Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY047 T7 - CN, 15:30 - 17:45 17/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE042 T7-CN, 9:30-11:45 03/12/2022
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S2XOS008 T7 - CN, 9:00 - 11:15 03/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S3XOL5 T7-CN;9:00-11:15 03/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE041 7 - CN, 09:30 - 11:45 03/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW009 7 - CN, 13:00 - 15:15 03/12/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL006 T7 - CN, 15:30 - 17:45 04/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S3SOW6 T7-CN;14:00-16:15 10/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS025 T7-CN, 9:30-11:45 17/12/2022
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 8 S2XOB001 T7 - CN, 13:00 - 15:15 17/12/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW017 T7 - CN, 14:00 - 15:30 17/12/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW018 T7 - CN, 09:45 - 12:00 18/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 8 TSXOB002 T7-CN, 9:30-11:45 24/12/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 ONLINE S5XOX015 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 24/12/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL009 T7 - CN, 13:00 - 15:15 27/11/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 4 TSNOX006 T7-CN, 13:15-15:30 26/11/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY051 T7-CN, 9:30-11:45 26/11/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY045 7 - CN, 09:30 - 11:45 19/11/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S4SOX017 T7 - CN, 13:00 - 15:15 19/11/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 6 TSXOL002 T7-CN, 9:30-11:45 12/11/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW013 T7 - CN, 14:00 - 16:15 06/11/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 5 TSNOW003 T7-CN, 15:30-17:45 05/11/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX018 7 - CN, 15:30 - 17:45 29/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE017 7 - CN, 09:30 - 11:45 23/10/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi
Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn