Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ113 7 - CN, 15:30 - 17:45 10/12/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ096 7 - CN, 09:30 - 11:45 10/12/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 S9GDYZ005 7 - CN, 15:30 - 17:45 17/12/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 4 S9ETXZ005 7 - CN, 09:30 - 11:45 03/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 1 S9ETYZ011 7 - CN, 15:30 - 17:45 03/12/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE041 7 - CN, 09:30 - 11:45 03/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW009 7 - CN, 13:00 - 15:15 03/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ055 7 - CN, 15:30 - 17:45 03/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ062 7 - CN, 15:30 - 17:45 17/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ105 7 - CN, 15:30 - 17:45 17/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 S9SNYZ002 7 - CN, 15:30 - 17:45 26/11/2022

GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ093 7 - CN, 15:30 - 17:45 26/11/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S9XTQZ013 7 - CN, 15:30 - 17:45 19/11/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY045 7 - CN, 09:30 - 11:45 19/11/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 3 S9ETSZ006 7 - CN, 09:30 - 11:45 12/11/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ029 7 - CN, 15:30 - 17:45 12/11/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX018 7 - CN, 15:30 - 17:45 29/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 8 S9ETBZ002 7 - CN, 09:30 - 11:45 29/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE017 7 - CN, 09:30 - 11:45 23/10/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi
Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn