - 7; 17:45-19:15 17/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ186 3 - 5, 9:00 - 11:15 17/05/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ158 3 - 5 ; 19:15 - 21:30 17/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTE246 3 - 5; 19:15 - 21:30 17/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ217 3 - 5: 17:45 - 20:00 17/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 Online S4SOY031 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 17/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS021 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 17/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ116 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 17/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHY170 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 17/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp nâng cao 1 online S3XGOY1 3-5-7 18:00-19:30 17/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 ONLINE S5XOS009 3 - 5, 19:15 - 21:30 17/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng cao 1 Online S3SGOYZ1 2- 4 - 6; 17:45-19:15 16/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ249 2 - 4 - 6; 17:45-19:15 16/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ145 2 - 4- 6; 19:30-21:00 16/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S2XTYZ253 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 9:00 - 10:30 16/05/2022

- Giảm 10% HP đăng ký trước ngày KG

- Giảm 15% HP cho HS - SV đăng ký trước ngày KG

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ123 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 15:30 16/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY463 2-4-6; 8:30-10:00 16/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ192 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 16/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ289 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 16/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ029 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 16/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S3XOY42 2-4-6; 19:30-21:00 16/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ300 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 16/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 ONLINE S5XOX007 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 16/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX277 2-4-6, 19:45-21:15 16/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY467 T7-CN, 09:30-11:45 14/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY042 T7-CN, 9:30-11:45 14/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ075 3 - 5 - 7, 19:30 -21 :00 14/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS020 7 -CN, 13:45 - 16:00 14/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 1 S9ETYZ009 7 - CN, 09:30 - 11:45 14/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ100 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 14/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S1XOW2 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 13/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE026 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 13/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL140 3-5, 15:30-17:45 12/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc 2 (HSK3) S8HKKEZ011 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 11/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S1XTKE2 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 08:45 - 10:15 11/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 5 Online S4XOW004 2 - 3- 4 - 5 - 6, 09:45 - 11:15 11/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY393 2-4-6; 18:00-19:30 11/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ271 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 11/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ293 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 11/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY389 3-5 ; 9:30-11:45 10/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY395 3-5, 19:30-21:30 10/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL103 3-5, 19:30-21:30 10/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ292 3 - 5, 14:00 - 16:15 10/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng hợp Nâng Cao 1 S1XGYZ17 3 - 5 ; 19:15 - 21:30 10/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ193 3 - 5, 19:15-21:30 10/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ091 3 - 5, 19:15-21:30 10/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ079 3 - 5, 19:15 - 21:30 10/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE014 3 - 5, 19:15 - 21:30 10/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY043 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 10/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBZ76 2 - 4 - 6 ; 19:30 - 21:00 09/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ050 7 - CN, 15:30 - 17;45 08/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX005 T7-CN, 09:30-11:45 07/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 4 TSNOX003 T7-CN, 9:30-11:45 07/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 3 TSNOS004 T7-CN; 15:30-17:45 07/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ287 T7 - CN, 09:45 - 12:00 07/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLZ90 3 - 5 - 7 ; 17:45 - 19:15 07/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 2 Online S4EOE001 T7 - CN, 10:00 - 11:30 07/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY016 7 - CN, 15:30 - 17:45 07/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 ONLINE S5XOE021 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 06/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ040 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 05/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Luyện Thi HSK3 S5HSKSZ001 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 04/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 TSXGX012 2-4-6, 19:45-21:15 04/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ009 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 28/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS019 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 27/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW003 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 27/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS011 3,5; 19:30-21:30 26/04/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ020 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/04/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS012 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL108 2-4-6 ; 10:15-11:45 25/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE036 T7-CN ; 9:30-11:45 23/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX008 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 23/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S8XTQZ010 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 22/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S8SOE012 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 22/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS010 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 22/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S8XOE019 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 21/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ286 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 20/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 20/04/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ049 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 20/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S4SOY030 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 20/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE028 2-4-6 ; 20:00-21:30 20/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW144 3,5; 19:30-21:30 19/04/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ONLINE S5XOY024 3 - 5 - 7, 8:30 - 10:45 19/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S8XOS004 2 - 4 - 6, 19:30 -21:00 18/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE034 2-4-6 ; 20:00-21:30 18/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX005 2-4-6 ; 20:00-21:30 18/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 2 TSNOE006 T7-CN ; 13:15-15:30 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 6 TSXTL139 T7-CN ; 13:15-15:30 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY388 T7-CN ; 13:00-15:15 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY032 T7-CN ; 15:30-17:45 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY020 T7-CN ; 15:30-17:45 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 TSETY017 T7-CN ; 15:30-17:45 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 2 TSNOE006 T7-CN ; 13:15-15:30 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY462 T7-CN; 13:00-15:15 16/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S4XGEZ018 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 15/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS016 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 15/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ285 3 - 5, 09:45 - 12:00 14/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ291 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY029 T2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 3 Online S4SGOS002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Luyện thi HSK5 S8HSKWZ011 3 - 5 , 17:45 - 20:00 12/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY041 7 - CN ; 15:30 - 17:45 09/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY042 3 - 5, 19:15 - 21:30 07/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE036 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 06/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ283 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 05/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ290 3 - 5, 19:15 - 21:30 05/04/2022
SHZ2 QUẬN 3
Thư Pháp Chữ Hán S2SF033 Chủ nhật, 8:30 - 11:30 03/04/2022

Lớp chiêu sinh Học viên mới hàng tuần

Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn