• đăng ký
 • Youtube
 • Facebook
 • Zalo
 • hotline

Lịch khai giảng

 • SHZTS

  Quận 1

 • SHZ1

  Quận 5

 • SHZ2

  Quận 3

 • SHZ3

  Q.Bình Thạnh

 • SHZ4

  Q.Tân Bình

 • SHZ5

  Q.Gò Vấp

 • SHZ6

  Q.Thủ Đức

 • SHZ

  Thủ Dầu Một

 • SHZ9

  QUẬN 6

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY36 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 13/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE33 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 14/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 8 TSXTKB6 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 13/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY327 2 - 4 - 6 , 17:45 - 19:15 13/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY323 T7 - CN , 09:30 - 11:45 18/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY324 3 - 5 , 09:30 - 11:45 07/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Giảm 8% đk trước KG) TSSHY328 3 - 5 , 13:15 - 15:30 21/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Giảm 8% đk trước KG) TSSHY322 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 01/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE309 3 - 5 , 19:15 - 21:30 21/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE304 3 - 5 , 13:15 - 15:30 30/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS204 2 - 4 - 6 , 17:45 - 19:15 01/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX196 3 - 5 , 19:15 - 21:30 07/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 TSSHQ38 T7 - CN , 15:30 - 17:45 04/07/2020
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 TSETY14 T7 - CN , 13:15 - 15:30 18/07/2020
Hoa Văn Thiếu Niên
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY16 T7 - CN , 13:15 - 15:30 18/07/2020
Tiếng Hoa Online
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 Online TSXGS7 T7 - CN , 09:30 - 11:45 20/06/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY374 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 01/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Giảm 8% đk trước KG) TSXTY378 3 - 5 - 7 , 08:00 - 09:30 21/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Giảm 8% đk trước KG) TSXTY379 2 - 4 , 13:15 - 15:30 22/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Giảm 8% đk trước KG) TSXTY375 3 - 5 , 15:30 - 17:45 02/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (học tại 478 NTMK, Q.3; từ 19h30, 15' mỗi buổi sẽ bù vào cuối khóa) TSXTY380 3 - 5 , 19:15 - 21:30 14/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE359 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 28/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE356 3 - 5 , 15:30 - 17:45 14/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE357 2 - 4 - 6 , 17:45 - 19:15 15/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS211 T7 - CN , 13:15 - 15:30 11/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS214 3 - 5 , 19:15 - 21:30 21/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS212 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 13/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS213 2 - 4 , 13:15 - 15:30 20/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX200 T7 - CN , 09:30 - 11:45 18/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX202 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 06/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX198 2 - 4 - 6 , 17:45 - 19:15 17/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW101 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 09/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW100 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 02/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL93 3 - 5 , 19:15 - 21:30 02/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL97 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 20/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL96 T7 - CN , 10:00 - 12:15 27/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB42 T7 - CN , 09:30 - 11:45 04/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB38 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 20/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8.2 TSXTBE9 T7 - CN , 09:30 - 11:45 11/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 TSXGY25 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 13/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 TSXGE22 T7 - CN , 09:30 - 11:45 18/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 TSXGS8 T7 - CN , 13:15 - 15:30 18/07/2020

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS139 2-4-6, 17:50-19:20 15/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS138 3-5, 19:15-21:30 14/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS137 3-5-7, 17:45-19:15 02/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES130 2-4-6, 17:50-19:20 19/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS074 3-5, 19:15-21:30 21/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS073 2-4-6, 17:50-19:20 19/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S1SHQS018 2-4-6, 18:00-19:30 10/06/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS218 3-5, 19:15-21:30 14/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS219 3-5-7, 17:45-19:15 21/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS217 2-4-6, 19h30-21h 01/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS215 2-4-6, 17:50-19:20 22/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES207 2-4-6, 19:30-21:00 01/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES204 3-5, 19:15-21:30 02/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS132 3-5-7, 17:45-19:15 14/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS133 2-4-6, 19:30-21:00 27/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS127 3-5-7, 17:45-19:15 09/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS125 2-4-6, 17h50-19h20 01/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS123 3-5, 19:15-21:30 18/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS071 2-4-6, 19:30-21:00 10/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS070 3-5-7, 17:45-19:15 02/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS069 3-5-7, 17:45-19:15 18/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS065 3-5-7, 19:30-21:00 21/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS066 3-5, 19:15-21:30 28/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS064 2-4-6, 19:30-21:00 13/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBS017 2-4-6, 19:30-21:00 08/06/2020

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại 6 S2SHLS047 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 11/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS158 2-4-6, 19:30- 21:00 10/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS159 Thứ 7, chủ nhật (15:15- 17:30) 25/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 10 S2SGES006 3-5, 19:00- 21:15 14/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSS105 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 18/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSS106 3-5-7, 17:40- 19:10 25/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXS104 Thứ 7, chủ nhật (15:15- 17:30) 12/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S2SHWS049 Thứ 7, chủ nhật (13:00- 15:15) 12/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2SHXS103 2-4-6, 19:30- 21:00 17/07/2020
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SF029 Chủ nhật, 8:30- 11:30 07/06/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS213 3-5-7, 17:40- 19:10 21/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS212 2-4-6, 17:50- 19:20 08/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS214 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 18/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES203 2-4-6, 19:30- 21:00 26/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS159 Thứ 7, chủ nhật (15:15- 17:30) 11/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS160 3-5, 19:00- 21:15 28/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS158 3-5-7, 17:40- 19:10 11/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTQS021 2-4-6, 19:30- 21:00 10/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS147 Thứ 7, chủ nhật (15:15- 17:30) 11/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS152 3-5, 19:00- 21:15 28/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS153 2-4-6, 19:30- 21:00 31/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS150 2-4-6, 17:50- 19:20 29/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS083 Thứ 7, chủ nhật (15:15- 17:30) 26/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLS080 2-4-6, 17:50- 19:20 06/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S2XTBS018 2-4-6, 19:30- 21:00 20/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S2XTBS020 2-4-6, 17:50- 19:20 15/07/2020

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 (ưu đãi 10% HP Đk trước KG, thêm 5% cho HSSV) S3XTKY1 2-3-4-5-6 8:30-10:00 13/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) ưu đãi 10% hp đăng ký trước KG, HSSV thêm 5% S3SHYZ25 3-5 9:00-11:15 14/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES131 2-4-6 19:30-21:00 31/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES130 2-4-6 17:45-19:15 31/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS95 2-4-6 17:45-19:15 06/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 (ƯU ĐÃI 10% HP Đk trước KG, thêm 5% cho HSSV) S3SHSZ008 2-4-6 08:30-10:00 15/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S3SHWS86 T7,CN 14:00-16:15 18/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại 8 S3SHBS17 T7,CN 14:00-16:15 25/07/2020
Tiếng Hoa Online
Đàm Thoại Nâng Cao 2 (HSK4) S3SGES8 3-5-7 20:00-21:00 27/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 (lớp vỡ lòng) S3XOY 2-4-6 19:30-21:00 13/07/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S3XTYS209 3-5-7 19:30-21:00 21/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S3XTYS207 T7,CN 13h15-15h30 04/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) ưu đãi 10% hp đăng ký trước KG, HSSV ưu đãi thêm 5% hp S3XTYZ11 2-4-6 10:15-11:45 08/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES198 2-4-6 19:30-21:00 31/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES195 2-4-6 19:30-21:00 31/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES196 2-4-6 17:45-19:15 31/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS146 3-5-7 17:45-19:15 16/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS147 3-5-7 19:30-21:00 02/07/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 4 S3XTXS142 2-4-6 17:45-19:15 08/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S3XTLS042 2-4-6 17:45-19:15 24/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S3XTLS041 3-5-7 19:30-21:00 25/07/2020

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ245 T7-CN, 13h00-15h15 18/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ242 T3-5, 19h15-21h30 07/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ244 T2-4-6, 18h00-19h30 15/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ243 T2-4-6, 14h00-15h30 22/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ241 T3-5-7, 08h00-09h30 14/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ237 T2-4-6, 18h00-19h30 15/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ238 T3-5, 14h00-16h15 25/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ236 T2-4-6, 10h00-11h30 22/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ225 T3-5, 19h15-21h30 30/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ227 T3-5, 09h45-12h00 30/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ226 T2-4-6, 18h00-19h30 29/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ222 T2-4-6, 19h45-21h15 22/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ150 T2-4-6, 18h00-19h30 22/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ140 T7-CN, 15h30-17h45 19/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ137 T3-5, 19h15-21h30 09/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ138 T2-4-6, 18h00-19h30 13/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ141 T7-CN, 09h45-12h00 20/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ134 T3-5, 19h15-21h30 16/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ066 T7-CN, 09h45-12h00 11/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ067 T2-4-6, 18h00-19h30 27/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ062 T3-5, 19h15-21h30 28/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ063 T2-4-6, 08h00-09h30 27/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ059 T2-4-6, 10h00-11h30 12/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 S4SGYZ004 T7-CN, 14h00-16h15 04/07/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ224 T7-CN, 09h45-12h00 18/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ223 T3-5-7, 17h45-19h15 16/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ221 T3-5, 14h00-16h15 16/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ222 T2-4-6, 10h00-11h30 20/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ216 T7-CN, 15h30-17h45 13/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ220 T2-4-6, 19h45-21h15 06/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ219 T2-4-6, 14h00-15h30 24/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ217 T3-5-7, 08h00-09h30 16/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ206 T3-5-7, 17h45-19h15 30/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ205 T2-4-6, 19h45-21h15 29/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4ZHE013 T7-CN, 16h-17h30 28/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ202 T2-4-6, 18h00-19h30 22/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ137 T2-4-6, 19h45-21h15 15/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ135 T2-4-6, 18h00-19h30 01/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ136 T7-CN, 13h00-15h15 21/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ134 T3-5-7, 17h45-19h15 20/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ115 T2-4-6, 19h45-21h15 15/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ059 T3-5, 19h15-21h30 28/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ058 T3-5, 19h15-21h30 28/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ057 T3-5-7, 08h00-09h30 28/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ051 T7-CN, 13h00-15h15 04/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ053 T3-5, 19h15-21h30 16/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ052 T3-5-7, 17h45-19h15 16/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ023 T7-CN, 13h00-15h15 14/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ024 T2-4-6, 18h00-19h30 22/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S4XTBZ021 T2-4-6, 08h00-09h30 06/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S4XGEZ010 T2-4-6, 18h00-19h30 29/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 S4XGXZ003 T3-5-7, 17h45-19h15 16/07/2020

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Lớp Khẩu Ngữ 8 S5KYJZ013 T3-5, 19h15-21h30 28/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ164 T3-5-7, 17h45-19h15 21/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ163 T3-5-7, 08h30-10h45 16/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ161 T3-5, 19h15-21h30 18/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ155 T7: 14h30-16h45, CN:09h00-11h15 09/05/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ152 T2-4-6, 18h00-19h30 27/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ148 T3-5, 19h15-21h30 09/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ149 T7: 14h30-16h45, CN: 09h00-11h15 23/05/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ125 T2-4-6, 18h00-19h30 04/05/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ124 T7: 14h30-16h45, CN:09h00-11h15 18/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ125 T2-4-6, 18h00-19h30 27/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ126 T2-4-6, 18h00-19h30 27/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ056 T2-4-6, 18h00-19h30 22/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ119 T2-4-6, 18h00-19h30 08/05/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ144 T2-4-6, 19h45-21h15 15/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ143 T7-CN: 09h00-11h15 11/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ142 T3-5-7, 17h45-19h15 07/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ141 T2-4-6, 08h30-10h45 06/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ138 T7- CN: 09h00-11h15 20/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ137 T3-5-7, 08h30-10h45 09/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ130 T3-5-7, 17h45-19h15 28/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ132 T2-4-6, 19h30-21h00 27/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ129 T2-4-6, 19h30-21h00 13/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ126 T2-4-6, 18h00-19h30 08/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ121 T2-4-6, 19h30-21h00 11/05/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ086 T3-5, 19h15-21h30 02/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ087 T3-5-7, 17h45-19h15 16/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ085 T3-5-7, 17h45-19h15 11/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ83 T3-5, 19h15-21h30 09/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ080 T3-5, 19h15-21h30 19/05/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ077 T2-4-6, 18h00-19h30 10/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S5XTWZ030 T3-5-7, 08h30-10h45 02/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S5XTWZ031 T2-4-6, 18h00-19h30 15/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S5XTWZ029 T3-5, 19h15-21h30 14/05/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S5XTLZ030 T3-5-7, 08h30-10h45 28/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S5XTQZ007 T2-4-6, 19h30-21h00 06/05/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S5XTBZ007 T2-4-6, 19h30-21h00 20/07/2020

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ168 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 14/07/2020
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ169 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 20/07/2020
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ159 thứ 3-5, 8h15 - 10h30 09/07/2020
Tiếng hoa đàm thoại 3 S6SHSZ076 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 23/07/2020
Tiếng hoa đàm thoại 4 S6SHXZ068 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 17/07/2020
Tiếng Hoa Thương Mại Nâng Cao
Tiếng hoa đàm thoại nâng cao 3 (đàm thoại 11) S6SGSZ001 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 24/07/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ169 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 20/07/2020
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ170 thứ 2-4, 8h15 - 10h30 20/07/2020
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ157 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 22/07/2020
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ082 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 02/07/2020
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ078 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 14/07/2020
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ071 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 17/07/2020
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ072 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 23/07/2020
Tiếng hoa tổng hợp 5 S6XTWZ021 thứ 3-5, 8h15 - 10h30 14/07/2020
Tiếng hoa tổng hợp nâng cao 1 (tổng hợp 9) S6XGYZ005 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 02/07/2020

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 (tặng giáo trình 300.000 khi ĐK trọn khóa trước KG) S8HKKYZ004 2-3-4-5-6 (14h00 - 16h15) 10/08/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 (Từ HSK2 lên HSK3) S8HKKEZ002 2-3-4-5-6 (14h00 - 16h15) 08/07/2020
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi HSK 3 đợt thi tháng 12/2020 S8HSKSZ008 CN ( 14h00 - 17h00) * 3tiếng/buổi học 23/08/2020
Luyện Thi HSK 4 đợt thi tháng 12/2020 S8HSKX CN ( 8h00 - 11h00) * 3TIiếng/ buổi học 23/08/2020
Luyện Thi HSK 5 đợt thi tháng 12/2020 S8HSKWZ007 CN ( 14h00 - 17h00) * 3tiếng/buổi học 23/08/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng ) S8SHYZ075 3-5-7 (17h30-19h00) 16/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng ) S8SHYZ074 3-5-7 Sáng (8h00 -10h15) 14/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ068 3-5-7 (19H15 - 20H45) 28/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ067 2-4-6 ( 8h00-10h15) 01/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ064 3-5-7 (17h30 - 19h00) 20/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ035 2-4-6 (19h15-20h45) 19/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ034 2-4-6 (17h30 - 19h00) 27/07/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng ) S8XTYZ074 2-4-6 (17h30 - 19h00) 01/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng ) S8XTYZ076 T7 & CN (14h30-16h45) 18/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ075 3-5-7 (19H15-20H45) 14/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ066 3-5-7 (17h30 - 19h00) 28/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ065 2-4-6 (19h15-20h45) 27/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ063 2-4-6 (17h30 - 19h00) 27/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ069 T7 & CN (14h30-16h45) 27/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ045 CN ( 8h30 - 11h30) * 3 tiếng/ buổi học 02/08/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ036 3-5-7 (17h30 - 19h00) 16/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ034 3-5-7 (19h15-20h45) 16/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ030 3-5-7 (19h15-20h45) 02/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ010 2-4-6 (19h15-20h45) 27/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S8XTQZ001 2-4-6 (19h15-20h45) 27/07/2020

(0274) 7 300 686

Xem bản đồ  

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTKEZ004 2-3-4-5-6, 08:45-10:15 13/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 S9XTKSZ003 2-3-4-5-6, 08:45-10:15 16/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 5 S9XTKWZ001 2-3-4-5-6, 08:45-10:15 18/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ059 3-5, 19:15-21:30 09/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ057 2-4-6, 17:45-19:15 22/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ056 3-5-7, 17:45-19:15 11/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ052 3-5, 19:15-21:30 28/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ049 2-4-6, 19:30-21:00 27/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ048 3-5, 09:30-11:45 14/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ046 3-5-7, 17:45-19:15 25/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ023 3-5, 15:30-17:45 28/07/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ020 3-5, 19:15-21:30 09/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ019 2-4-6, 17:45-19:15 25/05/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ017 2-4-6, 19:30-21:00 08/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S9SHWZ004 3-5, 09:30-11:45 18/06/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tôc 1 (TẶNG GT KHI ĐK TRƯỚC KG) S9HKYZ002 7-CN, 15:30-17:45 11/07/2020
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Tiếng Quảng Đông 4 S9GDXZ001 7-CN, 09:30-11:45 09/05/2020
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S9ETYZ005 7-CN, 15:30-17:45 11/07/2020
Hoa Văn Thiếu Nhi 6 S9ETLZ001 7-CN, 09:30-11:45 27/06/2020
Khoá Hè Hoa Văn Thiếu Nhi 1 (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S9ETYZ006 2-3-4-5-6, 14:30-16:45 27/07/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S9XTYZ056 2-4-6, 08:45-10:15 15/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S9XTYZ053 3-5, 09:30-11:45 16/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ055 2-4-6, 17:45-19:15 13/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ057 7-CN, 15:30-17:45 18/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ054 2-4-6, 19:30-21:00 24/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ052 7-CN, 09:30-11:45 13/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ051 2-4-6, 19:30-21:00 03/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ050 2-4-6, 17:45-19:15 27/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ048 2-4-6, 08:45-10:15 27/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ046 3-5, 19:15-21:30 14/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ045 7-CN, 09:30-11:45 27/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ043 2-4-6, 19:30-21:00 15/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ025 3-5-7, 17:45-19:15 02/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ024 3-5, 09:30-11:45 16/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ022 2-4-6, 17:45-19:15 22/05/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ019 7-CN, 09:30-11:45 12/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ017 3-5-7, 17:45-19:15 23/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ021 2-4-6, 10:15-11:45 08/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ006 2-4-6, 17:45-19:15 27/07/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ005 3-5, 19:15-21:30 11/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ004 2-4-6, 18:00-19:30 08/06/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S9XTQZ003 2-4-6, 17:45-19:15 13/07/2020

►(028) 7109 1633

Xem bản đồ     

 

 

Hotline: 028 7106 6262