Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ196 T7 - CN, 9:00 - 11:15 01/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY042 T7-CN, 9:30-11:45 01/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY413 T7-CN, 13:00-15:15 01/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ274 T7 - CN, 13:00 - 15:15 08/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY059 T7 - CN, 09:45 - 12:00 08/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 S9GDYZ004 7 - CN, 15:30 - 17:45 08/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY499 T7-CN 9:30-11:45 08/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ T7, CN: 9:00 - 11:15 08/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY051 T7-CN, 9:30-11:45 08/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S3XTYZ295 T7-CN;14:00-16:15 08/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ325 T7 - CN, 13:00 - 15:15 15/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ322 T7 - CN, 15:30 - 17:45 15/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ158 T7- CN, 14:30 - 16:45 15/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 1 ( Vỡ lòng) S1GDYZ77 T7 - CN; 09:30 - 11:45 22/10/2022

Giảm 5% đăng kí trước khai giảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ093 7 - CN, 15:30 - 17:45 22/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ282 T7 - CN; 15:30 - 17:45  22/10/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 ONLINE S5XOS015 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 01/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ135 SÁNG CN , 08:30 - 11:30 02/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 S9XGWZ001 7 - CN, 09:30 - 11:45 08/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE402 T7-CN, 13:00-15:15 08/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 2 TSSNE022 T7-CN, 15:30-17:45 08/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ273 T7-CN;14:00-16:15 08/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ263 T7 - CN, 9:00 - 11:15 09/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S8ETEZ002 T7 CN , 15:00 - 16:30 09/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS019 7 - CN, 15:30 - 17:45 15/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 S9XOQ003 7 - CN, 15:30 - 17:45 15/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 5 TSSOW005 T7-CN, 9:30-11:45 15/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 3 TSSGS004 T7-CN, 15:30-17:45 15/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE478 T7-CN, 15:30-17:45 15/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 S9SNYZ002 7 - CN, 15:30 - 17:45 15/10/2022

GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ185 T7 - CN, 13:00 - 15:15 15/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 S2SNYZ001 T7 - CN, 9:00 - 11:15 15/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ278 T7-CN;9:00-11:15 15/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ097 7 - CN, 09:30 - 11:45 16/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 ONLINE S5XOB002 T7,CN 9:00 - 11:15 16/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ304 T7 - CN, 13:00 - 15:15 16/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ146 T7 CN, 14:30 - 16:45 16/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ267 T7 - CN; 09:30 - 11:45 16/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông Online 1 S9GOX001 7 - CN, 09:30 - 11:45 22/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX018 7 - CN, 15:30 - 17:45 22/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 1 S9XGOY001 7 - CN, 19:00 - 21:15 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 7 (Online) TSXGQ003 T7-CN, 9:30-11:45 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS292 T7-CN, 9:30-11:45 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 (Online) TSXTB072 T7-CN, 13:15-15:30 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 4 TSNOX005 T7-CN, 13:15-15:30 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 2 TSSNE023 T7-CN, 13:00-15:15 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS293 T7-CN, 13:00-15:15 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 3 TSSNS014 T7-CN, 15:30-17:45 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi 3 TSETS013 T7-CN, 15:30-17:45 22/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Luyện Thi HSK4 - HSKK Trung Cấp S1HSKXZ1 T7 - CN, 14:00 - 16:15 22/10/2022

Tặng đề thi & bút chuyên dụng thi HSK khi ĐK trước 22/10

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ207 T7-CN;14:00-16:15 22/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S3XOE44 T7-CN;14:00-16:15 22/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE017 7 - CN, 09:30 - 11:45 23/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 8 S9ETBZ002 7 - CN, 09:30 - 11:45 23/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ206 T7 - CN, 09:45 - 12:00 23/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX018 T7-CN, 9:30-11:45 29/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ268 T7 - CN, 13:00 - 15:15 30/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX027 T7 - CN, 09:45 - 12:00 25/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ304 T7 - CN, 13:00 - 15:15 25/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ298 T7 - CN, 15:30 - 17:45 25/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 TSXOQ002 T7-CN, 9:30-11:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE040 T7-CN, 9:30-11:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE475 T7-CN, 15:30-17:45 24/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ189 T7 - CN; 14:00 - 16:15 24/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY038 T7 - CN, 09:45 - 12:00 24/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ105 7 - CN, 15:30 - 17:45 24/09/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ319 T7 - CN, 09:45 - 12:00 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY024 T7-CN, 15:30-17:45 24/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ094 7 - CN, 15:30 - 17:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY497 T7-CN, 15:30-17:45 24/09/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 S2XOQ003 T7 - CN, 13:00 - 15:15 24/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW002 T7 - CN, 15:30 - 17:45 18/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thiếu Niên 2 TSSNE021 T7-CN, 9:30-11:45 17/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE396 T7-CN, 15:30-17:45 17/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Niên 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1SNYZ6 T7 - CN, 14:00 - 16:15 17/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ316 T7-CN, 15h30-17h45 17/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ202 T7 - CN, 15:30 - 17:45 17/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1ETYZ003 T7 - CN, 09:00 - 11:15 17/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL150 T7-CN, 9:30-11:45 17/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 TSXGW013 T7-CN, 9:30-11:45 17/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW153 T7-CN, 15:30-17:45 10/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thiếu Niên 5 TSSNW009 T7-CN, 15:30-17:45 10/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 3 S9ETSZ005 7 - CN, 09:30 - 11:45 10/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX015 7 - CN, 13:00 - 15:15 10/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ055 7 - CN, 15:30 - 17:45 10/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY041 7 - CN, 09:30 - 11:45 10/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ153 T7- CN , 14:30 - 16:45 10/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ196 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 10/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY494 T7-CN, 9:30-11:45 10/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 3 Online S4EOS001 T7 - CN, 10:00 - 11:30 04/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW009 T7 - CN, 13:00 - 15:15 04/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 Online S4SOQ002 T7 - CN, 15:30 - 17:45 04/09/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn