Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY510 T7-CN, 15:30-17:45 10/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ113 7 - CN, 15:30 - 17:45 10/12/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ280 T7 - CN, 9:00 - 11:15 10/12/2022

Giảm 10% HP khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ164 T7 - CN, 14:30 - 16:45 10/12/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ289 T7 - CN, 13:15 - 15:30 17/12/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ334 T7 - CN, 15:30 - 17:45 17/12/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ212 T7, CN: 9:00 - 11:15 17/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE494 T7-CN, 9:30-11:45 03/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL153 T7-CN, 15:30-17:45 03/12/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ153 T7 - CN, 14:30 - 16:45 03/12/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ196 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 03/12/2022
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ202 T7 - CN, 9:00 - 11:15 03/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ289 T7-CN;9:00-11:15 03/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ055 7 - CN, 15:30 - 17:45 03/12/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ316 T7 - CN, 15:30 - 17:45 10/12/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ202 T7 - CN, 15:30 - 17:45 10/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE497 T7-CN, 15:30-17:45 17/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS300 T7-CN, 15:30-17:45 17/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ062 7 - CN, 15:30 - 17:45 17/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ105 7 - CN, 15:30 - 17:45 17/12/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ145 SÁNG CN , 08:30 - 11:30  18/12/2022
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ274 T7 - CN, 13:00 - 15:15 31/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS296 T7-CN, 13:00-15:15 26/11/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ200 T7-CN; 14:00-16:15 26/11/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ328 T7 - CN, 09:45 - 12:00 26/11/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S9XTQZ013 7 - CN, 15:30 - 17:45 19/11/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ196 T7 - CN, 09:45 - 12:00 19/11/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ207 T7, CN 9:00 - 11:15  19/11/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ286 T7 - CN, 09:30 - 11:45 19/11/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ266 T7 - CN; 13:15 - 15:30 19/11/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ269 T7 - CN; 08:45 - 11:00 19/11/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY506 T7-CN, 13:00-15:15 12/11/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ029 7 - CN, 15:30 - 17:45 12/11/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ302 T7-CN; 9:00-11:15 12/11/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ310 T7 - CN, 09:45 - 12:00 06/11/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi
Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn