• đăng ký
 • Youtube
 • Facebook
 • Zalo
 • hotline

Lịch khai giảng

 • SHZTS

  Quận 1

 • SHZ1

  Quận 5

 • SHZ2

  Quận 3

 • SHZ3

  Q.Bình Thạnh

 • SHZ4

  Q.Tân Bình

 • SHZ5

  Q.Gò Vấp

 • SHZ6

  Q.Thủ Đức

 • SHZ

  Thủ Dầu Một

 • SHZ9

  QUẬN 6

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY32 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 12/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 TSXTKS27 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 17/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 4 TSXTKX25 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 17/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 6 TSXTKL12 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 10/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 8 TSXTKB5 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 03/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Giảm 10% đk trước 18 /01) TSSHY312 2 - 4 , 13:15 - 15:30 17/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Giảm 5% đk trước 18/01) TSSHY311 3 - 5 , 09:30 - 11:45 11/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Giảm 5% đk trước 18/01) TSSHY310 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 10/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Giảm 5% đk trước 18/01) TSSHY308 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 17/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE300 T7 - CN, 15:30 - 17:45 15/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE301 3 - 5 , 19:15 - 21:30 25/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE297 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 13/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE299 3 - 5 , 15:30 - 17:45 18/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE295 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 13/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS200 T7 - CN, 13:15 - 15:30 22/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS198 3 - 5 , 09:30 - 11:45 11/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS199 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 21/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS197 2 - 4 - 6 , 17:45 - 19:15 03/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS195 T7 - CN, 15:30 - 17:45 11/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS196 3 - 5 , 19:15 - 21:30 04/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX189 T7 - CN, 15:30 - 17:45 15/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX188 3 - 5 , 15:30 - 17:45 13/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX187 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 03/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX185 3 - 5 , 13:15 - 15:30 04/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL83 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 10/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL84 3 - 5 , 19:15 - 21:30 20/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 TSSHQ36 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 12/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 TSSHB34 3 - 5 , 19:15 - 21:30 04/02/2020
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi 8 TSETB6 T7 - CN, 15:30 - 17:45 08/02/2020
Hoa Văn Thiếu Niên
Hoa Văn Thiếu Niên 1 ( Lớp Vỡ Lòng) SNY015 T7 - CN, 13:15 - 15:30 14/03/2020
Hoa Văn Thiếu Niên 2 TSSNE14 T7 - CN, 09:30 - 11:45 15/02/2020
Hoa Văn Thiếu Niên Nâng Cao 1 TSSZY4 T7 - CN, 15:30 - 17:45 22/02/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Giảm 5% ĐK trước 18/1 ) TSXTY360 2 - 4 - 6, 08:30 - 10:00 12/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Giảm 5% ĐK trước 18/1 ) TSXTY361 T7 - CN, 13:15 - 15:30 15/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Giảm 5% ĐK trước 18/1 ) TSXTY359 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 11/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE343 T7 - CN, 15:30 - 17:45 08/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE349 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 21/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE344 3 - 5 , 13:15 - 15:30 18/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE347 2 - 4 - 6 , 17:45 - 19:15 10/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE345 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 17/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE348 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 12/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE346 T7 - CN, 13:15 - 15:30 11/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE342 3 - 5 , 19:15 - 21:30 04/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS202 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 10/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS201 T7 - CN, 15:30 - 17:45 08/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS204 3 - 5 , 19:15 - 21:30 25/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS200 T7 - CN, 09:30 - 11:45 11/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX188 3 - 5 , 19:15 - 21:30 25/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX190 3 - 5 - 7 , 08:00 - 09:30 18/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX186 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 03/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW94 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 13/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW95 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 21/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL89 T7 - CN, 15:30 - 17:45 08/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL88 T7 - CN, 09:30 - 11:45 08/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL90 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 12/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQY10 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 19/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ37 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 19/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTBY9 T7 - CN, 09:30 - 11:45 22/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB34 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 10/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 TSXGE19 T7 - CN, 09:30 - 11:45 22/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 TSXGE18 T7 - CN, 13:15 - 15:30 11/01/2020

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTKYS013 2-3-4-5-6, 17h45-19h15 17/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS133 3-5, 19:15-21:30 11/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES128 3-5-7, 17:45-19:15 20/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES126 3-5, 19:15-21:30 14/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S1SHWS026 3-5-7, 17:45-19:15 11/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S1SHLS025 2-4-6, 19:30-21:00 24/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S1SHQS017 2-4-6, 19:30-21:00 10/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 S1SGYS017 2-4-6, 18:00-19:30 03/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 3 S1SGSS006 2-4-6, 19:30-21:00 17/02/2020
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Tiếng Quảng Đông 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1GDY067 3-5-7, 18:00-19:30 18/02/2020
Tiếng Quảng Đông 2 S1GDE065 2-4-6, 19:30-21:00 24/02/2020
Tiếng Quảng Đông 3 S1GDS036 3-5, 18:00-20:15 27/02/2020
Tiếng Quảng Đông 7 S1GDQ003 2-4-6, 19:30-21:00 03/01/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS208 3-5, 19:15-21:30 07/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS209 2-4-6, 19:30-21:00 12/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES204 3-5, 19:15-21:30 25/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES201 2-4-6, 19:30-21:00 03/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES203 2-4-6, 17:50-19:20 17/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES200 3-5-7, 17:45-19:15 02/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES202 2-4-6, 19:30-21:00 10/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS128 7-CN, 9:30-11:45 22/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS127 3-5-7, 17:45-19:15 20/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS129 2-4-6, 19:30-21:00 26/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS126 2-4-6, 19:30-21:00 12/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS123 3-5, 19:15-21:30 02/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS125 2-4-6, 17:50-19:20 10/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS116 2-4-6, 19:30-21:00 03/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS066 3-5, 19:15-21:30 04/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS067 2-4-6, 19:30-21:00 12/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS068 2-4-6, 17:50-19:20 24/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS065 3-5-7, 19:30-21:00 04/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS064 2-4-6, 19:30-21:00 06/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQS019 2-4-6, 19:30-21:00 03/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBS016 2-4-6, 18:00-19:30 10/02/2020

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại 5 S2SHWS046 2-4-6, 17:50- 19:20 12/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS152 Thứ 7, chủ nhật (13:00- 15:15) 22/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS151 2-4-6, 17:50- 19:20 10/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS153 2-4-6, 19:30- 21:00 19/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES148 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 29/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES147 2-4-6, 19:30- 21:00 21/02/2020
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SF027 Chủ nhật, 8:30- 11:30 01/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS206 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 15/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS205 3-5, 19:00- 21:15 11/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS207 3-5-7, 17:40- 19:10 25/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES200 Thứ 7, chủ nhật (15:15- 17:30) 22/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES199 2-4-6, 17:50- 19:20 12/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES198 3-5, 19:00- 21:15 04/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS151 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 22/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS150 2-4-6, 17:50- 19:20 05/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS143 3-5, 19:00- 21:15 18/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS079 Thứ 7, chủ nhật (13:00- 15:15) 29/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS078 3-5, 19:00- 21:15 27/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLS075 2-4-6, 17:50- 19:20 14/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQS019 3-5-7, 17:40- 19:10 08/02/2020

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) (Còn 10 chỗ) S3SHYS130 2-4-6, 17h45-19h15 12/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) ưu đãi 10% học phí + tặng giáo trình khi ĐK trước 18/1 S3SHYZ023 3-5, 14h30-16h45 18/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ021 3-5 9h00-11h15 18/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES127 2-4-6 17h45-19h15 26/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES126 2-4-6 17h45-19h15 12/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES125 3-5-7 19h30-21h00 07/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES124 2-4-6 19h30-21h00 03/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 (Đăng ký trước khai giảng ưu đãi 10% hp ) S3SHEZ020 2-4-6 8h30-10h00 08/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS092 T7-CN 9h00-11h15 22/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSZ007 2-4-6 10h15-11h45 19/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSZ006 2-4-6 10h15-11h45 03/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHXS088 3-5-7 17h45-19h15 04/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHXS086 T7-CN 14h30-16h45 04/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S3SHWS037 3-5-7 17h45-19h15 25/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S3SHWS036 2-4-6 19h30-21h00 05/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S3SHLS035 2-4-6 19h30-21h 03/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S3SHQS018 2-4-6 17h45-19h15 03/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S3SHQS017 T7-CN - 14h30-16h45 11/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 3 S3SGSS001 2-4-6 17h45-19h15 03/02/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3XTEZ007 2-4-6 8h30-10h00 12/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) (Còn 3 chỗ) S3XTYS195 2-4-6 19h30-21h00 10/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) ưu đãi 10% học phí + tặng giáo trình khi ĐK trước 18/1 S3XTYZ009 2-4-6 8h30-10h00 17/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES191 3-5-7 19h30-21h00 15/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES189 3-5-7 17h45-19h15 20/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES190 3-5-7 17h45-19h15 13/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES188 3-5-7 17h45-19h15 07/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ006 3-5 2h30-4h45 02/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS141 2-4-6 19h30-21h00 10/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS142 2-4-6 17h45-19h15 21/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ001 2-4-6 8h30-10h00 03/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS133 3-5-7 19h30-21h00 07/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWS039 2-4-6 19h30-21h00 24/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWS038 2-4-6 17h45-19h15 06/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S3XTLS037 3-5-7 17h45-19h15 18/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S3XGYS005 2-4-6 19h30-21h00 10/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 S3XGXS002 2-4-6 17h45-19h15 19/02/2020

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ224 T2-4-6, 14h00-15h30 19/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ228 T7-CN, 09h45-12h00 22/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ225 T3-5, 19h15-21h30 11/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ226 T2-4-6, 18h00-19h30 17/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ227 T3-5, 09h45-12h00 18/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ220 T7-CN, 15h30-17h45 29/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ219 T3-5, 19h15-21h30 11/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ221 T3-5, 14h00-16h15 25/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ218 T3-5, 09h45-12h00 11/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ217 T2-4-6, 18h00-19h30 24/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ215 T7-CN, 09h45-12h00 11/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ214 T3-5-7, 17h45-19h15 07/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ213 T3-5-7, 08h00-09h30 07/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ212 T2-4-6, 19h45-21h15 25/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ141 T7-CN, 09h45-12h00 22/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ140 T3-5-7, 17h45-19h15 20/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ139 T2-4-6, 08h00-09h30 12/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ137 T3-5, 19h15-21h30 02/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ138 T2-4-6, 18h00-19h30 06/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ129 T3-5, 19h15-21h30 27/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ131 T2-4-6, 10h00-11h30 10/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ060 T4-6, 09h45-12h00 12/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ059 T2-4-6, 10h00-11h30 10/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ058 T2-4-6, 19h45-21h15 12/02/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ209 T3-5-7, 08h00-09h30 20/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ207 T7-CN, 13h00-15h15 22/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ205 T2-4-6, 19h45-21h15 10/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ206 T3-5-7, 17h45-19h15 20/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ208 T2-4-6, 14h00-15h30 24/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ200 T7-CN, 13h00-15h15 22/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ198 T3-5-7, 17h45-19h15 13/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ197 T2-4-6, 08h00-09h30 19/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ192 T7-CN, 15h30-17h45 11/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ190 T3-5, 19h15-21h30 02/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ193 T3-5, 14h00-16h15 14/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ194 T2-4-6, 19h45-21h15 08/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ191 T2-4-6, 10h00-11h30 06/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ189 T2-4-6, 1800-19h30 25/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ125 T7-CN, 13h00-15h15 15/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ123 T3-5, 09h45-12h00 11/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ122 T2-4-6, 19h45-21h15 10/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ121 T2-4-6, 19h45-21h15 10/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ124 T2-4-6, 18h00-19h30 12/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ126 T2-4-6, 14h00-15h30 17/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ120 T3-5-7, 17h45-19h15 09/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ118 T7-CN, 09h45-12h00 28/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ117 T3-5, 19h15-21h30 24/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ109 T3-5, 19h15-21h30 04/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ112 T2-4-6, 18h00-19h30 10/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ111 T2-4-6, 08h00-09h30 12/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ051 T7-CN, 13h00-15h15 29/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ048 T7-CN, 13h00-15h15 22/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ047 T3-5, 19h15-21h30 11/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ049 T2-4-6, 18h00-19h30 24/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ046 T3-5, 14h00-16h15 26/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ020 T3-5, 19h15-21h30 04/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S4XTBZ019 T2-4-6, 18h00-19h30 25/12/2019

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Lớp Khẩu Ngữ 6 S5KYLZ011 T2-4-6, 19h30-21h00 10/02/2020
Lớp Khẩu Ngữ 6 S5KYLZ010 T2-4-6, 08h30-10h45 18/12/2019
Lớp Khẩu Ngữ 8 S5KYBZ017 T3-5, 19h15-21h30 11/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ152 T2-4-6, 18h00-19h30 10/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ155 T7: 14h30-16h45, CN:09h00-11h15 15/02/2020
Tiềng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ154 T3-5-7, 08h30-10h45 13/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ151 T3-5, 19h15-21h30 17/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ146 T2-4-6, 18h00-19h30 10/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ140 T3-5, 19h15-21h30 03/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ124 T7: 14h30-16h45; CN: 09h00-11h15 15/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ123 T2-4-6, 19h30-21h00 10/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ125 T2-4-6, 18h00-19h30 24/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ122 T7: 14h30-16h45, CN: 09h00-11h15 11/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ118 T7: 14h30-16h45; CN: 09h00-11h15 15/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ119 T2-4-6, 19h30-21h00 17/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ115 T2-4-6, 19h30-21h00 02/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ130 T3-5-7, 17h45-19h15 13/02/2020
Tiếng hoa tổng hợp 1 S5XTYZ131 T2-4-6, 08h30-10h45 12/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ125 T2-4-6, 19h30-21h00 17/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ121 T2-4-6, 19h30-21h00 10/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5SXTEZ122 T2-4-6, 18h00-19h30 17/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ120 T3-5-7, 17h45-19h15 07/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ117 T3-5-7, 08h30-10h45 03/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ118 T3-5, 19h15-21h30 24/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ115 T3-5, 19h15-21h30 17/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ116 T3-5-7, 17h45-19h15 10/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ080 T3-5, 19h15-21h30 11/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ082 T3-5-7, 17h45-19h15 13/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ081 T3-5-7, 08h30-10h45 13/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ077 T2-4-6, 18h00-19h30 06/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ076 T2-4-6, 18h00-19h30 06/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ074 T2-4-6, 19h30-21h00 16/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ075 T3-5-7, 08h30-10h45 03/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ075 T3-5-7, 08h30-10h45 13/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ072 T2-4-6, 18h00-19h30 10/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTX070 T2-4-6, 18h00-19h30 06/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S5XTLZ026 T2-4-6, 19h30-21h00 02/11/2019

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ162 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 17/02/2020
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ163 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 20/02/2020
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ164 thứ 3-5, 8h15 - 10h30 18/02/2020
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ152 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 14/01/2020
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ154 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 17/02/2020
Tiếng hoa đàm thoại 3 S6SHSZ070 thứ 2-4, 8h15 - 10h30 03/02/2020
Tiếng hoa đàm thoại 3 S6SHSZ071 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 17/02/2020
Tiếng Hoa đàm thoại 8 S6SHBZ009 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 18/02/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ162 thứ 7 (17h45 - 20h00), chủ nhật (9h30 - 11h45) 07/03/2020
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ160 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 19/02/2020
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ161 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 20/02/2020
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ149 thứ 7 (17h45 - 20h00), chủ nhật (9h30 - 11h45) 01/02/2020
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ147 thứ 2-4-6, 10h30 - 12h00 03/02/2020
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ150 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 17/02/2020
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ077 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 17/02/2020
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ066 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 17/02/2020
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ065 thứ 2-4, 8h15 - 10h30 24/02/2020
Tiếng hoa tổng hợp nâng cao 3 S6XGSZ001 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 18/02/2020

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 2 S8SGEZ001 3-5-7 (18H-19H15) 07/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng)Đăng ký trước ngày 17/1/2020 tặng Giáo Trình 250.000 S8SHYZ067 2-4-6 Sáng (8h00 -10h15) 17/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng)Đăng ký trước ngày 17/1/2020 tặng Giáo Trình 250.000 S8SHYZ066 3-5-7 (17h30 - 19h00) 11/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ060 3-5-7 (17h30 - 19h00) 18/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ062 2-4-6 (19h15-20h45) 24/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ061 2-4-6 (14h00 - 16h15) 06/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ055 3-5-7 (17h30 - 19h00) 03/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ058 3-5-7 Sáng (8h00 -10h15) 05/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ056 2-4-6 (19h15-20h45) 13/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ035 3-5-7 (8h00 -10h15) 15/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ034 2-4-6 (17h30 - 19h00) 12/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ033 2-4-6 (19H15 - 20H45) 03/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ028 3-5-7 (17h30 - 19h00) 02/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 (Đàm Thoại Thương Mại) S8SHWZ007 3-5-7 (19H15 - 20H45) 10/12/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng ) Đăng ký trước ngày 17/1/2020 tặng Giáo Trình 230.000 S8XTYZ064 T7 và CN (14H30-16H45) 15/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) Đăng ký trước ngày 17/1/2020 tặng giáo trình S8XTYZ063 2-4-6 (17h30 - 19h00) 10/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ050 CN ( 8h30 - 11h30) 09/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ058 T7 & CN (14h30-16h45) 22/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ057 3-5-7 (19H15 - 20H45) 15/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ059 2-4-6 (17h30 - 19h00) 24/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ056 3-5-7 (17h30 - 19h00) 07/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ053 3-5-7 (19H15 - 20H45) 05/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ054 3-5-7 (17h30 - 19h00) 26/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ049 2-4-6 (19h15-20h45) 02/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ051 2-4-6 (17h30 - 19h00) 02/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ030 3-5-7 (19h15-20h45) 04/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ032 3-5-7 (17h30 - 19h00) 25/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ031 3-5-7 (8h00 -10h15) 11/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ028 3-5-7 (19H15 - 20H45) 07/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ029 3-5-7 Sáng (8h00 -10h15) 12/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ029 3-5-7 (8h00 -10h15) 25/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ026 2-4-6 (19h15-20h45) 05/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ009 2-4-6 (17h30 - 19h00) 24/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ008 T7 và CN (14H30-16H45) 07/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ007 2-4-6 (19H15 - 20H45) 09/12/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ006 2-4-6 (19H15 - 20H45) 08/01/2020

(0274) 7 300 686

Xem bản đồ  

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTKEZ003 2-3-4-5-6, 08:45-10:15 06/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 S9XTKSZ002 2-3-4-5-6, 09:30-11:00 02/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (GIẢM 5% + TẶNG GT KHI ĐK TRƯỚC KG) S9SHYZ048 3-5, 09:30-11:45 07/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S0SHYZ050 3-5, 09:30-11:45 20/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ051 7-CN, 15:00-17:15 22/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ049 2-4-6, 19:30-21:00 12/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ040 7-CN, 09:30-11:45 08/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ041 3-5, 19:15-21:30 13/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ039 3-5-7, 15:30-17:45 04/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ042 2-4-6, 10:15-11:45 17/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ038 2-4-6, 19:30-21:00 08/01/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ036 2-4-6, 17:45-19:15 16/12/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ019 7-CN, 15:00-17:15 08/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ018 3-5, 19:15-21:30 04/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ015 3-5, 19:15-21:30 11/02/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ013 3-5, 09:30-11:45 04/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9SHWZ003 3-5-7, 17:45-19:15 15/02/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S9XTYZ048 2-4-6, 08:45-10:15 17/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ047 3-5-7, 17:45-19:15 13/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ046 3-5, 19:15-21:30 07/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ039 3-5-7, 17:45-19:15 22/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ040 2-4-6, 19:30-21:00 17/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ037 3-5-7, 17:45-19:15 02/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ020 3-5, 19:15-21:30 11/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ022 2-4-6, 17:45-19:15 21/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ021 2-4-6, 10:15-11:45 12/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ018 2-4-6, 17:45-19:15 03/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ019 7-CN, 09:30-11:45 04/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ017 3-5-7, 17:45-19:15 02/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ015 7-CN, 15:00-17:15 15/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ014 2-4-6, 17:45-19:15 07/02/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ013 3-5, 19:15-21:30 02/01/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ018 2-4-6, 17:45-19:15 03/01/2020

►(028) 7109 1633

Xem bản đồ     

 

 

Hotline: 028 7106 6262