Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ179 3,5 19h15-21h30 18/05/2021
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ270 2-4-6, 18:00 - 19:30 07/04/2021

Giảm 5% HP đăng ký trước KG, 5% HSSV

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ268 3 - 5, 09:45 - 12:00 08/04/2021

Giảm 5% HP đăng ký trước KG, 5% HSSV

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ283 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 09/04/2021

Giảm 5% HP đăng ký trước KG, 5% HSSV

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ264 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 12/04/2021

Giảm 5% HP đăng ký trước KG, 5% HSSV

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ265 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/04/2021 Giảm 5% HP đăng ký trước KG, 5% HSSV
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ280 3 - 5, 14:00 - 16:15 13/04/2021 Giảm 5% HP đăng ký trước KG, 5% HSSV
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ266 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 14/04/2021 Giảm 5% HP đăng ký trước KG, 5% HSSV
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ281 T2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 16/04/2021

Giảm 5% HP đăng ký trước KG, 5% HSSV

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ077 T7 - CN, 15:30 - 17:45 17/04/2021
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ267 T7 - CN, 15:30 - 17:45 17/04/2021 Giảm 5% HP đăng ký trước KG, 5% HSSV
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ282 T7 - CN, 09:45 - 12:00 17/04/2021 Giảm 5% HP đăng ký trước KG, 5% HSSV
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ108 Sáng Chủ nhật , 8:30 - 11:30 18/04/2021
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (học tại 478 NTMK) TSSHY373 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 26/04/2021
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ276 3 - 5 , 19:15 - 21:30 04/05/2021

Giảm 5% HP đăng ký trước KG, 5% HSSV

Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn