Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY515 T7-CN, 9:30-11:45 04/02/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 online S3SOY22 T7-CN;14:00-16:15 04/02/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ287 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 06/02/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp 1 (còn 2 chỗ) S3XTYZ310 2-4-6;17:45-19:15 06/02/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Cấp tốc S3XTYZ311 2-3-4-5-6;8:30-10:00 06/02/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ215 3 - 5 - 7, 8:30 - 10:45 07/02/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ216 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 07/02/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY516 3-5, 13:15-15:30 07/02/2023

Giảm 8% khi đăng kí trước KG

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ248 3, 5 17:45 - 20:00 07/02/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ217 3 - 5, 15:00 - 17:15  07/02/2023

Ưu đãi giảm 10% khi ĐK trước KG

SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ218 3 - 5, 19:15 - 21:30 07/02/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ195 3 - 5, 19:15 - 21:30 07/02/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ168 3-5-7;17:45-19:15 07/02/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ167 3-5; 9:00-11:15 07/02/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ171 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 08/02/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ205 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 03/02/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 6 S2XGOL002 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 03/02/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ127 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 03/02/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ064 3 - 5, 19:15 - 21:30 02/02/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng hợp Nâng Cao 1 S1XGYZ023 3 - 5 -7; 17:45 - 19:15 02/02/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE416 3-5, 9:30-11:45 02/02/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY514 3-5-7, 18:00-19:30 02/02/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW112 3-5, 19:30-21:30 02/02/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 5 TSSOW007 3-5, 19:30-21:30 02/02/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ127 3 - 5, 19:15 - 21:30 02/02/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ143 3 - 5, 19:15 - 21:30 02/02/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ107 3 - 5, 19:15-21:30 02/02/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ172 2 - 4 -6; 17:45 - 19:15 01/02/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Lớp Tổng Hợp 5 S5XTWZ056 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 01/02/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ097 2- 4 - 6, 17:45 - 19:15 01/02/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ160 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 01/02/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ073 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 01/02/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE502 2-4-6, 19:45-21:15 01/02/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS303 2-4-6, 19:45-21:15 01/02/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 TSXOW008 2-4-6, 20:00-21:30 01/02/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX289 2-4-6, 18:00-19:30 01/02/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ300 2-4-6;19:30-21:00 01/02/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S6XTXZ130 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:00 31/01/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ234 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 31/01/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 S4SGYZ011 3 - 5, 19:15-21:30 31/01/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ218 3 - 5, 19:15-21:30 31/01/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ278 3 - 5, 19:15 - 21:30 31/01/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ220 2-4-6;17:45-19:15 30/01/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL012 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 30/01/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ163 2-4-6;19:30-21:00 30/01/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Cấp tốc S3XTEZ297 2-4-6; 8:30-10:45 30/01/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ325 T7 - CN, 13:00 - 15:15 15/01/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ217 T7 - CN, 13:00 - 15:15 14/01/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ206 T7 - CN, 09:45 - 12:00 14/01/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ067 7 - CN, 09:30 - 11:45 14/01/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ324 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 13/01/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ042 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 13/01/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTKEZ015 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 12/01/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY050 3 - 5, 19:15 - 21:30 10/01/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ136 3 - 5; 17:45 - 20:00 10/01/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ235 3 - 5; 17:45 - 20:00 10/01/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ323 3 - 5, 19:15-21:30 10/01/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ065 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 10/01/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE503 3-5-7, 18:00-19:30 10/01/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S6SHSZ093 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 09/01/2023
SHZ QUẬN 3
Thư Pháp Chữ Hán S2SF036 Chủ nhật, 8:30 - 11:30 08/01/2023

Lớp chiêu sinh Học viên mới hàng tuần

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY510 T7-CN, 15:30-17:45 07/01/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S4XOQ010 3 - 5 - 7, 17:45-19:15 07/01/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 4 Online S4EOX001 T7 - CN, 09:45 - 12:00 07/01/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ295 T7-CN; 14:00-16:15 07/01/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE499 T7-CN, 9:30-11:45 07/01/2023
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 3 TSSNS006 T7-CN, 15;30-17:45 07/01/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS021 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 06/01/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB008 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 06/01/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S3XOQ3 3-5-7; 19:45-21:15 05/01/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 8 S6SOB001 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 05/01/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ321 3 - 5, 09:45-12:00 05/01/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE039 3 - 5, 14:00-16:15 05/01/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 4 TSXTKX041 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 05/01/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ091 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 04/01/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ039 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 04/01/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 6 S9XOL007 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 04/01/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ296 2-4-6; 17:45-19:15 04/01/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ337 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 04/01/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ329 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 04/01/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY048 2 - 4 - 6, 09:30 - 11:00 04/01/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY513 2-4-6, 18:00-19:30 04/01/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE498 2-4-6, 18:00-19:30 04/01/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS302 2-4-6, 18:00-19:30 04/01/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY045 3-5-7, 18:00-19:30 03/01/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK3 S8HKKEZ017 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 03/01/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ089 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 03/01/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S9XTBZ012 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 03/01/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ095 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 03/01/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 TSXTKS042 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 03/01/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX020 3-5, 9:30-11:45 03/01/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 TSXGY047 3-5, 9:30-11:45 03/01/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY053 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 03/01/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB076 3-5-7, 17:45-19:15 03/01/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 2 TSHSGE002 3-5-7, 17:45-19:15 03/01/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE050 3-5, 19:30-21:30 03/01/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS020 3-5, 19:30-21:30 03/01/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 S9SOS003 7 - CN, 09:30 - 11:45 29/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX288 3-5, 19:30-21:30 27/12/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ087 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 27/12/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ157 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 27/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY511 3-5, 15:30-17:45 27/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ115 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 26/12/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ106 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 26/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ057 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 26/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY047 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 26/12/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ126 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 26/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE495 2-4-6, 8:30-10:00 26/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 8 TSXOB002 T7-CN, 9:30-11:45 24/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi 7 TSETQ007 T7-CN, 13:15-15:30 24/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 7 TSNOQ001 2-4-6, 18:00-19:30 21/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE409 3-5, 15:30-17:45 20/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX239 3-5, 19:30-21:30 20/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY422 2-4-6, 19:45-21:15 19/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS249 2-4-6, 19:45-21:15 19/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY415 2-4-6 15:30-17:00 19/12/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY049 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 19/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 2 TSSNE021 T7-CN, 15:30-17:45 17/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS300 T7-CN, 15:30-17:45 17/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ105 7 - CN, 15:30 - 17:45 17/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW009 7 - CN, 13:00 - 15:15 17/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE411 3-5-7, 18:00-19:30 15/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ080 3-5, 19:30-21:30 15/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S9XTBZ011 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 15/12/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ167 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 15/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ090 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 12/12/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ107 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 12/12/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn