• đăng ký
 • Youtube
 • Facebook
 • Zalo
 • hotline

Lịch khai giảng

 • SHZTS

  Quận 1

 • SHZ1

  Quận 5

 • SHZ2

  Quận 3

 • SHZ3

  Q.Bình Thạnh

 • SHZ4

  Q.Tân Bình

 • SHZ5

  Q.Gò Vấp

 • SHZ6

  Q.Thủ Đức

 • SHZ

  Thủ Dầu Một

 • SHZ9

  QUẬN 6

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY28 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 19/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE27 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 01/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 TSXTKS23 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 05/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 TSXTKS22 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 15/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 4 TSXTKX20 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 11/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 5 TSXTKW8 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 10/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY282 T7 - CN, 13:15 - 15:30 17/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY280 2 - 4 - 6 , 17:45 - 19:15 05/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY281 3 - 5 , 09:30 - 11:45 06/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Giảm 8% đk trước KG) TSSHY279 3 - 5 , 15:30 - 17:45 06/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE263 3 - 5 , 15:30 - 17:45 06/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE261 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 01/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE262 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 05/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE257 T7 - CN, 15:30 - 17:45 13/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE260 3 - 5 , 13:15 - 15:30 16/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE258 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 15/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS173 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 07/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS174 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 21/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS172 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 15/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX165 3 - 5 , 19:15 - 21:30 15/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX167 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 21/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX164 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 05/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX166 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 21/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX159 T7 - CN, 15:30 - 17:45 06/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX162 2 - 4 - 6 , 14:00 - 15:30 15/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW78 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 12/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW77 2 - 4 - 6 , 14:00 - 15:30 10/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL74 T7 - CN, 13:15 - 15:30 24/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL73 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 01/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL72 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 10/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 TSSHQ32 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 21/08/2019
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 TSETE13 T7 - CN, 13:15 - 15:30 17/08/2019
Hoa Văn Thiếu Nhi 6 TSETL8 T7 - CN, 15:30 - 17:45 10/08/2019
Hoa Văn Thiếu Niên
Hoa Văn Thiếu Niên 7 TSSNQ5 T7 - CN, 15:30 - 17:45 10/08/2019
Hoa Văn Thiếu Niên Nâng Cao 2 TSSZE3 T7 - CN, 09:30 - 11:45 10/08/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY323 T7 - CN, 15:30 - 17:45 10/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY322 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 07/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Giảm 8% ĐK trước KG) TSXTY325 3 - 5 , 13:15 - 15:30 20/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Giảm 8% ĐK trước KG) TSXTY324 3 - 5 - 7 , 08:00 - 09:30 20/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Giảm 8% ĐK trước KG) TSXTY317 3 - 5 , 15:30 - 17:45 23/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE303 T7 - CN, 09:30 - 11:45 10/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE311 3 - 5 , 19:15 - 21:30 15/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE306 3 - 5 , 19:15 - 21:30 08/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE305 3 - 5 - 7 , 08:00 - 09:30 15/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE302 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 02/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE304 2 - 4 - 6 , 14:00 - 15:30 14/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE301 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 23/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE299 3 - 5 - 7 , 08:00 - 09:30 16/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE298 2 - 4 - 6 , 14:00 - 15:30 15/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS175 T7 - CN, 15:30 - 17:45 17/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS177 T7 - CN, 09:30 - 11:45 25/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS172 3 - 5 , 19:15 - 21:30 08/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS174 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 13/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS176 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 21/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS173 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 12/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX159 T7 - CN, 15:30 - 17:45 10/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX158 T7 - CN, 09:30 - 11:45 10/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX160 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 12/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX157 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 05/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW83 T7 - CN, 13:15 - 15:30 25/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW82 T7 - CN, 13:15 - 15:30 17/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW81 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 12/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW79 T7 - CN, 09:30 - 11:45 13/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW80 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 16/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL75 T7 - CN, 09:30 - 11:45 10/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL74 3 - 5 - 7 , 18:00 - 19:30 01/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL76 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 07/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6.1 TSXTLY15 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 12/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7.2 TSXTQY9 T7 - CN, 09:30 - 11:45 24/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB30 T7 - CN, 09:30 - 11:45 24/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB28 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 05/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB27 T7 - CN, 13:15 - 15:30 13/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 TSXGY16 T7 - CN, 13:15 - 15:30 25/08/2019

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS122 3-5, 19:15-21:30 20/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS121 2-4-6, 17:50-19:20 05/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS118 2-4-6, 19:30-21:00 08/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES113 2-4-6, 19:30-21:00 02/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES111 3-5, 19:15-21:30 09/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS066 3-5-7, 17:45-19:15 08/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS067 2-4-6, 19:30-21:00 21/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXS063 2-4-6, 17:50-19:20 02/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXS061 3-5-7, 18:00-19:30 13/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S1SHWS022 2-4-6, 19:30-21:00 05/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S1SHLS021 2-4-6, 19:30-21:00 10/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S1SHQS015 2-4-6, 18:00-19:30 12/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 S1SGYS016 2-4-6, 19:30-21:00 09/08/2019
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 S1GDY064 3-5-7, 18:00-19:30 06/08/2019
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 2 S1GDE063 3-5-7, 18:00-19:30 10/08/2019
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 3 S1GDS034 2-4-6, 17:50-19:20 21/08/2019
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 5 S1GDW005 2-4-6,19:30-21:00 10/07/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS191 3-5-7, 17:45-19:15 01/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS193 7-CN, 09:30-11:45 17/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS192 2-4-6, 19:30-21:00 14/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES183 3-5, 19:15-21:30 20/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES181 3-5, 19:15-21:30 01/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES182 2-4-6, 17:50-19:20 09/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES180 3-5-7, 17:45-19:15 04/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES178 2-4-6,19:30-21:00 12/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS111 3-5-7, 19:30-21:00 22/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS110 2-4-6, 19:30-21:00 09/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS109 2-4-6,19:30-21:00 17/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS106 2-4-6, 19:30-21:00 21/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS061 2-4-6, 18:00-19:30 14/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS060 2-4-6, 19:30-21:00 15/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS057 7-CN, 09:30-11:45 10/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS058 2-4-6, 18:00-19:30 07/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS056 3-5-7, 19:30-21:00 04/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBS014 2-4-6, 19:30-21:00 07/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S1XGYS008 2-4-6, 18:00-19:30 02/08/2019

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại 5 S2SHWS045 3-5, 19:00- 21:15 27/08/2019
Đàm Thoại Thương Mại 6 S2SHLS042 3-5, 19:00- 21:15 25/07/2019
Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 1 S2SGYS004 3-5, 19:00- 21:15 25/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS139 2-4-6, 19:30- 21:00 02/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS140 3-5-7, 17:40- 19:10 20/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES132 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 18/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES133 2-4-6, 17:50- 19:20 09/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES131 3-5-7, 17:40- 19:10 08/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSS093 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 31/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSS092 2-4-6, 17:50- 19:20 14/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S2SHQS026 3-5, 19:00- 21:15 29/08/2019
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SF027 Chủ nhật, 8:30- 11:30 04/08/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS189 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 17/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS188 2-4-6, 17:50- 19:20 07/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES180 T7, chủ nhật, 13:00- 15:15 18/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTWS073 3-5-7, 17:40- 19:10 08/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES178 2-4-6, 19:30- 21:00 15/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS137 T7, chủ nhật, 13:00- 15:15 31/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS135 3-5, 19:00- 21:15 20/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS128 2-4-6, 17:50- 19:20 09/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS072 2-4-6, 19:30- 21:00 19/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS073 3-5-7, 17:40- 19:10 08/08/2019

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 SHXS076 2-4-6,19:30-21:00 02/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại 5 S3SHWS33 2-4-6,17:45-19:15 02/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) SHYS121 T7,CN 09h00-11h15 17/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) FB:@hoavanshzbinhthanh S3SHYS120 3-5-7 19:30-21:00 01/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES116 3-5-7 17:45-19:15 01/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES113 2-4-6 19:30-21:00 01/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES115 2-4-6 19:30-21:00 15/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES114 T7,CN 14:00-16:15 13/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS78 2-4-6 19:30-21:00 07/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS79 2-4-6 17:45-19:15 09/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S3SHWS032 T7,CN 14:00-16:15 13/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 (HSK5) S3SGYS7 2-4-6 17:45-19:15 02/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại 5 S3SHWS33 2-4-6 17:45-19:15 02/08/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng - Ưu đãi 10% học phí + tặng giáo trình khi đăng ký trước khai giảng) S3XTYZ4 2-4-6 8:30-10:00 05/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S3XTYS180 2-4-6 19:30-21:00 12/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES171 3-5-7 19:30-21:00 16/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES169 2-4-6 17:45-19:15 01/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS126 2-4-6 17:45-19:15 10/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS121 2-4-6 19:30-21:00 08/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 (HSK4) S3XTLS29 3-5-7 19:30-21:00 18/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S3XTBS12 3-5-7 19:30-21:00 09/07/2019

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ206 T7-CN, 09h45- 12h00 24/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ202 T3-5-7, 17h45-19h15 20/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ205 T3-5, 14h00-16h15 22/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ204 T2-4-6, 19h45-21h15 07/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ203 T2-4-6, 08h00-09h30 14/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ201 T2-4-6, 18h00-19h30 17/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ197 T7-CN, 13h00- 15h15 13/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ200 T2-4-6, 16h00-17h30 22/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ190 T3-5, 19h15-21h30 27/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ186 T3-5, 14h00-16h15 13/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ188 T3-5, 09h45-12h00 06/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ184 T2-4-6, 19h45-21h15 05/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ182 T7-CN, 09h45-12h00 13/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ181 T4-6, 14h00-16h15 10/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ125 T7-CN, 09h45-12h00 31/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ124 T2-4-6, 19h45-21h15 28/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ122 T2-4-6, 10h00-11h30 09/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ123 T2-4-6, 08h00-09h30 26/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ116 T7-CN, 09h45-12h00 03/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ117 T2-4-6, 19h45-21h15 05/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ055 T3-5-7, 08h00-09h30 29/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ054 T2-4-6, 19h45-21h15 26/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ053 T2-4-6, 19h45-21h15 05/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ052 T2-4-6, 18h00-19h30 05/08/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ180 T7-CN, 13h00-15h15 17/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ178 T3-5, 09h45- 12h00 13/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ177 T2-4-6, 19h45- 21h15 05/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ179 T2-4-6, 18h00-19h30 14/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ181 T2-4-6, 14h00- 15h30 19/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ173 T7-CN, 9h45-12h00 13/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ175 T3-5, 14h00-16h15 16/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ162 T7-CN, 09h45-12h00 03/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ160 T3-5, 19h15-21h30 01/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ165 T2-4-6, 19h45-21h15 12/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ164 T2-4-6, 18h00-19h30 09/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ163 T2-4-6, 14h00-15h30 07/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ161 T2-4-6, 08h00-09h30 02/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ155 T7-CN, 13h00-15h15 13/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ159 T3-5-7, 17h45-19h15 16/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ100 T7-CN, 13h00-15h15 31/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ097 T7-CN, 09h45-12h00 10/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ099 T3-5, 19h15-21h30 27/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ098 T2-4-6, 18h00-19h30 21/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ093 T7-CN, 13h00-15h15 17/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ092 T3-5, 19h15-21h30 06/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ094 T2-4-6, 18h00-19h30 21/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ043 T3-5, 19h15-21h30 01/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ044 T2-4-6, 18h00-19h30 26/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ042 T2-4-6, 09h45-12h00 15/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ017 T2-4-6, 10h00-11h30 28/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S4XGY007 T3-5, 19h15-21h30 11/07/2019

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( ĐK trước khai giảng hs-sv: giảm 5% + tặng giáo trình; người đi làm giảm 5%+ voucher 100k) S5SHY139 T7:14h30-16h45, CN:09h00-11h15 10/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1-2 ( ĐK trước khai giảng, hs-sv: giảm 5%, tặng giáo trình; người đi làm giảm 5%+ voucher 100k) S5SHYE055 T2-4-6, 08h30-10h45 05/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1( ĐK trước khai giảng, hs-sv: giảm 8%, người đi làm giảm 5%) S5SHYZ138 T2-4-6, 19h30-21h00 05/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ130 T7: 14h30-16h45, CN: 09h00-11h15 04/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ131 T3-5; 19h15-21h30 13/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ132 T2-4-6, 18h00-19h30 19/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ129 T2-4-6, 18h00-19h30 05/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ137 T7: 14h30-16h45, CN: 09h00-11h15 06/07/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 2 SHEZ128 3-5 19h15-21h30 11/06/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 2 SHEZ122 3-5-7 17h45-19h15 04/06/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 2 SHEZ125 2-4-6 19h30-21h00 24/06/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 2 SHEZ121 2-4-6 19h30-21h00 07/06/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 2 SHEZ123 2-4-6 19h30-21h00 05/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 SHEZ121 2-4-6 19h30-21h00 07/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ113 T7|:14h30-16h45, CN: 09h00-11h15 17/08/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 3 SHSZ111 2-4-6 19h30-21h00 10/06/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 3 SHSZ112 2-4-6 18h00-19h30 24/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 -4 S5SHSXZ003 T3-5-7, 08h30-10h45 02/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3-4 S5SHSXZ004 T2-4-6, 08h30-10h45 05/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ109 T2-4-6, 19h30-21h00 07/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S5SHWZ048 T3-5, 19h15-21h30 01/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S5SHWZ047 T2-4-6, 08h30-10h45 24/07/2019
Tiếng hoa tổng hợp
TIếng Hoa Tổng Hợp 1 ( ĐK trước khai giảng, hs-sv: giảm 5%, tặng giáo trình; người đi làm giảm 5% + voucher 100k) S5XTYZ109 T3-5-7, 08h30-10h45 06/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( ĐK trước khai giảng, hs-sv: giảm 8%, người đi làm giảm 5%) S5XTYZ111 T3-5-7, 15h45-19h15 23/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( ĐK trước khai giảng, hs-sv: giảm 8%, người đi làm giảm 5%) S5XTYZ110 T3-5-7, 17h45-19h15 06/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ098 T2-4-6, 18h00-19h30 17/07/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 2 XTEZ095 3-5 19h15-21h30 11/06/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 2 XTEZ093 3-5 19h15-21h30 04/06/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 2 XTEZ096 2-4-6 18h00-19h30 24/06/2019
Tiêng hoa Tổng hợp 2 XTEZ094 2-4-6 18h00-19h30 05/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5SXTSZ066 T2-4-6, 19h30-21h00 10/07/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 3 XTSZ065 3-5 19h15-21h30 18/06/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 3 XTSZ064 3-5 19h15-21h30 04/06/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 3 XTSZ063 3-5-7 17h45-19h15 04/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5SXTXZ061 T3-5-7, 17h45-19h15 04/07/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 4 XTXZ057 3-5-7 17h45-19h15 04/06/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 4 XTXZ059 2-4-6 19h30-21h00 07/06/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S5XTWZ025 T3-5, 19h15-21h30 11/07/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 5 XTWZ024 2-4-6 19h30-21h00 24/06/2019

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ143 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 05/08/2019
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ144 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 13/08/2019
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ141 thứ 2-4, 8h15 - 10h30 22/07/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ131 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 05/08/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ132 thứ 3-5, 8h15 - 10h30 13/08/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ133 thứ 7 (17h45 - 20h00), chủ nhật (9h30 - 11h45) 17/08/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ134 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 22/08/2019
Tiếng hoa đàm thoại 3 S6SHSZ059 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 17/08/2019
Tiếng hoa đàm thoại 4 S6SHXZ055 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 18/07/2019
Tiếng hoa đàm thoại 6 S6SHLZ021 thứ 7 (17h45 - 20h00), chủ nhật (9h30 - 11h45) 17/08/2019
Tiếng hoa đàm thoại 6 S6SHLZ019 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 19/08/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ138 thứ 2-4-6, 15h30 - 17h00 19/08/2019
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ136 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 05/08/2019
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ137 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 13/08/2019
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ133 thứ 3-5-7, 10h30 - 12h00 16/07/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ123 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 05/08/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ125 thứ 2-4, 8h15 - 10h30 12/08/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ122 thứ 2-4-6, 15h30 - 17h00 24/07/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ121 thứ 3-5, 8h15 - 10h30 16/07/2019
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ058 thứ 2-4, 8h15 - 10h30 19/08/2019
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ059 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 24/08/2019
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ057 2-4-6, 19h30 - 21h00 22/07/2019
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ044 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 01/08/2019
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ049 thứ 7 (17h45 - 20h00), chủ nhật (9h30 - 11h45) 17/08/2019
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ047 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 14/08/2019
Tiếng hoa tổng hợp 5 S6XTWZ015 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 18/07/2019
Tiếng hoa tổng hợp 6 S6XTLZ014 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 15/08/2019
Tiếng hoa tổng hợp nâng cao 1 S6XGYZ004 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 06/08/2019

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi HSK 4 S8HSKXZ005 CN ( 8h30 - 11h30) 08/09/2019
Luyện thi HSK 5 S8HSKWZ005 CN ( 14h00 - 17h00) 08/09/2019
Luyện Thi HSK3 S8HSKSZ006 CN ( 8h30 - 11h30) 08/09/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ024 3-5-7 (19H15 - 20H45) 10/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S8SHYZ051 2-4-6 ( 17h30 - 19h00 ) 05/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ044 3-5-7 (19H15 - 20H45) 22/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ041 2-4-6 (17h30 - 19h00) 07/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ032 CN (8h30 - 11h30) *3 tiếng / buổi học 14/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ037 3-5-7 ( 19h15-20h45) 18/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ040 3-5-7( 17h30-19h00) 11/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ042 2-4-6 ( 14h00-16h15) 03/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ023 2-4-6 ( 17h30-19h00) 05/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ022 2-4-6 ( 8h00- 10h15) 01/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ020 3-5-7 (19H15 - 20H45) 20/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ018 2-4-6 (19H15 - 20H45) 05/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ013 T7 & CN ( 9h30 - 11h45) 07/06/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại 5 S8SHWZ002 2-4-6 (19h15 - 20h45) 01/07/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ016 2-4-6 ( 19h15 - 20h45) 17/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ046 3-5-7 (19h15 - 20h45) 01/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Lớp Vỡ Lòng) * 3 tiếng / buổi học S8XTYZ045 CN ( 8h30 - 11h30) 11/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng ) S8XTYZ047 3-5-7 (8h00 -10h15) 13/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ038 T7 & CN (14h30 - 16h45) 11/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ039 2-4-6 (19H15 - 20H45) 02/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ042 2-4-6 (8h00 -10h15) 07/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ025 2-4-6 (19H15 - 20H45) 14/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ024 2-4-6 (17h30 - 19h00) 09/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ018 T7 & CN (14h30 - 16h45) 03/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ018 T7 & CN (14h30 - 16h45) 27/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ005 T7 & CN (14h30 - 16h45) 17/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ004 2-4-6 (17h30 - 19h00) 23/08/2019

(0274) 7 300 686

Xem bản đồ  

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTKEZ002 2-3-4-5-6, 09:30-11:00 01/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (GIẢM 5% + TẶNG GT KHI ĐK TRƯỚC KG) S9SHYZ032 3-5, 09:30-11:45 06/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (GIẢM 5% + TẶNG GT KHI ĐK TRƯỚC KG) S9SHYZ029 3-5, 15:30-17:45 18/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (GIẢM 5% + TẶNG GT KHI ĐK TRƯỚC KG) S9SHYZ031 2-4-6, 10:15-11:45 24/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ033 2-4-6, 19:30-21:00 12/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ026 3-5, 19:15-21:30 20/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ023 3-5, 19:15-21:30 06/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ024 3-5, 15:30-17:45 20/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ022 2-4-6, 09:30-11:00 09/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ020 3-5, 09:30-11:45 18/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ019 2-4-6, 19:30-21:00 08/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ011 3-5-7, 17:45-19:15 13/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ010 3-5, 09:30-11:45 08/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ009 2-4-6, 17:45-19:15 15/07/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ004 2-4-6, 19:30-21:00 05/08/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ005 7-CN, 15:30-17:45 27/07/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ030 3-5, 19:15-21:30 01/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ029 3-5-7, 17:45-19:15 16/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ028 7-CN, 09:30-11:45 13/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ022 2-4-6, 17:45-19:15 07/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ024 7-CN, 15:30-17:45 11/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ019 3-5, 19:15-21:30 02/07/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ009 2-4-6, 19:30-21:00 16/08/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ004 2-4-6, 17:45-19:15 01/07/2019

►(028) 7109 1633

Xem bản đồ     

 

 

Hotline: 028 7106 6262