Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY501 3-5-7, 8:00-9:30 13/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY018 3 - 5, 19:15 - 21:30 27/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY050 3-5, 19:30-21:30 27/09/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ196 T7 - CN, 9:00 - 11:15 01/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY042 T7-CN, 9:30-11:45 01/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY413 T7-CN, 13:00-15:15 01/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY043 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 03/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHYEZ183 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 03/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ319 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 03/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ319 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 03/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ106 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 03/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY495 2-4-6, 8:30-10:00 03/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ156 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 03/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S9XTKYZ015 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 03/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ294 3-5-7; 17:45-19:15 04/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX027 T7 - CN, 09:45 - 12:00 25/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ304 T7 - CN, 13:00 - 15:15 25/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ298 T7 - CN, 15:30 - 17:45 25/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 TSXOQ002 T7-CN, 9:30-11:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE040 T7-CN, 9:30-11:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE475 T7-CN, 15:30-17:45 24/09/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ127 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 24/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ189 T7 - CN; 14:00 - 16:15 24/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY038 T7 - CN, 09:45 - 12:00 24/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ105 7 - CN, 15:30 - 17:45 24/09/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ319 T7 - CN, 09:45 - 12:00 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY024 T7-CN, 15:30-17:45 24/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ094 7 - CN, 15:30 - 17:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY497 T7-CN, 15:30-17:45 24/09/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 S2XOQ003 T7 - CN, 13:00 - 15:15 24/09/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S6XOE017 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 23/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S4XGOY005 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 23/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 S4XGXZ010 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 23/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY409 3-5, 15:30-17:45 22/09/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ274 3 - 5; 09:30 - 11:45 22/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ203 3 - 5, 9:45-12:00 22/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS031 3 - 5, 19:15-21:30 22/09/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S6XOY019 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 21/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 ONLINE S5XOL003 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 21/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY058 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 21/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY057 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 21/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE400 2-4-6, 19;45-21:15 21/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 (vỡ lòng) S1XTKYZ6 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 08:45 - 10:15 20/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ271 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 20/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S9XTQZ011 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 20/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ318 3 - 5, 14:00 - 16:15 20/09/2022 Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ305 3 - 5, 14:00 - 16:15 20/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ198 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 20/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S1ETEZ001 3 - 5; 17:30 - 19:15 20/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY411 3-5-7, 18:00 - 19:30 20/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS288 3-5, 19:30 - 21:30 20/09/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ203 2-4-6;19:30-21:00 19/09/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp nâng cao 1 S3XGYZ14 2-4-6; 18:00-19:30 19/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ084 2- 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTKEZ013 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 19/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ089 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 19/09/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ316 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 19/09/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ317 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 19/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ299 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 19/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ090 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY496 2-4-6, 19:45-21:15 19/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 S8HKKYZ016 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 19/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 TSXOW004 2-4-6, 18:00-19:30 19/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE045 2-4-6, 18:00-19:30 19/09/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp 7 S3XTQZ37 2-4-6; 17:45-19:15 19/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW002 T7 - CN, 15:30 - 17:45 18/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thiếu Niên 2 TSSNE021 T7-CN, 9:30-11:45 17/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE396 T7-CN, 15:30-17:45 17/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ063 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 17/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Niên 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1SNYZ6 T7 - CN, 14:00 - 16:15 17/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ316 T7-CN, 15h30-17h45 17/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL004 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 17/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ202 T7 - CN, 15:30 - 17:45 17/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1ETYZ003 T7 - CN, 09:00 - 11:15 17/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL150 T7-CN, 9:30-11:45 17/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 TSXGW013 T7-CN, 9:30-11:45 17/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ318 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 16/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY042 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 16/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 4 S4XTKXZ005 2 - 3 - 4 - 5- 6, 10:00 - 11:30 16/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS030 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 16/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ187 2 - 4 - 6; 08:45 - 10:15 16/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ113  3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 15/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S8XOE023 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 15/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ315 3 - 5, 19:15-21:30 15/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S4XGYZ023 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 15/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 Online S4SOB001 3 - 5, 19:15-21:30 15/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY492 3-5, 13:15-15:30 15/09/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ139 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 14/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY040 2 - 4 - 6, 09:30 - 11:00 14/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S4XTKYZ015 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 14/09/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS032 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 14/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ201 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 14/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S9XTKYZ014 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 14/09/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG 

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE476 2-4-6, 18:00-19:30 14/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ104 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ056 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ026 3 - 5, 19:15 - 21:30 13/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY041 3 - 5, 19:15-21:30 13/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ315 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ013 2 - 3 - 4 - 5- 6, 10:00 - 11:30 13/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ302 3 - 5, 9:45-12:00 13/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ173 3 - 5; 19:15 - 21:30 13/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ262 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 13/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS239 3-5, 19:30 - 21:30 13/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS286 3-5, 19:30 - 21:30 13/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS240 3-5, 19:30 - 21:30 13/09/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ276 2-4-6; 19:30-21:00 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY052 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW006 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY041 2-4-6, 20:00-21:30 12/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online S4XGOE002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 12/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ297 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 12/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online S4XGOE003 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 12/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc Online 1 S4XOY054 2 -3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 12/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 3 Online S1GOS003 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 12/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ163 2 - 4 - 6; 13:15 - 14:45 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE050 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS285 2-4-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW153 T7-CN, 15:30-17:45 10/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thiếu Niên 5 TSSNW009 T7-CN, 15:30-17:45 10/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 3 S9ETSZ005 7 - CN, 09:30 - 11:45 10/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX015 7 - CN, 13:00 - 15:15 10/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ055 7 - CN, 15:30 - 17:45 10/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY041 7 - CN, 09:30 - 11:45 10/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ153 T7- CN , 14:30 - 16:45 10/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ196 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 10/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY494 T7-CN, 9:30-11:45 10/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ086 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 09/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ093 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 09/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ303 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 09/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW010 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 09/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ197 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 08/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ084 3 - 5, 19:15 - 21:30 08/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S9SHWZ011 3 - 5, 19:15 - 21:30 08/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ314 3 - 5, 19:15-21:30 08/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ296 3 - 5, 9:45-12:00 08/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL149 3-5, 19:30 - 21:30 08/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 S9XOQ002 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 07/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ123 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 07/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ054 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE044 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX024 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX025 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 Online S4SOQ003 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS029 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY055 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 07/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK4 S8HKKSZ002 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 07/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S8XOY024 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 07/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE473 2-4-6, 18:00-19:30 07/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ038 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ295 3 - 5, 19:15-21:30 06/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX023 3 - 5, 19:15-21:30 06/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ088 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY049 3-5, 19:30-21:30 06/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE468 3-5, 9:30-11:45 06/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX016 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 ONLINE S5XOB001 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ311 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 05/09/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ313 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 05/09/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ301 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 05/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ193 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX011 3-5, 19:30-21:30 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS284 2-4-6, 15:30-17:00 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ075 2-4-6, 18:00-19:30 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX011 2-4-6, 8:30-10:00 05/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 3 Online S4EOS001 T7 - CN, 10:00 - 11:30 04/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW009 T7 - CN, 13:00 - 15:15 04/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 Online S4SOQ002 T7 - CN, 15:30 - 17:45 04/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ199 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 01/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ076 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 29/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ056 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15  26/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S8SOE015 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 16/08/2022
SHZ7 Long An
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ027 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 02/08/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn