• đăng ký
 • Youtube
 • Facebook
 • Zalo
 • hotline

Lịch khai giảng

 • SHZTS

  Quận 1

 • SHZ1

  Quận 5

 • SHZ2

  Quận 3

 • SHZ3

  Q.Bình Thạnh

 • SHZ4

  Q.Tân Bình

 • SHZ5

  Q.Gò Vấp

 • SHZ6

  Q.Thủ Đức

 • SHZ

  Thủ Dầu Một

 • SHZ9

  QUẬN 6

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY26 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 10/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE23 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 19/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 TSXTKS19 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 18/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 4 TSXTKX18 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 08:30 - 10:00 18/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 7 TSXTKQ3 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , 10:15 - 11:45 18/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY257 T7 - CN, 15:30 - 17:45 13/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY254 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 10/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY255 3 - 5 , 09:30 - 11:45 02/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Giảm 8% đk trước KG) TSSHY256 3 - 5 , 13:15 - 15:30 04/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ030 2-4-6 (17h30-19h00) 12/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE239 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 19/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE237 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 01/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE242 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 19/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE240 3 - 5 , 19:15 - 21:30 26/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE236 3 - 5 , 09:30 - 11:45 12/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE235 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 20/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS159 T7 - CN, 15:30 - 17:45 06/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS163 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 23/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS160 3 - 5 - 7 , 08:00 - 09:30 09/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS161 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 12/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS162 2 - 4 - 6 , 14:00 - 15:30 22/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS157 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 19/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS158 3 - 5 , 15:30 - 17:45 21/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX149 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 15/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX144 T7 - CN, 13:15 - 15:30 02/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX145 3 - 5 - 7 , 18:00 - 19:30 05/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX147 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 25/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW71 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 08/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW72 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 15/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW70 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 26/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL067 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 15/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 5 TSSGW1 T7 - CN, 15:30 - 17:45 20/04/2019
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi ( Từ 6 - 10 tuổi) ETY012 T7 - CN , 15:30 - 17:45 16/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY297 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 10/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY300 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 01/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Giảm 8% ĐK trước KG) TSXTY299 3 - 5 - 7 , 08:00 - 09:30 23/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Giảm 8% ĐK trước KG) TSXTY298 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 22/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE284 T7 - CN, 09:30 - 11:45 20/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE282 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 16/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE283 3 - 5 , 15:30 - 17:45 16/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE281 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 01/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE279 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 01/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE275 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 05/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE277 3 - 5 , 13:15 - 15:30 19/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS152 3 - 5 , 19:15 - 21:30 11/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS153 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 23/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS154 2 - 4 , 13:15 - 15:30 01/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS146 T7 - CN, 09:30 - 11:45 23/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS147 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 18/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX136 T7 - CN, 15:30 - 17:45 06/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX142 T7 - CN, 09:30 - 11:45 20/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX141 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 20/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX138 3 - 5 , 13:15 - 15:30 02/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX135 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 18/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW72 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 10/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW73 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 01/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW069 T7 - CN, 09:30 - 11:45 23/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW71 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 05/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW70 3 - 5 - 7 . 08:00 - 09:30 05/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL68 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 17/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ27 T7 - CN, 13:15 - 15:30 20/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ26 3 - 5 - 7 , 18:00 - 19:30 16/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB21 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 12/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 TSXGY13 T7 - CN, 13:15 - 15:30 06/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 TSXGY14 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 24/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 TSXGY12 T7 - CN, 13:15 - 15:30 23/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 TSXGX002 T7 - CN, 09:30 - 11:45 23/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 TSXGW1 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 09/04/2019

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS111 3-5, 19:15-21:30 16/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS110 2-4-6, 17:50-19:20 01/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS109 3-5-7, 17:50-19:20 19/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES104 2-4-6, 19:30-21:00 20/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS059 2-4-6, 18:00-19:30 18/03/2019
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 S1GDY062 2-4-6, 17:50-19:20 04/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS179 7-CN, 09:30-11:45 20/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS178 2-4-6, 19:30-21:00 15/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS177 3-5-7, 17:45-19:15 02/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES169 3-5-7, 19:30-21:00 19/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES167 2-4-6, 19:30-21:00 01/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES168 2-4-6, 17:50-19:20 15/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS101 3-5-7, 18:00-19:30 19/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS102 2-4-6, 19:30-21:00 25/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS092 2-4-6, 19:30-21:00 11/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS055 2-4-6, 18:00-19:30 25/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQS013 2-4-6, 18:00-19:30 13/03/2019

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại 5 S2SHWS041 3-5, 19:00- 21:15 07/03/2019
Đàm Thoại Thương Mại 8 S2SHBS024 3-5, 19:00- 21:15 26/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS124 3-5-7, 17:40- 19:10 19/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS125 Thứ 7, chủ nhật (15:15- 17:30) 23/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES119 3-5, 19:00- 21:15 26/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES117 2-4-6, 17:50- 19:20 06/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSS083 3-5, 19:00- 21:15 07/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXS075 3-5-7, 17:40- 19:10 26/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXS076 2-4-6, 19:30- 21:00 29/03/2019
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SF025 Chủ nhật, 8:30- 11:30 17/02/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS177 2-4-6, 19:30- 21:00 27/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS176 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 30/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS173 3-5-7, 17:40- 19:10 04/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES165 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 23/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES166 2-4-6, 19:30- 21:00 27/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS125 Thứ 7, chủ nhật (13:00- 15:15) 17/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS126 2-4-6, 17:50- 19:20 29/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS124 2-4-6, 17:50- 19:20 11/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS067 2-4-6, 19:30- 21:00 15/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLS065 3-5, 19:00- 21:15 21/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQS014 3-5-7, 17:40- 19:10 16/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S2XTBS013 3-5, 19:00- 21:15 26/03/2019

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S3SHYS110 T7-CN,14:00-16:15 16/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S3SHYS112 3-5-7,17:45-19:15 02/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES104 3-5-7,19:30-21:00 19/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES105 2-4-6,17:45-19:15 22/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS74 2-4-6,19:30-21:00 13/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHXS65 2-4-6,17:45-19:15 04/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại 5 S3SHWS028 3-5 17:45-20:00 05/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại 5 S3SHWS27 3-5-7,19:30-21:00 07/03/2019
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Tiếng Hoa Quảng Đông vỡ lòng 1 S3GDY038 3-5-7,19:30-21:00 19/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng ) S3XTYS168 T7-CN, 9:00-11:15 06/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng ) S3XTY169 2-4-6,17:45-19:15 08/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS119 3-5-7,19:30-21:00 21/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS117 2-4-6,17:45-19:15 13/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS110 2-4-6,19:30-21:00 18/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 XTLS026 2-4-6,19:30-21:00 11/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S3XTQS011 2-4-6,19:30-21:00 11/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES159 2-4-6 19:30-21:00 13/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWS27 2-4-6,17:45-19:15 11/03/2019

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ178 T3-5, 19h15-21h30 02/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ179 T2-4-6, 18h00-19h30 10/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ177 T3-5, 14h00-16h15 19/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ176 T7-CN, 09h45-12h00 16/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ174 T2-4-6, 08h00-09h30 11/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ164 T3-5-7, 17h45-19h15 26/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ163 T3-5, 14h00-16h15 05/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ168 T2-4-6, 08h00-09h30 22/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ112 T3-5-7, 17h45-19h15 21/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ110 T3-5-7, 08h00-09h30 14/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ111 T2-4-6, 19h45-21h15 22/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ101 T7-CN, 14h00-16h15 16/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ102 T3-5-7, 17h45-19h15 26/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ100 T2-4-6, 19h45-21h15 18/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ099 T2-4-6, 18h00-19h30 13/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ098 T2-4-6, 13h30-15h00 13/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ047 T7-CN, 14h00-16h15 23/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 (CẤP TỐC) S4XTSZ088 T2-4-6, 09h45-12h00 18/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ153 T3-5-7, 17h45-19h15 02/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ147 T3-5, 09h45-12h00 14/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ151 T2-4-6, 14h00-15h30 20/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ141 T7-CN, 13h00-15h15 23/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ136 T7-CN, 13h00-15h15 02/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ142 T3-5, 09h45-12h00 26/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ140 T2-4-6, 19h45-21h15 22/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ086 T3-5, 19h15-21h30 12/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ085 T2-4-6, 18h00-19h30 08/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ087 T2-4-6, 08h00-09h30 20/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ037 T2-4-6, 19h45-21h15 27/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ036 T2-4-6, 09h45-11h15 13/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ016 T3-5-7, 17h45-19h15 28/03/2019

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Lớp Khẩu Ngữ 6 S5KYLZ008 T3-5-7, 08h30-10h45 19/02/2019
Lớp Khảu ngữ 7 S5KYQZ014 T3-5 19h15-21h30 05/03/2019
Lớp Khẩu Ngữ 8 S5KYBZ013 T2-4-6, 19h30-21h00 13/02/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 1 S5SHYZ T7 14h30-16h45 ; CN 9h00-11h15 16/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ122 T3-5-7, 17h45-19h15 05/03/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 1 ( Giảm 5% trước khai giảng, tặng giáo trình cho HSSV ) S5SHYZ128 T3-5 (19h15-21h30) 19/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1-2 ( Tặng giáo trình( HSSV) + giảm 5% + tặng voucher 100k, trước KG) S5SHYE050 T3-5-7, 08h30-10h45 05/03/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 2 S5SHEZ117 T2-4-6 19h30-21h00 13/03/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 2 S5SHEZ116 T2-4-6 19h30-21h00 04/03/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 3 S5SHSZ108 T7 14h30-16h45 ; CN 9h00-11h15 02/03/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 3 S5SHSZ106 T3-5 19h15-21h30 19/03/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 3 S5SHSZ107 T2-4-6 19h30-21h00 22/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ102 T3-5, 19h15-21h30 12/02/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 3-4 S5SHSXZ001 T2-4-6, 8h30-10h45 01/04/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 4 S5SHXZ098 T3-5 19h15-21h30 12/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ096 T2-4-6, 18h00-19h30 13/02/2019
Tiếng hoa Đàm thoại 5 S5SHWZ044 T2-4-6 8h30-10h45 20/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng hoa Tổng hợp 1 S5XTYZ095 T3-5 19h15-21h30 19/03/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 2 S5XTEZ090 T3-5 19h15-21h30 26/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S5XTEZ088 T3-5 19h15-21h30 05/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S5XTEZ089 T3-5-7 17h45-19h15 12/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ085 T5: 19h15-21h30, CN: 08h30-10h45 21/02/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 3 S5XTSZ057 T3-5-7 17h45-19h15 05/03/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 3 S5XTSZ059 T2-4-6 19h30-21h00 15/03/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 3 S5XTSZ058 T2-4-6 18h00-19h30 13/03/2019
Tiếng hoa Tổng hợp 4 S5XTXZ052 T2-4-6 18h00-19h30 13/03/2019

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ127 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 03/04/2019
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ128 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 09/04/2019
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ124 thứ 3-5-7, 10h30 - 12h00 19/03/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ116 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 19/03/2019
Tiếng hoa đàm thoại 3 S6SHSZ053 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 22/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ119 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 03/04/2019
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ120 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 09/04/2019
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ116 thứ 2-4-6, 15h30 - 17h00 20/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ115 thứ 2-4, 8h15 - 10h30 18/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ103 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 01/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ102 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 06/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ100 thứ 3-5-7, 10h30 - 12h00 02/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ104 thứ 7 (17h45 - 20h00), chủ nhật (9h30 - 11h45) 09/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ105 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 19/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ042 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 22/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ038 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 04/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ040 thứ 7 (17h45 - 20h00), chủ nhật (9h30 - 11h45) 09/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ041 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 26/03/2019

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện thi HSK5 S8HSKWZ003 3-5-7 ; 17h30-19h00 12/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp vỡ lòng) S8SHYZ036 2-4-6 (17h30-19h00) 05/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp vỡ lòng) S8SHYZ038 3-5-7 (8h00- 10h15) 16/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp vỡ lòng) S8SHYZ039 CN (8h30-11h30 ) * 3 tiếng/ buổi học 21/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp vỡ lòng) S8SHYZ034 3-5-7 (17h30 - 19h00) 12/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp vỡ lòng) S8SHYZ033 2-4-6 ( 19h15 - 20h45) 01/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S8SHYZ032 CN (8h30 - 11h30) 10/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp vỡ lòng) S8SHYZ035 2-4-6 (8h00 - 10h15) 11/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ028 3-5 (8h30 -10h45) 26/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ027 2-4-6 (19h15 - 20h45) 13/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ026 3-5-7 (19h15-20h45) 28/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ023 2-4-6 (17h30 - 19h00) 18/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ024 2-4-6 (19h15 - 20h45) 13/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ015 T7 và CN (9h30 -11h45) 24/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ014 2-4-6 (17h30 - 19h00) 13/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ013 2-4-6 (19h15-20h45) 20/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ011 2-4-6 (19h15-20h45) 03/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại 7 S8SHQZ001 3-5-7 (17h30-19h00) 12/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc
Tiếng Hoa Cấp Tốc 1 (Lớp cho người mới bắt đầu) HKKYZ001 2-3-4-5-6 (14h00 - 16h15) 03/04/2019
Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
Tiếng Việt Cho người nước ngoài 1 S8YNY001 2-4-6 (19h15 - 20h45) 11/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ037 3-5-7 (17h30-19h00) 02/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ032 2-4-6 (8h30 - 10h45) 18/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng ) S8XTYZ038 T7 và CN (14h30-16h45) 20/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ035 T7 và CN (14h30 - 16h45) 16/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ031 3-5-7 (19h15-20h45) 11/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ032 2-4-6 (8h30 - 10h45) 15/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ030 T7 và CN (14h30 - 16h45) 23/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ029 3-5-7 (17h30 - 19h00) 12/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ027 2-4-6 (19h15 - 20h45) 08/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ026 3-5-7 (17h30-19h00) 21/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ028 2-4-6 (8h30 - 10h45) 25/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ018 T7 và CN (14h30-16h45) 27/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ017 3-5-7 (17h30-19h00) 18/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ016 2-4-6 (19h15-20h45) 12/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ015 2-4-6 (8H30 -10h00) 01/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ014 3-5-7 ( 19h15 - 20h45) 12/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ012 2-4-6 (17h30 - 19h00) 13/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ008 2-4-6 (17h30 - 19h00) 04/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ007 3-5-7 (19h15-20h45) 12/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ002 2-4-6 (19h15 - 20h45) 13/03/2019

(0274) 7 300 686

Xem bản đồ  

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ021 7-CN, 09:30-11:45 20/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ020 3-5, 09:30-11:45 16/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ019 2-4-6, 19:30-21:00 03/04/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ018 3-5, 15:30-17:45 19/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ012 2-4-6, 08:30-10:00 27/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ002 3-5, 09:3011:45 14/03/2019
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 S9ETYZ002 7-CN, 09:30-11:45 20/04/2019
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S9ETEZ001 7-CN, 09:30-11:45 23/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ021 3-5, 15:30-17:45 18/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ020 2-4-6, 08:30-10:00 10/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ019 3-5, 19:15-21:30 04/04/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ018 7-CN, 15:30-17:45 23/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ017 2-4-6, 10:15-11:45 18/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ008 2-4-6, 18:00-19:30 13/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ002 2-4-6, 19:30-21:00 22/03/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ001 2-4-6, 09:30-11:00 13/03/2019

►(028) 7109 1633

Xem bản đồ     

 

 

Hotline: 028 7106 6262