Lịch khai giảng
Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE518 2-4-6; 18:00-19:30 29/05/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXZ130 3 - 5, 19:15 - 21:30 30/05/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ269 3 - 5, 9:00 - 11:15 30/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS025 3-5; 19:15-21:30 30/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK3 S8HKKEZ020 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 30/05/2023

tặng giáo trình khi đóng trước ngày khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ331 3 - 5, 14:00-16:15 30/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ343 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 31/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ252 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 01/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Cấp tốc S3XTSZ236 2-3-4-5-6; 08:30-10:00 01/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXZ087 3 - 5 -7; 17:45 - 19:15 01/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 2 S9SHEZ100 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 01/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ112 3 - 5, 09:30 - 11:45 01/06/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ204 3 - 5, 19:15 - 21:30 01/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ197 3 - 5, 19:15 - 21:30 01/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ150 3 - 5, 19:15 - 21:30 01/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 2 S1GDEZ079 2 - 4 -6; 17:45 - 19:15 02/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ183 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 02/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ227 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 02/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ153 2 - 4 - 6, 9:00 - 11:15 02/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ251 Thứ 7 (17:45 - 20:00), chủ nhật (9:30 - 11:45) 03/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ298 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 03/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ184 T7 - CN; 09:30 - 11:45 03/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXZ175 T7 - CN; 09:00 - 11:15 03/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ223 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 03/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ154 T7, CN 9:00- 11:15 03/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ233 T7 - CN, 09:45 - 12:00 04/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ221 2 - 4; 8:30 - 10:45 05/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S6SHSZ096 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 05/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ129 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online TSSOE047 2-4-6, 10:15-11:45 05/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX311 2-4-6, 10:00-11:30 05/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE431 2-4-6, 19:45-21:15 05/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online TSXOE059 2-4-6, 19:45-21:15 05/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online TSSOE046 2-4-6, 19:45-21:15 05/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE053 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 05/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTEZ122 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:45 - 10:15 05/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ045 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 05/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ123 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 05/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS323 2-4, 14:00-16:15 05/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS324 2-4-6, 18:00-19:30 05/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online TSXOS030 2-4-6, 20:00-21:30 05/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 S9XTSZ078 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 15:30 05/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ344 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 05/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ224 3 - 5, 19:15-21:30 06/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ146 3 - 5; 17:45 - 20:00 06/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ297 3 - 5; 14:00 - 16:15 06/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ176 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 06/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online TSXOE057 3-5, 19:30-21:30 06/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 S9SOS005 3 - 5, 19:15 - 21:30 06/06/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ207 2 - 4, 19:15 - 21:30 07/06/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXZ208 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 07/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ113 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 07/06/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ206 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 07/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ198 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 07/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX310 3-5, 19:30-21:30 08/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ253 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 09/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ293 2 - 4 - 6 ; 19:30 - 21:00 09/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ105 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 09/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE527 2-4-6, 19:45-21:15 09/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE068 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 09/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE065 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 09/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Niên 3 S4SNSZ001 T7 - CN, 09:45 - 12:00 10/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ333 T7 - CN, 09:45 - 12:00 10/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 3 S1ETSZ003 T7 - CN; 14:00 - 16:15 10/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Niên 5 S1SNWZ001 T7 - CN; 14:00 - 16:15 10/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE519 7-CN, 13:00-15:15 10/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS024 7 - CN, 09:30 - 11:45 10/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ046 7 - CN, 15:30 - 17:45 10/06/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ296 T7 - Chủ nhật, 13:00 - 15:15 10/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ224 T7, CN 9:00 - 11:15 10/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ047 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 12/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE520 2-4, 14:00-16:15 12/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ178 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 12/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ321 2-4-6;19:30-21:00 12/06/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ216 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 12/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Luyện Thi HSK3 S5HSKSZ003 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 12/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ334 3 - 5, 19:15-21:30 13/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX312 3-5-7, 18:00-19:30 13/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ077 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE521 3-5, 09:30-11:45 13/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ320 3-5-7; 19:30-21:00 13/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online TSXOX028 3-5, 19:30-21:30 13/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 4 TSSGX005 3-5, 19:30-21:30 13/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS326 3-5, 09:30-11:45 13/06/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ205 3 - 5, 9:00 - 11:15 13/06/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXZ205 4 - 6, 17:45 - 19:15 14/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ254 2 - 4; 8:30 - 10:45 14/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ109 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 14/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ206 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 14/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ238 2-4-6;17:45-19:15 14/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ226 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 14/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S4SOX022 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 14/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ171 2-4-6; 17:45-19:15 14/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ197 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 14/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ239 3-5; 9:00-11:15 15/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSZ092 3 - 5; 19:15 - 21:30 15/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 Online S1XOEZ030 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 08:45 - 10:15 15/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ130 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 15/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE023 3 - 5, 19:15 - 21:30 15/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ299 2 - 4 - 6; 08:45 - 10:15 16/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online TSSOX022 2-4-6, 20:00-21:30 16/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online TSSOS024 2-4-6, 10:15-11:45 16/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ332 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 16/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX041 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 16/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ346 T7 - CN, 13:00 - 15:15 17/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ227 T7-CN; 9:00-11:15 17/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ322 T7-CN; 14:00-16:15 17/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S1SNEZ010 T7 - CN; 09:00 - 11:15 17/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE429 7-CN, 15:30-17:45 17/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE021 7 - CN, 13:00 - 15:15 17/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ098 7 - CN, 15:30 - 17:45 17/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ228 2-4-6;19:30-21:00 19/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ114 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 19/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S1SNWZ002 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 19/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE432 2-4, 14:00-16:15 19/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE051 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 19/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ350 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 19/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS026 3 - 5, 19:15-21:30 20/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S4SOX021 3 - 5, 19:15-21:30 20/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ255 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 20/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ207 3 - 5; 09:30 - 11:45 20/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE526 3-5-7, 18:00-19:30 20/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ233 3 - 5, 09:45-12:00 20/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ185 2 - 4 -6; 19:30 - 21:00 21/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online TSXOS032 2-4-6, 20:00-21:30 21/06/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ298 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 21/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ226 3 - 5; 17:45 - 20:00 22/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS327 3-5-7, 18;00-19:30 22/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX315 2-4-6, 19:45-21:15 23/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ235 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 23/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE066 T7 - CN, 15:30 - 17:45 24/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 4 S1ETXZ002 T7 - CN; 09:00 - 11:15 24/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ115 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 24/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online TSXOE058 7-CN, 09:30-11:45 24/06/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ297 T7 - Chủ nhật, 9:00 - 11:15 24/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS027 T7 - CN, 15:30 - 17:45 25/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 2 S1SHEZ208 2 - 3 - 5 -6; 08:45 - 10:15 26/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 3 S1SHSZ093 2 - 3 - 5 - 6 ; 10:15 - 11:45 26/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS025 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 26/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX253 3-5-7, 18:00-19:30 27/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S3XTEZ323 2-4-6; 17:45-19:15 28/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXZ089 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 28/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ075  2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 30/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTEZ361 2 -3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 30/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS256 2-4-6, 18:00-19:30 26/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX252 2-4-6; 18:00-19:30 26/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX309 2-4-6; 18:00-19:30 26/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ314 2-4-6;10:15-11:45 26/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ316 2-4-6;17:45-19:15 26/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ169 2-4-6;19:30-21:00 26/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ237 2-4-6; 19:30-21:00 26/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ232 3 - 5, 19:15-21:30 25/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S6XTXZ137 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 24/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ076 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 24/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ174 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 24/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ182 2 - 4 -6; 17:45 - 19:15 24/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE046 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 23/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXZ174 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 23/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS321 3-5; 13:15-15:30 23/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ112 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 23/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ199 3 - 5, 19:15-21:30 23/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ348 3 - 5, 19:15-21:30 23/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE525 2-4-6; 19:45-21:15 22/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ102 2 -  4 - 6, 19:30 - 21:00 22/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS024 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 22/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE063 T2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 22/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ224 2-4-6; 19:30-21:00 22/05/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ152 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 22/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE423 T7-CN, 13:00-15:!5 20/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ295 T7 - CN; 15:30 - 17:45 20/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX308 7-CN; 13:15-15:30 20/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ315 3-5-7; 17:45-19:15 20/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ222 T7 - CN, 09:45 - 12:00 20/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ341 T7 - CN, 09:45 - 12:00 20/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ220 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 19/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ250 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 19/05/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ293 2 - 4 - 6,. 17:45 - 19:15 19/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S1ETEZ005 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 19/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 HKKYZ001 2 - 3 - 5 - 6; 14:00 - 16:15  19/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE053 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 19/05/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXZ210 2 - 4 - 6, 19:00 - 21:15 19/05/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXZ206 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 18/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ300 3 - 5; 19:15 - 21:30 18/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE056 3-5; 9:30-11:45 18/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ128 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 18/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ172 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 18/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS043 3 - 5, 19:15-21:30 18/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXZ173 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 17/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ349 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ223 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ106 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 17/05/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ290 3 - 5, 19:15 - 21:30 16/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ109 3 - 5, 14:30 - 16:45 16/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE424 3-5; 19:30-21:30 16/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX307 3-5; 19:30-21:30 16/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ340 3 - 5, 19:15-21:30 16/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE064 3 - 5, 19:15-21:30 16/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ294 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 15/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE425 2-4-6; 10:15-11:45 15/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE430 2-4-6; 19:45-21:15 15/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ111 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 15/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 TSXTKS043 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 15/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Niên 2 S9SNEZ002 7 - CN, 15:30 - 17:45 13/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ313 3-5-7;19:30-21:00 13/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ312 T7-CN;14:00-16:15 13/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE051 7 - CN, 9:30 - 11:45 13/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSZ118 3-5-7;17:45-19:15 13/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX313 2-4-6, 19:45-21:15 12/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ338 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 12/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ220 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 12/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ231 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 12/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ181 3 - 5; 19:15 - 21:30 11/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX040 3 - 5, 19:15-21:30 11/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ175 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 11/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ116 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ097 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 10/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ330 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 10/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S4SOX020 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ118 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 09/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ101 3 - 5, 19:15 - 21:30 09/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ200 3 - 5; 14:00 - 16:15 09/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ292 3 - 5; 19:15 - 21:30 09/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ339 3 - 5 - 7, 08:00 - 09:30 09/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE049 3 - 5, 19:15-21:30 09/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE522 2-4-6; 19:45-21:15 08/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTKEZ016 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:45 - 10:15 08/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ180 T7 - CN; 15:30 - 17:45 06/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE515 7-CN; 9:30-11:45 06/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE050 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 05/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE514 3-5-7; 18:00-19:30 04/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ064 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS320 2-4-6; 19:45-21:15 03/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX303 2-4-6; 19:45-21:15 03/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ127 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 28/04/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ169 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 28/04/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ073 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 26/04/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ097 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 26/04/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX020 3-5, 19:30-21:30 25/04/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS319 3-5-7, 18:00-19:30 20/04/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE513 2-4-6, 18:00-19:30 17/04/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX302 2-4-6, 18:00-19:30 17/04/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ126 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 07/04/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ159 SÁNG CN , 08:30 - 11:30 19/03/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ104 SÁNG CHỦ NHẬT, 08:30 - 11:30  26/02/2023
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn