Lịch khai giảng
Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY448 T7-CN, 13:00-15:15 17/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY440 3-5, 9:30-11:45 01/06/2023

Giảm 5% khi đăng kí trước KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ175 3-5-7; 17:45-19:15 01/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ358 3 - 5, 14:00-16:15 01/06/2023

Giảm 10% HP khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng

SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ300 T7 - CN, 9:00 - 11:15 03/06/2023

Giảm 10% HP khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY056 3 - 5 - 7, 17:45-19:15 03/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ238 T7, CN: 9:00 - 11:15 03/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ214 T7 - CN; 09:30 - 11:45 03/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ332 2-4-6; 17:45-19:15 05/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY048 2-4-6, 18:15-19:45 05/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ188 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY439 2-4, 14:00-16:15 05/06/2023

Giảm 10% khi đăng kí trước KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY052 2-4-6, 19:45-21:15 05/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY063 2-4-6, 18:00-19:30 05/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ204 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 05/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 S8HKKYZ022 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 05/06/2023

Tặng giáo trình khi đăng ký đóng học phí trước khai giảng

SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ306 3 - 5, 9:00 - 11:15 06/06/2023

Giảm 10% HP khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ132 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY049 3-5, 9:30-11:45 06/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ133 3 - 5, 19:15 - 21:30 06/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLZ098 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 26/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ070 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 26/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS256 2-4-6, 18:00-19:30 26/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX252 2-4-6; 18:00-19:30 26/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX309 2-4-6; 18:00-19:30 26/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ314 2-4-6;10:15-11:45 26/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ316 2-4-6;17:45-19:15 26/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 7 S4XGQZ001 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 26/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 Online S4XGOW001 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 26/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL010 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 26/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ169 2-4-6;19:30-21:00 26/05/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ146 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 26/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ237 2-4-6; 19:30-21:00 26/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY057 T3 - 5, 19:15 - 21:30 25/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW024 3 - 5, 19:15-21:30 25/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ232 3 - 5, 19:15-21:30 25/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ110 3 - 5, 19:15-21:30 25/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S6XTXZ137 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 24/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ076 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 24/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ174 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 24/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ182 2 - 4 -6; 17:45 - 19:15 24/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL156 2-4-6, 18:00-19:30 24/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY054 2-3-4-5-6; 10h15-11h45 24/05/2023

Giảm 5% khi đăng kí trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S1SOY015 2 - 4 -6; 10:15 - 11:45 24/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ341 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 24/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 Online S4XGOX004 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 24/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ232 3 - 5; 8:30 - 10:45 23/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ308 3 - 5 -7; 17:45 - 19:15 23/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE046 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 23/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXZ174 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 23/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ037 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 23/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS321 3-5; 13:15-15:30 23/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ112 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 23/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ360 3 - 5 - 7, 17:45-19:15 23/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ266 3 - 5; 17:45 - 20:00 23/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online S4XGOE007 3 - 5, 19:15-21:30 23/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ199 3 - 5, 19:15-21:30 23/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ348 3 - 5, 19:15-21:30 23/05/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ234 3 - 5, 15:00 - 17:15 23/05/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ203 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 22/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S9SHLZ011 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 15:30 22/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ264 2 - 4 - 6; 15:30 - 17:00 22/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE525 2-4-6; 19:45-21:15 22/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB081 2-4-6; 19:45-21:15 22/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY539 2-4, 14:00-16:15 22/05/2023

Giảm 10% khi đăng kí trước KG

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ102 2 -  4 - 6, 19:30 - 21:00 22/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS024 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 22/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 Online S4SOQ006 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 22/05/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ237 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 22/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE063 T2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 22/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ224 2-4-6; 19:30-21:00 22/05/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ152 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 22/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng cao 2 Online S3XGOE3 2-4-6; 08:30-10:00 22/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE423 T7-CN, 13:00-15:!5 20/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ265 Thứ 7 (17:45 - 20:00); Chủ nhật (9:30 - 11:45) 20/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ84 3-5-7; 17:45-19:15 20/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1ETYZ007 T7 - CN; 14:00 - 16:15 20/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ295 T7 - CN; 15:30 - 17:45 20/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX308 7-CN; 13:15-15:30 20/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ315 3-5-7; 17:45-19:15 20/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ89 3-5-7;19:30-21:00 20/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S3XOQ4 3-5-7;19:30-21:00 20/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ222 T7 - CN, 09:45 - 12:00 20/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ341 T7 - CN, 09:45 - 12:00 20/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL009 T7 - CN, 13:00 - 15:15 20/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ342 T7 - CN, 13:00 - 15:15 20/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ359 T7 - CN, 15:30 - 17:45 20/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ307 T7 - CN, 15:30 - 17:45 20/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ220 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 19/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ250 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 19/05/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ293 2 - 4 - 6,. 17:45 - 19:15 19/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW011 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 19/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ031 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 19/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S1ETEZ005 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 19/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 HKKYZ001 2 - 3 - 5 - 6; 14:00 - 16:15  19/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY072 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 19/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE053 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 19/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB009 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 19/05/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXZ210 2 - 4 - 6, 19:00 - 21:15 19/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ355 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 19/05/2023

Giảm 10% học phí khi đăng ký trước khai giảng

SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXZ206 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 18/05/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S2XGEZ022 3 - 5, 19:15 - 21:30 18/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 1 ( Vỡ lòng) S1GDYZ80 3 - 5 -7; 17:45 - 19:15 18/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ069 3 - 5, 09:30 - 11:45 18/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ300 3 - 5; 19:15 - 21:30 18/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQZ085 3 - 5; 19:15 - 21:30 18/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE056 3-5; 9:30-11:45 18/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 6 TSXTKL017 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 18/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ044 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 18/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ128 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 18/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (13 tuần) TSXTY531 T3 - T5, 18h00-19h20; T7, 18h00-19h30 18/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ172 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 18/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS043 3 - 5, 19:15-21:30 18/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ068 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 17/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY024 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 17/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S9XTYZ130 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:45 - 10:15 17/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWZ102 2 - 4 -6; 17:45 - 19:15 17/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXZ173 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 17/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY050 2-4-6, 10:15-11:45 17/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY538 2-4-6, 08h30-10h00 17/05/2023

Giảm 5% khi đăng kí trước KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY443 2-4-6, 19:45-21:15 17/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ042 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 17/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ349 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ223 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY071 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 17/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ106 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 17/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ106 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 16/05/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ290 3 - 5, 19:15 - 21:30 16/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ109 3 - 5, 14:30 - 16:45 16/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE424 3-5; 19:30-21:30 16/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX307 3-5; 19:30-21:30 16/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 6 TSSOL007 3-5; 19:30-21:30 16/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ134 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 16/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ339 3 - 5, 19:15-21:30 16/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ340 3 - 5, 19:15-21:30 16/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE064 3 - 5, 19:15-21:30 16/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ294 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 15/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE425 2-4-6; 10:15-11:45 15/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Đàm Thoại Thương Mại 5 TSSHW114 2-4-6; 18:00-19:30 15/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 TSXGE049 2-4-6; 18:00-19:30 15/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE430 2-4-6; 19:45-21:15 15/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Cấp tốc S3XTYZ329 2-3-4-5-6; 8:30-10:00 15/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ111 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 15/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 TSXTKS043 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 15/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW011 T2 - 4- 6, 18:00 - 19:30 15/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 1 TSNOY009 2-4-6, 18:00-19:30 15/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Niên 2 S9SNEZ002 7 - CN, 15:30 - 17:45 13/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ125 7 - CN, 13:00 - 15:15 13/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thiếu Niên 5 TSSNW010 7-CN; 15:30-17:45 13/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 5 TSETW011 T7-CN, 15:30-17:45 13/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ313 3-5-7;19:30-21:00 13/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ312 T7-CN;14:00-16:15 13/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY536 T7-CN, 9:30-11:45 13/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE051 7 - CN, 9:30 - 11:45 13/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Niên 4 S9ETIZ002 7 - CN, 09:30 - 11:45 13/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSZ118 3-5-7;17:45-19:15 13/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY055 T7 - CN, 15:30 - 17:45 13/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY054 7 - CN, 15:30 - 17:45 13/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ330 T7-CN;14:00-16:15 13/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX313 2-4-6, 19:45-21:15 12/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ338 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 12/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ220 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 12/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ231 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 12/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ181 3 - 5; 19:15 - 21:30 11/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S4XTYZ361 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 11/05/2023

Giảm 10% HP khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ340 3 - 5 - 7, 08:00 - 09:30 11/05/2023

Giảm 10% học phí khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL019 3 - 5, 14:00-16:15 11/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX040 3 - 5, 19:15-21:30 11/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ116 3 - 5, 19:15-21:30 11/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ175 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 11/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng hợp Nâng Cao 4 S1XGXZ003 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 10/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ131 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 10/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ116 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ186 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 10/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ097 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 10/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ357 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 10/05/2023 Giảm 10% HP khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S4XGEZ024 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 10/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S4XTBZ052 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 10/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ330 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 10/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S4SOX020 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ118 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 09/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ101 3 - 5, 19:15 - 21:30 09/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ200 3 - 5; 14:00 - 16:15 09/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ292 3 - 5; 19:15 - 21:30 09/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 TSXOW011 2-4-6; 10:15-11:45 09/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ126 3 - 5, 15:00 - 17:15 09/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ339 3 - 5 - 7, 08:00 - 09:30 09/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ219 3 - 5 - 7, 17:45-19:15 09/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE049 3 - 5, 19:15-21:30 09/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW012 T3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 09/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY058 3 -5 , 19:15 - 21:30 09/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE522 2-4-6; 19:45-21:15 08/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTKEZ016 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:45 - 10:15 08/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ356 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 08/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY059 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 08/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ184 sáng CHỦ NHẬT,  08:30 - 11:30 07/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL017 T7 - CN, 14:00 - 15:30 07/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 3 S9XGOS001 7 - CN, 19:00 - 21:15 06/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 S9SOX004 7 - CN, 09:30 - 11:45 06/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ180 T7 - CN; 15:30 - 17:45 06/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE515 7-CN; 9:30-11:45 06/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW162 7-CN; 9:30-11:45 06/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thiếu Niên 4 TSSNX017 7-CN; 13:00-15:15 06/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW161 7-CN; 13:00-15:15 06/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online TSXGOE001 7-CN; 13:00-15:15 06/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 8 S1XTKBZ001 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 08:45 - 10:15 05/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ133 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE050 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 05/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLZ097 3 - 5; 19:15 - 21:30 04/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE514 3-5-7; 18:00-19:30 04/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ030 3 - 5, 19:15-21:30 04/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ036 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ064 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ185 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 04/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS320 2-4-6; 19:45-21:15 03/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX303 2-4-6; 19:45-21:15 03/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ127 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 28/04/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ169 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 28/04/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ073 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 26/04/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ097 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 26/04/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (13 Tuần) TSSHY433 Thứ 3-5, 18:00-19:20, Thứ 7: 18:00-19:30 25/04/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX020 3-5, 19:30-21:30 25/04/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY532 3-5, 15:30-17:45 25/04/2023

Giam 8% đăng kí trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY436 3-5, 13:15-15:30 25/04/2023

Giảm 8% khi đăng kí trước KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY062 T7-CN, 9:30-11:45 22/04/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS319 3-5-7, 18:00-19:30 20/04/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY534 2-4-6, 19:45-21:15 19/04/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thương Mại Nâng Cao 2 TSHSGE003 3-5-7, 17:45-19:15 18/04/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 TSXOW010 3-5, 9:00-11:45 18/04/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE513 2-4-6, 18:00-19:30 17/04/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX302 2-4-6, 18:00-19:30 17/04/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ183 T7 CN, 14:30 - 16:45 15/04/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ041 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 13/04/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ132 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 12/04/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ126 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 07/04/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ159 SÁNG CN , 08:30 - 11:30 19/03/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S8SHBZ003 3 - 5, 19:30 - 21:00 28/02/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ104 SÁNG CHỦ NHẬT, 08:30 - 11:30  26/02/2023
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn