Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY399 2-4-6; 8:30-10:00 27/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY397 2-4-6, 15:30-17:00 27/06/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ305 3 - 5, 14:00-16:15 28/06/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY051 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 01/07/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ273 T7-CN; 14:00-16:15 02/07/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY402 T7-CN, 13:00-15:15 02/07/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ185 T7 - CN, 13:00 - 15:15 02/07/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ142 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 02/07/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ267 T7 - CN; 09:30 - 11:45 02/07/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ114 3 - 5 -7 , 19:30-21:00 02/07/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ140 SÁNG CN , 08:30 - 11:30 03/07/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ277 2 - 4- 6; 19:30-21:00 04/07/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ095 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 04/07/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S2XOY014 2-4-6, 17:50 - 19:20 04/07/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S2XTYZ260 2-3-4-5-6, 17:50 - 19:20 04/07/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S8SOE014  2 - 4 - 6, 19:30 -21:00 24/06/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 ONLINE S5XOW003 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 24/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 Online S4SOQ001 3 - 5, 19:15-21:30 23/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ209 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 23/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ200 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 23/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 S1ETY1 3 - 5; 17:00 - 19:15 23/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 cấp tốc S3XTSZ194 2-3-4-5-6; 8:30-10:00 23/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ070 2-4-6; 19:45-21:15 22/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 (100% Nghe Nói) S9HKYZ003 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 22/06/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S4XGOY003 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 22/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ299 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 22/06/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE456 2-4-6; 15:30-17:00 22/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S6XOY017 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 22/06/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ONLINE S5XOY028 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 22/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK3 S8HKKEZ012 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 22/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ76 2-4-6;17:45-19:15 22/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY466 3-5-7, 17:45-19:15 21/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S3SOE20 3-5-7; 19:30-21:00 21/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE455 3-5-7; 17:45-19:15 21/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ173 3 - 5; 19:15 - 21:30 21/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ220 3 - 5; 17:45 - 20:00 21/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ023 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 21/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ026 3 - 5, 19:15 - 21:30 21/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE381 3-5; 13:15-15:30 21/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ125 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 20/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY472 2-4-6; 10:15-11:45 20/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY474 2-4-6; 15:30-17:00 20/06/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY045 2-4-6; 18:00-19:30 20/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX010 2-4-6; 18:00-19:30 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S3XOS17 2-4-6 19:30-21:00 20/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ083 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 20/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ188 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 20/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE039 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 20/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ222 2 - 4; 8:15 - 10:30 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S3XOQ1 2-4-6;18:00-19:30 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S3XTBZ32 2-4-6;17:45-19:15 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ255 2-4-6;19:30-21:00 20/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ281 T7 - CN, 15:30 - 17:45 19/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ077 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY044 T7-CN; 9:30-11:45 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 6 TSXOL001 T7-CN; 9:30-11:45 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi 5 TSETW010 T7-CN, 13:15-15:30 18/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ105 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 18/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 XTEZ254 T7 - CN; 09:30 - 11:45 18/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ221 Thứ 7 (17:45 - 20:00); chủ nhật (9:30 - 11:45) 18/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ094 7 - CN, 15:30 - 17:45 18/06/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG 

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ280 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 17/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ282 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ302 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 17/06/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY470 3-5, 13:15-15:30 16/06/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ036 3 - 5, 19:15 - 21:30 16/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ296 T3 - 5, 09:45 - 12:00 16/06/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S8XOY023 3 - 5 - 7,  19:30 - 21:00 16/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S2SHEZ184 2-3-4-5-6, 14:00 - 15:30 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 2 Online S4SGOE001 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S4XGOY002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ297 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ190 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY476 2-4-6, 18:00-19:30 15/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX009 3-5-7; 17:45-19:15 14/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S4XTBZ047 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ295 3 - 5, 19:15-21:30 14/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ207 3 - 5; 17:45 - 20:00 14/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ198 3 - 5; 17:45 - 20:00 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE449 2-4-6; 10:15-11:45 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW151 2-4-6; 18:00-19:30 13/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX011 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ303 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 4 (Lớp Đàm Thoại 11) S6SGXZ003 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 13/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S4XTKYZ012 T2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 13/06/2022

Giảm 10% HP đăng ký trước khai giảng

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ148 2-4-6;17:45-19:15 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY396 T7-CN, 15:30-17:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW150 T7-CN, 9:30-11:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 TSXGX013 T7-CN; 9:30-11:45 11/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online S4XGOE001 T7 - CN, 15:30 - 17:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY021 T7-CN; 9:30-11:45 11/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS024 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS025 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE040 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL002 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 6 S9XOL002 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 10/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ193 3-5-7; 17:45-19:15 09/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS023 3 - 5, 19:15-21:30 09/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL142 2-4-6; 18:00-19:30 08/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ301 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 08/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY033 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY394 2-4-6, 10:15-11:45 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE384 3-5; 19:30-21:30 07/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ279 3 - 5, 19:15-21:30 07/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ285 T3 - 5, 09:45 - 12:00 07/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY045 3 - 5, 19:15-21:30 07/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S8SHLZ016 3 - 5 , 19:30 - 21:00 07/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY468 3-5, 09:30-11:45 07/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS011 2-4-6; 8:30-10:00 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE448 2-4-6; 15:30-17:00 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE038 2-4-6; 18:00-19:30 06/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB006 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 06/06/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 online S5XOQ001 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 4 TSSNX013 T7-CN; 15:30-17:45 04/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX278 T7-CN, 15:30-17:45 04/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ275 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 04/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX010 T7 - CN, 13:00 - 15:15 04/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL001 T7 - CN, 15:30 - 17:45 04/06/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S5XTLZ049 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 04/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE029 3-5; 19:30-21:30 02/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW149 3-5; 19:30-21:30 02/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ292 3 - 5, 14:00 - 16:15 02/06/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 5 TSSOW001 2-4-6; 20:00-21:30 01/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE038 3 - 5, 14:00 - 16:15 31/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL005 3 - 5, 19:15-21:30 31/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ288 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 30/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS012 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 30/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ100 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 30/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ278 3 - 5, 19:15-21:30 26/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 ONLINE S5SOE009 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX009 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 25/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ288 3 - 5, 19:15-21:30 24/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ296 3 - 5, 19:15-21:30 24/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 ONLINE S5XOX006 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 23/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 ONLINE S5XOE019 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ274 T7 - CN, 09:45 - 12:00 22/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE027 T7 - CN, 13:00 - 15:15 22/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ291 T7 - CN, 13:00 - 15:15 21/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ295 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 21/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ297 T7 - CN, 09:45 - 12:00 21/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ONLINE S5SOY011 T7, CN 9:00 - 11:15 21/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ272 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 20/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS011 3 - 5 -7 , 17:45 - 19:15 19/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ087 3 - 5, 19:15-21:30 19/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S4XGEZ019 3 - 5, 19:15-21:30 19/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ290 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 18/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 Online S4SOY031 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 17/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS021 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 17/05/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn