Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ154 T7-CN; 9:00-11:15 28/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ081 7 - CN, 09:30 - 11:45 28/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ185 T7 - CN, 13:00 - 15:15 04/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ248 T7 - CN, 9:00 - 11:15 04/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S2XOY013 T7 - CN, 9:00 - 11:15 04/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ273 T7-CN; 14:00-16:15 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY396 T7-CN, 15:30-17:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY044 T7-CN; 9:30-11:45 11/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY046 7 - CN, 09:45 - 12:00 11/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ141 T7 CN, 14:30 - 16:45 11/06/2022

Giảm 10% HP đóng học phí trước ngày KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY037 7 - CN, 15:30 - 17:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY402 T7-CN, 13:00-15:15 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY475 T7-CN , 15:30-17:45 18/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ304 T7 - CN, 13:00 - 15:15 18/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ298 T7 - CN, 15:30 - 17:45 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thương Mại Nâng Cao 4 TSHSGX001 T7-CN, 13:00-15:15 28/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX228 T7-CN, 15:30-17:45 28/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 TSXGS021 T7-CN, 15:30-17:45 28/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 2 TSNOE007 T7-CN ; 13:00-15:15 28/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ244 T7-CN; 14:00-16:15 28/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 S8ETYZ002 T7 CN, 15:00 - 16:30 28/05/2022

Giảm 10% HP đóng học phí trước ngày KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL001 T7 - CN, 15:30 - 17:45 29/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY022 T7-CN; 15:30-17:45 04/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S3XOX12 T7-CN, 9:00-11:15 04/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 4 TSSNX013 T7-CN; 15:30-17:45 04/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX278 T7-CN, 15:30-17:45 04/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 2 S9ETEZ008 7 - CN, 09:30 - 11:45 04/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ081 7-CN, 15:30 - 17:45 04/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 S2XOQ002 T7 - CN, 9:00 - 11:15 04/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX010 T7 - CN, 13:00 - 15:15 04/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ239 T7 - CN, 9:00 - 11:15 05/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS015 7 - CN, 13:00 - 15:15 05/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ285 T7 - CN, 09:45 - 12:00 07/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW150 T7-CN, 9:30-11:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 TSXGX013 T7-CN; 9:30-11:45 11/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online S4XGOE001 T7 - CN, 15:30 - 17:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY021 T7-CN; 9:30-11:45 11/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB001 T7 - CN, 09:45 - 12:00 12/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ158 T7 - CN; 09:30 - 11:45 12/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 S9SOX002 7 - CN, 09:30 - 11:45 12/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL143 T7-CN; 9:30-11:45 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 TSETY018 T7-CN, 13:00-15:15 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi 5 TSETW010 T7-CN, 13:15-15:30 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 2 (KUAICHE) TSHKE061 T7-CN, 13:00-15:15 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 2 TSSNE019 T7-CN, 13:00-15:15 18/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 4 Online S4SGOX003 T7 - CN, 09:45 - 12:00 18/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ281 T7 - CN, 15:30 - 17:45 19/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Trung Cấp 1 TSSZY007 T7-CN; 9:30-11:45 25/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE450 T7-CN, 13:00-15:15 25/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ085 7 - CN, 09:30 - 11:45 25/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE034 7 - CN, 15:30 - 17:45 25/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ177 T7 - CN, 15:15 - 17:30 26/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ274 T7 - CN, 09:45 - 12:00 22/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE027 T7 - CN, 13:00 - 15:15 22/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE031 7 - CN, 09:30 - 11:45 22/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ135 Sáng CN, 08:30 - 11:30 22/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S5XTLZ049 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 22/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY471 T7-CN, 13:00-15:15 21/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ171 T7 - CN ; 13:15 - 15:30 21/05/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ291 T7 - CN, 13:00 - 15:15 21/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ297 T7 - CN, 09:45 - 12:00 21/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ254 T7-CN ; 9:30-11:45 21/05/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ONLINE S5SOY011 T7, CN 9:00 - 11:15 21/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ088 7 - CN, 15:30 - 17:45 21/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY467 T7-CN, 09:30-11:45 14/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY042 T7-CN, 9:30-11:45 14/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS020 7 -CN, 13:45 - 16:00 14/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 1 S9ETYZ009 7 - CN, 09:30 - 11:45 14/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ050 7 - CN, 15:30 - 17;45 08/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX005 T7-CN, 09:30-11:45 07/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 4 TSNOX003 T7-CN, 9:30-11:45 07/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 3 TSNOS004 T7-CN; 15:30-17:45 07/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ287 T7 - CN, 09:45 - 12:00 07/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 2 Online S4EOE001 T7 - CN, 10:00 - 11:30 07/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY016 7 - CN, 15:30 - 17:45 07/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE036 T7-CN ; 9:30-11:45 23/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 2 TSNOE006 T7-CN ; 13:15-15:30 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 6 TSXTL139 T7-CN ; 13:15-15:30 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY388 T7-CN ; 13:00-15:15 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY032 T7-CN ; 15:30-17:45 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY020 T7-CN ; 15:30-17:45 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 TSETY017 T7-CN ; 15:30-17:45 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 2 TSNOE006 T7-CN ; 13:15-15:30 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY462 T7-CN; 13:00-15:15 16/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY041 7 - CN ; 15:30 - 17:45 09/04/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn