• đăng ký
 • Youtube
 • Facebook
 • Zalo
 • hotline

Lịch khai giảng

 • SHZTS

  Quận 1

 • SHZ1

  Quận 5

 • SHZ2

  Quận 3

 • SHZ3

  Q.Bình Thạnh

 • SHZ4

  Q.Tân Bình

 • SHZ5

  Q.Gò Vấp

 • SHZ6

  Q.Thủ Đức

 • SHZ

  Thủ Dầu Một

 • SHZ9

  QUẬN 6

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY39 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 05/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE37 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 12/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 TSXTKS32 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 28/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY340 2 - 4 - 6 , 19:45 - 21:15 05/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY339 T7 - CN , 15:30 - 17:45 03/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Giảm 8% đk trước KG) TSSHY341 3 - 5 , 13:15 - 15:30 13/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Giảm 8% đk trước KG) TSSHY342 3 - 5 - 7 , 08:00 - 09:30 15/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE323 T7 - CN , 09:30 - 11:45 10/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE326 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 05/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE321 3 - 5 , 19:15 - 21:30 24/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS210 3 - 5 , 19:15 - 21:30 27/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX206 T7 - CN , 15:30 - 17:45 24/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX204 2 - 4 - 6 , 17:45 - 19:15 23/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW97 3 - 5 , 19:15 - 21:30 13/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW98 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 26/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 TSSHB40 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 26/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 TSSHB38 T7 - CN , 15:30 - 17:45 03/10/2020
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 TSETE14 T7 - CN , 13:15 - 15:30 24/10/2020
Hoa Văn Thiếu Niên
Hoa Văn Thiếu Niên 1 ( Vỡ lòng) TSSNY17 T7 - CN , 15:30 - 17:45 03/10/2020
Hoa Văn Thiếu Niên 2 TSSNE16 T7 - CN , 13:15 - 15:30 24/10/2020
Hoa Văn Thiếu Niên 8 TSSNB7 T7 - CN , 15:30 - 17:45 19/09/2020
Hoa Văn Thiếu Niên Nâng Cao 1 TSSZY5 T7 - CN , 13:15 - 15:30 19/09/2020
Hoa Văn Thiếu Niên Nâng Cao 8 TSSZB2 T7 - CN , 09:30 - 11:45 19/09/2020
Tiếng Hoa Online
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS6 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 07/10/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY396 T7 - CN , 09:30 - 11:45 10/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY394 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 06/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY395 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 07/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Giảm 8% đk trước KG) TSXTY397 3 - 5 , 15:00 - 17:15 20/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE376 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 06/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE378 3 - 5 - 7 , 08:00 - 09:30 15/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE379 2 - 4 , 13:15 - 15:30 19/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE375 3 - 5 , 15:30 - 17:45 24/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS225 T7 - CN , 09:30 - 11:45 24/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS224 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 20/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS223 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 12/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS219 3 - 5 , 09:30 - 11:45 15/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX211 T7 - CN , 13:15 - 15:30 03/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX214 3 - 5 , 19:15 - 21:30 27/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX217 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 26/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX213 2 - 4 , 13:15 - 15:30 19/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW108 T7 - CN , 15:30 - 17:45 24/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW106 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 02/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW107 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 12/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL103 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 27/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL101 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 01/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL98 3 - 5 , 19:15 - 21:30 15/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL100 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 24/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ51 3 - 5 , 19:15 - 21:30 06/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ52 2 - 4 - 6 , 19:45 - 21:15 14/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ50 T7 - CN , 09:30 - 11:45 19/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB47 T7 - CN , 09:30 - 11:45 24/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB48 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 26/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 TSXGY29 T7 - CN , 09:30 - 11:45 17/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 TSXGY28 2 - 4 - 6 , 19:45 - 21:15 14/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 TSXGE25 2 - 4 - 6 , 19:45 - 21:15 07/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 TSXGS9 T7 - CN , 09:30 - 11:45 17/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 TSXGS10 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 26/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 TSXGX8 T7 - CN , 13:15 - 15:30 17/10/2020

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi HSK5 S1HSKW 7-CN, 15h30-17h45 03/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS145 2-4-6, 17:50-19:20 12/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS144 3-5, 19:15-21:30 20/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS142 2-4-6, 19h30-21h 16/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES138 3-5, 19:15-21:30 06/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES136 2-4-6, 19:30-21:00 04/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS075 2-4-6, 17:50-19:20 11/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S1SHBS018 2-4-6, 18:00-19:30 04/09/2020
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Tiếng Quảng Đông 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1GDY070 2-4-6, 19h30-21h 28/09/2020
Tiếng Hoa Online
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online (Lớp Vỡ Lòng) S1SOY005 2-4-6, 10:15-11:45 12/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online (Lớp Vỡ Lòng) S1SOY006 3-5, 9:30-11:45 20/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 Online (Lớp Vỡ Lòng) S1HKY 7-CN, 13h15-15h30 24/10/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS226 3-5-7, 17:45-19:15 20/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS225 2-4-6, 19h30-21h 05/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS223 3-5, 19:15-21:30 08/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS224 2-4-6, 17:50-19:20 21/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES220 3-5, 19:15-21:30 27/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES218 3-5, 19:15-21:30 06/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES219 3-5-7, 17:45-19:15 13/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES217 2-4-6, 19:30-21:00 23/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES216 2-4-6, 19:30-21:00 04/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES215 2-4-6, 17:50-19:20 14/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS135 2-4-6, 19:30-21:00 23/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS133 2-4-6, 19:30-21:00 19/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS076 2-4-6, 19:30-21:00 26/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS074 3-5, 19:15-21:30 10/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS075 2-4-6, 17:50-19:20 23/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS071 2-4-6, 19:30-21:00 05/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS070 3-5-7, 17:45-19:15 24/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQS024 3-5, 19:15-21:30 20/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQS023 3-5-7, 19:30-21:00 08/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQS022 2-4-6, 19:30-21:00 05/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S1XGYS013 2-4-6, 18:00-19:30 26/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S1XGYS012 2-4-6, 19:30-21:00 04/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 S1XGWS004 2-4-6, 18:00-19:30 26/10/2020

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại 5 S2SHWS050 Thứ 7, chủ nhật (15:15- 17:30) 04/10/2020
Đàm Thoại Thương Mại 5 S2SHWS051 2-4-6, 19:30- 21:00 09/10/2020
Đàm Thoại Thương Mại 6 S2SHLS049 Thứ 7, chủ nhật (13:00- 15:15) 04/10/2020
Đàm Thoại Thương Mại 7 S2SHQS027 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 04/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS166 3-5-7, 17:40- 19:10 15/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS164 Thứ 7, chủ nhật (13:00- 15:15) 03/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS165 2-4-6, 17:50- 19:20 07/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES157 3-5, 19:00- 21:15 01/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES160 3-5, 19:00- 21:15 29/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES159 Thứ 7, chủ nhật (15:15- 17:30) 17/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSS110 2-4-6, 17:50- 19:20 26/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXS106 3-5-7, 17:40- 19:10 17/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXS105 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 10/10/2020
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SF030 Chủ nhật, 8:30- 11:30 06/09/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS222 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 17/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS220 2-4-6, 19:30- 21:00 05/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS221 3-5, 19:00- 21:15 13/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES213 3-5-7, 17:40- 19:10 13/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES214 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 10/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES212 2-4-6, 17:50- 19:20 05/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES215 2-4-6, 17:50- 19:20 30/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS164 3-5, 19:00- 21:15 27/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS158 3-5-7, 17:40- 19:10 03/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS160 3-5, 19:00- 21:15 20/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS088 2-4-6, 19:30- 21:00 23/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS086 3-5, 19:00- 21:15 20/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS087 2-4-6, 17:50- 19:20 23/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLS083 Thứ 7, chủ nhật (15:15- 17:30) 18/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQS023 2-4-6, 17:50- 19:20 28/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S2XGYS008 2-4-6, 19:30- 21:00 12/10/2020

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi HSK cấp 4 S3HSKXZ1 2-4-6 14:30-16:45 05/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) (ưu đãi 10%HP dk trước ngày KG, thêm 5% cho HSSV) S3SHYZ28 2-4-6 8:30-10:00 19/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) (ƯU ĐÃI 10% ĐK TRƯỚC KG, HSSV THÊM 5%) S3SHYZ027 3,5 9:00-11:15 22/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) Còn 2 chỗ S3SHYS138 3-5-7 19:30-21:00 01/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES135 3-5-7 19:30-21:00 01/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 ( Ưu đãi 10%HP đăng ký trước ngày KG, thêm 5% cho HSSV) S3SHEZ25 3-5 9:00-11:15 06/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS099 2-4-6 19:30-21:00 23/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS098 2-4-6 17:45-19:15 26/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHXS95 2-4-6 17:45-19:15 28/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 (Ưu đãi 10% HP nếu ĐK trước ngày KG, giảm thêm 5% cho HSSV) S3SHXZ8 2-4-6 8:30-10:00 07/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S3SHLS036 T7,CN 14:00-16:15 17/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại nâng cao 1 S3SGYS9 T7,CN 14:00-16:15 17/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại nâng cao 3 (HSK5) Online S3SGSS4 3-5-7 19:30-21:00 19/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại nâng cao 5 S3SGWS1 2-4-6 17:45-19:15 26/10/2020
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Tiếng Quảng Đông 1 (Lớp Vỡ Lòng) S3GDY 3-5-7 19:15-20:45 06/10/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng 8 tuần) (ưu đãi 10% HP nếu ĐK trước ngày KG, thêm 5% HP cho HSSV) S3XTYZ14 2-4-6 14:30-16:45 14/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S3XTYS219 2-4-6 19:30-21:00 12/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) Còn 5 chỗ S3XTYS217 2-4-6 17:45-19:15 07/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES207 T7, CN 13:15-15:30 26/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES206 2-4-6 19:30-21:00 23/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES208 3-5-7 17:45-19:15 06/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES209 3-5-7 19:30-21:00 13/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES210 2-4-6 17:45-19:15 26/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS155 2-4-6 17:45-19:15 26/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS154 2-4-6 19:30-21:00 23/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS153 2-4-6 19:30-21:00 23/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 (ưu đãi 10 % HP, nếu ĐK trước ngày KG, thêm 5% cho HSSV) S3XTSZ1 2-4-6 08:30-10:00 26/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS146 3-5-7 17:45-19:15 29/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS145 2-4-6 17:45-19:15 21/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS147 3-5-7 19:30-21:00 24/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWS47 2-4-6 17:45-19:15 05/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S3XTQS19 3-5-7 19:30-21:00 20/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S3XTQS18 2-4-6 17:45-19:15 16/10/2020

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S4XTKYZ005 T2-3-4-5-6, 08h00-09h30 12/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S4XTKYZ4 T2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10h00-11h30 14/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ260 T7-CN, 09h45-12h00 24/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ258 T2-4-6, 10h00-11h30 14/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ257 T3-5-7, 17h45-19h15 13/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ256 T2-4-6, 19h45-21h15 02/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ255 T2-4-6, 14h00-15h30 21/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ253 T2-4-6, 18h00-19h30 14/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ254 T7-CN, 15h30-17h45 19/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ241 T3-5-7, 08h00-09h30 06/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ244 T2-4-6, 18h00-19h30 19/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ242 T3-5, 19h15-21h30 29/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ235 T3-5, 19h15-21h30 01/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ238 T3-5, 14h00-16h15 17/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ237 T2-4-6, 18h00-19h30 07/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ236 T2-4-6, 10h00-11h30 14/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ156 T3-5, 19h15-21h30 22/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ155 T3-5, 09h45-12h00 22/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ154 T2-4-6, 18h00-19h30 21/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSX153 T2-4-6, 19h45-21h15 21/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ151 T3-5, 19h15-21h30 27/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 (Online) S4SHXZ150 T2-4-6, 18h00-19h30 14/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ070 T3-5, 19h15-21h30 01/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ071 T2-4-6, 18h00-19h30 05/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ067 T2-4-6, 18h00-19h30 19/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S4SHQZ027 T2-4-6, 08h00-09h30 19/10/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ240 T3-5-7, 17h45-19h15 20/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ238 T7-CN, 15h30-17h45 17/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ237 T3-5, 19h15-21h30 13/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ239 T2-4-6, 14h00-15h30 19/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ236 T2-4-6, 18h00-19h30 05/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ235 T3-5, 19h15-21h30 22/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ233 T3-5, 14h00-16h15 22/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ232 T7-CN, 09h45-12h00 19/09/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ224 T7-CN, 09h45-12h00 10/10/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ225 T3-5, 19h15-21h30 27/10/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ223 T3-5-7, 17h45-19h15 08/10/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ221 T3-5, 14h00-16h15 08/10/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ222 T2-4-6, 10h00-11h30 14/10/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ216 T7-CN, 15h30-17h45 05/09/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ218 T3-5-7, 17h45-19h15 08/09/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ217 T3-5-7, 08h00-09h30 08/09/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ220 T2-4-6, 19h45-21h15 28/09/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ219 T2-4-6, 14h00-15h30 16/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ146 T7-CN, 13h00-15h15 31/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ144 T7-CN, 13h00-15h15 24/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ143 T3-5-7, 17h45-19h15 22/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ142 T2-4-6, 19h45-21h15 19/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ145 T2-4-6, 18h00-19h30 28/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ141 T2-4-6, 19h45-21h15 21/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ140 T2-4-6, 18h00-19h30 14/09/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 4 S4XTXZ139 T3-5-7, 17h45-19h15 29/10/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 4 S4XTXZ137 T2-4-6, 19h45-21h15 05/10/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 4 S4XTXZ135 T2-4-6, 18h00-19h30 23/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ136 T7-CN, 13h00-15h15 19/09/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 4 S4XTXZ134 T3-5-7, 17h45-19h15 12/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ063 T7-CN, 13h00-15h15 31/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ062 T2-4-6, 18h00-19h30 28/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ061 T2-4-6, 19h45-21h15 07/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ059 T3-5, 19h15-21h30 20/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ058 T3-5, 19h15-21h30 20/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ057 T3-5-7, 08h00-09h00 20/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ026 T3-5, 19h15-21h30 08/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ025 T7-CN, 13h00-15h15 26/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S4XTBZ023 T7-CN, 13h00-15h15 06/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S4XTBZ022 T3-5, 19h15-21h30 01/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S4XTBZ024 T2-4-6, 18h00-19h30 14/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 S4XGSZ004 T2-4-6, 18h00-19h30 21/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 S4XGWZ002 T3-5-7, 17h45-19h15 08/10/2020

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi HSK 3 S5HSKSZ004 T2-4-6, 19h30-21h00 05/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Lớp Khẩu Ngữ 10 S5KYIZ013 T3-5, 19h15-21h30 20/10/2020
Lớp Khẩu Ngữ 9 S5KYJ015 T2-4-6, 19h30-21h00 05/10/2020
Lớp Khẩu Ngữ 9 S5KYJZ014 T2-4-6, 18h00-19h30 14/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ169 T2-4-6, 19h30-21h00 12/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ168 T3-5, 19h15-21h30 06/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ162 T3-5, 19h15-21h30 01/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ132 T2-4-6, 18h00-19h30 19/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ131 T7:14h30-16h45, CN: 09h00-11h15 24/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ130 T3-5, 19h15-21h30 01/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ129 T7: 14h30-16h45, CN: 09h00-11h15 24/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S5SHWZ057 T2-4-6, 18h00-19h30 19/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S5KYQZ007 T2-4-6, 19h30-21h00 14/09/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ157 T2-4-6, 18h00-19h30 14/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ156 T3-5-7, 08h30-10h45 13/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ154 T7-CN, 09h00-11h15 03/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ155 T2-4-6, 19h30-21h00 05/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ153 T3-5-7, 17h45-19h15 22/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ142 T3-5-7, 17h45-19h15 06/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ143 T7-CN: 09h00-11h15 03/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ144 T2-4-6, 19h45-21h15 19/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ143 T7, CN: 09h00-11h15 03/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ139 T3-5-7, 17h45-19h15 03/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ141 T2-4-6, 08h30-10h45 07/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ092 T7:14h30-16h45, CN: 09h00-11h15 24/10/2020
Tiếng Hoa Tỏng Hợp 3 S5XTSZ091 T2-4-6, 19h30-21h00 19/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ090 T2-4-6, 19h30-21h00 05/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ089 T2-4-6, 18h00-19h30 07/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ088 T2-4-6, 19h30-21h00 12/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S5XTLZ033 T2-4-6, 18h00-19h30 26/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S5XTQZ009 T3-5, 19h15-21h30 20/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S5XTQZ008 T3-5-7, 08h30-10h45 22/09/2020

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ176 thứ 3-5, 8h15 - 10h30 20/10/2020
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ175 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 20/10/2020
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ169 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 19/10/2020
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ168 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 20/10/2020
Tiếng hoa đàm thoại 3 S6SHSZ078 thứ 3-5, 8h15 - 10h30 08/10/2020
Tiếng hoa đàm thoại 4 S6SHXZ076 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 22/10/2020
Tiếng hoa đàm thoại 5 S6SHWZ028 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 16/10/2020
Tiếng Hoa Thương Mại Nâng Cao
Tiếng hoa đàm thoại thương mại nâng cao 4 (lớp đàm thoại 12) S6SGXZ001 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 23/10/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ181 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 13/10/2020
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ179 thứ 2-4, 8h15 - 10h30 19/10/2020
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ180 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 22/10/2020
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ168 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 06/10/2020
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ170 thứ 2-4, 8h15 - 10h30 19/10/2020
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ169 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 19/10/2020
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ087 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 21/10/2020
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ082 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 01/10/2020
Tiếng hoa tổng hợp 5 S6XTWZ025 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 13/10/2020
Tiếng hoa tổng hợp 5 S6XTWZ026 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 16/10/2020
Tiếng hoa tổng hợp 5 S6XTWZ027 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 22/10/2020
Tiếng hoa tổng hợp nâng cao 2 (lớp tổng hợp 10) S6XGEZ005 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 01/10/2020

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK 2 Dành cho người mới bắt đầu (tặng giáo trình 300.000 khi ĐK trọn khóa trước KG) S8HKKYZ004 2-3-4-5-6 (14h00 - 16h15) 22/09/2020
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK3 S8HKKEZ003 2-3-4-5-6 (14h00 - 16h15) 24/08/2020
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi HSK 3 đợt thi tháng 12/2020 S8HSKSZ008 CN ( 14h00 - 17h00) * 3tiếng/buổi học 13/09/2020
Luyện Thi HSK 5 đợt thi tháng 12/2020 S8HSKWZ007 CN ( 14h00 - 17h00) * 3tiếng/buổi học 13/09/2020
Luyện Thi HSK 6 đợt thi tháng 12/2020 S8HSKLZ001 CN ( 8h00 - 11h00) * 3TIiếng/ buổi học 13/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng ) S8SHYZ080 2-4-6 (17h30 - 19h00) 09/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ075 3-5-7 (17h30 - 19h00) 08/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ077 2-4-6 ( 8h00-10h15) 12/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ073 2-4-6 (19h15-20h45) 25/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ072 2-4-6 17H30-19H00 11/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ042 3-5-7 (19H15 - 20H45) 20/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ043 3-5-7 (17h30 - 19h00) 27/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ041 3-5-7 (17h30 - 19h00) 15/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ036 3-5-7 (17h30 - 19h00) 08/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 (Đàm thoại thương mại) S8SHWZ010 2-4-6 (17h30 - 19h00) 28/10/2020
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm thoại tiếng Quảng Đông cho người mới bắt đầu S8GDYZ001 2-4-6 (19H15 - 20H45) 19/10/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng ) S8XTYZ084 T7 và CN (14H30-16H45) 10/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng ) S8XTYZ0 3-5-7 (8h00 -10h15) 15/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng ) S8XTYZ085 2-4-6 (19H15 - 20H45) 02/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ083 3-5-7 (17h30 - 19h00) 15/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ076 T7 & CN (14h30-16h45) 24/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ075 3-5-7 (19H15 - 20H45) 06/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ077 2-4-6 (17h30 - 19h00) 26/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ073 3-5-7 (19H15-20H45) 10/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ072 3-5-7 (17h30-19h00) 03/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ074 2-4-6 17H30-19H00 25/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ071 T7 & CN (14h30-16h45) 29/08/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ046 T7 & CN (14h30-16h45) 24/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ044 3-5-7 (17h30 - 19h00) 20/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ045 2-4-6 (19H15 - 20H45) 21/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ043 2-4-6 (17h30 - 19h00) 19/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ041 T7 & CN (14h30-16h45) 19/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ037 T7 & CN (14h30-16h45) 24/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ035 3-5-7 (17h30-19h00) 13/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ033 2-4-6 17H30-19H00 04/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ012 3-5-7 19H15-20H45 01/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ010 2-4-6 (19H15 - 20H45) 21/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ011 Sáng 3-5-7 ( 8h00-10h15) 22/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S8XTBZ002 2-4-6 (19H15 - 20H45) 21/10/2020

(0274) 7 300 686

Xem bản đồ  

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK 2 (Tặng Bộ Giáo Trình 300.000 khi ĐK trước KG) S9HKKYZ001 2-3-4-5-6, 14:30-16:45 28/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S9XTKYZ006 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 12/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 S9XTKSZ004 2-3-4-5-6, 08:45-10:15 07/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 5 S9XTKWZ002 2-3-4-5-6, 08:45-10:15 06/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 7 S9XTKQZ001 2-3-4-5-6, 08:45-10:15 08/10/2020
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi HSK 3 đợt thi tháng 12/2020 (TẶNG GT LUYỆN THI KHI ĐK TRƯỚC KG) S9HSKSZ001 2-4-6, 17:45-19:15 05/10/2020
Luyện Thi HSK 4 đợt thi tháng 12/2020 (TẶNG GT LUYỆN THI KHI ĐK TRƯỚC KG) S9HSKXZ001 7-CN, 15:30-17:45 03/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S9SHYZ064 3-5, 15:30-17:45 22/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ066 7-CN, 15:30-17:45 24/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ066 7-CN, 15:30-17:45 24/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ065 3-5, 19:15-21:30 06/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ63 2-4-6, 17:45-19:15 07/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ059 3-5, 19:15-21:30 01/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ056 3-5-7, 17:45-19:15 03/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ029 7-CN, 15:00-17:15 24/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ029 7-CN, 15:30-17:45 24/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ028 3-5, 19:15-21:30 20/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ027 2-4-6, 19:30-21:00 19/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ026 3-5-7, 17:45-19:15 17/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ023 3-5, 15:30-17:45 20/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ020 3-5, 19:15-21:30 15/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 (Giảm ngay 10% Khi ĐK trước KG) S9SHXZ024 7-CN, 09:30-11:45 10/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S9SHLZ004 3-5, 09:30-11:45 15/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 2 S9HKEZ002 7-CN, 15:30-17:45 05/09/2020
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Tiếng Quảng Đông 6 S9GDLZ001 7-CN, 09:30-11:45 25/10/2020
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S9ETYZ006 7-CN, 09:30-11:45 10/10/2020
Hoa Văn Thiếu Nhi 7 S9ETQZ001 7-CN, 09:30-11:45 04/10/2020
Tiếng Hoa Online
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG) S9SOY005 3-5, 19:15-21:30 08/09/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG) S9SOY004 2-4-6, 10:15-11:45 14/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG) S9XOY005 2-4-6, 19:30-21:00 12/10/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG) S9XTYZ063 3-5, 15:30-17:45 15/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ062 2-4-6, 19:30-21:00 05/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ059 3-5-7, 17:45-19:15 24/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ061 7-CN, 15:30-17:45 19/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ057 7-CN, 15:30-17:45 10/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ055 2-4-6, 17:45-19:15 05/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ056 2-4-6, 19:30-21:00 07/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ053 3-5, 09:30-11:45 08/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ030 2-4-6, 17:45-19:15 19/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9TSZ029 2-4-6, 08:45-10:15 19/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ028 7-CN, 09:30-11:45 03/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ027 2-4-6, 19:30-21:00 07/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ025 3-5-7, 17:45-19:15 24/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ024 3-5, 09:30-11:45 08/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ010 7-CN, 09:30-11:45 03/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ010 7-CN, 09:30-11:45 03/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ009 2-4-6, 10:15-11:45 04/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ006 2-4-6, 17:45-19:15 19/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ005 3-5, 19:15-21:30 03/09/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S9XTQZ003 3-5-7, 17:45-19:15 03/09/2020

►(028) 7109 1633

Xem bản đồ     

 

 

Hotline: 028 7106 6262