Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ277 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 04/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ367 2-4-6; 08:30-10:00 04/12/2023

Ưu đãi 5% HP khi ĐK trước ngày KG

SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ368 2-4-6; 19:30-21:00 04/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY080 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 04/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY078 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 04/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ362 3-5; 14:30-16:45 05/12/2023

Ưu đãi 5% HP khi ĐK trước ngày KG

SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY465 2-4-6, 19:45-21:15 06/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY465 2-4-6, 19:45-21:15 06/12/2023
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ297 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 06/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ243 2 - 4; 14:00 - 16:15 06/12/2023

Giảm 5% khi đăng ký trước Kgiang

SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online TSXOY077 2-4-6, 18:00-19:30 06/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ333 2-4-6, 19:45-21:15 06/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ218 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 06/12/2023

GIẢM 5% khi đóng trước 30/11

SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ333 2-4-6, 19:45-21:15 06/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY079 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 06/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ397 2 - 4 - 6, 19:45-21:15 06/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ340 3 - 5; 19:15 - 21:30 07/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S1XTYZ344 2-3-4-5-6; 10:15 - 11:45 07/12/2023

Giảm 5% khi đăng ký trước Kgiang

SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ240 2 - 4 -6; 19:30 - 21:00 08/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 S4SHYZ367 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00-09:30 08/12/2023

GIẢM 5% TRƯỚC KG

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ146 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 11/12/2023
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ276 2 - 4 - 6, 15:00 - 17:15 11/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY578 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 11/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY466 2-4-6, 10:15-11:45 11/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY578 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 11/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY466 2-4-6, 10:15-11:45 11/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ371 2-4-6; 17:45-19:15 11/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ398 2 - 4 - 6, 08:00-09:30 11/12/2023

GIẢM 5% TRƯỚC KG

SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY069 2 - 4 - 6, 19:45-21:15 11/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY032 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 11/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S9XTYZ162 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 11/12/2023

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY081 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 11/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ183 3-5-7;17:45-19:15 12/12/2023
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ299 3 - 5; 17:45 - 20:00 12/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ369 3-5-7; 19:30-21:00 12/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY064 2-4-6, 10:15-11:45 13/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ225 2-4-6, 9:00-10:30 13/12/2023
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ279 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 13/12/2023
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ250 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 13/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ341 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 13/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY065 2-4-6, 19:45-21:15 13/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 Online S4XOY090 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:00-11:30 13/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ225 2-4-6, 9:00-10:30 13/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ237 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 13/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ342 3 - 5; 09:30 - 11:45 14/12/2023

Giảm 5% khi đăng ký trước Kgiang

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ219 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 15/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ368 2 - 4 - 6, 10:00-11:30 15/12/2023

Giảm 5% ĐK trước KG

SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ372 T7-CN; 14:00-16:15 16/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S1SOYZ019 T7 - CN; 15:30 - 17:45 16/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ401 2 - 4 - 6 , 14:00 - 15:30 18/12/2023

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ217 2 - 4 - 6, 15:00 - 17:15 18/12/2023
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ONLINE S5XOY031 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 18/12/2023
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ251 2 - 4; 8:30 - 10:45 18/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTY577 2-3-4-5-6, 8:30-10:00 18/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 S1SHYZ241 2 - 4 - 6; 09:30 - 11:45  18/12/2023

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTY577 2-3-4-5-6, 8:30-10:00 18/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ242 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 19/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 ( 0-HSK2) S8HKKYZ028 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 20/12/2023

giảm 5% học phí đóng trước 30/11 + tặng giáo trình khi đóng trước NGÀY KG

SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY079 2-4-6, 18:00-19:30 20/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ164 2 - 4 - 6, 08:30 - 10:00 20/12/2023

GIẢM  5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ184 2-4-6; 19:30-21:00 20/12/2023
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ300 Thứ 7 (17:45 - 20:00); Chủ nhật (9:30 - 11:45) 23/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ131 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 04/12/2023

Giảm 5% khi đóng TRƯỚC NGÀY 30/11

SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE456 2-4-6, 18:00-19:30 04/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS271 2-4, 14:00-16:15 04/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S8SHWZ023 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 04/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW179 2-4, 14:00-16:15 04/12/2023
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ212 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 04/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ347 2-4-6; 10:15-11:45 04/12/2023

Ưu đãi 5% HP khi ĐK trước ngày KG

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ081 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 04/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Cấp tốc S3XTEZ353 2-3-4-5-6; 10:15-11:45 04/12/2023

Ưu đãi 5% HP khi ĐK trước ngày KG

SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S6SHXZ098 2 - 4; 8:30 - 10:45 04/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 S8ETYZ006 2 - 4 , 17:45 - 19 :15 04/12/2023

Tặng bộ sách khi đăng ký đóng trước KG

SHZ NGUYỄN TRÃI
Hoa Văn Thiếu Niên 3 S1SNSZ010 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 04/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSZ101 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 04/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ207 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 04/12/2023

Giảm 5% khi đóng TRƯỚC NGÀY 30/11

SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ179 2-4-6; 17:45-19:15 04/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ086  2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 04/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ202 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 04/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S3XOE52 2-4-6; 19:30-21:00 04/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ090 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:45 - 10:15 04/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S9XTBZ020 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 04/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Cấp Tốc 1 S4XGKYZ001 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:00-11:30 04/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL014 2 - 4 - 6, 08:00-09:30 04/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ095 2 - 4 - 6, 18:00-19:30 04/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB017 2 - 4 - 6, 18:00-19:30 04/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE081 2 - 4 - 6, 19:45-21:15 04/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ381 2 - 4 - 6, 19:45-21:15 04/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS035 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 04/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE066 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 04/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ199 3 - 5; 14:00 - 16:15 05/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ326 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 05/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXZ094 3 - 5; 19:15 - 21:30 05/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ228 3 - 5; 19:15 - 21:30 05/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ198 3 - 5; 19:15 - 21:30 05/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ106 2-4-6; 17:45-19:15 06/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE059 2-4-6, 18:00-19:30 06/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL173 2-4-6, 19:45-21:15 06/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ320 2-4-6, 18:00-19:30 06/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ202 2 - 4 - 6, 10:00-11:30 06/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ386 2 - 4 - 6, 18:00-19:30 06/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL028 2 - 4 - 6, 19:45-21:15 06/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ351 3-5-7; 17:45-19:15 07/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE072 2-4-6, 10:15-11:45 08/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ088 2-4-6, 18:00-19:30 08/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE058 2-4-6, 8:30-10:00 08/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ328 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:30 08/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS027 2-4-6, 19:45-21:15 08/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 10 Online S4SGOI001 2 - 4 - 6, 18:00-19:30 08/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ247 2 - 4 - 6, 19:45-21:15 08/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ352 T7-CN; 14:00-16:15 09/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE559 2-4, 14:00-16:15 11/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 S4SNYZ006 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 11/12/2023

TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S5XTBZ018 2 - 3 - 6, 8:30 - 10:45 11/12/2023
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ211 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 11/12/2023
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ263 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 11/12/2023
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ243 2 - 4; 8:30 - 10:45 11/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ201 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 11/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 TSXGS028 2-4-6, 18:00-19:30 11/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ141 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 11/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ146 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 11/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ147 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 11/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ091 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 11/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ148 2 - 4 - 6, 19:30 - 21;00 11/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE082 2 - 4 - 6, 0800-09h30 11/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX029 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 11/12/2023
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ283 3 - 5; 8:30 - 10:45 12/12/2023
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S6XTXZ152 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 12/12/2023
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S6SHSZ100 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 12/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ327 3 - 5; 09:30 - 11:45 12/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S1SHQZ021 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 12/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE455 2-4-6, 8:30-10:00 13/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ055 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 13/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ123 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 13/12/2023

Giảm 5% khi đóng TRƯỚC NGÀY 30/11

SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ101 2-4-6; 19:30-21:00 13/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 5 TSSOW010 2-4-6, 10:15-11:45 13/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE073 2-4-6, 19:45-21:15 13/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXZ222 2-4-6, 17:50-19:20 13/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ358 2 - 4 - 6, 18:00-19:30 13/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ129 2 - 4 - 6, 18:00-19:30 13/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 4 TSXTKX045 2-3-4-5-6, 08:30-10:00 14/12/2023
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ158 3 - 5; 8:30 - 10:45 14/12/2023
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ244 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 14/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE561 2-4-6, 19:45-21:15 15/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ356 2 - 4 - 6, 08:00-09:30 15/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ385 2 - 4 - 6, 14:00-15:30 15/12/2023
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S5XTWZ070 T3: 19:45 - 21:15 T7, CN: 11:00 - 13:50 16/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ251 T7-CN; 14:00-16:15 16/12/2023
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ284 Thứ 7 (17:45 - 20:00); Chủ nhật (9:30 - 11:45) 16/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Hoa Văn Thiếu Niên 7 S1SNQZ001 T7 - CN; 14:00 - 16:15 16/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ249 2-4-6; 19:30-21:00 18/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ330 2 - 4 -6; 19:30 - 21:00 18/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 TSXOW015 2-4-6, 20:00-21:30 18/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLZ112 2-4-6, 19:45-21:15 18/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Quảng Đông 1 Online S1GOY010 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 18/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE058 2-3-4-5-6, 08:30-10:00 19/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXZ192 3 - 5; 19:15 - 21:30 19/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S8SHLZ022  2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 20/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ354 2-4-6; 17:45-19:15 20/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S1SHLZ036 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 20/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX049 2 - 4 - 6, 08:00-09:30 20/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Hoa Văn Thiếu Niên 6 S1SNLZ004 T7 - CN; 14:00 - 16:15 23/12/2023
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTXZ165 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 25/12/2023
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ157 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 25/12/2023
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ159 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 25/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng cao 1 S3XGYZ16 2-4-6; 19:30-21:00 25/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S9XTBZ021 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 25/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ059 2 - 4 - 6, 18:00-19:30 25/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX030 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 25/12/2023
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S6XTQZ020 3 - 5; 17:45 - 20:00 26/12/2023
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ160 3 - 5; 17:45 - 20:00 26/12/2023
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ160 3 - 5; 17:45 - 20:00 26/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ202 3 - 5; 19:15 - 21:30 26/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK3 S8HKKEZ026 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 26/12/2023

Giảm 5% và Tặng bộ sách 360k khi đóng trước 30/11

SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ052 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:45 - 10:15 26/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ180 2-4-6; 19:30-21:00 27/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S3XTQZ44 2-4-6; 19:30-21:00 27/12/2023
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ286 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 27/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE458 2-4-6, 18:00-19:30 27/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE564 2-4-6, 19:45-21:15 27/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX341 2-4-6, 19:45-21:15 27/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 ONLINE S8XOE025 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 27/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ124 2 - 4 - 6, 19:30 - 21 :00 27/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ155 2 - 4 - 6, 19:30 - 21;00 27/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ258 2 - 4 - 6, 19:45-21:15 27/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ130 2 - 4 - 6, 19:45-21:15 27/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE073 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 27/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHXZ121 3-5-7; 19:30-21:00 28/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S3XTLZ102 3-5-7; 17:45-19:15 28/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ263 3-5-7; 17:45-19:15 28/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ203 3 - 5; 09:30 - 11:45 28/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ230 3 - 5; 14:00 - 16:15 28/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 S1SOS001 2 - 4 - 6; 08:45 - 10:15 29/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S1SHQZ020 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 29/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXZ097 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 29/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS034 2 - 4 - 6, 10:00-11:30 29/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ251 2 - 4 - 6, 18:00-19:30 29/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S3XOE53 T7-CN; 14:00-16:15 30/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Hoa Văn Thiếu Nhi 6 S1ETLZ002 7 - CN; 09:00 - 11:45 30/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ230 2-4, 19:30-21:30 10/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL172 2-4-6, 10:00-11:30 01/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 S8SGYZ003 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 01/12/2023
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ175 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 01/12/2023
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S5XTWZ069 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 01/12/2023
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ260 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 01/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S3XOB6 2-4-6; 19:30-21:00 01/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ350 2-4-6; 17:45-19:15 01/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ261 2-4-6; 17:45-19:15 01/12/2023
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ281 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 01/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ051 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 01/12/2023

Giảm 5% khi đóng TRƯỚC NGÀY 30/11

SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cao Cấp Online 1 TSXGOY004 2-4-6, 18:00-19:30 01/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 7 Online S2XGOQ003 2-4-5, 17:50-19:20 01/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ122 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 01/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ348 3-5-7; 19:30-21:00 30/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS346 2-4-6, 18:00-19:30 29/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX262 2-4-6, 19:45-21:15 29/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX025 2-4-6, 19:45-21:15 29/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 TSXOW014 2-4-6, 20:00-21:30 29/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ058 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 29/11/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Hoa Văn Thiếu Niên 3 S1SNSZ009 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 28/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ129 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 27/11/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ085 2 - 4 - 6,   17:45 - 19:15 27/11/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ054 2 - 4 - 6,    17:45 - 19:15 27/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY063 2-4-6. 18:00-19:30 27/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online S4XGOE010 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 27/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK3 S8HKKEZ025 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 27/11/2023

Tặng bộ sách 360k + giảm 5% học phí khi đóng học phí trước khai giảng

SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ227 2-4-6, 17:50-19:20 27/11/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 S1ETYZ011 T7 - CN; 09:30 - 11:45 25/11/2023

Tặng giáo trình khi đăng ký trước KG 

SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng hợp Nâng Cao 5 S1XGWZ4 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 24/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ONLINE S8XOY027 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 22/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 S8HKKYZ027 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 22/11/2023

 tặng bộ sách 310k+ giảm 5%  khi đóng TRƯỚC NGÀY KG

SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWZ112 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 22/11/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ239 3 - 5; 09:30 - 11:45 21/11/2023

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ245 2-4-6; 10:15-11:45 20/11/2023

Ưu đãi 5% HP khi ĐK trước ngày KG

SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ332 2-4-6, 19:45-21:15 20/11/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ332 2-4-6, 19:45-21:15 20/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX334 2-4-6, 18:00-19:30 20/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL171 2-4-6, 18:00-19:30 20/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL116 2-4-6, 18:00-19:30 20/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 TSXGE055 2-4-6, 19:45-21:15 20/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY067 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 20/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY087 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 20/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ245 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 20/11/2023
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ295 Thứ 7 (17:45 - 20:00); Chủ nhật (9:30 - 11:45) 18/11/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ321 T7 - CN; 09:30 - 11:45 18/11/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ338 T7 - CN; 15:30 - 17:45 18/11/2023

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S6XTLZ052 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 17/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB084 2-4-6, 18:00-19:30 17/11/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Hoa Văn Thiếu Niên 1 S1SNYZ017 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 17/11/2023

Tặng giáo trình khi đăng ký trước KG

SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ105 2-4-6; 19:30-21:00 17/11/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ246 2-4-6; 17:45-19:15 17/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 Online S4SOB008 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 17/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ393 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/11/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Cấp tốc S3XTSZ259 2-3-4-5-6; 08:30-10:00 16/11/2023

Ưu đãi 5% HP khi ĐK trước ngày KG

SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ337 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 16/11/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ041 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 15/11/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Quảng Đông Online 1 S9GOY006 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 15/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ047 2 -  4 - 6, 19:30 - 21:00 15/11/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S3XOY54 2-4-6; 18:00-19:30 15/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ365 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 15/11/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S3XTBZ40 3-5-7; 17:45-19:15 14/11/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ045 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:45 - 10:15 13/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ140 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 13/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX259 2-4-6, 10:15-11:45 13/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online TSXOY076 2-4-6, 8:30-10:00 13/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY572 2-4, 14:00-16:15 13/11/2023 Giảm 8% khi đăng kí trước Khai Giảng
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ346 2-4-6; 19:30-21:00 13/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK4 Nâng Cao S8HKKXZ007 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 13/11/2023

TẶNG GIÁO TRÌNH + giảm 5% HP khi đóng học phí trước KG

SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY572 2-4, 14:00-16:15 13/11/2023 Giảm 8% khi đăng kí trước Khai Giảng
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ354 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 13/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE063 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 13/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 6 Online S4XGOL004 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 13/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ378 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/11/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ243 T7-CN; 14:00-16:15 11/11/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ258 T7-CN; 14:00-16:15 11/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ199 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 10/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ128 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 10/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE450 2-4-6, 10:15-11:45 10/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Hoa Văn Thiếu Niên Online 3 TSNOS007 2-4-6, 18:00-19:30 10/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Luyện Thi HSK4 - HSKK Trung Cấp S8HSKXZ010 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW016 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX046 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 10/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE057 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 09/11/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ040 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 08/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY461 2-4-6, 19:45-21:15 08/11/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY461 2-4-6, 19:45-21:15 08/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY062 2-4-6, 8:30-10:00 08/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 7 Online S4XGOQ001 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 08/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ376 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 08/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ379 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 08/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 6 TSXTKL018 2-3-4-5-6; 10:15-11:45 07/11/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ052 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:45 - 10:15 06/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE069 2-4-6, 8:30-10:00 06/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE452 2-4-6, 19:45-21:15 06/11/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 Online S3SOY24 2-4-6; 19:30-21:00 06/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ124 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 06/11/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ314 2-4-6, 17:50-19:20 06/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ241 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 06/11/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ226 2-4, 19:15-21:30 06/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE056 2-4-6, 19:45-21:15 03/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL168 2-4-6, 19:45-21:15 03/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW178 2-4-6, 19:45-21:15 01/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ083 2 - 4 -6, 19:30 - 21:00 30/10/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ079 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 25/10/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK3 S8HKKEZ024 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 25/10/2023

Giảm 5% học phí đóng trước 15/10+ Tặng giáo trình 

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ046 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 20/10/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ052 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 20/10/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ211 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 20/10/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ197 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 13/10/2023
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn