• đăng ký
 • Youtube
 • Facebook
 • Zalo
 • hotline

Lịch khai giảng

 • SHZTS

  Quận 1

 • SHZ1

  Quận 5

 • SHZ2

  Quận 3

 • SHZ3

  Q.Bình Thạnh

 • SHZ4

  Q.Tân Bình

 • SHZ5

  Q.Gò Vấp

 • SHZ6

  Q.Thủ Đức

 • SHZ Long An

 • SHZ

  Thủ Dầu Một

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY20 2-3-4-5-6, 10:15 - 11:45 09/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE19 2-3-4-5-6, 8:30:10:00 04/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 6 TSXTKL4 2-3-4-5-6, 10:15 - 11:45 18/06/2018
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi HSK Cấp 3 TSHSKST8 3-5-7, 18:00 - 19:30 19/06/2018
Luyện Thi HSK Cấp 4 TSHSKXT9 T7 - CN , 15:30 - 17:45 09/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY200 3-5-7, 18:00 - 19:30 03/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY198 T7 - CN , 13:15 - 15:30 07/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY197 3-5, 09:30 - 11:45 10/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Giảm 8% ĐK trước KG) TSSHY199 2-4-6, 15:30 - 17:00 18/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE186 3-5-7, 18:00 - 19:30 12/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE184 2-4-6, 18:00 - 19:30 04/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE183 2-4-6, 15:30 - 17:00 02/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE181 3-5-7, 19:30 - 21:00 26/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE177 3-5, 15:30 - 17:45 19/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE179 2-4-6, 19:30 - 21:00 04/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE178 2-4-6, 19:30 - 21:00 04/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE175 2-4-6, 18:00 - 19:30 04/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE182 2-4-6, 8:30:10:00 27/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS130 3-5, 09:30 - 11:45 05/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS131 2-4-6, 14:00 - 15:30 16/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS128 T7 - CN , 13:15 - 15:30 16/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS129 3-5-7, 19:30 - 21:00 26/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS126 2-4-6, 19:30 - 21:00 08/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX121 2-4-6, 19:30 - 21:00 11/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX118 3-5-7, 18:00 - 19:30 14/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX120 3-5, 09:30 - 11:45 26/06/2018
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi Hè ( 5 - 10 tuổi) TSETSY003 2-3-4-5-6, 14:00:16:15 18/06/2018
Hoa Văn Thiếu Niên
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY010 T7 - CN , 13:15 - 15:30 09/06/2018
Hoa Văn Thiếu Niên 3 TSSNS7 T7 - CN , 15:30 - 17:45 28/07/2018
Hoa Văn Thiếu Niên 6 TSSNL4 T7 - CN , 13:15 - 15:30 28/07/2018
Hoa Văn Thiếu Niên Trung Cấp 4 TSSZW1 T7 - CN , 13:15 - 15:30 14/07/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY237 T7 - CN , 09:30 - 11:45 14/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY236 3-5, 13:15 - 15:30 10/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY235 3-5, 09:30 - 11:45 26/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY239 3-5-7, 19:30 - 21:00 03/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE219 T7 - CN , 15:30 - 17:45 14/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE218 3-5, 13:15 - 15:30 05/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE217 3-5, 09:30 - 11:45 10/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE220 2-4-6, 18:00 - 19:30 11/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE210 T7 - CN , 09:30 - 11:45 16/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE214 3-5-7, 18:00 - 19:30 12/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE212 3-5-7, 8:00:09:30 12/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE211 2-4-6, 15:30 - 17:00 06/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS121 2-4-6, 19:30 - 21:00 11/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS122 2-4-6, 8:30:10:00 25/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS119 3-5, 15:30 - 17:45 12/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS120 2-4-6, 10:15 - 11:45 25/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX111 T7 - CN , 13:15 - 15:30 07/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX113 3-5-7, 18:00 - 19:30 17/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX112 2-4-6, 10:15 - 11:45 09/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX109 2-4-6, 19:30 - 21:00 13/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX106 2-4-6, 18:00 - 19:30 04/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW55 2-4-6, 19:30 - 21:00 09/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL53 2-4-6, 18:00 - 19:30 25/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ17 2-4-6, 18:00 - 19:30 04/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7.2 TSXTQE8 T7 - CN , 15:30 - 17:45 16/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB16 2-4-6, 18:00 - 19:30 25/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 TSXTKS15 2-3-4-5-6, 10:15 - 11:45 04/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 TSXGY8 3-5, 09:30 - 11:45 07/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 TSXGE6 3-5-7, 19:30 - 21:00 05/07/2018

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 1 S1SGYS011 3-5, 18:45-21:00 19/06/2018
Đàm Thoại Thương Mai Nâng Cao 4 S1SGXS004 3-5-7, 19:30-21:00 09/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS091 3-5-7, 19:30-21:00 17/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS090 2-4-6, 09:30-11:00 09/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS089 2-4-6, 18:00-19:30 02/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS088 7-CN, 09:30-11:45 23/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES082 7-CN, 09:30-11:45 14/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES080 2-4-6, 19:30-21:00 09/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES081 3-5-7, 18:00-19:30 26/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES078 3-5-7, 18:00-19:30 12/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES079 2-4-6, 19:30-21:00 15/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS045 2-4-6, 18:00-19:30 16/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXS042 3-5-7, 19:30-21:00 12/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S1SHWS017 2-4-6, 18:00-19:30 04/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S1SHLS016 2-4-6, 19:30-21:00 13/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S1SHBS011 3-5, 18:45-21:00 07/06/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 (Lớp vỡ lòng) S1GDY060 2-4-6, 19:30-21:00 16/07/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 2 S1GDES058 3-5-7, 19:30-21:00 26/06/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 3 S1GDS029 3-5-7, 19:30-21:00 07/07/2018
Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài 1 S1YNY062 3-5-7, 19:30-21:00 22/05/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS152 7-CN, 09:30-11:45 28/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS151 2-4-6, 19:30-21:00 16/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS150 3-5-7, 18:00-19:30 03/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES143 3-5-7, 19:30-21:00 26/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES142 3-5-7, 19:30-21:00 10/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES138 7-CN, 09:30-11:45 16/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES140 2-4-6, 19:30-21:00 13/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES139 2-4-6, 18:00-19:30 25/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS082 7-CN, 09:30-11:45 07/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS083 3-5-7, 18:00-19:30 19/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS080 3-5-7, 18:00-19:30 07/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS081 2-4-6, 19:30-21:00 13/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS078 7-CN, 09:30-11:45 14/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS076 3-5-7, 18:00-19:30 03/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS077 2-4-6, 19:30-21:00 09/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS045 3-5-7, 18:00-19:30 03/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS046 2-4-6, 19:30-21:00 25/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS042 3-5-7, 18:00-19:30 19/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS041 2-4-6, 18:00-19:30 04/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 (Lớp vỡ lòng) S1XTKYS012 2-3-4-5-6, 09:30-11:00 23/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S1XGYS004 3-5-7, 18:00-19:30 07/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 S1XGWS003 3-5-7, 19:30-21:00 19/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 S1XGWS002 2-4-6, 19:30-21:00 11/06/2018

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại 5 S2SHWS034 3-5, 19:00- 21:15 19/06/2018
Đàm Thoại Thương Mại 5 S2SHWS035 Thứ 7, chủ nhật, 14:00- 16:15 07/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS100 3-5, 19:00- 21:15 03/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS102 2-4-6, 17:50- 19:20 16/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS101 Thứ 7, chủ nhật, 9:00- 11:15 14/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES092 2-4-6, 19:30- 21:00 09/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES089 3-5-7, 17:40- 19:10 10/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES090 2-4-6, 19:30- 21:00 25/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES093 3-5, 19:00- 21:15 26/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES091 Thứ 7, chủ nhật, 14:00- 16:15 08/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXS063 2-4-6, 19:30- 21:00 09/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXS064 2-4-6, 17:50- 19:20 25/07/2018
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SF022 Chủ nhật, 8:30- 11:30 06/05/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS150 2-4-6, 19:30- 21:00 16/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS151 Thứ 7, chủ nhật, 13:00- 15:15 14/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS149 3-5-7, 17:40- 19:10 03/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES142 3-5, 19:00- 21:15 10/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES143 3-5-7, 17:40- 19:10 28/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES141 2-4-6, 17:50- 19:20 25/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS108 3-5-7, 17:40- 19:10 28/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS107 3-5, 19:00- 21:15 21/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS102 3-5-7, 17:40- 19:10 16/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS060 3-5, 19:00- 21:15 26/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS059 2-4-6, 17:50- 19:20 28/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQS056 3-5-7, 17:40- 19:10 28/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S2XTBS010 3-5, 19:00- 21:15 05/07/2018

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S3SHYS092 3-5-7,17:45-19:15 03/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) Ưu đãi 5% khi ĐK trước KG S3SHYZ010 T7-CN,14:00-16:15 30/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES087 3-5-7,17:45-19:15 28/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS057 2-4-6,17:45-19:15 04/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại 5 S3SHWS22 2-4-6,17:45-19:15 04/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại 7 S3SHQS011 2-4-6,19:30-21:00 09/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES085 3-5-7,19:30-21:00 10/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 SSHES086 2-4-6,19:30-21:00 18/07/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng ) S3XTY144 3-5-7,19:30-21:00 17/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES138 3-5-7,19:30-21:00 10/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS102 3-5-7,17:45-19:15 19/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S3XTLS16 2-4-6,17:45-19:15 25/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES137 2-4-6,19:30-21:00 02/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS101 3-5-7,19:30-21:00 10/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS097 2-4-6,17:45-19:15 25/07/2018

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ146 T7-CN, 09h30-11h45 14/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ145 T3-5, 19h15-21h30 10/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ142 T3-5-7, 17h45-19h15 03/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ143 T3-5, 09h45-12h00 03/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ141 T7-CN, 14h00-16h15 23/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Cấp tốc) S4SHYZ144 T2-4-6, 14h00-16h15 09/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ130 T7-CN, 09h30-11h45 14/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ132 T3-5, 14h00-16h15 10/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ131 T2-4-6, 17h45-19h15 04/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ127 T3-5, 19h15-21h30 26/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ089 T2-4-6, 17h45-19h15 16/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ040 T3-5, 19h15-21h30 10/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ038 T2-4-6, 19h30-21h00 04/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S4SHQZ019 T3-5, 19h15-21h30 05/06/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Vỡ lòng) S4XTYZ119 T3-5, 19h15-21h30 17/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Vỡ lòng) S4XTYZ118 T2-4-6, 08h00-09h30 11/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Vỡ lòng) S4XTYZ117 T2-4-6, 17h45-19h15 04/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ110 T3-5-7, 09h30-11h45 10/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ108 T3-5-7, 08h00-09h30 03/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ107 T2-4-6, 19h30-21h00 27/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ069 T2-4-6, 09h45-11h15 25/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ065 T3-5-7, 17h45-19h15 03/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ033 T3-5, 19h15-21h30 26/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ032 T3-5-7, 17h45-19h15 28/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ031 T7-CN, 17h45-20h00 28/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ030 T3-5-7, 17h45-19h15 04/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S4XGYZ005 T3-5, 19h15-21h30 19/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 6 S4XGLZ001 T2-4-6, 19h30-21h00 18/06/2018

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHY102 3-5-7, 17h45-19h15 03/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1-2 S5SHYEZ039 2-4-6, 08h30-10h45 09/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1-2 S5SHYEZ038 T7: 14h30-16h45, CN: 09h00-11h15 07/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ097 3-5, 19h15-21h30 03/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ088 3-5-7, 17h45-19h15 05/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ087 3-5-7, 08h30-10h45 03/07/2018
Tiếng Hoa Đàm ThOẠI 4 S5SHXZ085 2-4-6, 08h30-10h45 16/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ079 3-5-7, 17h45-19h15 12/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S5SHWZ037 3-5-7, 08h30-10h45 03/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc S5SHYEZ037 2-3-4-5-6, 08h30-10h45 18/06/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ077 2-4-6, 19h30-21h00 02/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ072 2-4-6, 18h00-19h30 09/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ067 2-4-6, 17h45- 19h15 05/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTE68 2-4-6, 19h30-21h00 04/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ044 2-4-6, 18h00-19h30 04/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ043 2-4-6, 19h30-21h00 04/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ040 3-5,19h15-21h30 05/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S5XTWZ016 3-5-7, 17h45-19h15 03/07/2018

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6SHYZ96 Thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 02/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6SHYZ97 Thứ 3-5, 8h30-10h45 24/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ085 Thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 04/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ081 Thứ 3-5, 18h-20h15 03/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ082 Thứ 7, 18h-20h15, Chủ Nhật, 9h30-11h45 28/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ80 Thứ 3-5, 8h30-10h45 21/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ083 Thứ 2-4, 8h30-10h45 23/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ088 Thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 18/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S6SHSZ38 Thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 18/07/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S6SHXZ33 Thứ 7, 18h-20h15, Chủ Nhật, 9h30-11h45 01/07/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6XTYZ079 Thứ 3-5-7, 20h-21h30 17/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6XTYZ77 Thứ 3-5, 17h45-20h 03/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6XTYZ078 Thứ 2 - 4 , 8h30-10h45 23/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ066 Thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 04/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ068 Thứ 2-4-6, 18h - 19h30 06/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ27 Thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 23/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ026 Thứ 2-4-6, 18h - 19h30 06/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S6XTXZ19 Thứ 3-5, 8h30-10h45 26/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S6XTXZ20 Thứ 3-5, 18h-20h15 21/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S6XTWZ010 Thứ 3-5, 18h-20h15 19/07/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S6XTQZ005 Thứ 7, 18h-20h15, Chủ Nhật, 9h30-11h45 01/07/2018

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng

►(0272) 3 728 838

Xem bản đồ   

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi HSK cấp 3 S8HSKSZ002 Thứ 7: 14:30-16:45; CN: 09:30-11:45 16/06/2018
Luyện thi HSK cấp 4 S8HSKXZ002 Thứ 7: 14:30-16:45; CN: 09:30-11:45 16/06/2018
Luyện thi HSK cấp 5 S8HSKWZ001 Thứ 7: 14:30-16:45; CN: 09:30-11:45 16/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ006 2-4-6; 17:30-19:00 04/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ013 2-4-6; 08:30-10:00 20/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8SHYZ005 19h00 - 20h30 04/07/2018
Tiêng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ007 T7 & cn ; 14H30-16H45 23/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ003 2-4-6; 19:00-20:30 04/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ002 3-5-7; 19:00-20:30 03/07/2018
Tiếng hoa tổng hợp
TIẾNG HOA TỔNG HỢP 1 S8XTYZ014 3-5-7 ; 19h00-20h30 19/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) S8XTYZ013 Thứ 7- CN; 08:30-10:45 16/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ007 2-4-6; 19:00-20:30 11/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ006 2-4-6, 10:00-11:30 25/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ008 2-4-6; 17:30-19:00 25/06/2018

(0274) 7 300 686

Xem bản đồ  

Hotline: 028 7106 6262