• đăng ký
 • Youtube
 • Facebook
 • Zalo
 • hotline

Lịch khai giảng

 • SHZTS

  Quận 1

 • SHZ1

  Quận 5

 • SHZ2

  Quận 3

 • SHZ3

  Q.Bình Thạnh

 • SHZ4

  Q.Tân Bình

 • SHZ5

  Q.Gò Vấp

 • SHZ6

  Q.Thủ Đức

 • SHZ

  Thủ Dầu Một

 • SHZ9

  QUẬN 6

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY27 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 03/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE26 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 06/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE25 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 20/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 TSXTKS20 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 15/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 4 TSXTKX19 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 15/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 5 TSXTKW7 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 13/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 8 TSXTKB3 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 13/05/2019
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện thi HSK Cấp 4 TSHSKXT T7 - CN, 15:30 - 17:45 01/06/2019
Luyện Thi HSK Cấp 5 TSHSKWT5 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 03/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY267 3 - 5 , 13:15 - 15:30 04/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY269 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 03/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Giảm 8% đk trước KG) TSSHY268 3 - 5 - 7 , 08:00 - 09:30 06/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE250 T7 - CN, 13:15 - 15:30 08/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE252 3 - 5 , 19:15 - 21:30 04/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE251 3 - 5 - 7 , 8:00 - 9:30 11/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE253 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 05/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE248 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 03/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE247 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 27/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE244 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 13/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE249 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 27/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS168 T7 - CN, 13:15 - 15:30 01/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS171 3 - 5 , 19:15 - 21:30 18/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS169 3 - 5 , 09:30 - 11:45 04/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS170 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 14/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS165 3 - 5 , 19:15 - 21:30 21/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS167 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 27/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS164 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 08/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS166 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 27/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX157 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 11/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX158 3 - 5 , 15:30 - 17:45 18/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX152 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 15/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX155 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 20/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW75 3 - 5 - 7 , 18:00 - 19:30 04/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW76 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 17/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW74 T7 - CN, 13:15 - 15:30 25/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW73 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 07/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL70 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 18/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL68 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 27/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 TSSHQ31 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 10/06/2019
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 (Từ 5 - 10 tuổi ) TSETY13 T7 - CN, 13:15 - 15:30 18/05/2019
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 TSETE12 T7 - CN, 15:30 - 17:45 08/06/2019
Hoa Văn Thiếu Nhi Hè ( Vỡ lòng) TSETSY3 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 14:00 - 16:15 12/06/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY309 T7 - CN, 13:15 - 15:30 15/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY307 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 04/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Giảm 8% ĐK trước KG) TSXTY310 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 19/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Giảm 8% ĐK trước KG) TSXTY304 2 - 4 - 6 , 14:00 - 15:30 20/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE289 T7 - CN, 09:30 - 11:45 01/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE295 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 06/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE291 3 - 5 , 15:30 - 17:45 11/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE292 3 - 5 , 09:30 - 11:45 18/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE300 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 24/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE286 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 15/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE287 T7 - CN, 15:30 - 17:45 18/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE285 3 - 5 , 19:15 - 21:30 14/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE288 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 16/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE290 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 27/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ021 3-5-7 (17h30 - 19h00) 04/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS168 T7 - CN, 13:15 - 15:30 15/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS167 3 - 5 , 19:15 - 21:30 13/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS164 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 04/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS166 3 - 5 , 13:15 - 15:30 11/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS170 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 24/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS165 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 10/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS169 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 24/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS159 T7 - CN, 15:30 - 17:45 11/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS158 T7 - CN, 09:30 - 11:45 11/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS161 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 16/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS162 3 - 5 - 7 , 8:00 - 9:30 21/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS160 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 15/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS157 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 08/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX146 T7 - CN, 09:30 - 11:45 15/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX147 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 12/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX154 2 - 4 , 13:15 - 15:30 24/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX149 T7 - CN, 13:15 - 15:30 01/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX145 T7 - CN, 13:15 - 15:30 18/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX143 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 15/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW78 3 - 5 , 13:15 - 15:30 25/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW77 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 12/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW076 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 13/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW75 T7 - CN, 09:30 - 11:45 11/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW74 3 - 5 - 7 , 18:00 - 19:30 02/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW76 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 13/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5.2 TSXTWE17 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 15/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL69 T7 - CN, 09:30 - 11:45 15/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL73 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 24/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6.2 TSXTLE14 T7 - CN, 09:30 - 11:45 25/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ30 T7 - CN, 09:30 - 11:45 25/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ28 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 08/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ29 2 - 4 ; 15:30 - 17:45 13/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB23 T7 - CN, 13:15 - 15:30 18/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB25 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 27/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 TSXGE12 T7 - CN, 13:15 - 15:30 15/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 TSXGE11 3 - 5 - 7 , 18:00 - 19:30 07/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 TSXGX003 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 20/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 TSSGW2 T7 - CN, 09:30 - 11:45 15/06/2019

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 4 S1SGXS005 3-5, 19:15-21:30 25/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS117 3-5, 19:15-21:30 18/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS116 2-4-6, 17:50-19:20 03/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS115 7-CN, 9:30-11:45 01/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES109 3-5-7, 17:50-19:20 11/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES110 2-4-6, 17:50-19:20 24/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES107 3-5-7, 17:50-19:20 14/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES108 2-4-6, 19:30-21:00 27/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS064 2-4-6, 19:30-21:00 12/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS063 2-4-6, 17:50-19:20 15/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS060 2-4-6, 19:30-21:00 03/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXS059 2-4-6, 18:00-19:30 12/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXS057 2-4-6, 19:30-21:00 10/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S1SHBS014 2-4-6, 19:30-21:00 15/05/2019
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 S1GDY063 3-5-7, 18:00-19:30 21/05/2019
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 2 S1GDE062 2-4-6, 17:50-19:20 27/05/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS183 3-5, 19:15-21:30 23/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS185 7-CN, 9:30-11:45 15/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS184 3-5-7, 17:45-19:15 04/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS186 2-4-6, 19:30-21:00 17/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES176 3-5-7, 19:30-21:00 06/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES177 3-5-7, 17:45-19:15 25/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES175 2-4-6, 17:50-19:20 10/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES174 3-5-7, 19:30-21:00 28/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES173 2-4-6, 19:30-21:00 15/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS107 3-5-7, 19:30-21:00 11/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS108 2-4-6, 17:50-19:20 12/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS106 2-4-6, 19:30-21:00 27/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS101 3-5-7, 18:00-19:30 11/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS102 2-4-6, 19:30-21:00 07/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS099 2-4-6, 18:00-19:30 20/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS059 2-4-6, 19:30-21:00 03/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS057 7-CN, 09:30-11:45 11/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS058 2-4-6, 18:00-19:30 13/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS055 2-4-6, 18:00-19:30 10/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQS014 2-4-6, 19:30-21:00 13/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBS013 2-4-6, 18:00-19:30 05/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBS012 2-4-6, 18:00-19:30 08/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S1XGYS007 3-5-7, 18:00-19:30 25/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S1XGES005 2-4-6, 19:30-21:00 10/05/2019

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại 5 S2SHWS43 3-5-7, 17:40- 19:10 23/05/2019
Đàm Thoại Thương Mại 6 S2SHLS041 3-5, 19:00- 21:15 30/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS132 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 18/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES123 2-4-6, 19:30- 21:00 27/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES121 2-4-6, 17:50- 19:20 20/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSS089 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 12/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXS083 3-5, 19:00- 21:15 30/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXS080 2-4-6, 17:50- 19:20 13/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc (Dành cho người mới bắt đầu)_Giảm 8% đăng ký trước ngày khai giảng) S2SHKYS001 2-3-4-5-6 (9:00- 11:15) 05/06/2019
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SF026 Chủ nhật, 8:30- 11:30 12/05/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu ) S2XTYS182 3-5-7,17:40-19:10 06/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS180 Thứ 7, chủ nhật (13:00- 15:15) 25/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES168 3-5, 19:00- 21:15 21/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES169 3-5-7, 17:40- 19:10 28/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES171 2-4-6, 17:50- 19:20 12/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS128 2-4-6, 17:50- 19:20 08/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS123 3-5-7, 17:40- 19:10 14/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS117 2-4-6, 17:50- 19:20 08/04/2019

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Nâng Cao 2 S3SGES6 3-5-7,17:45-19:15 28/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S3SHYS117 3-5-7,17:45-19:15 21/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES111 2-4-6,17:45-19:15 15/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS77 3-5-7,17:45-19:15 14/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHS076 2-4-6,19:30-21:00 08/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHX071 2-4-6,17:45-19:15 08/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S3SHYS118 2-4-6 17:45-19:15 17/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Ưu đãi 10% học phí + tặng giáo trình) S3SHYZ16 3-5 14:30-16:45 11/06/2019
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Tiếng Hoa Quảng Đông vỡ lòng 1 S3GDY038 3-5-7,17:45-19:15 14/05/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS115 2-4-6,19:30-21:00 08/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 XTLS027 2-4-6,17:45-19:15 29/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S3XTQS012 3-5-7,19:30-21:00 16/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S3XTYS175 2-4-6 17:45-19:15 03/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S3XTYS174 3-5-7 17:45-19:15 04/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES163 2-4-6 19:30-21:00 27/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES162 3-5-7 19:30-21:00 14/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS122 3-5-7,19:30-21:00 02/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWS29 3-5-7,19:30-21:00 23/04/2019

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ193 T7-CN, 09h45- 12h00 22/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ190 T3-5, 19h15-21h30 04/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ194 T2-4-6, 18h00-19h30 17/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ192 T3-5, 14h00-16h15 18/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ191 T2-4-6, 10h30-11h30 12/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ185 T7-CN, 13h00- 15h15 25/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ186 T3-5, 14h00-16h15 21/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ171 T2-4-6, 10h00-11h30 15/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ116 T7-CN, 09h45-12h00 11/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ117 T2-4-6, 19h45-21h15 13/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ105 T2-4-6, 19h45-21h15 10/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ107 T2-4-6, 18h00-19h30 13/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ048 T2-4-6, 18h00-19h30 10/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S4SHBZ022 T3-5, 19h15-21h30 02/04/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ170 T3-5-7, 08h00-09h30 13/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ167 T7-CN, 15h30-17h45 15/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ166 T2-4-6, 19h45-21h15 19/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ169 T3-5-7, 17h45- 19h15 06/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ168 T2-4-6, 14h00-15h30 19/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ165 T2-4-6, 19h45-21h15 20/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ146 T7-CN , 09h45-12h00 18/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ145 T3-5,19h15-21h30 14/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ148 T2-4-6, 18h00-19h30 29/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ093 T7-CN, 13h00-15h15 25/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ092 T3-5, 19h15-21h30 14/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ094 T2-4-6, 18h00-19h30 27/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ084 T3-5, 19h15-21h30 09/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ088 T2-4-6, 09h45-12h00 17/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ016 T3-5-7, 17h45-19h15 28/03/2019

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Lớp Khẩu Ngữ 7 KYQZ016 2-4-6 (8h30-10h45) 15/05/2019
Lớp Khẩu ngữ 8 KYBZ014 3-5 19h15-21h30 04/06/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 1 ( Giảm 5% học phí trước khai giảng + tặng GT cho HSSV ) SHYZ132 2-4-6 18h00-19h30 22/05/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 1 ( Giảm 5% trước khai giảng + tặng GT cho HSSV ) SHYZ132 2-4-6 18h00-19h30 22/05/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 1 ( Giảm 5% trước khai giảng + tặng GT cho HSSV ) SHYZ133 3-5-7 17h45-19h15 04/06/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 1 (Giảm 5% trước khai giảng + tặng GT cho HSSV + voucher 100k ) SHYZ134 T7 (14h30-16h45) , CN (09h00-11h15) 08/06/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 1-2 ( Giảm 5% trước khai giảng + tặng GT cho HSSV + voucher 100k ) SHYEZ053 2-4-6 08h30-10h45 03/06/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 2 SHEZ128 3-5 19h15-21h30 11/06/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 2 SHEZ122 3-5-7 17h45-19h15 04/06/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 2 SHEZ125 2-4-6 19h30-21h00 24/06/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 2 SHEZ121 2-4-6 19h30-21h00 07/06/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 2 SHEZ123 2-4-6 19h30-21h00 05/06/2019
Tiếng hoa Đàm Thoại 2 SHEZ120 T7 (14h30-16h45), CN(9h00-11h5) 18/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 SHEZ121 2-4-6 19h30-21h00 07/06/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 3 SHSZ111 2-4-6 19h30-21h00 10/06/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 3 SHSZ112 2-4-6 18h00-19h30 24/06/2019
Tiếng hoa Đàm Thoại 3 SHSZ111 2-4-6 19h30-21h00 27/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3-4 SHSXZ002 2-4-6 8h30-10h45 22/05/2019
Tiếng hoa Đàm Thoại 4 SHXZ108 T7 (14h30-16h45), CN(9h00-11h5) 25/05/2019
Tiếng hoa Đàm Thoại 4 SHXZ102 3-5-7 19h15-21h30 07/05/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng hoa Tổng hợp 1 ( Giảm 5% trước khai giảng + tặng GT cho HSSV ) XTYZ102 2-4-6 18h00-19h30 10/06/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 1 ( Giảm 5% trước khai giảng + tặng GT cho HSSV + voucher 100k ) XTYZ101 3-5-7 08h30-10h45 04/06/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 2 XTEZ095 3-5 19h15-21h30 11/06/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 2 XTEZ093 3-5 19h15-21h30 04/06/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 2 XTEZ096 2-4-6 18h00-19h30 24/06/2019
Tiêng hoa Tổng hợp 2 XTEZ094 2-4-6 18h00-19h30 05/06/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 2 XTEZ092 2-4-6 18h00-19h30 20/05/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 3 XTSZ065 3-5 19h15-21h30 18/06/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 3 XTSZ064 3-5 19h15-21h30 04/06/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 3 XTSZ063 3-5-7 17h45-19h15 04/06/2019
Tiếng hoa Tổng Hợp 3 XTSZ062 Thứ 5 (19h15-21h30), CN(8h30-10h45) 09/05/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 4 XTXZ057 3-5-7 17h45-19h15 04/06/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 4 XTXZ059 2-4-6 19h30-21h00 07/06/2019
Tiếng hoa Tổng Hợp 4 XTXZ056 3-5-7 17h45-19h15 02/05/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 5 XTWZ024 2-4-6 19h30-21h00 24/06/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 5 XTWZ023 2-4-6 19h30-21h00 03/05/2019

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ137 thứ 3-5, 8h15 - 10h30 18/06/2019
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ135 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 03/06/2019
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ136 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 11/06/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ123 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 03/06/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ123 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 03/06/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ126 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 11/06/2019
Tiếng hoa đàm thoại 4 S6SHXZ053 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 21/06/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ130 thứ 7 (17h45 - 20h00), chủ nhật (9h30 - 11h45) 08/06/2019
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ129 thứ 2-4, 8h15 - 10h30 17/06/2019
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ128 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 11/06/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ112 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 04/06/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ117 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 05/06/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ118 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 10/06/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ115 thứ 2-4, 8h15 - 10h30 17/06/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ116 thứ 2-4-6, 15h30 - 17h00 19/06/2019
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ050 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 03/06/2019
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ051 thứ 3-5-7, 10h30 - 12h00 04/06/2019
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ052 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 05/06/2019
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ105 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 18/06/2019
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ038 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 03/06/2019
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ040 thứ 7 (17h45 - 20h00), chủ nhật (9h30 - 11h45) 08/06/2019
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ042 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 21/06/2019
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ041 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 25/06/2019

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
LUYỆN THI HSK CẤP 3 S8HSKSZ003 T7 & CN (14h30-16h45) 08/06/2019
LUYỆN THI HSK CẤP 4 S8HSKXZ002 T7 & CN (14h30-16h45) 08/06/2019
LUYỆN THI HSK CẤP 5 S8HSKWZ004 T7 & CN (14h30-16h45) 08/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp vỡ Lòng) S8SHYZ044 3-5-7 (19h15 - 20h45 ) 28/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S8SHYZ042 2-4-6 (14h - 16h15) *2tiếng 15p/ buổi học 08/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp vỡ lòng) S8SHYZ043 CN ( 14h00-17h00 ) * 3 tiếng/ buổi học 09/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8SHYZ047 3-5-7 (17h30 - 19h00) 18/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHYZ033 3-5-7 (17h30 - 19h00) 04/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ038 3-5-7 (8h - 10h15) 11/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ031 3-5-7 ; 19h15 - 20h45 16/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ034 2-4-6 ; 19h15 - 20h45 24/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ035 2-4-6 ; 8h00 - 10h15 06/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ020 3-5-7 (19h15-20h45) 20/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ020 3-5-7 ; 19h15 - 20h45 23/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ019 2-4-6 ; 19h15 - 20h45 08/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ013 T7 & CN ( 9h30 - 11h45) 07/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ014 2-4-6 (17h30 - 19h00) 05/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S8SHWZ002 2-4-6 (19h15 - 20h45) 26/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại 8 S8SHBZ001 3-5-7 ; 17h30 - 19h00 07/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc
Tiếng Hoa Cấp Tốc 2 ( Tặng GT 250.000 khi đăng ký trước Khai Giảng) S8HKKEZ001 2-3-4-5-6 (14h - 16H15) 12/06/2019
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 - Cho bé từ 5 - 10 tuổi (Tặng Giáo trình Thiếu Nhi 280.000 Khi ĐK trước Khai Giảng) S8ETYZ001 2-4-6 ; 8h00 - 10h15 10/06/2019
Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
Tiếng Việt Cho người Nước Ngoài 2 S8YNEZ001 2-4-6 ; 19h15 - 20h45 07/06/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ038 T7 & CN ; 14h30 - 16h45 18/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ041 2-4-6 (17h30 - 19h00) 03/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ042 2-4-6 (8h00 - 10h15) 10/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ035 T7 & CN ( 14h30 - 16h45) 08/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ037 3-5-7 (17h30 - 19h00) 25/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ034 2-4-6 ; 19h15 - 20h45 20/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ036 2-4-6 ; 17h30 - 19h00 03/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ033 2-4-6 ; 17h30 - 19h00 13/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ021 T7 & CN ( 14h30 - 16h45) 15/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ019 2-4-6 (19h15 - 20h45) 03/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ014 3-5-7 (19h15-20h45) 04/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ013 T7 & CN ; 14h30 - 16h45 19/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ004 2-4-6 ; 17h30 - 19h00 27/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ002 2-4-6 (19h15 - 20h45) 05/06/2019

(0274) 7 300 686

Xem bản đồ  

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 (GIẢM 5% + TẶNG GT KHI ĐK TRƯỚC KG) S9XTKYZ001 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 03/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (GIẢM 5% + TẶNG GT KHI ĐK TRƯỚC KG) S9SHYZ024 3-5, 15:30-17:45 21/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (GIẢM 5% + TẶNG GT KHI ĐK TRƯỚC KG) S9SHYZ022 2-4-6, 09:30-11:00 15/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ026 3-5, 19:15-21:30 23/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ025 3-5-7, 17:45-19:15 04/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ017 3-5, 19:15-21:30 28/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ016 3-5-7, 17:45-19:15 16/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ015 3-5, 09:30-11:45 14/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ014 2-4-6, 17:45-19:15 17/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ005 7-CN, 15:00-17:15 27/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ004 2-4-6, 19:30-21:00 22/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ001 2-4-6, 19:30-21:00 20/05/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 (GIẢM 5% + TẶNG GT KHI ĐK TRƯỚC KG) S9HKYZ001 7-CN, 09:30-11:45 22/06/2019
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 (GIẢM 5% + TẶNG GT KHI ĐK TRƯỚC KG) S9GDYZ001 7-CN, 09:30-11:45 15/06/2019
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 (GIẢM 10% KHI ĐK TRƯỚC KG) S9ETYZ002 7-CN, 15:00-17:15 15/06/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ025 3-5, 19:15-21:30 11/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ024 7-CN, 15:00-17:15 18/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ015 2-4-6, 19:30-21:00 20/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ016 2-4-6, 17:45-19:15 27/05/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ008 2-4-6, 18:00-19:30 05/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ003 2-4-6, 08:30-10:00 24/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ002 2-4-6, 19:30-21:00 17/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ001 2-4-6, 09:30-11:00 05/06/2019

►(028) 7109 1633

Xem bản đồ     

 

 

Hotline: 028 7106 6262