Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY043 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 03/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHYEZ183 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 03/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ319 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 03/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ319 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 03/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ106 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 03/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY495 2-4-6, 8:30-10:00 03/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ156 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 03/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S9XTKYZ015 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 03/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ294 3-5-7; 17:45-19:15 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY412 2-4-6, 10:15-11:45 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY498 2-4-6, 18:00-19:30 05/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ099 2 - 4 - 6, 15:30 - 17:00 05/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ275 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ190 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 05/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY414 2-4-6, 19:45-21:15 05/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ163 2-4-6;19:30-21:00 05/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ091 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S3XOY46 3-5-7;19:30-21:00 06/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ278 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 06/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ190 3 - 5; 19:15 - 21:30 07/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY499 T7-CN 9:30-11:45 08/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S3XTYZ295 T7-CN;14:00-16:15 08/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ195 2 - 4, 14:00 - 16:15 10/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY044 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 10/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY043 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp1 Online S4XOY 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S2XTKYZ003 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 9:00 - 10:30 10/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ONLINE S5XOY029 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ296 2-4-6; 17:45-19:15 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY415 2-4-6 15:30-17:00 10/10/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ299 3-5-7; 19:30-21:00 11/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ235 3 - 5; 17:45 - 20:00 11/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ211 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 12/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY044 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 12/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ321 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 12/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Cấp tốc S3XTYZ297 2-3-4-5-6; 8:30-10:00 12/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ279 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 14/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ280 2 - 4 - 6; 10:15 - 11:45 17/10/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ322 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ199 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 17/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 17/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ122 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 17/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ298 3-5;14:00-16:15 18/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ191 3 - 5; 09:30 - 11:45 18/10/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ213 3 - 5; 17:45 - 20:00 18/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ212 3 - 5; 8:30 - 10:45 18/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ193 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 19/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ160 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 19/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ323 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 19/10/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ324 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 19/10/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ281 3 - 5; 14:00 - 16:15 20/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ234 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 20/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 1 ( Vỡ lòng) S1GDYZ77 T7 - CN; 09:30 - 11:45 22/10/2022

Giảm 5% đăng kí trước khai giảng

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ282 T7 - CN; 15:30 - 17:45  22/10/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE399 2-4-6, 8:30-10:00 28/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ205 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 30/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX026 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 30/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 ONLINE S5XOS015 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 01/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 TSXGE045 2-4-6, 19:45-21:15 03/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE477 2-4-6, 19:45-21:15 03/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ277 2-4-6 ;19:30-21:00 03/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ195 2-4-6;19:30-21:00 03/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ126 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 03/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB005 2 - 3 - 4 - 5- 6, 09:45 - 11:15 03/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ300 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 03/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ261 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 03/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ194 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 03/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWZ109 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 03/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S3XOL2 2-4-6;19:30-21:00 03/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ147 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 03/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ057 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 03/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ095 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 03/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE039 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 03/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ272 3-5-7;17:45-19:15 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S3XOE43 3-5-7;19:30-21:00 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ157 3-5-7;19:30-21:00 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ275 3-5-7;19:30-21:00 04/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ263 3 - 5; 19:15 - 21:30  04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE481 2-4-6, 18:00-19:30 05/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ186 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 05/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 S4XTKSZ006 2 - 3 - 4 - 5- 6, 08:00 - 09:30 05/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 5 Online S4SGOW001 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 05/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ186 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 05/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS018 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 05/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ164 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 05/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ176 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 05/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 2 S9SHEZ087 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 05/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ039 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 7 S6SOQ001 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 06/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Câp tốc S3XTEZ285 2-3-4-5-6; 10:15-11:45 06/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ268 3 - 5; 19:15 - 21:30 06/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ301 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 07/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW011 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 07/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE048 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 07/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S6XTBZ019 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 08/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ273 T7-CN;14:00-16:15 08/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW007 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE038 2-4-6, 18:00-19:30 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS017 2-4-6, 18:00-19:30 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX280 2-4-6, 19:45-21:15 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS244 2-4-6, 19:45-21:15 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE046 2-4-6, 19:45-21:15 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ196 2-4-6;17:45-19:15 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 cấp tốc S3XTWZ80 2-3-4-5-6; 8:30-10:00 10/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S8SOX002 2 - 4, 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ165 2 - 4 -6; 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng hợp Nâng Cao 1 S1XGYZ21 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ191 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE034 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 10/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ201 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ205 2-4-6;19:30-21:00 10/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ065 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ265 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 10/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ014 2 - 3 - 4 - 5- 6, 08:00 - 09:30 11/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ223 3 - 5; 17:45 - 20:00 11/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S3XOL4 3-5-7;19:30-21:00 11/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE038 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 12/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS289 2-4-6, 18:00-19:30 12/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 TSXGS022 2-4-6, 19:45-21:15 12/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ028 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 12/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ058 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 12/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB008 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 12/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S4XOQ009 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 12/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ264 2 - 4 - 6; 10:15 - 11:45 12/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 6 TSSOL003 2-4-6, 20:00-21:30 14/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ302 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 14/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW003 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 14/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ031 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 14/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ129 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 14/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ115 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 14/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ144 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 14/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ178 2 - 4 - 6; 14:00 - 15:30  14/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ267 T7 - CN; 09:30 - 11:45 16/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS291 2-4-6, 19:45-21:15 17/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE483 2-4-6, 19:45-21:15 17/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX017 2-4-6, 19:45-21:15 17/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ184 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ190 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 17/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S4SOX015 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 17/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ092 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 17/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S3XOX20 2-4-6;19:30-21:00 17/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc 2 (HSK3) S8HKKEZ015 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 17/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ206 2-4-6;17:45-19:15 17/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Niên 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1SNYZ8 3 - 5 -7;17:45 - 19:15 18/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ128 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 18/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S6SHSZ090 3 - 5; 17:45 - 20:00 18/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S1SNEZ005 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 18/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 3 S1GDSZ041 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 19/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ086 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW012 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 19/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ148 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ281 2-4-6;17:45-19:15 19/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ283 2-4-6;19:30-21:00 19/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ116 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 21/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ225 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 22/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ207 T7-CN;14:00-16:15 22/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S3XOE44 T7-CN;14:00-16:15 22/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ226 Thứ 7 (17:45 - 20:00); Chủ Nhật (9:30 - 11:45) 23/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE405 2-4-6, 19:45-21:15 24/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 4 S1SHXZ083 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 24/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ203 3 - 5; 17:45 - 20:00 25/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ130 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 25/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Luyện Thi HSK5 S5HSKWZ001 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 26/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ195 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 26/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ266 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 26/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 5 S2XGOW002 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 26/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ208 2-4-6;19:30-21:00 26/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ159 2-4-6;19:30-21:00 26/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ265 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 26/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ196 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 26/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBZ84 3 - 5 -7; 17:45 - 19:15 27/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ179 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 27/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS294 2-4-6, 18:00-19:30 28/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 6 TSXGL012 2-4-6, 19:45-21:15 28/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S2XOE014 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 28/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ194 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 31/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ207 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 31/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ127 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 24/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ189 T7 - CN; 14:00 - 16:15 24/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S6XOE017 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 23/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S4XGOY005 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 23/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 S4XGXZ010 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 23/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ274 3 - 5; 09:30 - 11:45 22/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S6XOY019 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 21/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 ONLINE S5XOL003 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 21/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY058 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 21/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY057 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 21/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE400 2-4-6, 19;45-21:15 21/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 (vỡ lòng) S1XTKYZ6 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 08:45 - 10:15 20/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ203 2-4-6;19:30-21:00 19/09/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp nâng cao 1 S3XGYZ14 2-4-6; 18:00-19:30 19/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ084 2- 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTKEZ013 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 19/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ089 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 19/09/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ316 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 19/09/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ317 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 19/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ299 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 19/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ090 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY496 2-4-6, 19:45-21:15 19/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 S8HKKYZ016 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 19/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 TSXOW004 2-4-6, 18:00-19:30 19/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE045 2-4-6, 18:00-19:30 19/09/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp 7 S3XTQZ37 2-4-6; 17:45-19:15 19/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ318 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 16/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY042 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 16/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 4 S4XTKXZ005 2 - 3 - 4 - 5- 6, 10:00 - 11:30 16/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS030 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 16/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ187 2 - 4 - 6; 08:45 - 10:15 16/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ139 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 14/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY040 2 - 4 - 6, 09:30 - 11:00 14/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S4XTKYZ015 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 14/09/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS032 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 14/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ201 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 14/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S9XTKYZ014 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 14/09/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG 

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE476 2-4-6, 18:00-19:30 14/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ013 2 - 3 - 4 - 5- 6, 10:00 - 11:30 13/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ173 3 - 5; 19:15 - 21:30 13/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ262 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 13/09/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ276 2-4-6; 19:30-21:00 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY052 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW006 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY041 2-4-6, 20:00-21:30 12/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online S4XGOE002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 12/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ297 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 12/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online S4XGOE003 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 12/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc Online 1 S4XOY054 2 -3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 12/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 3 Online S1GOS003 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 12/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ163 2 - 4 - 6; 13:15 - 14:45 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE050 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS285 2-4-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ196 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 10/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ086 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 09/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ093 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 09/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ303 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 09/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW010 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 09/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 S9XOQ002 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 07/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ123 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 07/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ054 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE044 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX024 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX025 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 Online S4SOQ003 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS029 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY055 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 07/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK4 S8HKKSZ002 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 07/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S8XOY024 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 07/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE473 2-4-6, 18:00-19:30 07/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX016 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 ONLINE S5XOB001 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ311 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 05/09/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ313 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 05/09/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ301 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 05/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ193 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS284 2-4-6, 15:30-17:00 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ075 2-4-6, 18:00-19:30 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX011 2-4-6, 8:30-10:00 05/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ076 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 29/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ056 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15  26/08/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn