Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ276 3 - 5 , 19:15 - 21:30 04/05/2021

Giảm 5% HSSV

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ271 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 05/05/2021

Giảm 5% HSSV

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ284 3 - 5, 19:15-21:30 06/05/2021

Giảm 5% HSSV

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ204 3 - 5; 8:15 - 10:30 15/06/2021

Giảm 5% đăng ký trước ngày khai giảng

Giảm 5% là học sinh, sinh viên

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ187 2 - 4; 8:15 - 10:30 21/06/2021

Giảm 5% đăng ký trước ngày khai giảng

Giảm 5% là học sinh, sinh viên

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc HSK2 S4HKKYZ003 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 09:45 - 12:00 21/06/2021

Giảm 5% HP đăng ký trước KG, 5% HSSV

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ205 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 22/06/2021

Giảm 5% đăng ký trước ngày khai giảng

Giảm 5% học sinh, sinh viên

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ189 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 24/06/2021

Giảm 5% đăng ký trước ngày khai giảng

Giảm 5% là học sinh, sinh viên

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ116 3-5-7 , 19:15 - 20:45  01/07/2021
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc Online 1 S9XOY010 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 05/07/2021
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ0113 3-5-7 ; 8:00 - 10:15 06/07/2021
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ100 3-5-7, 19:15 - 20:45 06/07/2021
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ONLINE S5XOY7 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 07/07/2021
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S4SOY007 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 08/07/2021
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S4SOY008 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 09/07/2021
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn