• đăng ký
 • Youtube
 • Facebook
 • Zalo
 • hotline

Lịch khai giảng

 • SHZTS

  Quận 1

 • SHZ1

  Quận 5

 • SHZ2

  Quận 3

 • SHZ3

  Q.Bình Thạnh

 • SHZ4

  Q.Tân Bình

 • SHZ5

  Q.Gò Vấp

 • SHZ6

  Q.Thủ Đức

 • SHZ

  Thủ Dầu Một

 • SHZ9

  QUẬN 6

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY29 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 01/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE28 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 14/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 TSXTKS24 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 01/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 4 TSXTKX23 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 07/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 4 TSXTKX22 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 18/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 6 TSXTKL8 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 18/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY290 2 - 4 - 6 , 17:45 - 19:15 02/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY293 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 09/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY292 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 07/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE277 T7 - CN, 15:30 - 17:45 12/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE274 3 - 5 , 19:15 - 21:30 24/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE278 3 - 5 , 19:15 - 21:30 15/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE276 3 - 5 , 09:30 - 11:45 10/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE280 2 - 4 - 6 , 17:45 - 19:15 28/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE275 2 - 4 , 13:15 - 15:30 07/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS182 T7 - CN, 15:30 - 17:45 12/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS186 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 10/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS185 3 - 5 , 13:15 - 15:30 10/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS180 3 - 5 , 13:15 - 15:30 01/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS183 3 - 5 , 09:30 - 11:45 08/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS184 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 09/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS181 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 02/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS187 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 28/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX172 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 09/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX171 3 - 5 , 19:15 - 21:30 17/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW82 T7 - CN, 15:30 - 17:45 05/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW80 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 07/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW81 2 - 4 - 6 , 14:00 - 15:30 09/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL77 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 07/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 TSSHQ34 3 - 5 , 19:15 - 21:30 24/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 TSSHQ33 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 07/10/2019
Hoa Văn Thiếu Niên
Hoa Văn Thiếu Niên 5 TSSNW7 T7 - CN, 15:30 - 17:45 14/09/2019
Hoa Văn Thiếu Niên 6 TSSNL6 T7 - CN, 13:15 - 15:30 14/09/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY333 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 23/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY334 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 24/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Giảm 8% ĐK trước KG) TSXTY335 2 - 4 , 13:15 - 15:30 02/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE315 T7 - CN, 09:30 - 11:45 13/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE317 3 - 5 , 15:30 - 17:45 17/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE319 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 09/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE321 2 - 4 - 6 , 17:45 - 19:15 16/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE314 2 - 4 - 6 , 17:45 - 19:15 02/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE318 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 02/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE316 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 07/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE309 T7 - CN, 13:15 - 15:30 14/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE310 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 16/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS185 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 17/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS182 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 01/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS186 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 25/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS183 2 - 4 - 6 , 14:00 - 15:30 09/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS180 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 18/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX167 3 - 5 , 19:15 - 21:30 17/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX170 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 18/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW87 3 - 5 , 19:15 - 21:30 08/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW85 T7 - CN, 09:30 - 11:45 14/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL79 T7 - CN, 09:30 - 11:45 12/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL80 3 - 5 , 19:15 - 21:30 15/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ33 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 25/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ32 T7 - CN, 09:30 - 11:45 14/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 TSXGY18 T7 - CN, 13:15 - 15:30 12/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 TSXGY17 3 - 5 - 7 , 18:00 - 19:30 08/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 TSXGE15 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 02/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 TSXGS5 T7 - CN, 13:15 - 15:30 05/10/2019

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS126 3-5, 19:15-21:30 22/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS125 2-4-6, 17:50-19:20 07/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS123 2-4-6, 17:50-19:20 18/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS124 2-4-6, 19:30-21:00 11/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES116 2-4-6, 17:50-19:20 04/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES113 2-4-6, 19:30-21:00 02/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS069 2-4-6, 17:50-19:20 18/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS066 3-5-7, 17:45-19:15 08/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS067 2-4-6, 19:30-21:00 26/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXS064 2-4-6, 19:30-21:00 06/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S1SHWS023 2-4-6, 18:00-19:30 06/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S1SHWS022 2-4-6, 19:30-21:00 07/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 S1SGYS016 2-4-6, 19:30-21:00 12/08/2019
Tiếng Hoa Thương Mại Nâng Cao
Tiếng Hoa Thương Mại Nâng Cao 3 S1HSGSS002 3-5-7, 19:30-21:00 07/09/2019
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 S1GDY064 3-5-7, 18:00-19:30 13/08/2019
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 2 S1GDE063 3-5-7, 18:00-19:30 17/08/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS201 2-4-6, 19:30-21:00 14/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS200 3-5-7, 17:45-19:15 01/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS199 3-5, 19:15-21:30 24/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES185 7-CN, 9:30-11:45 28/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES187 3-5-7, 19:30-21:00 26/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES184 3-5-7, 17:45-19:15 07/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES186 2-4-6, 19:30-21:00 11/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES181 3-5, 19:15-21:30 01/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES182 2-4-6, 17:50-19:20 09/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS112 3-5, 19:15-21:30 03/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS114 3-5-7, 17:45-19:15 21/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS113 2-4-6, 17:50-19:20 09/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS111 3-5-7, 19:30-21:00 22/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS110 2-4-6, 19:30-21:00 09/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS108 2-4-6, 17:50-19:20 09/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS062 3-5-7, 18:00-19:30 05/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS061 2-4-6, 18:00-19:30 19/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS059 2-4-6, 19:30-21:00 06/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS058 2-4-6, 18:00-19:30 07/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBS014 2-4-6, 19:30-21:00 12/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S1XGYS009 2-4-6, 18:00-19:30 06/09/2019

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS143 T7, chủ nhật (15:15- 17:30) 21/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS144 3-5-7 (17:40- 19:10) 01/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS146 2-4-6, 19:30- 21:00 07/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS145 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 05/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 10 S2SGES004 3-5, 19:00- 21:15 19/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES134 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 14/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES136 2-4-6, 19:30- 21:00 25/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES135 2-4-6, 19:30- 21:00 11/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSS097 2-4-6, 19:30- 21:00 30/09/2019
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SF027 Chủ nhật, 8:30- 11:30 08/09/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS193 3-5-7, 17:40- 19:10 17/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS194 2-4-6, 19:30- 21:00 23/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES184 T7, chủ nhật (15:15- 17:30) 15/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES183 2-4-6, 17:50- 19:20 06/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS138 2-4-6, 17:50- 19:20 06/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS131 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 21/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS074 2-4-6, 17:50- 19:20 20/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLS071 2-4-6, 17:50- 19:20 30/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQS016 2-4-6, 17:50- 19:20 23/09/2019

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) Đăng ký trước KG ưu đãi 10% học phí + Tặng giáo trình S3SHYZ19 2-4-6 14:00-15:30 18/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES118 2-4-6 17:45-19:15 11/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 FB:@hoavanshzbinhthanh S3SHES119 3-5-7 19:30-21:00 26/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS87 2-4-6 19:30-21:00 09/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS86 T7, CN 14:00-16:15 05/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS85 2-4-6 19:30-21:00 25/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS84 T7, CN 14:00-16:15 07/09/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) Đk trước khai giảng ưu đãi 10% hp + Tặng GT S3XTYZ6 3-5 14:30-16:45 08/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) FB: @hoavanshzbinhthanh S3XTYS188 3-5-7 17:45-19:15 15/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES179 3-5-7 17:45-19:15 03/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES178 2-4-6 19:30-21:00 02/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES176 T7,CN 13:15-15:30 15/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 (Đk trước KG ưu đãi 10% học phí) S3XTEZ3 2-4-6 15:30-17:00 25/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS131 T7,CN 09h00-11h15 22/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS132 2-4-6 17:45-19:15 25/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS126 2-4-6 17:45-19:15 11/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWS35 2-4-6 19:30-21:00 02/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S3XTLS32 2-4-6 17:45-19:15 18/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S3XTLS31 2-4-6 19:30-21:00 11/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 ( HSK5) S3XGYS3 2-4-6 19:30-21:00 16/09/2019

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ215 T7-CN, 09h45-12h00 19/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ213 T3-5-7, 08h00-09h30 15/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ216 T2-4-6, 14h00-15h30 23/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ214 T3-5-7, 17h45-19h15 15/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ212 T2-4-6, 19h45-21h15 02/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ211 T7-CN, 15h30- 17h45 21/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ209 T2-4-6, 10h00-11h30 11/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ193 T7-CN, 09h45-12h00 15/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ195 T3-5, 19h15-21h30 12/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ199 T2-4-6, 18h00-19h30 27/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ194 T2-4-6, 18h00-19h30 09/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ191 T2-4-6, 08h00-09h30 06/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ125 T7-CN, 09h45-12h00 07/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ127 T3-5, 19h15-21h30 26/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ126 T3-5-7, 17h45-19h15 05/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ124 T2-4-6, 19h45-21h15 04/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ051 T7-CN, 14h00-16h15 08/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ049 T2-4-6, 18h00-19h30 04/09/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ192 T7-CN, 15h30-17h45 19/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ193 T3-5, 14h00-16h15 22/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ191 T2-4-6, 10h00-11h30 14/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ194 T2-4-6, 19h45-21h15 02/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ190 T3-5, 19h15-21h30 08/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ189 T2-4-6, 18h00-19h30 02/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ184 T3-5-7, 08h00-09h30 19/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ187 T7-CN, 09h45-12h00 21/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ185 T3-5, 14h00- 16h15 17/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ186 T3-5-7, 17h45-19h15 19/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ167 T7-CN, 15h30-17h45 08/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ171 T3-5, 19h15-21h30 26/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ169 T3-5-7, 17h45-19h15 07/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ170 T3-5-7, 08h00-09h30 07/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ166 T2-4-6, 19h45-21h15 13/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ104 T3-5, 19h15-21h30 12/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ105 T3-5-7, 17h45-19h15 19/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ101 T2-4-6, 19h45-21h15 04/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ103 T2-4-6, 10h00-11h30 11/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ096 T3-5, 09h45-12h00 10/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ045 T2-4-6, 08h00-09h30 06/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ041 T2-4-6, 18h00-19h30 20/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ018 T2-4-6, 19h45-21h15 23/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ017 T2-4-6, 10h00-11h30 04/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S4XGYZ008 T3-5-7, 17h45-19h15 14/09/2019

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ143 T2-4-6, 19h30-21h00 02/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ144 T7:14h30-16h45, CN:09h00-11h15 12/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1-2 ( Đk trước khai giảng, hs-sv: giảm 5%+ tặng giáo trình; người đi làm: giảm 5%) S5SHYE057 T2-4-6, 08h30-10h45 07/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1(ĐK trước khai giảng, hs-sv: giảm 5% +tặng giáo trình; người đi làm: giảm 5%+ voucher 100k) S5SHYZ141 T7:14h30-16h45; CN:09h00-11h15 07/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ135 T3 -5, 19h15-21h30 24/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ133 T3-5-7, 17h45-19h45 05/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ131 T3-5; 19h15-21h30 13/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ132 T2-4-6, 18h00-19h30 19/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ115 T2-4-6, 19h30-21h00 04/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ114 T2-4-6, 19h30-21h00 04/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3-4 S5SHSXZ004 T2-4-6, 08h30-10h45 05/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ112 T2-4-6, 18h00-19h30 18/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ109 T2-4-6, 19h30-21h00 07/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S5SHWZ050 T2-4-6, 08h30-10h45 16/09/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ117 T3-5-7, 08h30-10h45 01/10/2019
Tiêng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ T3,5:17h00-19h15 08/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (ĐK trước khai giảng, hs-sv giảm 5%+ tặng giáo trình; người đi làm giảm 5%+voucher 100k) S5XTYZ114 T2-4-6, 08h30-10h45 09/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ106 T2-4-6, 19h30-21h00 23/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ105 T2-4-6, 08h30-10h45 09/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ101 T2-4-6, 08h30-10h45 05/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ099 T2-4-6, 19h30-21h00 02/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ100 T2-4-6, 18h00-19h30 09/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ069 T2-4-6, 18h00-19h30 18/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ067 T2-4-6, 18h00-19h30 14/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ064 T3-5, 19h15-21h30 03/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S5XTWZ026 T2-4-6, 19h30-21h00 04/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S5XTLZ T2-4-6, 19h30-21h00 11/09/2019

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ149 thứ 2-4-6, 10h30 - 12h00 23/09/2019
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ150 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 08/10/2019
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ151 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 02/10/2019
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ152 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 08/10/2019
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ153 thứ 3-5, 8h15 - 10h30 22/10/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ139 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 02/10/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ140 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 08/10/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ142 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 16/10/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ141 thứ 2-4, 8h15 - 10h30 21/10/2019
Tiếng hoa đàm thoại 3 S6SHSZ062 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 02/10/2019
Tiếng hoa đàm thoại 3 S6SHSZ063 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 09/10/2019
Tiếng hoa đàm thoại 5 S6SHWZ024 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 20/09/2019
Tiếng hoa đàm thoại 6 S6SHLZ022 thứ 2-4, 8h15 - 10h30 07/10/2019
Tiếng hoa đàm thoại nâng cao 1 (đàm thoại 9) S6SGYZ001 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 04/10/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ142 thứ 3-5, 8h15 - 10h30 17/09/2019
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ145 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 02/10/2019
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ148 Thứ 7 (17h45 - 20h00), Chủ nhật (9h30 - 11h45) 05/10/2019
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ146 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 10/10/2019
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ147 thứ 2-4-6, 10h30 - 12h00 21/10/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ131 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 02/10/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ132 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 08/10/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ135 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 16/10/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ134 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 09/10/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ133 thứ 3-5-7, 10h30 - 12h00 15/10/2019
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ063 thứ 3-5, 8h15 - 10h30 15/10/2019
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ064 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 15/10/2019
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ055 thứ 3-5, 8h15 - 10h30 01/10/2019
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ057 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 21/10/2019
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ054 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 17/09/2019
Tiếng hoa tổng hợp 5 S6XTWZ017 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 24/09/2019
Tiếng hoa tổng hợp 6 S6XTLZ015 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 17/10/2019

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi HSK 3 S8HSKSZ006 CN ( 14h00 - 17h00) 08/09/2019
Luyện Thi HSK 4 S8HSKXZ005 CN ( 8h30 - 11h30) 08/09/2019
Luyện thi HSK 5 S8HSKWZ005 CN ( 14h00 - 17h00) 08/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 1 S8SGYZ001 3-5-7 (18h00 - 19h15 ) 10/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8SHYZ058 3-5-7 (8h00 -10h15) 08/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8SHYZ054 2-4-6 (14h00 - 16h15) 09/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8SHYZ057 2-4-6 (17h30 - 19h00) 02/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ047 3-5-7 (17h30 - 19h00) 12/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ049 2-4-6 ( 8h00-10h15) 11/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ044 3-5-7 (19H15 - 20H45) 22/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ026 2-4-6 (14h00 - 16h15) 04/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8XTXZ021 3-5-7 (19H15 - 20H45) 14/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ022 2-4-6 ( 8h00-10h15) 04/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ020 3-5-7 (19H15 - 20H45) 20/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ018 2-4-6 (19H15 - 20H45) 05/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 (Đàm Thoại Thương Mại) S8SHWZ003 2-4-6 (17h30 - 19h00) 11/09/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Lớp Vỡ Lòng) * 3 tiếng / buổi học S8XTYZ055 CN ( 8h30 - 11h30) 13/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng ) S8XTYZ052 3-5-7 Sáng (8h00 -10h15) 17/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ054 3-5-7 (17h30 - 19h00) 01/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ043 3-5-7 (19H15 - 20H45) 12/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ042 2-4-6 (17h30 - 19h00) 04/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ038 T7 & CN (14h30 - 16h45) 11/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ026 T7 & CN (14h30-16h45) 07/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ025 2-4-6 (19H15 - 20H45) 14/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ024 2-4-6 (17h30 - 19h00) 09/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ021 T7 & CN (14h30-16h45) 08/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ019 2-4-6 (19h15-20h45) 04/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ005 T7 & CN (14h30 - 16h45) 17/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ004 2-4-6 (17h30 - 19h00) 23/08/2019

(0274) 7 300 686

Xem bản đồ  

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi Chứng Chỉ HSK3 (TẶNG GT LUYỆN THI KHI ĐK TRƯỚC KG) S9HSKCS001 7-CN, 09:30-11:45 21/09/2019
Luyện Thi Chứng Chỉ HSK4 (TẶNG GT LUYỆN THI KHI ĐK TRƯỚC KG) S9HSKXZ001 3-5-7, 17:45-19:15 03/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ036 2-4-6, 17:45-19:15 23/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ028 2-4-6, 19:30-21:00 06/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ012 2-4-6, 19:30-21:00 04/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ011 7-CN, 15:00-17:15 05/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ010 3-5, 09:30-11:45 05/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S9SHWZ001 7-CN, 15:00-17:15 05/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 2 S9HKEZ001 7-CN, 09:30-11:45 21/09/2019
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 2 S9GDEZ001 7-CN, 09:30-11:45 08/09/2019
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 (GIẢM 10% KHI ĐK TRƯỚC KG) S9ETYZ004 7-CN, 15:00-17:15 05/10/2019
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S9ETEZ002 7-CN, 15:00-17:15 21/09/2019
Hoa Văn Thiếu Nhi 4 S9ETXZ001 7-CN, 09:30-11:45 21/09/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (GIẢM 5% + TẶNG GT KHI ĐK TRƯỚC KG) S9XTYZ038 2-4-6, 10:15-11:45 07/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (GIẢM 5% + TẶNG GT KHI ĐK TRƯỚC KG) S9XTYZ036 3-5, 09:30-11:45 17/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ037 3-5-7, 17:45-19:15 03/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ037 3-5-7, 17:45-19:15 03/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ035 7-CN, 15:00-17:15 21/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ028 7-CN, 09:30-11:45 06/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ027 2-4-6, 17:45-19:15 02/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ025 3-5, 19:15-21:30 05/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ013 3-5, 19:15-21:30 26/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ010 2-4-6, 17:45-19:15 04/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ011 2-4-6, 10:15-11:45 06/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ008 2-4-6, 18:00-19:30 06/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ003 2-4-6, 17:45-19:15 02/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ002 2-4-6, 08:30-10:00 18/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ001 2-4-6, 09:30-11:00 04/09/2019

►(028) 7109 1633

Xem bản đồ     

 

 

Hotline: 028 7106 6262