• đăng ký
 • Youtube
 • Facebook
 • Zalo
 • hotline

Lịch khai giảng

 • SHZTS

  Quận 1

 • SHZ1

  Quận 5

 • SHZ2

  Quận 3

 • SHZ3

  Q.Bình Thạnh

 • SHZ4

  Q.Tân Bình

 • SHZ5

  Q.Gò Vấp

 • SHZ6

  Q.Thủ Đức

 • SHZ

  Thủ Dầu Một

 • SHZ9

  QUẬN 6

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY33 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 08/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 TSXTKS27 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 20/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 4 TSXTKX25 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 20/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 6 TSXTKL12 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 18/03/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY313 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 14/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY311 3 - 5 , 09:30 - 11:45 07/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY308 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 06/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Giảm 8% đk trước KG ) TSSHY312 2 - 4 , 13:15 - 15:30 06/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE301 3 - 5 , 19:15 - 21:30 28/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE300 T7 - CN, 15:30 - 17:45 11/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE297 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 15/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE299 3 - 5 , 15:30 - 17:45 21/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS200 T7 - CN, 13:15 - 15:30 18/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS198 3 - 5 , 09:30 - 11:45 14/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS199 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 20/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS197 2 - 4 - 6 , 17:45 - 19:15 06/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS196 3 - 5 , 19:15 - 21:30 07/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX189 T7 - CN, 15:30 - 17:45 14/03/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX188 3 - 5 , 15:30 - 17:45 14/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX187 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 06/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX185 3 - 5 , 13:15 - 15:30 07/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL83 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 10/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL84 3 - 5 , 19:15 - 21:30 23/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 TSSHQ36 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 15/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 TSSHB34 3 - 5 , 19:15 - 21:30 07/04/2020
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi 8 TSETB6 T7 - CN, 15:30 - 17:45 11/04/2020
Hoa Văn Thiếu Niên
Hoa Văn Thiếu Niên 2 TSSNE14 T7 - CN, 09:30 - 11:45 25/04/2020
Hoa Văn Thiếu Niên Nâng Cao 1 TSSZY4 T7 - CN, 15:30 - 17:45 18/04/2020
Tiếng Hoa Online
Hoa Văn Thiếu Niên Online 1 ( Lớp Vỡ Lòng) TSSNOY 2 - 4 - 6 , 10:30 - 12:00 15/04/2020
Hoa Văn Thiếu Niên Online 2 TSSNOE 3 - 5 , 09:30 - 11:45 16/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 (Vỡ Lòng) TSSOY4 2 - 4 - 6 , 19:45 - 21:15 13/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 (Vỡ Lòng) TSSOY1 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 20/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE 2 - 4 - 6 , 17:45 - 19:15 10/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 (Vỡ Lòng) TSXOY6 T7 - CN, 14:00 - 15:30 11/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 (Vỡ Lòng) TSXOY5 3 - 5 - 7 , 19:45 - 21:15 09/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 (Vỡ Lòng) TSXOY1 2 - 4 - 6 , 13:30 - 15:00 22/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 (Vỡ Lòng) TSXOY3 T7 - CN, 10:30 - 12:00 04/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 11/04/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY363 T7 - CN, 09:30 - 11:45 11/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY362 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 07/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY360 2 - 4 - 6, 08:30 - 10:00 06/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE343 T7 - CN, 15:30 - 17:45 11/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE349 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 22/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE344 3 - 5 , 13:15 - 15:30 21/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE347 2 - 4 - 6 , 17:45 - 19:15 06/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE345 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 20/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE348 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 15/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE342 3 - 5 , 19:15 - 21:30 07/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS204 3 - 5 , 19:15 - 21:30 23/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS202 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 13/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS201 T7 - CN, 15:30 - 17:45 11/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX190 3 - 5 - 7 , 08:00 - 09:30 21/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX186 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 06/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW94 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 19/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW95 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 01/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL89 T7 - CN, 15:30 - 17:45 11/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL88 T7 - CN, 09:30 - 11:45 11/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL90 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 15/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ42 T7 - CN, 09:30 - 11:45 11/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQY10 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 30/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTBY9 T7 - CN, 09:30 - 11:45 25/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB34 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 13/04/2020

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS133 3-5, 19:15-21:30 07/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS135 2-4-6, 19:30-21:00 06/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS134 2-4-6, 17:50-19:20 08/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES128 3-5-7, 17:45-19:15 23/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES126 3-5, 19:15-21:30 14/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S1SHLS025 2-4-6, 19:30-21:00 27/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S1SHQS017 2-4-6, 19:30-21:00 06/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 S1SGYS017 2-4-6, 18:00-19:30 03/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 3 S1SGSS006 2-4-6, 19:30-21:00 20/04/2020
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Tiếng Quảng Đông 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1GDY067 3-5-7, 18:00-19:30 07/04/2020
Tiếng Quảng Đông 2 S1GDE065 2-4-6, 19:30-21:00 24/04/2020
Tiếng Quảng Đông 7 S1GDQ003 2-4-6, 19:30-21:00 03/01/2020
Tiếng Hoa Online
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 (Vỡ Lòng) S1SOY001 3-5-7, 19:45-21:15 07/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 (Vỡ Lòng) S1SOY003 2-4-6, 17:45-19:15 13/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 (Vỡ Lòng) S1SOY002 2-4-6, 10:30-12:00 08/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 (Vỡ Lòng) S1XOY003 7-CN, 10:30-12:00 11/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 (Vỡ Lòng) S1XOY004 3-5-7, 17:45-19:15 14/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 (Vỡ Lòng) S1XOY002 3-5-7, 15:30-17:00 09/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 (Vỡ Lòng) S1XOY001 2-4-6, 19:45-21:15 06/04/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS208 3-5, 19:15-21:30 07/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS211 3-5, 19:15-21:30 07/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS210 3-5-7, 17:45-19:15 09/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS212 2-4-6, 19:30-21:00 08/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES202 2-4-6, 19:30-21:00 08/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES201 2-4-6, 19:30-21:00 06/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES203 2-4-6, 17:50-19:20 20/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES200 3-5-7, 17:45-19:15 02/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 s1xtss128 7-CN, 09:30-11:45 11/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS127 3-5-7, 17:45-19:15 23/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS126 2-4-6, 19:30-21:00 15/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS123 3-5, 19:15-21:30 02/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS125 2-4-6, 17:50-19:20 10/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS116 2-4-6, 19:30-21:00 03/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS066 3-5, 19:15-21:30 09/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS065 3-5-7, 19:30-21:00 07/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS067 2-4-6, 19:30-21:00 15/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS068 2-4-6, 17:50-19:20 27/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS064 2-4-6, 19:30-21:00 06/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQS019 2-4-6, 19:30-21:00 03/01/2020

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại 5 S2SHWS046 2-4-6, 17:50- 19:20 12/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS151 2-4-6, 17:50- 19:20 06/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS152 Thứ 7, chủ nhật (13:00- 15:15) 11/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS153 2-4-6, 19:30- 21:00 06/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES148 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 28/03/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES147 2-4-6, 19:30- 21:00 20/03/2020
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SF027 Chủ nhật, 8:30- 11:30 05/04/2020
Tiếng Hoa Online
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SOY1 2-4-6, 17:50- 19:20 08/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SOY2 2-4-6, 19:30- 21:00 20/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XOY1 3-5-7, 17:40- 19:10 09/04/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS206 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 11/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS207 3-5-7, 17:40- 19:10 07/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES200 Thứ 7, chủ nhật (15:15- 17:30) 22/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES199 2-4-6, 17:50- 19:20 11/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES198 3-5, 19:00- 21:15 04/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS150 2-4-6, 17:50- 19:20 04/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS143 3-5, 19:00- 21:15 17/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS079 Thứ 7, chủ nhật (13:00- 15:15) 29/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS078 3-5, 19:00- 21:15 26/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLS075 2-4-6, 17:50- 19:20 13/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQS019 3-5-7, 17:40- 19:10 08/02/2020

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS93 3-5-7,19:30-21:00 07/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS92 T7-CN, 9:00-11:15 11/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (80% Nghe-Nói, 20% chữ Hán) (Lớp Vỡ Lòng) ưu đãi 5% hp đăng ký trước KG, HSSV ưu đãi thêm 5% hp S3SHYZ023 Thứ 3,5, 14h30-16h45 07/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S3SHYS131 2-4-6 19:30-21:00 06/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES126 2-4-6 17h45-19h15 15/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES125 3-5-7 19h30-21h00 07/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS092 T7-CN 9h00-11h15 04/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSZ007 2-4-6 10h15-11h45 06/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHXS088 3-5-7 17h45-19h15 07/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S3SHWS037 3-5-7 17h45-19h15 07/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S3SHWS036 2-4-6 19h30-21h00 15/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S3SHQS018 2-4-6 17h45-19h15 06/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 3 S3SGSS003 2-4-6 17h45-19h15 06/04/2020
Tiếng Hoa Online
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online Dành Cho Học Viên Mới Bắt Đầu S3SOY 2-4-6 10h00-11h30 06/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online Dành Cho Học Viên Mới Bắt Đầu S3SOY3 3-5-7 19:45-21:15 (8 tuần/ 1 khóa) 14/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS92 T7, CN 9:00-11:15 28/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hơp 1 Online Dành Cho Học Viên Mới Bắt Đầu S3XOY3 2-4-6 19:45-21:15 (8 tuần/ 1 khóa) 06/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS141 2-4-6 17:45-19:15 10/04/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S3XTYS199 2-4-6 19:30-21:00 06/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) ưu đãi 5% hp đăng ký trước KG, HSSV ưu đãi thêm 5% hp XTYZ10 3,5 9:00-11:15 14/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) ưu đãi 5% hp đăng ký trước KG, HSSV ưu đãi thêm 5% hp S3XTYZ009 2-4-6 8h30-10h00 06/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES191 3-5-7 19h30-21h00 16/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES189 3-5-7 17h45-19h15 23/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES190 3-5-7 17h45-19h15 16/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS141 2-4-6 19h30-21h00 13/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS142 2-4-6 17h45-19h15 24/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ001 2-4-6 8h30-10h00 16/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS134 3-5-7,19:30-21:00 07/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWS039 2-4-6 19h30-21h00 27/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S3XGYS005 2-4-6 19h30-21h00 06/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 S3XGXS003 2-4-6 17h45-19h15 22/04/2020

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ229 T2-4-6, 19h45-21h15 15/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ228 T7-CN, 09h45-12h00 11/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ225 T3-5, 19h15-21h30 07/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ227 T3-5, 09h45-12h00 07/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ220 T7-CN, 15h30-17h45 11/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ219 T3-5, 19h15-21h30 24/03/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ221 T3-5, 14h00-16h15 07/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ218 T3-5, 09h45-12h00 24/03/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ217 T2-4-6, 18h00-19h30 06/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ141 T7-CN, 09h45-12h00 04/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ140 T3-5-7, 17h45-19h15 02/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ139 T2-4-6, 08h00-09h30 18/03/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ129 T3-5, 19h15-21h30 09/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ059 T2-4-6, 10h00-11h30 20/03/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ058 T2-4-6, 19h45-21h15 25/03/2020
Tiếng Hoa Online
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 (vỡ lòng) S4SOY T2-4-6, 19h45-21h15 03/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 (vỡ lòng) S4SOY T2-4-6, 10h00-11h30 08/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 (vỡ lòng) S4SOY T2-4-6, 18h00-19h30 01/04/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ213 T2-4-6, 19h45-21h15 13/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ211 T2-4-6, 18h00-19h30 13/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ212 T3-5, 09h45-12h00 21/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ208 T2-4-6, 14h00-15h30 08/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ207 T7-CN, 13h00-15h15 11/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ206 T3-5-7, 17h45-19h15 07/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ200 T7-CN, 13h00-15h15 04/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ198 T3-5-7, 17h45-19h15 26/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ197 T2-4-6, 08h00-09h30 01/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ125 T7-CN, 13h00-15h15 28/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ123 T3-5, 09h45-12h00 24/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ122 T2-4-6, 19h45-21h15 23/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ124 T2-4-6, 18h00-19h30 25/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ126 T2-4-6, 14h00-15h30 30/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ109 T3-5, 19h15-21h30 17/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ112 T2-4-6, 18h00-19h30 23/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ111 T2-4-6, 08h00-09h30 23/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ051 T7-CN, 13h00-15h15 11/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ048 T7-CN, 13h00-15h15 04/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ047 T3-5, 19h15-21h30 24/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ049 T2-4-6, 18h00-19h30 06/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ020 T3-5, 19h15-21h30 17/03/2020

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Lớp Khẩu Ngữ 8 S5KYBZ017 T3-5, 19h15-21h30 14/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ156 T2-4-6, 08h30-10h45 20/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ157 T3-5-7, 17h45-19h15 21/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ155 T7: 14h30-16h45, CN:09h00-11h15 11/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ124 T7: 14h30-16h45; CN: 09h00-11h15 25/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ125 T2-4-6, 18h00-19h30 22/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ118 T7: 14h30-16h45; CN: 09h00-11h15 12/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ119 T2-4-6, 18h00-19h30 27/04/2020
Tiếng Hoa Online
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 (Vỡ Lòng) S5SOY2 T3-5-7, 19h45-21h15 16/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 (Vỡ Lòng) S5SOY1 T2-4-6, 17h45-19h15 06/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S5SHEZ146 T2-4-6, 18h00-19h30 27/03/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 S5SHSZ T2-4-6, 17h45-19h15 24/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 S5SHSZ T2-4-6, 17h45-19h15 13/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 (Vỡ Lòng) S5XOY004 T2-4-6, 08h30-10h00 06/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 (Vỡ Lòng) S5XOY3 Thứ 7, CN: 10h30-12h00 11/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 (Vỡ Lòng) S5XOY2 T3-5-7, 17h45-19h15 07/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 (Vỡ Lòng) S5XOY1 T2-4-6, 19h45-21h15 06/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S5XTSZ082 T3-5-7, 17h45-19h15 28/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S5XTXZ T2-4-6, 08h30-10h00 24/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S5XTX T3-5-7, 08h30-10h45 07/04/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ132 T2-4-6, 19h30-21h00 20/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ134 T7: 14h30-16h45, CN: 09h00-11h15 25/04/2020
Tiếng hoa tổng hợp 1 S5XTYZ131 T2-4-6, 08h30-10h45 16/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ121 T2-4-6, 19h30-21h00 13/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ080 T3-5, 19h15-21h30 14/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ072 T2-4-6, 18h00-19h30 13/04/2020

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ162 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 08/04/2020
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ163 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 09/04/2020
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ164 thứ 3-5, 8h15 - 10h30 07/04/2020
Tiếng Hoa Online
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SOY2 thứ 3-5-7, 10h30 - 12h00 14/04/2020
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SOY1 thứ 2-4-6, 17h45 - 19h15 06/04/2020
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XOY4 thứ 2-4-6, 08h30 - 10h00 13/04/2020
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XOY3 Thứ 7, chủ nhật (14h00 - 15h30) 11/04/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ162 thứ 7 (17h45 - 20h00), chủ nhật (9h30 - 11h45) 11/04/2020
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ151 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 07/04/2020
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ150 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 10/04/2020
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ078 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 14/04/2020
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ077 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 13/04/2020
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ069 thứ 3-5, 8h15 - 10h30 14/04/2020
Tiếng hoa tổng hợp 8 S6XTBZ009 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 02/04/2020

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S8HKKYZ002 2-3-4-5-6 (14h00 - 16h15) 01/04/2020
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi HSK 3 đợt thi tháng 6/2020 S8HSKSZ007 CN ( 14h00 - 17h00) * 3tiếng/buổi học 04/04/2020
Luyện Thi HSK 4 đợt thi tháng 6/2020 S8HSKXZ006 CN ( 8h00 - 11h00) * 3TIiếng/ buổi học 04/04/2020
Luyện Thi HSK 5 đợt thi tháng 6/2020 S8HSKWZ006 CN ( 14h00 - 17h00) * 3tiếng/buổi học 04/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 2 S8SGEZ001 3-5-7 (18H-19H15) 07/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng ) S8SHYZ068 3-5-7 (19H15 - 20H45) 02/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ060 3-5-7 (17h30 - 19h00) 04/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ062 2-4-6 (19h15-20h45) 06/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ034 2-4-6 (17h30 - 19h00) 01/04/2020
Tiếng Hoa Online
Tiếng Hoa Đàm thoại Online 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S8SOYZ002 2-4-6 (19H30 - 21H00) 13/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online (Lớp Vỡ Lòng) S8XOYZ001 2-4-6 (19h30-21h00) 14/04/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng ) S8XTYZ068 2-4-6 (19h30-21h00) 06/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ060 3-5-7 (8h00 -10h15) 01/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ059 2-4-6 (17h30 - 19h00) 06/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ030 3-5-7 (19h15-20h45) 02/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ032 3-5-7 (17h30 - 19h00) 18/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ031 3-5-7 (8h00 -10h15) 02/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ029 3-5-7 (8h00 -10h15) 21/03/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ026 2-4-6 (19h15-20h45) 01/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ009 2-4-6 (17h30 - 19h00) 03/04/2020

(0274) 7 300 686

Xem bản đồ  

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S9XTKYZ004 2-3-4-5-6, 08:45-10:15 22/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S9SHYZ054 2-4-6, 10:15-11:45 20/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ052 3-5, 19:15-21:30 21/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ051 7-CN, 15:00-17:15 02/05/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ040 7-CN, 09:30-11:45 25/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ041 3-5, 19:15-21:30 05/05/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ039 3-5-7, 15:30-17:45 21/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ042 2-4-6, 10:15-11:45 04/05/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ015 3-5, 19:15-21:30 28/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ013 3-5, 09:30-11:45 16/03/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S9SHWZ003 3-5-7, 17:45-19:15 02/05/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 (Vỡ Lòng) S9SOY003 2-4-6, 17:45-19:15 13/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 (Vỡ Lòng) S9SOY002 2-4-6, 10:30-12:00 08/04/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 (Vỡ Lòng) S9SOY001 3-5-7, 19:45-21:15 07/04/2020
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Tiếng Quảng Đông Online 1 (Vỡ Lòng) S9GOY001 2-4-6, 10:30-12:00 13/04/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S9XTYZ048 2-4-6, 08:45-10:15 20/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ050 2-4-6, 17:45-19:15 20/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ047 3-5-7, 17:45-19:15 21/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ040 2-4-6, 19:30-21:00 04/05/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ020 3-5, 19:15-21:30 28/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ022 2-4-6, 17:45-19:15 08/05/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ015 7-CN, 15:00-17:15 02/05/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ014 2-4-6, 17:45-19:15 24/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 (Vỡ Lòng) S9XOY004 3-5-7, 17:45-19:15 14/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 (Vỡ Lòng) S9XOY003 7-CN, 10:30-12:00 11/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 (Vỡ Lòng) S9XOY002 3-5-7, 15:30-17:00 09/04/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 (Vỡ Lòng) S9XOY001 2-4-6, 19:45-21:15 06/04/2020

►(028) 7109 1633

Xem bản đồ     

 

 

Hotline: 028 7106 6262