Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 S8HKKYZ013 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 25/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ091 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 25/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY044 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 25/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 (100% Nghe Nói) S9HKYZ003 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 01/06/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc Online 1 S9XOY035 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 09:30 - 11:00 01/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Cấp tốc S3XTYZ270 2-3-4-5-6; 14:00-15:30 01/06/2022

Ưu đãi 10% khi ĐK trọn khóa trước KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY397 2-4-6, 15:30-17:00 01/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ172 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 03/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ092 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 06/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S2XTYZ 2-3-4-5-6, 14:00 - 15:30 06/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ155 2-4-6; 19:30-21:00 06/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S4XTKYZ012 T2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 06/06/2022

Giảm 10% HP đăng ký trước khai giảng

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ188 2-4-6, 19:30 - 21:00 06/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp 1 S9XTKYZ012 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45  06/06/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S3XTYZ271 2-4-6;17:45-19:15 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY035 3-5-7; 17:45-19:15 07/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S3XOY43 3-5-7 19:30-21:00 07/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY472 2-4-6; 10:15-11:45 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY473 2-4-6; 18:00-19:30 08/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ301 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 08/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY033 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 08/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ219 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY048 2-3-4-5-6, 08:30-10:00 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY394 2-4-6, 10:15-11:45 08/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ260 3 - 5; 09:30 - 11:45 09/06/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ259 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ302 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 10/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ255 2-4-6, 17:50 - 19:20 10/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ273 T7-CN; 14:00-16:15 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY044 T7-CN; 9:30-11:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY399 2-4-6; 8:30-10:00 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY474 2-4-6; 15:30-17:00 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY045 2-4-6; 18:00-19:30 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY400 2-4-6; 19:45-21:15 13/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ093 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 13/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ303 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY036 3-5; 9:30-11:45 14/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ173 3 - 5; 19:15 - 21:30 14/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ220 3 - 5; 17:45 - 20:00 14/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ198 3 - 5; 17:45 - 20:00 14/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ139 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 15/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S2XOY014 2-4-6, 17:50 - 19:20 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY047 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ297 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY047 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY038 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 15/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Đàm Thoại Cấp Tốc TSSHY385 2-3-4-5-6 ; 10:15-11:45 15/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 (8 tuần) S3SHYZ156 2-4-6;14:00-16:15 15/06/2022

Ưu đãi  10% khi ĐK trọn khóa trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 ( Vỡ lòng) S1SHYZ174 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ; 14:00 - 15:30 16/06/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ261 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 16/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY037 3-5 ; 19:30-21:30 16/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S1XTKYZ4 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 10:15 - 11:45 16/06/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S8XOY023 2 - 4 - 6,  19:30 - 21:00 17/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ221 Thứ 7 (17:45 - 20:00); chủ nhật (9:30 - 11:45) 18/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ261 2 - 4 - 6; 15:30 - 17:00 20/06/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S2XTYZ 2-3-4-5-6, 17:50 - 19:20 20/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ083 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 20/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ188 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 20/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ222 2 - 4; 8:15 - 10:30 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ275 3-5-7; 19:30-21:00 21/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ299 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 22/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S1XOY28 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 22/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ200 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 23/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S6XTWZ043 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 25/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX009 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 25/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online TSXGY044 2-4-6, 08:30-10:00 25/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS012 2-4-6, 18:00-19:30 25/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE451 2-4-6, 18:00-19:30 25/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S3XTLZ74 3 - 5 - 7; 19:30-21:00 26/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ147 3 - 5 - 7; 19:30-21:00 26/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ205 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 26/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ101 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 27/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ056 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 27/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL127 2-4-6, 18:00-19:30 27/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ244 T7-CN; 14:00-16:15 28/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ244 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 30/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ288 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 30/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS012 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 30/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ100 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 30/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ250 2-4-6;19:30-21:00 30/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 5 TSSOW001 2-4-6; 20:00-21:30 01/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ177 2 - 4 - 6; 19:30-21:00 01/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ076 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 01/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ103 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 01/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 (Lớp Tổng Hợp 9) S6XGYZ007 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 01/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ206 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 01/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ076 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 01/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Thiếu Niên Hè ( Lớp Vỡ Lòng) S1SNY001 2 - 4 - 6; 15:00 - 17:15 01/06/2022

Giảm 5% đky trước khai giảng  ( 1 khóa - 24 buổi)

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTKEZ011 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 01/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ159 2 - 4 - 6; 17:50 - 19:20 01/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE029 3-5; 19:30-21:30 02/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW149 3-5; 19:30-21:30 02/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ157 3 - 5; 19:15 - 21:30 02/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ080 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 03/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ250 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 03/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY022 T7-CN; 15:30-17:45 04/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 4 TSSNX013 T7-CN; 15:30-17:45 04/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S6XTQZ018 Thứ 7 (17:45 - 20:00); Chủ Nhật (9:30 - 11:45) 04/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS011 2-4-6; 8:30-10:00 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE448 2-4-6; 15:30-17:00 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE038 2-4-6; 18:00-19:30 06/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB006 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 06/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ253 2-4-6;17:45-19:15 06/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S3XOL2 2-4-6; 18:00-19:30 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE384 3-5; 19:30-21:30 07/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS014 3-5; 19:30-21:30 07/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ247 3 - 5; 19:15 - 21:30 07/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL142 2-4-6; 18:00-19:30 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE452 2-4-6; 19:45-21:15 08/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ102 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 08/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS016 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 08/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX008 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 08/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ193 3-5-7; 17:45-19:15 09/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ124 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ083 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS024 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS025 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE040 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL002 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S8SHLZ017 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 6 S9XOL002 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 10/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 TSXGX013 T7-CN; 9:30-11:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY021 T7-CN; 9:30-11:45 11/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ158 T7 - CN; 09:30 - 11:45 12/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S8XTQZ011 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE449 2-4-6; 10:15-11:45 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW151 2-4-6; 18:00-19:30 13/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX011 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ050 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 13/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 4 (Lớp Đàm Thoại 11) S6SGXZ003 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 13/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ148 2-4-6;17:45-19:15 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE383 3-5-7; 17:45-19:15 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX009 3-5-7; 17:45-19:15 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE454 3-5; 19:30-21:30 14/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ207 3 - 5; 17:45 - 20:00 14/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1SNY002 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 S1ETY1 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S2SHEZ184 2-3-4-5-6, 14:00 - 15:30 15/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLZ105 2-4-6, 19:30 - 21:00 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 2 Online S4SGOE001 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S4XGOY002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ190 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Luyện Thi HSK4 S9HSKXZ003 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 15/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ245 2 - 4 - 6; 14:00 - 15:30 15/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 2 Online S1GOE5 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 15/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S8SOE014  2 - 4 - 6, 19:30 -21:00 17/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ247 2-4-6, 19:30 - 21:00 17/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ280 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 17/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ282 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 4 Online S4SGOX001 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 17/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE015 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 17/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL143 T7-CN; 9:30-11:45 18/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ125 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 20/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX010 2-4-6; 18:00-19:30 20/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS014 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 20/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE039 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 20/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S4SHBZ036 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 4 Online S3SOX5 2-4-6; 19:30-21:00 20/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS017 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 20/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK3 S8HKKEZ012 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S3XOQ1 2-4-6;18:00-19:30 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S3XTBZ32 2-4-6;17:45-19:15 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ255 2-4-6;19:30-21:00 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S3SOE20 3-5-7; 19:30-21:00 21/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE455 3-5-7; 17:45-19:15 21/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ070 2-4-6; 19:45-21:15 22/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S4XGOY003 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 22/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ76 2-4-6;17:45-19:15 22/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ209 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 23/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ194 2-3-4-5-6; 8:30-10:00 23/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKSZ004 2 - 3- 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 24/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S6XOE015 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 24/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Trung Cấp 1 TSSZY007 T7-CN; 9:30-11:45 25/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ208 Thứ 7 (17:45 - 20:00); chủ nhật (9:30 - 11:45) 26/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 5 TSNOW001 2-4-6; 18:00-19:30 27/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS013 2-4-6; 18:00-19:30 27/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS015 2-4-6; 20:00-21:30 27/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL003 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 27/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S1XOS9 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 27/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS238 3-5; 19:30-21:30 28/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL006 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 29/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S3XOW2 2-4-6;19:30-21:00 29/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL004 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 09:45 - 11:15 30/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ071 3-5 ; 9:30-11:45 12/07/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ243 2 - 4 - 6 ; 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ203 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 23/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ73 2-4-6; 8:30-10:00 23/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S8SOS002 2 -  4 - 6, 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS014 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 09:30 - 11:00 23/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ082 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 S9SHYZ080 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 23/05/2022

GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S6XOY016 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 ONLINE S5XOX006 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 23/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 ONLINE S5XOE019 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cao Cấp 2 TSXGB002 2-4-6, 19:45-21:15 23/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE440 2-4-6, 18:00-19:30 23/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 TSXGS020 2-4-6, 19:45-21:15 23/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY043 2-4-6, 20:00-21:30 23/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S5XTLZ049 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 22/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ241 3 - 5 - 7; 17:45-19:15 21/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ254 T7-CN ; 9:30-11:45 21/05/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S2XTBZ033 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 20/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ272 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 20/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp 1 S3XTYZ267 3 - 5; 14:00-16:15 19/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ256 3 - 5; 14:00 - 16:15 19/05/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTY255 3 - 5; 19:15 - 21:30 19/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBZ79 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 18/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ195 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 18/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ262 2-4-6; 10:00-11:30 18/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ290 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 18/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ010 2 - 3- 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 18/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS013 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 18/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S5XGYZ003 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 18/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY049 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 18/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY033 2-4-6, 08:30-10:00 18/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY390 3-5 ; 15:30-17:45 17/05/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ242 3 - 5; 14:00-16:15 17/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp 1 S3XTYZ266 3 - 5 - 7; 17:45-19:15 17/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ158 3 - 5 ; 19:15 - 21:30 17/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTE246 3 - 5; 19:15 - 21:30 17/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ217 3 - 5: 17:45 - 20:00 17/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHY170 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 17/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng cao 1 Online S3SGOYZ1 2- 4 - 6; 17:45-19:15 16/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ249 2 - 4 - 6; 17:45-19:15 16/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ145 2 - 4- 6; 19:30-21:00 16/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S2XTYZ253 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 9:00 - 10:30 16/05/2022

- Giảm 10% HP đăng ký trước ngày KG

- Giảm 15% HP cho HS - SV đăng ký trước ngày KG

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ123 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 15:30 16/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY463 2-4-6; 8:30-10:00 16/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ192 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 16/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ289 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 16/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ029 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 16/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S3XOY42 2-4-6; 19:30-21:00 16/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ300 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 16/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 ONLINE S5XOX007 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 16/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX277 2-4-6, 19:45-21:15 16/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S1XOW2 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 13/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE026 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 13/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc 2 (HSK3) S8HKKEZ011 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 11/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S1XTKE2 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 08:45 - 10:15 11/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 5 Online S4XOW004 2 - 3- 4 - 5 - 6, 09:45 - 11:15 11/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY393 2-4-6; 18:00-19:30 11/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ271 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 11/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ293 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 11/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY389 3-5 ; 9:30-11:45 10/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng hợp Nâng Cao 1 S1XGYZ17 3 - 5 ; 19:15 - 21:30 10/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBZ76 2 - 4 - 6 ; 19:30 - 21:00 09/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 3 TSNOS004 T7-CN; 15:30-17:45 07/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLZ90 3 - 5 - 7 ; 17:45 - 19:15 07/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 ONLINE S5XOE021 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 06/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Luyện Thi HSK3 S5HSKSZ001 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 04/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 TSXGX012 2-4-6, 19:45-21:15 04/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ009 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 28/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS019 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 27/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW003 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 27/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL108 2-4-6 ; 10:15-11:45 25/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE036 T7-CN ; 9:30-11:45 23/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S8XTQZ010 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 22/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S8SOE012 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 22/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS010 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 22/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ286 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 20/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 20/04/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ049 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 20/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S4SOY030 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 20/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE028 2-4-6 ; 20:00-21:30 20/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S8XOS004 2 - 4 - 6, 19:30 -21:00 18/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE034 2-4-6 ; 20:00-21:30 18/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX005 2-4-6 ; 20:00-21:30 18/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY032 T7-CN ; 15:30-17:45 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY020 T7-CN ; 15:30-17:45 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 TSETY017 T7-CN ; 15:30-17:45 16/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S4XGEZ018 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 15/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS016 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 15/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ291 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY029 T2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 3 Online S4SGOS002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY041 7 - CN ; 15:30 - 17:45 09/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE036 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 06/04/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn