• đăng ký
 • Youtube
 • Facebook
 • Zalo
 • hotline

Lịch khai giảng

 • SHZTS

  Quận 1

 • SHZ1

  Quận 5

 • SHZ2

  Quận 3

 • SHZ3

  Q.Bình Thạnh

 • SHZ4

  Q.Tân Bình

 • SHZ5

  Q.Gò Vấp

 • SHZ6

  Q.Thủ Đức

 • SHZ

  Thủ Dầu Một

 • SHZ9

  QUẬN 6

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY041 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 16/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE39 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 02/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 TSXTKS35 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 09/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY349 2 - 4 - 6 , 19:45 - 21:15 09/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY350 T7 - CN , 15:30 - 17:45 12/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY351 3 - 5 , 09:30 - 11:45 03/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY348 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 19/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Giảm 8% đk trước KG) TSSHY347 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 16/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE338 3 - 5 , 19:15 - 21:30 24/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE340 2 - 4 - 6 , 19:45 - 21:15 28/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE334 T7 - CN , 15:30 - 17:45 05/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE335 2 - 4 - 6 , 17:45 - 19:15 02/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE337 3 - 5 , 13:15 - 15:30 08/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE336 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 09/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS215 3 - 5 , 19:15 - 21:30 15/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS213 3 - 5 - 7 , 08:00 - 09:30 24/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX207 3 - 5 , 19:15 - 21:30 08/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW100 3 - 5 , 19:15 - 21:30 15/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW101 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 16/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 TSSHQ42 T7 - CN , 15:30 - 17:45 12/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 TSSHQ41 T7 - CN , 13:15 - 15:30 05/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 TSSGY15 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 01/12/2020
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 TSETY T7 - CN , 15:30 - 17:45 06/03/2021
Hoa Văn Thiếu Niên
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 08/03/2021
Hoa Văn Thiếu Niên 2 TSSNE17 T7 - CN , 15:30 - 17:45 26/12/2020
Hoa Văn Thiếu Niên Nâng Cao 1 TSSZY6 T7 - CN , 15:30 - 17:45 12/12/2020
Hoa Văn Thiếu Niên Nâng Cao 2 TSSZE5 T7 - CN , 13:15 - 15:30 12/12/2020
Hoa Văn Thiếu Niên Nâng Cao 3 TSSZS4 T7 - CN , 15:30 - 17:45 21/11/2020
Hoa Văn Thiếu Niên Nâng Cao 9 TSSZJ T7 - CN , 09:30 - 11:45 12/12/2020
Tiếng Hoa Online
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY007 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 07/12/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY407 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 03/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY408 T7 - CN , 13:15 - 15:30 05/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY409 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 09/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Giảm 8% đk trước KG) TSXTY410 2 - 4 , 13:15 - 15:30 14/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Giảm 8% đk trước KG) TSXTY401 3 - 5 , 15:30 - 17:45 17/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE388 3 - 5 , 09:30 - 11:45 08/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE386 2 - 4 - 6 , 19:45 - 21:15 02/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE387 T7 - CN , 13:15 - 15:30 05/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE382 3 - 5 , 19:15 - 21:30 01/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE392 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 16/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE389 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 09/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS236 3 - 5 , 15:30 - 17:45 22/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS234 T7 - CN , 09:30 - 11:45 05/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS233 2 - 4 - 6 , 19:45 - 21:15 02/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS231 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 16/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX219 3 - 5 , 09:30 - 11:45 08/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX221 T7 - CN , 15:30 - 17:45 05/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX220 2 - 4 - 6 , 19:45 - 21:15 18/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW112 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 03/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW113 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 07/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW111 3 - 5 , 19:15 - 21:30 01/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL106 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 28/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ53 3 - 5 , 19:15 - 21:30 15/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ54 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 22/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB50 T7 - CN , 09:30 - 11:45 12/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB49 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 08/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8.2 TSXTBE10 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 14/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 TSXGY31 T7 - CN , 13:15 - 15:30 05/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 TSXGY30 3 - 5 , 19:15 - 21:30 01/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 TSXGW5 T7 - CN , 09:30 - 11:45 12/12/2020

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) (GIẢM 10% KHI ĐK TRƯỚC KG) S1SHYZ149 7-CN, 13h-15h15 26/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S1SHYZ148 3-5, 19:15-21:30 08/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ142 2-4-6, 19:30-21:00 09/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS076 2-4-6, 19:30-21:00 27/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXZ075 2-4-6, 18:00-19:30 04/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 S1SGYS018 2-4-6, 18:00-19:30 27/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 4 S1SGXS007 2-4-6, 18:00-19:30 04/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 5 S1SGWS004 2-4-6, 19:30-21:00 04/11/2020
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Tiếng Quảng Đông 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1GDY071 3-5-7, 19h30-21h00 24/11/2020
Tiếng Quảng Đông 2 S1GDEZ070 2-4-6, 19:30-21:00 21/12/2020
Tiếng Quảng Đông 2 S1GDE069 3-5, 18:00-20:15 19/11/2020
Tiếng Quảng Đông 3 S1GDS037 3-5-7, 18:00-19:30 05/11/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) (GIẢM 10% KHI ĐK TRƯỚC KG) S1XTYZ231 2-4-6, 10:15-11:45 14/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S1XTYZ233 2-4-6, 18:00-19:30 21/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S1XTYZ232 3-5-7, 17:45-19:15 15/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ223 3-5, 19:15-21:30 01/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ224 2-4-6, 17:50-19:20 14/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES222 3-5-7, 17:45-19:15 19/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES221 2-4-6, 19:30-21:00 11/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ140 2-4-6, 19:30-21:00 16/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ139 2-4-6, 17:50-19:20 07/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS136 3-5-7, 17:45-19:15 03/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS138 2-4-6, 19:30-21:00 27/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS137 2-4-6, 19:30-21:00 09/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXZ135 2-4-6, 19:30-21:00 16/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS134 3-5, 19:15-21:30 17/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS77 3-5, 19:15-21:30 10/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS078 2-4-6, 19:30-21:00 11/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLZ074 3-5, 19:15-21:30 03/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLZ075 2-4-6, 17:50-19:20 16/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS073 3-5-7, 19:30-21:00 12/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQZ024 2-4-6, 19:30- 21:00 07/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQZ070 3-5-7, 17:45-19:15 17/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQS023 3-5, 19:15-21:30 03/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S1XGEZ012 2-4-6, 19:30-21:00 04/12/2020

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại 6 S2SHLZ050 Thứ 7, chủ nhật (15:15- 17:30 27/12/2020
Đàm Thoại Thương Mại 7 S2SHQZ029 Thứ 7, chủ nhật (13:00- 15:15) 27/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) Giảm 5% đăng ký trước ngày khai giảng S2SHYZ171 3-5, 19:15- 21:30 08/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) Giảm 5% đăng ký trước ngày khai giảng S2SHYZ168 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 12/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ165 2-4-6, 17:50- 19:20 30/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ162 2-4-6, 19:30- 21:00 27/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ163 3-5, 19:15- 21:30 10/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ164 Thứ 7, chủ nhật (13:00- 15:15) 26/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSZ114 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 12/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSZ115 3-5, 19:15- 21:30 31/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSZ113 2-4-6, 17:50- 19:20 02/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S2SHBZ027 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 27/12/2020
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SF031 Chủ nhật, 8:30- 11:30 29/11/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) Giảm 10% đăng ký trước ngày khai giảng S2XTYZ226 2-4-6, 8:30- 10:00 02/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) Giảm 5% đăng ký trước ngày khai giảng S2XTYZ229 2-4-6, 17:50- 19:20 07/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) Giảm 5% đăng ký trước ngày khai giảng S2XTYZ230 Thứ 7, chủ nhật (15:15- 17:30) 12/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ219 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 13/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ218 2-4-6, 17:50- 19:20 04/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ217 3-5-7, 17:50- 19:20 08/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ167 3-5, 19:15- 21:30 19/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ168 2-4-6, 19:30- 21:00 27/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ170 3-5, 19:15- 21:30 10/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ169 Thứ 7, chủ nhật (13:00- 15:15) 05/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXZ162 3-5, 19:15- 21:30 24/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXZ163 2-4-6, 19:30- 21:00 11/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWZ091 3-5-7, 17:50- 19:20 03/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S2XTBZ023 2-4-6, 17:50- 19:20 21/12/2020

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S3SHYS141 3-5-7 17:45-19:15 08/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) (ưu đãi 10%HP dk trước ngày KG, thêm 5% cho HSSV) S3SHYZ030 2-4-6 9:00-11:15 21/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES138 3-5-7 19:30-21:00 24/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES137 2-4-6 19:30-21:00 02/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 ( Ưu đãi 10%HP đăng ký trước KG, thêm 5% cho HSSV) S3SHEZ27 3-5 9:00-11:15 08/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS103 3-5-7 19:30-21:00 24/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 ( Ưu đãi 10%HP đăng ký trước ngày KG, thêm 5% cho HSSV) S3SHSZ10 3,5 9:00-11:15 29/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S3SHWS41 2-4-6 17:45-19:15 21/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S3SHLS40 T7,CN 9:00-11:15 05/12/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S3XTYS227 3-5-7 17:45-19:15 15/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S3XTYS226 T7,CN 14:00-16:15 12/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) Còn 5 chỗ S3XTYS225 3-5-7 19:30-21:00 10/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) ưu đãi 10% hp đăng ký trước KG, HSSV ưu đãi thêm 5% hp S3XTYZ16 3-5-7 9:00-11:15 15/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES214 2-4-6 17:45-19:15 30/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES213 3-5-7 19:30-21:00 26/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES215 2-4-6 17:45-19:15 09/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES216 3-5-7 17:45-19:15 15/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 (ưu đãi 10 % HP nếu ĐK trước KG, thêm 5% cho HSSV) S3XTEZ14 2-4-6 14:30-16:45 09/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS165 3-5-7 17:45-19:15 29/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS164 T7,CN 13:15-15:30 19/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS163 2-4-6 19:30-21:00 16/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS162 2-4-6 17:45-19:15 07/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS159 2-4-6 19:30-21:00 23/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS161 3-5-7 17:45-19:15 01/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 (ưu đãi 10 % HP, nếu ĐK trước KG, thêm 5% cho HSSV) S3XTSZ4 3-5 9:00-11:15 24/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS152 T7,CN 15:30-17:45 05/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWS51 3-5-7 17:45-19:15 24/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWS50 3-5-7 19:30-21:00 19/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S3XTLS46 2-4-6 17:45-19:15 28/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S3XTLS046 3-5-7 17:45-19:15 24/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S3XTQS20 T7,CN 9:00-11:15 05/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 S3XGXS5 2-4-6 19:30-21:00 16/12/2020

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S4XTKYZ007 T2-3-4-5-6, 08h00-09h30 07/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S4XTKYZ006 T2-3-4-5-6, 10h00-11h30 09/11/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ005 T2-3-4-5-6, 08h00-09h30 07/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ004 T2-3-4-5-6, 10h00-11h30 09/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ267 T35, 19h15-21h30 17/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ269 T35, 14h00-16h15 22/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ268 T7-CN, 13h00-15h15 19/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ266 T3-5-7, 08h00-09h30 08/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ264 T2-4-6, 14h00-15h30 02/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ261 T2-4-6, 18h00-19h30 06/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ262 T2-4-6, 08h00-09h30 18/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ260 T7-CN, 09h45-12h00 14/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ255 T246, 14h00-15h30 14/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ254 T7-CN, 15h30-17h45 12/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ253 T2-4-6, 18h00-19h30 07/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ251 T3-5, 19h15-21h30 01/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ250 T3-5, 14h00-16h15 17/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ246 T2-4-6, 19h45-21h15 11/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ247 T2-4-6, 08h00-09h30 11/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ163 T35, 19h15-21h30 22/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ162 T3-5, 14h00-16h15 10/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ161 T2-4-6, 10h00-11h30 07/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ158 T3-5, 19h15-21h30 24/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ157 T2-4-6, 19h45-21h15 11/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ159 T2-4-6, 18h00-19h30 30/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ153 T246, 19h45-21h15 14/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ075 T2-4-6, 18h00-19h30 07/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ074 T7-CN, 09h45-12h00 08/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ070 T35, 19h15-21h30 24/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ071 T246, 18h00-19h300 16/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ068 T3-5, 19h15-21h30 12/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 S4SGYZ006 T2-4-6, 19h45-21h15 20/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 S4HKKY002 T2-3-4-5-6, 09h30-11h45 15/12/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ248 T3-5-7, 17h45-19h15 10/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ247 T2-4-6, 19h45-21h15 02/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ250 T7-CN, 15h30-17h45 19/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ249 T2-4-6, 10h00-11h30 16/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ243 T7-CN, 09h45-12h00 14/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ245 T3-5-7, 17h45-19h15 17/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ244 T3-5, 14h00-16h15 17/11/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ235 T35, 19h15-21h30 15/12/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ233 T35, 14h00-16h15 15/12/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ236 T246, 18h00-19h300 28/12/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ232 T7-CN, 09h45-12h00 12/12/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ231 T3-5-7, 17h45-19h15 08/12/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ234 T2-4-6, 19h45-21h15 27/11/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ230 T2-4-6, 19h45-21h15 27/11/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ227 T7-CN, 13h00-15h15 07/11/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 3 S4XTSZ154 T357, 17h45-19h15 31/12/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 3 S4XTSZ155 T357, 17h45-19h15 01/12/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 3 S4XTSZ153 T35, 14h00-16h15 31/12/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 3 S4XTSZ152 T246, 19h45-21h15 21/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ151 T2-4-6, 16h00-17h30 09/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ150 T3-5-7, 08h00-09h30 01/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ149 T7-CN, 15h30-17h45 28/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ148 T2-4-6, 19h45-21h15 23/11/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 4 S4XTXZ141 T246, 19h45-21h15 14/12/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 4 S4XTXZ140 T2-4-6, 18h00-19h30 07/12/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 5 S4XTWZ070 T246, 18h00-19h300 16/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ069 T7-CN, 13h00-15h15 12/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ068 T3-5-7, 17h45-19h15 05/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ065 T3-5, 14h00-16h15 12/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ067 T2-4-6, 19h45-21h15 18/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ060 T7-CN, 09h45-12h00 21/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ061 T2-4-6, 19h45-21h15 30/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ028 T2-4-6, 19h45-21h15 23/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ027 T2-4-6, 18h00-19h30 09/11/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp 8 S4XTBZ025 T7CN, 13h00-15h15 19/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S4XGYZ014 T2-4-6, 18h00-19h30 07/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S4XGYZ013 T7-CN, 13h00-15h15 29/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S4XGYZ012 T3-5, 19h15-21h30 24/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S4XGEZ011 T3-5, 19h15-21h30 17/11/2020
Tiếng Hoa Tổng hợp Nâng Cao 6 S4XGLZ002 T357, 17h45-19h15 31/12/2020

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S5XTKYZ002 T2-3-4-5-6, 08h30-10h00 07/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Lớp Khẩu Ngữ 6 S5KYLZ012 T2-4-6, 19h30-21h00 07/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ172 T3-5, 19h15-21h30 08/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ170 T3-5-7, 17h45-19h15 17/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ171 T2-4-6, 08h30-10h45 09/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ167 T3-5, 19h15-21h30 08/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ133 T3-5, 19h15-21h30 17/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ134 T3-5, 19h15-21h30 24/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ130 T3-5, 19h15-21h30 24/11/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ162 T2-4-6, 18h00-19h30 07/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ160 T7, CN: 09h00-11h15 14/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ163 T7-CN, 09h00-11h15 12/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ146 T3-5-7, 17h45-19h15 03/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ149 T2-4-6, 18h00-19h30 09/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ150 T2-4-6, 08h30-10h45 09/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ155 T2-4-6, 19h30-21h00 28/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ156 T3-5-7, 17h45-19h15 15/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ152 T7: 14h30-16h45, CN: 09h00-11h15 05/12/2020
Tiềng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ095 T3-5-7, 17h45-19h15 26/11/2020
Tiềng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ094 T2-4-6, 19h30-21h00 09/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ096 T2-4-6, 18h19h30 07/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ097 T7+ CN: 09h00-11h15 26/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ089 T2-4-6, 18h00-19h30 02/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S5XTWZ036 T3-5, 19h15-21h30 01/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S5XTBZ008 T3-5-7, 08h30-10h45 17/11/2020

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ179 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 21/12/2020
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ180 thứ 3-5, 8h15 - 10h30 22/12/2020
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ172 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 21/12/2020
Tiếng hoa đàm thoại 3 S6SHSZ082 thứ 3-5, 8h15 - 10h30 14/12/2020
Tiếng hoa đàm thoại 3 S6SHSZ079 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 18/11/2020
Tiếng hoa đàm thoại 5 S6SHWZ029 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 21/12/2020
Tiếng hoa đàm thoại 6 S6SHLZ027 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 01/12/2020
Tiếng Hoa Thương Mại Nâng Cao
Tiếng hoa đàm thoại thương mại nâng cao 3 (Lớp đàm thoại 11) S6SGSZ002 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 17/12/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ187 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 15/12/2020
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ188 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 16/12/2020
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ189 thứ 7 (17h45 - 20h00), chủ nhật (9h30 - 11h45) 19/12/2020
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ186 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 24/11/2020
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ174 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 15/12/2020
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ175 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 16/12/2020
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ177 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 22/12/2020
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ173 thứ 7 (17h45 - 20h00), chủ nhật (9h30 - 11h45) 21/11/2020
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ093 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 04/12/2020
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ094 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 21/12/2020
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ089 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 18/11/2020
Tiếng hoa tổng hợp 5 S6XTWZ029 thứ 7 (17h45 - 20h00), chủ nhật (9h30 - 11h45) 05/12/2020
Tiếng hoa tổng hợp 6 S6XTLZ023 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 16/12/2020

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Cấp tốc HSK3 (dành cho học viên đã học qua HSK2) S8HKKEZ004 2-3-4-5-6 (14h00 - 16h15) 07/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hơp Cấp Tốc HSK2 ( Dành cho người mới bắt đầu) S8HKKYZ006 2-3-4-5-6 (14h00 - 16h15) 30/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng ) S8SHYZ085 3-5-7 (19H15-20H45) 03/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8SHYZ087 2-4-6 (17h30 - 19h00) 16/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8SHYZ083 2-4-6 Sáng (8h00 -10h15) 09/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8SHYZ082 3-5-7 (17h30 - 19h00) 17/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ078 3-5-7 (17h30 - 19h00) 03/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ079 2-4-6 (19h15-20h45) 21/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ076 2-4-6 (19H15 - 20H45) 06/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ046 2-4-6 (19h15-20h45) 21/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ044 2-4-6 (17h30 - 19h00) 07/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ045 2-4-6 ( 8h00-10h15) 09/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ041 3-5-7 (17h30 - 19h00) 15/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 (Đàm thoại thương mại) S8SHWZ011 3-5-7 (17h30-19h00) 03/12/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Lớp Vỡ Lòng) * 3 tiếng / buổi học S8XTYZ093 CN ( 8h30 - 11h30) * 3 tiếng/ buổi học 13/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng ) S8XTYZ092 2-4-6 (19H15 - 20H45) 02/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng ) S8XTYZ090 3-5-7 (19H15-20H45) 19/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ094 3-5-7 (17h30 - 19h00) 17/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ091 T7 & CN (14h30-16h45) 21/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ080 3-5-7 (19H15-20H45) 08/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ086 2-4-6 ( 8h00-10h15) 22/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ085 2-4-6 (19h15-20h45) 28/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ078 2-4-6 (19h15-20h45) 02/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ082 2-4-6 (17h30 - 19h00) 18/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ081 3-5-7 Sáng (8h00 -10h15) 18/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ054 3-5-7 (19H15 - 20H45) 31/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ052 3-5-7 (19H15-20H45) 08/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ050 3-5-7 (17h30 - 19h00) 01/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ053 2-4-6 (17h30 - 19h00) 21/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ049 3-5-7 (17h30 - 19h00) 02/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ048 2-4-6 (19H15 - 20H45) 18/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ047 2-4-6 (17h30 - 19h00) 06/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ038 3-5-7 (19H15 - 20H45) 03/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ039 2-4-6 (17h30 - 19h00) 06/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ013 2-4-6 (17h30 - 19h00) 02/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ012 3-5-7 (19H15-20H45) 29/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S8XTQZ003 Sáng 3-5-7 ( 8h00-10h15) 19/11/2020

(0274) 7 300 686

Xem bản đồ  

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S9XTKYZ008 2-3-4-5-6, 08:45-10:15 07/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTKEZ007 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 07/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 4 S9XTKXZ004 2-3-4-5-6, 14:00-15:30 02/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 8 S9XTKBZ001 2-3-4-5-6, 08:45-10:15 07/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ070 7-CN, 15:30-17:45 19/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ069 3-5, 19:15-21:30 10/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ064 3-5, 15:30-17:45 15/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ063 2-4-6, 17:45-19:15 02/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ060 2-4-6, 19:30-21:00 02/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ032 3-5-7, 17:45-19:15 26/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ027 2-4-6, 19:30-21:00 26/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ026 3-5-7, 17:45-19:15 10/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ024 7-CN, 09:30-11:45 17/10/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S9SHWZ007 3-5, 19:15-21:30 08/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S9SHWZ006 2-4-6, 17:45-19:15 09/11/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S9SHQZ001 3-5, 09:30-11:45 15/12/2020
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Tiếng Quảng Đông 1 (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S9GDYZ003 7-CN, 15:30-17:45 21/11/2020
Tiếng Quảng Đông 6 S9GDLZ001 7-CN, 09:30-11:45 25/10/2020
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S9ETYZ006 7-CN, 09:30-11:45 17/10/2020
Hoa Văn Thiếu Nhi 7 S9ETQZ001 7-CN, 09:30-11:45 04/10/2020
Tiếng Hoa Online
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG) S9SOY006 2-4-6, 17:45-19:15 21/12/2020
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SOE005 3-5, 19:15-21:30 03/12/2020
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ069 3-5, 19:15-21:30 22/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ068 2-4-6, 17:45-19:15 16/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ061 7-CN, 15:30-17:45 12/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ062 2-4-6, 19:30-21:00 28/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ059 3-5-7, 17:45-19:15 15/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ060 3-5, 19:15-21:30 08/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ033 3-5, 09:30-11:45 01/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ032 2-4-6, 19:30-21:00 18/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ030 2-4-6, 17:45-19:15 26/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ027 2-4-6, 19:30-21:00 02/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ026 2-4-6, 19:30-21:00 02/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ013 3-5-7, 17:45-19:15 17/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ012 3-5, 09:30-11:45 01/12/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ011 2-4-6, 19:30-21:00 04/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ010 7-CN, 09:30-11:45 03/10/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ009 2-4-6, 10:15-11:45 27/11/2020
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S9XTBZ003 3-5-7, 17:45-19:15 01/12/2020

►(028) 7109 1633

Xem bản đồ     

 

 

Hotline: 028 7106 6262