• đăng ký
 • Youtube
 • Facebook
 • Zalo
 • hotline

Lịch khai giảng

 • SHZTS

  Quận 1

 • SHZ1

  Quận 5

 • SHZ2

  Quận 3

 • SHZ3

  Q.Bình Thạnh

 • SHZ4

  Q.Tân Bình

 • SHZ5

  Q.Gò Vấp

 • SHZ6

  Q.Thủ Đức

 • SHZ

  Thủ Dầu Một

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE19 2-3-4-5-6, 8:30:10:00 04/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY204 2-4-6, 10:15 - 11:45 06/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY206 2-4-6, 19:30 - 21:00 01/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY201 3-5-7, 18:00 - 19:30 10/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Giảm 8% ĐK trước KG) TSSHY203 2-4-6, 15:30 - 17:00 23/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Giảm 8% ĐK trước KG) TSSHY202 3-5-7, 08:00 - 09:30 17/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE189 2-4-6, 14:00 - 15:30 08/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE184 2-4-6, 18:00 - 19:30 04/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE183 2-4-6, 15:30 - 17:00 16/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS130 3-5, 09:30 - 11:45 05/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS131 2-4-6, 14:00 - 15:30 16/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX124 2-4-6, 18:00 - 19:30 15/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX121 2-4-6, 19:30 - 21:00 11/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW61 2-4-6, 18:00 - 19:30 01/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW62 2-4-6, 8:30:10:00 15/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 TSSHQ29 2-4-6, 10:15 - 11:45 22/08/2018
Hoa Văn Thiếu Niên
Hoa Văn Thiếu Niên 3 TSSNS7 T7 - CN , 15:30 - 17:45 28/07/2018
Hoa Văn Thiếu Niên 6 TSSNL4 T7 - CN , 13:15 - 15:30 28/07/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY238 2-4-6, 8:30:10:00 23/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY243 3-5-7, 19:30 - 21:00 24/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Giảm 8% ĐK trước KG) TSXTY242 3-5, 13:15 - 15:30 24/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE226 2-4-6, 10:15 - 11:45 13/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE223 3-5-7, 18:00 - 19:30 26/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE219 T7 - CN , 15:30 - 17:45 14/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE218 3-5, 13:15 - 15:30 05/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE217 3-5, 09:30 - 11:45 10/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE220 2-4-6, 18:00 - 19:30 11/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS121 2-4-6, 19:30 - 21:00 11/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS122 2-4-6, 8:30:10:00 25/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX115 2-4-6, 15:30 - 17:00 13/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX111 T7 - CN , 13:15 - 15:30 07/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX113 3-5-7, 18:00 - 19:30 17/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX112 2-4-6, 10:15 - 11:45 09/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4.1 TSXTXY21 2-4-6, 18:00 - 19:30 15/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW57 2-4-6, 8:30:10:00 15/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW55 2-4-6, 19:30 - 21:00 09/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL53 2-4-6, 18:00 - 19:30 25/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB16 2-4-6, 18:00 - 19:30 25/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 7 TSXTKQ2 2-3-4-5-6, 10:15 - 11:45 14/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 TSXGE6 3-5-7, 19:30 - 21:00 05/07/2018

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 (Lớp vỡ lòng) Giảm 5% khi ĐK trước Khai Giảng S1XTKYS012 2-3-4-5-6, 09:30-11:00 23/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 1 S1SGYS011 3-5, 18:45-21:00 19/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS094 7-CN, 09:30-11:45 25/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS093 3-5-7, 18:00-19:30 14/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS092 2-4-6, 19:30-21:00 06/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES082 7-CN, 09:30-11:45 15/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES080 2-4-6, 19:30-21:00 09/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS045 2-4-6, 18:00-19:30 16/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S1SHWS017 2-4-6, 18:00-19:30 04/07/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 (Lớp vỡ lòng) S1GDY060 2-4-6, 19:30-21:00 16/07/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 2 S1GDE058 3-5-7, 19:30-21:00 26/06/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 3 S1GDS029 3-5-7, 19:30-21:00 07/07/2018
Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài 1 S1YNY063 2-4-6, 19:30-21:00 06/08/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS154 3-5-7, 19:30-21:00 07/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS156 2-4-6, 18:00-19:30 15/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS155 2-4-6, 09:30-11:00 13/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS152 7-CN, 09:30-11:45 28/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES143 3-5-7, 19:30-21:00 26/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES142 3-5-7, 19:30-21:00 10/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES138 7-CN, 09:30-11:45 16/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES139 2-4-6, 18:00-19:30 25/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS082 7-CN, 09:30-11:45 07/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS083 3-5-7, 18:00-19:30 19/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS078 7-CN, 09:30-11:45 14/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS076 3-5-7, 18:00-19:30 03/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS045 3-5-7, 18:00-19:30 03/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS046 2-4-6, 19:30-21:00 25/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS042 3-5-7, 18:00-19:30 19/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS041 2-4-6, 18:00-19:30 04/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 S1XGWS003 3-5-7, 19:30-21:00 19/07/2018

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại 5 S2SHWS035 Thứ 7, chủ nhật, 14:00- 16:15 07/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS107 2-4-6, 19:30- 21:00 15/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS104 2-4-6, 17:50- 19:20 25/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS105 3-5-7, 17:40- 19:10 02/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS106 Thứ 7, chủ nhật (13:00- 15:15) 18/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES093 3-5, 19:00- 21:15 26/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXS063 2-4-6, 19:30- 21:00 09/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXS064 2-4-6, 17:50- 19:20 25/07/2018
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SF023 Chủ nhật, 8:30- 11:30 05/08/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS155 3-5-7, 17:40- 19:10 21/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS154 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 11/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS153 2-4-6, 17:50- 19:20 01/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES142 3-5, 19:00- 21:15 10/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES143 3-5-7, 17:40- 19:10 28/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS108 3-5-7, 17:40- 19:10 28/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQS056 3-5-7, 17:40- 19:10 28/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S2XTBS010 3-5, 19:00- 21:15 05/07/2018

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S3SHYS094 2-4-6,17:45-19:15 01/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S3SHYS095 3-5-7, 19:30-21:00 14/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES087 3-5-7,17:45-19:15 28/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS057 2-4-6,17:45-19:15 09/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại 7 S3SHQS011 2-4-6,19:30-21:00 09/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES085 3-5-7,19:30-21:00 10/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 SSHES086 2-4-6,19:30-21:00 18/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 S3SHYZ011 2-4-6 ,08:30-10:45 16/07/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng ) S3XTY146 3-5-7,17:45-19:15 02/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES138 3-5-7,19:30-21:00 10/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS102 3-5-7,17:45-19:15 19/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES139 2-4-6,17:45-19:15 25/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS101 3-5-7,19:30-21:00 10/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS097 2-4-6,17:45-19:15 25/07/2018

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ149 T7-CN, 9h30-12h00 18/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ150 T2-4-6, 19h30-21h00 13/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ148 T2-4-6, 17h45-19h15 08/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ147 T2-4-6, 10h00-11h30 06/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ146 T7-CN, 09h30-11h45 14/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ142 T3-5-7, 17h45-19h15 03/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ143 T3-5, 09h45-12h00 17/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ141 T7-CN, 14h00-16h15 23/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Cấp tốc) S4SHYZ144 T2-4-6, 14h00-16h15 09/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ130 T7-CN, 09h30-11h45 21/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ131 T2-4-6, 17h45-19h15 09/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ128 T2-4-6, 09h45-11h15 02/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ127 T3-5, 19h15-21h30 26/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ089 T2-4-6, 17h45-19h15 16/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ081 T2-4-6, 10h00-11h30 02/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ040 T3-5, 19h15-21h30 10/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ038 T2-4-6, 19h30-21h00 04/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S4SHQZ019 T3-5, 19h15-21h30 05/06/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ123 T3-5, 19h15-21h30 21/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ122 T3-5, 14h00-16h15 21/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ120 T2-4-6, 17h45-19h15 01/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ108 T3-5-7, 08h00-09h30 03/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ107 T2-4-6, 19h30-21h00 27/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 (CẤP TỐC) S4XTEZ110 T3-5-7, 09h45-12h00 10/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ065 T3-5-7, 17h45-19h15 03/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ033 T3-5, 19h15-21h30 26/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ032 T3-5-7, 17h45-19h15 28/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ031 T7-CN, 17h45-20h00 28/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ030 T2-4-6, 17h45-19h15 04/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 6 S4XGLZ001 T2-4-6, 19h30-21h00 18/06/2018

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ104 T2-4-6, 18h00-19h30 01/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1-2 S5SHYEZ041 T2-4-6, 14h30-16h45 13/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1-2 S5SHYEZ040 T3-5-7, 08h30-10h45 14/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1-2 S5SHYEZ042 T2-4-6, 08h30-10h45 06/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1-2 ( Cuối Tuần) S5SHYEZ043 T7: 14h30-16h45, CN: 09h00-11h15 18/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ099 T3-5-7, 17h45-19h15 09/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ098 T2-4-6, 18h00-19h30 01/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ089 T2-4-6, 08h30-10h45 06/08/2018
Tiếng Hoa Đàm ThOẠI 4 S5SHXZ085 2-4-6, 08h30-10h45 16/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S5SHWZ039 T2-4-6, 19h30-21h00 15/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S5SHWZ038 T2-4-6, 19h30-21h00 01/08/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ079 T2-4-6, 18h00-19h30 23/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ080 T3-5-7, 17h45-19h15 02/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ074 T2-4-6, 19h30-21h00 15/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ073 T2-4-6, 19h30-21h00 01/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ072 2-4-6, 18h00-19h30 09/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S5XTWZ018 T3-5-7, 17h45-19h15 02/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S5XTLZ014 T2-4-6, 19h30-21h00 01/08/2018

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6SHYZ97 Thứ 3-5, 8h30-10h45 24/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ100 thứ 2-4-6, 19h30- 21h00 06/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ102 thứ 3-5-7, 20h00-21h30 21/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ101 Thứ 2-4, 8h30-10h45 20/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ090 thứ 3-5-7, 20h00-21h30 25/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ089 Thứ 3-5, 8h30-10h45 21/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ092 thứ 2-4-6, 19h30- 21h00 20/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ082 Thứ 7, 18h-20h15, Chủ Nhật, 9h30-11h45 28/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ87 thứ 2-4-6, 18h-19h30 03/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ083 Thứ 2-4, 8h30-10h45 23/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S6SHSZ039 Thứ 3-5, 18h00-20h15 02/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S6SHXZ35 thứ 2-4-6, 18h-19h30 01/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S6SHQZ006 Thứ 7, 18h-20h15, Chủ Nhật, 9h30-11h45 04/08/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6XTYZ078 Thứ 2 - 4 , 8h30-10h45 23/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ082 Thứ 7, 17h45-20h00; Chủ nhật, 9h30-11h45 18/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ083 Thứ 3-5, 8h30-10h45 21/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ081 thứ 2-4-6, 19h30- 21h00 01/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ071 Thứ 7, 17h45-20h00; Chủ nhật, 9h30-11h45 18/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ069 thứ 3-5-7, 20h00-21h30 07/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ072 Thứ 2-4, 8h30-10h45 20/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ070 Thứ 3-5, 17h45-20h00 02/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S6XTXZ23 Thứ 3-5, 18h-20h15 16/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S6XTWZ011 Thứ 2-4, 8h30-10h45 21/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S6XTLZ008 thứ 2-4-6, 18h-19h30 20/08/2018

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng hoa Đàm Thoại 1 (Vỡ Lòng) S8SHYZ017 3-5-7 ; 19h00- 20h30 02/08/2018
Tiếng hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ011 2-4-6 ; 19h00 - 20h30 01/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ005 2- 4- 6; 19h00 - 20h30 25/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ003 2-4-6 ; 19h00 - 20h30 27/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S8SHWZ001 3- 5- 7 ; 17h30 - 19h00 07/08/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng hoa Tổng Hợp 1( Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ017 2-4-6 ; 17h30-19h00 06/08/2018
Tiếng hoa Tổng Hợp 1( Lớp Vỡ Lòng) Ưu đãi 20% hp ĐK trước ngày 31/7 S8XTYZ018 T7 & CN ; 14h30 - 16h45 18/08/2018
Tiếng hoa Tổng Hợp 2 S8XTYZ012 2-4-6 ; 17h30 - 19h00 27/08/2018
Tiếng hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ011 3-5-7 ; 19h00 - 20h30 07/08/2018
Tiếng hoa Tổng Hợp 2 S8XTYZ010 2-4-6 ; 19h00 - 20h30 01/08/2018
Tiếng hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ004 3-5-7 ; 19h00- 20h30 21/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ001 2- 4- 6 ; 17h30 - 19h00 27/07/2018

(0274) 7 300 686

Xem bản đồ  

Hotline: 028 7106 6262