• đăng ký
 • Youtube
 • Facebook
 • Zalo
 • hotline

Lịch khai giảng

 • SHZTS

  Quận 1

 • SHZ1

  Quận 5

 • SHZ2

  Quận 3

 • SHZ3

  Q.Bình Thạnh

 • SHZ4

  Q.Tân Bình

 • SHZ5

  Q.Gò Vấp

 • SHZ6

  Q.Thủ Đức

 • SHZ

  Thủ Dầu Một

 • SHZ9

  QUẬN 6

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE29 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 26/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE30 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 09/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 TSXTKS25 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 09/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 5 TSXTKW12 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 02/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 7 TSXTKQ5 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 14/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY301 3 - 5 , 19:15 - 21:30 19/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Giảm 8% đk trước KG) TSSHY302 3 - 5 , 15:30 - 17:45 26/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE288 T7 - CN, 13:15 - 15:30 14/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE289 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 05/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE290 2 - 4 - 6 , 17:45 - 19:15 25/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE287 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 02/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE285 3 - 5 , 19:15 - 21:30 26/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE283 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 11/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE286 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 27/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS193 3 - 5 , 19:15 - 21:30 17/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS192 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 27/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX179 T7 - CN, 13:15 - 15:30 07/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX175 3 - 5 , 19:15 - 21:30 28/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX178 3 - 5 - 7 , 08:00 - 09:30 28/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW88 T7 - CN, 13:15 - 15:30 07/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW89 3 - 5 , 19:15 - 21:30 10/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW87 3 - 5 , 09:30 - 11:45 03/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW84 3 - 5 , 19:15 - 21:30 12/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW85 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 20/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL82 T7 - CN, 15:30 - 17:45 28/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL79 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 28/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 TSSHB32 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 02/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 TSSHB32 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 02/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSSHX180 3 - 5 , 13:15 - 15:30 24/12/2019
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi 4 TSETX10 T7 - CN, 15:30 - 17:45 07/12/2019
Hoa Văn Thiếu Niên
Hoa Văn Thiếu Niên 3 TSSZS3 T7 - CN, 13:15 - 15:30 07/12/2019
Hoa Văn Thiếu Niên 6 TSSNL7 T7 - CN, 15:30 - 17:45 07/12/2019
Hoa Văn Thiếu Niên 6 TSSZL2 T7 - CN, 09:30 - 11:45 07/12/2019
Hoa Văn Thiếu Niên 7 TSSNQ6 T7 - CN, 13:15 - 15:30 07/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 XTY353 T7 - CN, 15:30 - 17:45 07/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY355 2 - 4 , 13:15 - 15:30 02/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY350 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 25/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY351 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 20/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE331 T7 - CN, 09:30 - 11:45 07/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE334 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 17/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE329 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 03/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE328 3 - 5 , 13:15 - 15:30 03/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE333 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 16/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE330 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 02/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS194 T7 - CN, 13:15 - 15:30 07/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS193 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 03/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS196 2 - 4 - 6 , 17:45 - 19:15 25/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS195 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 09/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS191 3 - 5 , 19:15 - 21:30 12/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS192 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 28/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX178 3 - 5 , 19:15 - 21:30 03/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX182 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 24/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX180 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 11/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX177 T7 - CN, 09:30 - 11:45 23/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX176 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 13/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW92 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 11/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW91 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 26/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL83 T7 - CN, 13:15 - 15:30 07/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL85 T7 - CN, 09:30 - 11:45 07/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL84 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 02/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL81 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 11/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6.2 TSXTLE15 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 11/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7.2 TSXTQE9 T7 - CN, 09:30 - 11:45 16/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB32 T7 - CN, 09:30 - 11:45 07/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB33 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 18/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 TSXGY19 T7 - CN, 09:30 - 11:45 16/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 TSXGE16 T7 - CN, 13:15 - 15:30 07/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 TSXGX5 T7 - CN, 13:15 - 15:30 28/12/2019

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS129 2-4-6, 19:30-21:00 25/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS128 3-5-7, 17:45-19:15 12/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS072 2-4-6, 17:50-19:20 02/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS070 3-5, 19:15-21:30 03/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXS066 3-5-7, 17:45-19:15 02/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXS067 2-4-6, 19:30-21:00 22/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S1SHLS022 2-4-6, 19:30-21:00 01/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S1SHBS015 2-4-6, 17:50-19:20 07/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 2 S1SGES016 2-4-6, 19:30-21:00 11/11/2019
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Tiếng Quảng Đông 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1GDY065 2-4-6, 19:30-21:00 18/11/2019
Tiếng Quảng Đông 2 S1GDE064 3-5, 18:00-20:15 12/11/2019
Tiếng Quảng Đông 6 S1GDL005 2-4-6, 19:30-21:00 04/10/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS205 3-5, 19:15-21:30 26/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS204 3-5, 19:15-21:30 19/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS202 2-4-6, 19:30-21:00 23/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS200 3-5-7, 17:45-19:15 08/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES193 7-CN, 9:30-11:45 16/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES196 3-5, 19:15-21:30 26/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES194 3-5-7, 17:45-19:15 12/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES195 2-4-6, 19:30-21:00 20/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES192 2-4-6, 19:30-21:00 06/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES189 3-5, 19:15-21:30 10/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES190 2-4-6, 17:50-19:20 18/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES188 2-4-6, 17:50-19:20 09/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS118 2-4-6, 17:50-19:20 01/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS117 3-5, 19:15-21:30 24/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS115 3-5-7, 17:45-19:15 01/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS116 2-4-6, 19:30-21:00 11/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS112 3-5, 19:15-21:30 12/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS111 3-5-7, 19:30-21:00 02/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS110 2-4-6, 19:30-21:00 06/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS109 2-4-6, 19:30-21:00 14/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS061 2-4-6, 18:00-19:30 25/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS060 2-4-6, 19:30-21:00 09/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQS016 2-4-6, 18:00-19:30 01/11/2019

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS147 2-4-6, 19:30- 21:00 15/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS149 2-4-6, 17:50- 19:20 25/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS148 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 23/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXS093 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 23/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXS092 2-4-6, 17:50- 19:20 06/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S2SHBS026 3-5, 19:00- 21:15 21/11/2019
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SF027 Chủ nhật, 8:30- 11:30 08/09/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS200 Thứ 7, chủ nhật (15:15- 17:30) 16/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS201 3-5-7, 17:40- 19:10 03/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS202 3-5, 19:00- 21:15 26/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES191 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 30/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES189 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 16/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS143 3-5, 19:00- 21:15 12/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS145 2-4-6, 17:50- 19:20 29/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS137 Thứ 7, chủ nhật (13:00- 15:15) 23/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS134 3-5, 19:00- 21:15 05/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS075 2-4-6, 17:50- 19:20 08/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLS072 2-4-6, 19:30- 21:00 18/10/2019

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) (còn 5 chỗ) S3SHYS127 2-4-6 17:45-19:15 20/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) Đk trước KG ưu đãi 10% học phí + tặng giáo trình S3SHYZ22 2-4-6 10:15-11:45 11/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) Đk trước KG ưu đãi 10% học phí + tặng giáo trình (Còn 2 chỗ) S3SHYZ21 3-5 9:00-11:15 12/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES121 T7, CN 9:00-11:15 09/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 (ĐK trước KG ưu đãi 10%) S3SHEZ18 2-4-6 10h15-11h15 13/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHXS83 3-5-7 17:45-19:15 14/11/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng ) Còn 5 chỗ S3XTYS192 2-4-6 17:45-19:15 02/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) Đk trước khai giảng ưu đãi 10% hp + Tặng GT S3XTYZ8 2-4-6 14:00-15:30 09/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES181 2-4-6 17:45-19:15 11/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES182 2-4-6 19:30-21:00 04/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES180 2-4-6 19:30-21:00 04/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS137 2-4-6 17:45-19:15 20/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS135 2-4-6 19:30-21:00 18/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS128 2-4-6 19:30-21:00 18/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWS007 3-5-7 17:45-19:15 07/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 ( HSK5) S3XGYS3 2-4-6 19:30-21:00 16/09/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 (HSK5) S3XGSS3 2-4-6 17:45-19:15 11/11/2019

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ223 T2-4-6, 10h00-11h30 16/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ217 T2-4-6, 18h00-19h30 18/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ222 T2-4-6, 19h45-21h15 02/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ224 T3-5-7, 17h45-19h15 17/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ220 T7-CN, 15h30-17h45 23/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ221 T3-5, 14h00-16h15 19/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ218 T3-5, 09h45-12h00 12/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ211 T7-CN, 15h30- 17h45 14/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ208 T3-5, 19h15-21h30 03/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ212 T2-4-6, 19h45-21h15 25/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ209 T2-4-6, 10h00-11h30 04/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ206 T7-CN, 09h45-12h00 16/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ202 T3-5-7, 17h45-19h15 12/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ207 T2-4-6, 18h00-19h30 27/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ134 T3-5, 19h15-21h30 10/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ132 T2-4-6, 10h00-11h30 02/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ129 T3-5, 19h15-21h30 19/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ127 T3-5, 19h15-21h30 19/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ126 T3-5-7, 17h45-19h15 03/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ124 T2-4-6, 19h45-21h15 02/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHSZ135 T7-CN, 09h45-12h00 08/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHSZ133 T2-4-6, 18h00-19h30 04/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ125 T7-CN, 09h45-12h00 30/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ123 T4-6, 09h45-12h00 20/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ057 T3-5-7, 17h45-19h15 03/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ054 T2-4-6, 19h45-21h15 27/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S4SHQZ024 T7-CN, 14h00-16h15 01/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S4SHQZ023 T2-4-6, 18h00-19h30 27/11/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ203 T7-CN, 15h30-17h45 14/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ201 T3-5, 19h15-21h30 03/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ202 T2-4-6, 18h00-19h30 09/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ199 T2-4-6, 14h00-15h30 18/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ197 T2-4-6, 08h00-09h30 13/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ200 T7-CN, 13h00-15h15 16/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ187 T7-CN, 09h45-12h00 14/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ186 T3-5-7, 17h45-19h15 12/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ185 T3-5, 14h00-16h15 10/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ184 T3-5-7, 08h00-09h30 12/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ189 T2-4-6, 1800-19h30 25/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ188 T2-4-6, 18h00-19h30 02/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ183 T2-4-6, 19h45-21h15 27/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ181 T2-4-6, 14h00-15h30 11/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ113 T7-CN, 15h30-17h45 01/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ118 T7-CN, 09h45-12h00 28/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ117 T3-5, 19h15-21h30 24/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ116 T3-5-7, 17h45-19h15 03/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ114 T3-5-7, 08h00-09h30 03/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ115 T2-4-6, 19h45-21h15 09/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTLZ046 T3-5, 14h00-16h15 26/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTLZ045 T2-4-6, 08h00-09h30 02/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ108 T7-CN, 13h00-15h15 28/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ104 T3-5, 19h15-21h30 10/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ105 T3-5-7, 17h45-19h15 12/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ106 T3-5, 14h00-16h15 17/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ101 T2-4-6, 19h45-21h15 02/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ103 T2-4-6, 10h00-11h30 09/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ100 T7-CN, 13h00-15h15 23/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ101 T2-4-6, 19h45-21h15 27/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ098 T2-4-6, 18h00-19h30 15/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ050 T3-5, 09h45-12h00 03/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ048 T7-CN, 13h00-15h15 10/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ049 T2-4-6, 18h00-19h30 15/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S4XGEZ008 T3-5-7, 17h45-19h15 10/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S4XTBZ018 T2-4-6, 19h45-21h15 18/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S4XTBZ019 T2-4-6, 18h00-19h30 25/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S4XTBZ017 T2-4-6, 10h00-11h30 27/11/2019

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Lớp Khẩu Ngữ 5 S5KYWZ006 T2-4-6, 08h30-10h45 01/11/2019
Lớp Khẩu Ngữ 7 S5KYQZ017 T3-5, 19h15-21h30 24/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ T3-5,19h15-21h30 26/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ148 T2-4-6, 18h00-19h30 02/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ149 T7:14h30-16h45, CN: 09h00-11h15 14/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ144 T7:14h30-16h45, CN:09h00-11h15 12/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ139 T7:14h30-16h45, CN: 09h00-11h15 09/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ138 T2-4-6, 19h30-21h00 04/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ137 T2-4-6, 18h00-19h30 13/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ136 T7:14h30-16h45; CN: 09h00-11h15 05/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ136 T7:14h30-16h45 05/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ119 T2-4-6, 18h00-19h30 11/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ118 T7:14h30-16h45, CN:09h00-11h15 03/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S5SHWZ052 T2-4-6, 19h30-21h00 04/11/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ126 T2-4-6, 18h00-19h30 02/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ126 T2-4-6, 08h30-10h45 09/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ112 T3-5, 19h15-21h30 05/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ110 T3-5-7, 17h45-19h15 05/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ114 T2-4-6, 08h30-10h45 04/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ111 T3-5-7, 17h45-19h15 15/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ109 T3-5-7, 08h30-10h45 01/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ107 T2-4-6, 19h30-21h00 09/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ108 T2-4-6, 18h00-19h30 14/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ073 T2-4-6, 08h30-10h45 11/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ072 T2-4-6, 18h00-19h30 01/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ070 T2-4-6, 18h00-19h30 14/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ068 T3-5, 19h15-21h30 26/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ066 T2-4-6, 19h30-21h00 07/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S5XTWZ027 T3-5, 19h15-21h30 26/11/2019

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ157 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 04/12/2019
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ158 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 10/12/2019
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ159 thứ 3-5, 8h15 - 10h30 17/12/2019
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ156 thứ 2-4, 8h15 - 10h30 18/11/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ147 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 04/12/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ149 thứ 2-4-6, 8h30 - 10h00 16/12/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ148 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 17/12/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ146 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 02/12/2019
Tiếng hoa đàm thoại 3 S6SHSZ067 thứ 7 (17h45 - 20h00), chủ nhật (9h30 - 11h45) 24/11/2019
Tiếng hoa đàm thoại 6 S6SHLZ024 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 20/12/2019
Tiếng hoa đàm thoại 7 S6SHQZ010 thứ 7 (17h45 - 20h00), chủ nhật (9h30 - 11h45) 07/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ154 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 04/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ155 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 12/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ156 thứ 7 (17h45 - 20h00), chủ nhật (9h30 - 11h45) 14/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ157 thứ 2-4-6, 15h30 - 17h00 16/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ153 thứ 3-5, 8h15 - 10h30 19/11/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ140 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 11/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ141 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 12/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ143 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 16/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ142 thứ 3-5, 8h15 - 10h30 17/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ144 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 18/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ067 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 04/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ068 thứ 7 (17h45 - 20h00), chủ nhật (9h30 - 11h45) 15/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ060 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 03/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ062 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 09/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp 5 S6XTWZ020 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 17/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp 6 S6XTLZ016 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 04/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp 6 S6XTLZ017 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 24/12/2019

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi HSK 3 S8HSKSZ006 CN ( 14h00 - 17h00) 08/09/2019
Luyện Thi HSK 4 S8HSKXZ005 CN ( 8h30 - 11h30) 08/09/2019
Luyện thi HSK 5 S8HSKWZ005 CN ( 14h00 - 17h00) 08/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8SHYZ062 2-4-6 (19h15-20h45) 18/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8SHYZ061 2-4-6 (14h00 - 16h15) 11/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ51 2-4-6 (17h30 - 19h00) 04/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ048 2-4-6 (19H15 - 20H45) 04/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ031 3-5-7 (19h15-20h45) 21/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ030 2-4-6 Sáng (8h00 -10h15) 11/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ032 CN ( 8h30 - 11h30) * 3 tiếng/ buổi học 24/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 (Đàm Thoại Thương Mại) S8SHWZ006 3-5-7 (19H15 - 20H45) 14/11/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Lớp Vỡ Lòng) * 3 tiếng / buổi học S8XTYZ055 CN ( 8h30 - 11h30) 13/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ058 T7 và CN (14H30-16H45) 16/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ059 2-4-6 (17h30 - 19h00) 18/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ052 3-5-7 Sáng (8h00 -10h15) 21/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ048 3-5-7 (17h30 - 19h00) 14/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ046 3-5-7 (19H15 - 20H45) 26/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ047 3-5-7 (8h00 -10h15) 15/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ026 T7 & CN (14h30-16h45) 16/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ027 2-4-6 (19h15-20h45) 28/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ024 2-4-6 (17h30 - 19h00) 11/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ006 2-4-6 (19h15-20h45) 14/10/2019

(0274) 7 300 686

Xem bản đồ  

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 (GIẢM 5% + TẶNG GT KHI ĐK TRƯỚC KG) S9XTKYZ003 2-3-4-5-6, 08:45-10:15 11/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTKEZ002 2-3-4-5-6, 09:30-11:00 04/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (GIẢM 5% + TẶNG GT KHI ĐK TRƯỚC KG) S9SHYZ042 2-4-6, 10:15-11:45 11/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ044 3-5-7, 17:45-19:15 21/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ043 7-CN, 15:00-17:15 23/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ034 7-CN, 15:00-17:15 17/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ030 3-5, 19:15-21:30 15/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ031 2-4-6, 10:15-11:45 23/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ016 3-5, 15:30-17:45 12/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ013 3-5, 09:30-11:45 22/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ012 2-4-6, 19:30-21:00 14/10/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ010 3-5, 09:30-11:45 28/11/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ011 3-5-7, 17:45-19:15 07/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9SHEZ035 3-5, 19:15-21:30 28/11/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ039 3-5-7, 17:45-19:15 14/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ033 2-4-6, 17:45-19:15 15/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ030 3-5, 19:15-21:30 05/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ031 2-4-6, 10:15-11:45 06/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ029 3-5-7, 17:45-19:15 10/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ016 3-5, 19:15-21:30 28/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ015 7-CN, 15:00-17:15 09/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ014 2-4-6, 17:45-19:15 01/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ010 2-4-6, 17:45-19:15 27/11/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ003 2-4-6, 17:45-19:15 14/10/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S9XTQZ001 2-4-6, 09:30-11:00 27/11/2019

►(028) 7109 1633

Xem bản đồ     

 

 

Hotline: 028 7106 6262