• đăng ký
 • Youtube
 • Facebook
 • Zalo
 • hotline

Lịch khai giảng

 • SHZTS

  Quận 1

 • SHZ1

  Quận 5

 • SHZ2

  Quận 3

 • SHZ3

  Q.Bình Thạnh

 • SHZ4

  Q.Tân Bình

 • SHZ5

  Q.Gò Vấp

 • SHZ6

  Q.Thủ Đức

 • SHZ

  Thủ Dầu Một

 • SHZ9

  QUẬN 6

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE21 2-3-4-5-6, 8:30:10:00 05/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 4 TSXTKX16 2-3-4-5-6 , 8:30 - 10:00 05/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 5 TSXTKW5 2-3-4-5-6 , 10:15 - 11:45 01/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY232 T7 - CN, 13:15 - 15:30 24/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY234 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 19/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE204 2-4-6, 10:15 - 11:45 12/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE201 3 - 5, 19:15 - 21:30 20/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE207 2-4-6 , 19:30 - 21:00 07/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS146 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 03/12/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS144 T7 - CN, 13:15 - 15:30 10/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS143 3 - 5 -7 , 19:30 - 21:00 06/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS145 3 - 5 -7 , 18:00 - 19:30 20/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS141 2-4-6, 14:00 - 15:30 02/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX133 2-4-6 , 19:30 - 21:00 19/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX132 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 19/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL63 2-4-6 , 19:30 - 21:00 07/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 TSSHB29 2-4-6, 10:15 - 11:45 19/11/2018
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi 3 TSETS9 T7 - CN , 15:30 - 17:45 10/11/2018
Hoa Văn Thiếu Niên
Hoa Văn Thiếu Niên 1 ( Lớp Vỡ lòng) TSSNY012 T7 - CN, 13:15 - 15:30 01/12/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY274 2-4-6 , 19:30 - 21:00 07/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY275 3 - 5 -7 , 17:45 - 19:15 20/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY273 3-5-7, 8:00 - 9:30 13/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Giảm 8% ĐK trước KG) TSXTY271 2-4-6, 15:30 - 17:00 26/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE251 T7 - CN, 13:15 - 15:30 24/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE246 T7 - CN, 13:15 - 15:30 10/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE249 3 - 5 -7 , 18:00 - 19:30 15/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS134 T7 - CN, 9:30 - 11:45 03/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS133 2-4-6, 10:15 - 11:45 05/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX122 3 - 5 -7 , 19:30 - 21:00 20/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX124 3-5-7, 8:00 - 9:30 27/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4.2 TSXTXE24 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 07/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW65 T7 - CN, 9:30 - 11:45 24/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5.2 TSXTWE16 T7 - CN, 9:30 - 11:45 24/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL56 T7 - CN, 13:15 - 15:30 10/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL58 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 19/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL57 2-4-6, 8:30 - 10:00 07/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB18 3 - 5 - 7 , 18:00 - 19:30 01/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng cao 2 TSXGE10 2-4-6 , 19:30 - 21:00 12/11/2018

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 6 S1SGLS003 2-4-6, 18:00-19:30 19/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS102 3-5-7, 19:30-21:00 13/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS100 7-CN, 09:30-11:45 27/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES092 2-4-6, 19:30-21:00 05/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES091 3-5-7, 19:30-21:00 11/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES089 2-4-6, 18:00-19:30 01/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS050 7-CN, 09:30-11:45 13/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS051 2-4-6, 19:30-21:00 24/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS049 2-4-6, 19:30-21:00 01/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXS046 2-4-6, 18:00-19:30 19/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXS045 2-4-6, 18:00-19:30 08/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S1SHLS018 2-4-6, 19:30-21:00 12/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S1SHBS012 2-4-6, 18:00-19:30 19/11/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 S1GDY061 3-5-7, 18:00-19:30 02/10/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 2 S1GDE060 2-4-6, 19:30-21:00 08/10/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 3 S1GDS031 2-4-6, 18:00-19:30 29/10/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 4 S1GDX029 3-5-7, 19:30-21:00 04/10/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 8 S1GDB002 2-4-6, 19:30-21:00 19/11/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS167 2-4-6, 19:30-21:00 21/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS165 3-5-7, 17:50-19:20 06/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES154 3-5-7, 19:30-21:00 06/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES157 2-4-6, 18:00-19:30 12/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES156 2-4-6, 18:00-19:30 07/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES153 2-4-6, 19:30-21:00 15/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES151 2-4-6, 19:30-21:00 08/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS092 2-4-6, 19:30-21:00 19/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS090 2-4-6, 18:00-19:30 05/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS089 3-5-7, 19:30-21:00 23/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS088 3-5-7, 19:30-21:00 04/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS083 3-5-7, 18:00-19:30 16/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS052 2-4-6, 19:30-21:00 24/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS048 3-5-7, 19:30-21:00 22/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS047 2-4-6, 18:00-19:30 24/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQS010 3-5-7, 18:00-19:30 16/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBS008 2-4-6, 19:30-21:00 12/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 S1XGSS002 2-4-6, 19:30-21:00 12/11/2018

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại 5 S2SHWS040 3-5-7, 17:40- 19:10 22/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS117 2-4-6, 17:50- 19:20 23/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS116 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 03/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES107 2-4-6, 19:30- 21:00 23/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES106 Thứ 7, chủ nhật (13:00- 15:15) 10/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES108 3-5, 19:00- 21:15 29/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSS075 3-5-7, 17:40- 19:10 20/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSS074 2-4-6, 17:50- 19:20 02/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXS069 3-5, 19:00- 21:15 29/11/2018
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SF023 Chủ nhật, 8:30- 11:30 28/10/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS164 2-4-6, 17:50- 19:20 26/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES155 3-5-7, 17:40- 19:10 13/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES153 2-4-6, 17:50- 19:20 24/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES154 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 03/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES153 2-4-6, 17:50- 19:20 24/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS114 2-4-6, 19:30- 21:00 31/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS115 3-5, 19:00- 21:15 20/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS108 3-5-7, 17:40- 19:10 23/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS064 2-4-6, 17:50- 19:20 23/11/2018

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S3SHYS104 3-5-7,19:30-21:00 04/12/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES95 3-5-7,19:30-21:00 08/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS65 2-4-6,17:45-19:15 21/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS63 2-4-6,19:30-21:00 31/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHXS58 3-5-7,19:30-21:00 27/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHXS59 3-5 17:45-20:00 22/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại 6 SHLS21 2-4-6,17:45-19:15 29/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại 8 S3SHBS13 3-5-7,17:45-19:15 13/11/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 ( lớp vỡ lòng ) GDY037 3-5-7, 19:30-21:00 09/10/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 5 GDW011 3-5-7,17:45-19:15 04/09/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng ) S3XTYS159 2-4-6,19:30-21:00 03/12/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWS26 2-4-6,19:30-21:00 30/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S3XTQS09 2-4-6,17:45-19:15 29/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES147 2-4-6,19:30-21:00 05/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES148 2-4-6,17:45-19:15 07/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS100 2-4-6,17:45-19:15 26/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S3XTLS24 2-4-6,19:30-21:00 21/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S3XTBS8 2-4-6,17:45-19:15 12/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 S3XGSS1 2-4-6,19:30-21:00 05/11/2018

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ165 T3-5, 19h15-21h30 04/12/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ166 T2-4-6, 18h00-19h30 10/12/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ T2-4-6, 08h00-09h30 12/12/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ T3-5, 14h00-16h15 18/12/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ164 T3-5-7, 17h45-19h15 22/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ162 T3-5, 09h45-12h00 06/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ163 T3-5, 14h00-16h15 22/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ149 T7-CN, 13h00-15h15 10/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ150 T2-4-6, 19h45-21h15 05/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ099 T2-4-6, 18h00-19h30 28/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ098 T2-4-6, 14h00-15h30 28/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ091 T2-4-6, 19h45-21h15 21/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ043 T2-4-6, 19h45-21h15 24/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ040 T3-5, 19h15-21h30 02/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S4SHQZ021 T2-4-6, 19h45-21h15 27/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S4SHBZ021 T2-4-6, 19h45-21h15 19/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S4SHBZ020 T3-5-7, 17h45-19h15 25/10/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ140 T2-4-6, 19h45-21h15 05/12/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ139 T3-5-7, 17h45-19h15 20/12/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ T2-4-6, 18h00-19h30 19/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ T7-CN, 13h00-15h15 15/12/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ T3-5, 09h45-12h00 18/12/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ136 T7-CN, 13h00-15h15 10/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (CẤP TỐC) S4XTYZ135 T2-4-6, 09h45-12h00 07/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ125 T2-4-6, 18h00-19h30 28/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ123 T3-5, 19h15-21h30 06/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ122 T3-5, 14h00-16h15 13/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ076 T2-4-6, 18h00-19h30 24/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ072 T2-4-6, 09h45-11h15 28/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ035 T3-5-7, 17h45-19h15 25/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ033 T3-5, 19h15-21h30 18/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ014 T2-4-6, 18h00-19h30 27/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S4XTBZ014 T2-4-6, 18h00-19h30 19/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Thương Mại Nâng Cao 1 S4HSGY001 T2-4-6, 19h45-21h15 10/09/2018

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Lớp Khẩu Ngữ 6 S5KYLZ007 T3-5, 19h15-21h30 20/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ116 T2-4-6, 19h30-21h00 19/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ114 T2-4-6, 19h30-21h00 05/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Tặng giáo trình+ giảm 5% trước KG/ nhóm 3 người giảm 8%/hv) S5SHYZ115 T7: 14h30-16h45, Chủ Nhật: 09h00-11h15 01/12/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1-2 ( Tặng giáo trình + giảm 5% trước KG/ nhóm 3 người giảm 8%/hv) S5SHYEZ047 T2-4-6 , 08h30-10h45 05/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ105 T3-5, 19h15-21h30 06/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ098 T3-5, 19h15-21h30 27/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ098 T3-5, 19h15-21h30 27/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ097 T2-4-6, 08h30-10h45 05/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ091 T3-5-7, 08h30-10h45 01/11/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ089 T3-5-7, 17h45-19h15 11/12/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ088 T3-5, 19h15-21h30 20/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ081 T3-5-7, 17h45-19h15 13/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ050 T2-4-6, 19h30- 21h00 07/11/2018

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ114 Thứ 3-5, 8h30-10h45 20/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ100 thứ 2-4-6, 19h30- 21h00 05/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ102 Thứ 2-4, 8h30-10h45 19/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S6SHSZ046 thứ 2-4-6, 19h30- 21h00 19/11/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ104 Thứ 7, 17h45-20h00; Chủ nhật, 9h30-11h45 24/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ100 thứ 3-5-7, 10h30-12h00 13/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ085 thứ 2-4-6, 19h30- 21h00 14/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ083 Thứ 3-5, 8h30-10h45 20/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ086 thứ 3-5-7, 20h00-21h30 20/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ082 Thứ 7, 18h00-20h15; Chủ nhật, 9h30-11h45 24/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ032 thứ 3-5-7, 20h00-21h30 20/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ033 Thứ 7, 18h00-20h15; Chủ nhật, 9h30-11h45 24/11/2018

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S8SHYZ022 3 - 5 ( 8h30 - 10h45 ) 23/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng ) S8SHYZ025 T7 và CN 9h30 - 11h45 24/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8SHYZ026 3-5-7 ; 19h00 - 20h30 22/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ019 2-4-6 ; 17h30 - 19h00 30/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ018 2-4-6 ; 19h00 - 20h30 07/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ017 3-5-7 ; 19H00 - 20H30 01/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S8SHLZ001 3-5-7 ; 17H30-19h00 01/11/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ027 2-4-6 ; 19h00 - 20h30 26/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ028 2-4-6 ( 8h30 - 10h45) 26/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ018 T7 và CN ; 14h30 - 16h45 11/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ017 2-4-6 ; 17h30-19h00 29/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ008 2-4-6 ; 17h30 - 19h00 21/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ007 3-5-7 ; 19H00 - 20H30 01/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ002 2-4-6 ; 19h-20h30 30/11/2018

(0274) 7 300 686

Xem bản đồ  

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 10% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9SHYZ007 7-CN, 15:30-17:45 13/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 5% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9SHYZ010 3-5-7, 17:45-19:15 08/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 5% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9SHYZ009 7-CN, 09:30-11:45 24/11/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 (GIẢM 5% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG) S9SHEZ001 2-4-6, 19:30-21:00 14/11/2018
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S9ETYZ001 7-CN, 09:30-11:45 24/11/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (GIẢM 5% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG) S9XTYZ005 3-5, 09:30-11:45 06/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 10% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9XTYZ006 3-5, 13:15-15:30 30/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 5% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9XTYZ007 3-5, 19:15-21:30 06/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 5% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9XTYZ008 2-4-6, 14:00-15:30 19/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 5% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9XTYZ009 2-4-6,18:00-19:30 21/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 (GIẢM 5% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG) S9XTEZ001 3-5-7, 17:50-19:20 24/11/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 (GIẢM 5% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG) S9XTKSZ001 2-3-4-5-6, 09:30-11:00 13/11/2018

►(028) 7109 1633

Xem bản đồ     

 

 

Hotline: 028 7106 6262