Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ259 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 10/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S2XOY014 2-4-6, 17:50 - 19:20 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX009 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 25/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS012 2-4-6, 18:00-19:30 25/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE451 2-4-6, 18:00-19:30 25/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ147 3 - 5 - 7; 19:30-21:00 26/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ243 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ204 3 - 5; 8:15 - 10:30 26/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ205 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 26/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ278 3 - 5, 19:15-21:30 26/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 ONLINE S5SOE009 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ101 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 27/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ056 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 27/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX228 T7-CN, 15:30-17:45 28/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ244 T7-CN; 14:00-16:15 28/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ244 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 30/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ288 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 30/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS012 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 30/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ250 2-4-6;19:30-21:00 30/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE 3 - 5, 14:00 - 16:15 31/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ177 2 - 4 - 6; 19:30-21:00 01/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ076 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 01/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ103 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 01/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ206 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 01/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ076 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 01/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTKEZ011 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 01/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ159 2 - 4 - 6; 17:50 - 19:20 01/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE029 3-5; 19:30-21:30 02/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ279 3 - 5, 19:15-21:30 02/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ157 3 - 5; 19:15 - 21:30 02/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ080 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 03/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ128 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 03/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ250 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 03/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S3XOX12 T7-CN, 9:00-11:15 04/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX278 T7-CN, 15:30-17:45 04/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 2 S9ETEZ008 7 - CN, 09:30 - 11:45 04/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ081 7-CN, 15:30 - 17:45 04/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ275 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 04/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX010 T7 - CN, 13:00 - 15:15 04/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ239 T7 - CN, 9:00 - 11:15 05/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS015 7 - CN, 13:00 - 15:15 05/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS011 2-4-6; 8:30-10:00 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE448 2-4-6; 15:30-17:00 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE038 2-4-6; 18:00-19:30 06/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ253 2-4-6;17:45-19:15 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE384 3-5; 19:30-21:30 07/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS014 3-5; 19:30-21:30 07/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ119 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 07/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ180 3-5, 19:15 - 21:30 07/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ285 T7 - CN, 09:45 - 12:00 07/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ247 3 - 5; 19:15 - 21:30 07/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE452 2-4-6; 19:45-21:15 08/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ102 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 08/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS016 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 08/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ193 3-5-7; 17:45-19:15 09/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ078 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 09/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ246 3-5, 19:15 - 21:30 09/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ289 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 09/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS023 3 - 5, 19:15-21:30 09/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ124 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ083 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS024 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS025 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE040 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ158 T7 - CN; 09:30 - 11:45 12/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE449 2-4-6; 10:15-11:45 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW151 2-4-6; 18:00-19:30 13/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX011 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ148 2-4-6;17:45-19:15 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE383 3-5-7; 17:45-19:15 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX009 3-5-7; 17:45-19:15 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE454 3-5; 19:30-21:30 14/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ105 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 14/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS013 3 - 5, 19:15-21:30 14/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ207 3 - 5; 17:45 - 20:00 14/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S2SHEZ184 2-3-4-5-6, 14:00 - 15:30 15/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ190 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ245 2 - 4 - 6; 14:00 - 15:30 15/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 2 Online S1GOE5 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 15/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S8SOE014  2 - 4 - 6, 19:30 -21:00 17/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ247 2-4-6, 19:30 - 21:00 17/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ280 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 17/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ282 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE015 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 17/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ077 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 2 (KUAICHE) TSHKE061 T7-CN, 13:00-15:15 18/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ281 T7 - CN, 15:30 - 17:45 19/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ125 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 20/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX010 2-4-6; 18:00-19:30 20/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS014 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 20/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE039 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 4 Online S3SOX5 2-4-6; 19:30-21:00 20/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS017 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 20/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK3 S8HKKEZ012 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ255 2-4-6;19:30-21:00 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S3SOE20 3-5-7; 19:30-21:00 21/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE455 3-5-7; 17:45-19:15 21/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ209 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 23/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ194 2-3-4-5-6; 8:30-10:00 23/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKSZ004 2 - 3- 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 24/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S6XOE015 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 24/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE450 T7-CN, 13:00-15:15 25/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ085 7 - CN, 09:30 - 11:45 25/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE034 7 - CN, 15:30 - 17:45 25/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ177 T7 - CN, 15:15 - 17:30 26/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ208 Thứ 7 (17:45 - 20:00); chủ nhật (9:30 - 11:45) 26/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS013 2-4-6; 18:00-19:30 27/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S1XOS9 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 27/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS238 3-5; 19:30-21:30 28/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ290 3 - 5, 19:15-21:30 28/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ283 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 30/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE042 3 - 5, 19:15-21:30 30/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ243 2 - 4 - 6 ; 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ203 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 23/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S8SOS002 2 -  4 - 6, 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS014 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 09:30 - 11:00 23/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ082 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 ONLINE S5XOE019 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE440 2-4-6, 18:00-19:30 23/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ274 T7 - CN, 09:45 - 12:00 22/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE027 T7 - CN, 13:00 - 15:15 22/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE031 7 - CN, 09:30 - 11:45 22/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ241 3 - 5 - 7; 17:45-19:15 21/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ117 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 21/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ122 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 21/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ272 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 20/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS011 3 - 5 -7 , 17:45 - 19:15 19/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ010 2 - 3- 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 18/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS013 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 18/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ242 3 - 5; 14:00-16:15 17/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ158 3 - 5 ; 19:15 - 21:30 17/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTE246 3 - 5; 19:15 - 21:30 17/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS021 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 17/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ116 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 17/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 ONLINE S5XOS009 3 - 5, 19:15 - 21:30 17/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ249 2 - 4 - 6; 17:45-19:15 16/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ145 2 - 4- 6; 19:30-21:00 16/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ123 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 15:30 16/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ192 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 16/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX277 2-4-6, 19:45-21:15 16/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ075 3 - 5 - 7, 19:30 -21 :00 14/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS020 7 -CN, 13:45 - 16:00 14/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ100 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 14/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE026 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 13/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc 2 (HSK3) S8HKKEZ011 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 11/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S1XTKE2 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 08:45 - 10:15 11/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ271 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 11/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ193 3 - 5, 19:15-21:30 10/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ079 3 - 5, 19:15 - 21:30 10/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE014 3 - 5, 19:15 - 21:30 10/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ050 7 - CN, 15:30 - 17;45 08/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX005 T7-CN, 09:30-11:45 07/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 2 Online S4EOE001 T7 - CN, 10:00 - 11:30 07/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 ONLINE S5XOE021 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 06/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ009 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 28/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS019 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 27/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS011 3,5; 19:30-21:30 26/04/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS012 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE036 T7-CN ; 9:30-11:45 23/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX008 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 23/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S8SOE012 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 22/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS010 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 22/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S8XOE019 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 21/04/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ049 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 20/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE028 2-4-6 ; 20:00-21:30 20/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S8XOS004 2 - 4 - 6, 19:30 -21:00 18/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE034 2-4-6 ; 20:00-21:30 18/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX005 2-4-6 ; 20:00-21:30 18/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS016 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 15/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE036 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 06/04/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn