• đăng ký
 • Youtube
 • Facebook
 • Zalo
 • hotline

Lịch khai giảng

 • SHZTS

  Quận 1

 • SHZ1

  Quận 5

 • SHZ2

  Quận 3

 • SHZ3

  Q.Bình Thạnh

 • SHZ4

  Q.Tân Bình

 • SHZ5

  Q.Gò Vấp

 • SHZ6

  Q.Thủ Đức

 • SHZ

  Thủ Dầu Một

 • SHZ9

  QUẬN 6

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 8 TSXTKB 2-3-4-5-6, 10:15 - 11:45 09/10/2018
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi HSK Cấp 3 (Tặng GT khi đky trước 9/10) TSHSKST9 3-5-7, 18:00 - 19:30 09/10/2018
Luyện Thi HSK Cấp 4 ( Tặng GT khi dky trước 6/10) TSHSKXT10 T7 - CN , 15:30 - 17:45 06/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY222 2-4-6, 18:00 - 19:30 03/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Giảm 8% ĐK trước KG) TSSHY221 2-4-6, 14:00 - 15:30 15/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Giảm 8% ĐK trước KG) TSSHY219 3-5-7, 08:00 - 09:30 02/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE201 3-5-7, 18:00 - 19:30 02/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE197 3-5, 09:30 - 11:45 02/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE202 3-5-7, 08:00 - 09:30 09/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE199 2-4-6, 15:30 - 17:00 15/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE198 T7 - CN , 13:15 - 15:30 06/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE200 3-5-7, 18:00 - 19:30 25/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE196 2-4-6, 18:00 - 19:30 17/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE195 2-4-6, 18:00 - 19:30 10/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS140 2-4-6, 19:30 - 21:00 24/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS138 2-4-6, 18:00 - 19:30 01/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS139 2-4-6, 15:30 - 17:00 08/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS137 3-5-7, 19:30 - 21:00 18/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW65 3-5, 09:30 - 11:45 18/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL61 2-4-6, 18:00 - 19:30 24/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 TSSHB28 3-5-7, 19:30 - 21:00 25/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 TSSHKY6 2-3-4-5-6, 13:15 - 15:30 01/10/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY261 3-5,19:15 - 21:30 09/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY262 T7 - CN , 15:30 - 17:45 13/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY260 3-5-7, 17:45 - 19:15 25/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE237 T7 - CN , 09:30 - 11:45 06/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE243 3-5-7, 19:30 - 21:00 16/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE240 3-5-7, 19:30 - 21:00 02/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE242 3-5, 13:15 - 15:30 16/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE236 3-5, 13:15 - 15:30 02/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE238 2-4-6, 8:30:10:00 15/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE230 T7 - CN , 15:30 - 17:45 15/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE231 3-5, 09:30 - 11:45 18/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS131 T7 - CN , 15:30 - 17:45 13/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS132 3-5-7, 18:00 - 19:30 25/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS128 3-5, 09:30 - 11:45 02/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS130 2-4-6, 18:00 - 19:30 03/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS127 2-4-6, 18:00 - 19:30 19/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX121 2-4-6, 19:30 - 21:00 08/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX120 2-4-6, 10:15 - 11:45 17/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW61 T7 - CN , 13:15 - 15:30 06/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW62 3-5-7, 18:00 - 19:30 09/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW63 2-4-6, 19:30 - 21:00 24/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW63 2-4-6, 19:30 - 21:00 24/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW60 T7 - CN , 13:15 - 15:30 29/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ20 2-4-6, 18:00 - 19:30 17/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8.1 TSXTBY5 T7 - CN , 13:15 - 15:30 15/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 TSXGS1 3-5-7, 19:30 - 21:00 02/10/2018

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 1 S1SGYS013 3-5, 18:45-21:00 04/09/2018
Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 5 S1SGWS002 3-5-7, 19:30-21:00 04/09/2018
Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 5 S1SGWS003 2-4-6, 18:00-19:30 27/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS100 7-CN, 09:30-11:45 20/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS099 3-5-7, 18:00-19:30 16/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS098 2-4-6, 19:30-21:00 01/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES088 7-CN, 09:30-11:45 15/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES086 3-5-7, 19:30-21:00 04/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES089 2-4-6, 18:00-19:30 24/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS048 2-4-6, 19:30-21:00 17/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS046 2-4-6, 18:00-19:30 24/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S1SHWS018 2-4-6, 19:30-21:00 20/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S1SHLS017 2-4-6, 18:00-19:30 26/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S1SHQS013 2-4-6, 19:30-21:00 07/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S1SHQS012 2-4-6, 18:00-19:30 24/08/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 S1GDY061 3-5-7, 18:00-19:30 02/10/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 3 S1GDS030 3-5-7, 19:30-21:00 25/09/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 7 S1GDQ002 2-4-6, 19:30-21:00 22/08/2018
Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
Tiếng Việt 1 (Lớp vỡ lòng) S1YNY063 3-5-7, 19:30-21:00 02/10/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS163 2-4-6, 18:00-19:30 15/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS162 3-5-7, 19:30-21:00 02/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES150 3-5-7, 18:00-19:30 27/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES149 3-5-7, 18:00-19:30 04/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES148 2-4-6, 09:30-11:00 05/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES146 7-CN, 09:30-11:45 12/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES147 2-4-6, 19:30-21:00 27/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS086 7-CN, 09:30-11:45 15/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS085 2-4-6, 19:30-21:00 05/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS087 2-4-6, 18:00-19:30 17/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS080 3-5-7, 18:00-19:30 04/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS050 3-5-7, 18:00-19:30 27/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS049 2-4-6, 18:00-19:30 05/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS048 3-5-7, 19:30-21:00 25/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS045 3-5-7, 18:00-19:30 27/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQS009 2-4-6, 18:00-19:30 26/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQS008 2-4-6, 19:30-21:00 20/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S1XGES004 3-5-7, 18:00-19:30 04/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S1XGES003 2-4-6, 19:30-21:00 20/08/2018

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại 5 S2SHWS038 2-4-6, 19:30- 21:00 03/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS113 Thứ 7, chủ nhật (15:15- 17:30) 06/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS111 3-5-7, 17:40- 19:10 20/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS112 2-4-6, 19:30- 21:00 03/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES098 2-4-6, 19:30- 21:00 10/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSS072 2-4-6, 19:30- 21:00 17/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSS070 Thứ 7, chủ nhật (14:00- 16:15) 08/09/2018
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SF023 Chủ nhật, 8:30- 11:30 05/08/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS160 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 13/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS159 3-5-7, 17:40- 19:10 02/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES149 3-5-7, 17:40- 19:10 25/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES152 2-4-6, 19:30- 21:00 10/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES146 2-4-6, 17:50- 19:20 10/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES150 2-4-6, 19:30- 21:00 08/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS110 2-4-6, 17:50- 19:20 19/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS111 2-4-6, 19:30- 21:00 05/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS107 3-5, 19:00- 21:15 18/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS106 2-4-6, 17:50- 19:20 27/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS063 3-5-7, 17:40- 19:10 08/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS062 3-5, 19:00- 21:15 13/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S2XGYS005 3-5, 19:00- 21:15 02/10/2018

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S3SHYS99 3-5-7,19:30-21:00 02/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S3SHYS100 3-5-7,17:45-19:15 02/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES092 3-5-7,17:45-19:15 25/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES093 2-4-6,19:30-21:00 08/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHXS057 2-4-6,17:45-19:15 01/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S3SHWS24 2-4-6,19:00-20:30 22/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại 7 S3SHQS013 3-5-7,17:45-19:15 16/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3SHSS64 2-4-6,17:45-19:15 26/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 SSHES90 3-5-7,19:30-21:00 11/09/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 ( lớp vỡ lòng ) GDY037 3-5-7, 19:30-21:00 09/10/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 5 GDW011 3-5-7,17:45-19:15 04/09/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS106 2-4-6,19:30-21:00 24/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS107 3-5-7,19:30-21:00 04/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS099 2-4-6,19:30-21:00 05/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWS25 3-5-7,19:30-21:00 25/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S3XTQS09 2-4-6,17:45-19:15 29/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES143 2-4-6,17:45-19:15 24/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES144 3-5-7, 19:30-21:00 11/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES145 2-4-6,17:45-19:15 15/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S3XTQS008 2-4-6,17:45-19:45 20/08/2018

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ158 T7-CN, 9h45-12h00 20/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ159 T3-5-7, 17h45-19h15 23/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ157 T2-4-6, 16h00-17h30 22/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (CẤP TỐC) S4SHYZ155 T2-4-6, 09h45-12h00 03/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ143 T3-5, 09h45-12h00 09/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ146 T7-CN, 09h30-11h45 06/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ145 T3-5, 19h15-21h30 02/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ097 T7-CN, 09h30-11h45 13/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ096 T2-4-6, 18h00-19h30 01/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ089 T2-4-6, 18h00-19h30 10/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ043 T2-4-6, 19h45-21h15 24/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ040 T3-5, 19h15-21h30 02/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S4SHQZ021 T2-4-6, 19h45-21h15 27/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S4SHBZ020 T3-5-7, 17h45-19h15 18/10/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ133 T3-5-7, 17h45-19h15 18/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ132 T3-5, 14h00-16h15 16/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ130 T3-5-7, 08h00-09h30 11/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ131 T2-4-6, 19h45-21h015 01/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ119 T3-5, 19h15-21h30 09/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ120 T2-4-6, 18h00-19h30 24/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ118 T2-4-6, 08h00-09h30 03/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ075 T3-5-7, 08h00-09h30 27/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ076 T2-4-6, 18h00-19h30 24/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ035 T3-5-7, 17h45-19h15 25/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ033 T3-5, 19h15-21h30 18/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ014 T2-4-6, 18h00-19h30 27/08/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Thương Mại Nâng Cao 1 S4HSGY001 T2-4-6, 19h45-21h15 10/09/2018

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ T2-4-6, 19h30-21h00 19/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ111 T3-5-7, 17h45-19h15 02/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ108 T7: 14h30-16h45, CN: 09h00-11h15 15/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Tặng giáo trình + giảm 5% ĐK trước KG) S5SHYZ112 T7: 14h30-16h45, CN: 09h00-11h15 13/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1-2 S5SHYEZ044 T3-5-7, 08h30-10h45 11/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1-2 ( Tặng giáo trình + giảm 5% ĐK trước KG) S5SHYEZ045 T2-4-6, 08h30-10h45 15/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ103 T3-5, 19h15-21h30 09/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ101 T2-4-6, 18h00-19h30 10/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ099 T3-5-7, 17h45-19h15 09/08/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ094 T3-5, 19h15-21h30 25/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ091 T3-5-7, 08h30-10h45 04/09/2018
Tiêng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ088 T3-5-7, 17h45-19h15 02/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S5SHWZ041 T3-5-7, 19h15-21h30 11/09/2018
Tiếng Hoa Khẩu Ngữ 9 S5KYJZ011 T3-5, 19h15-21h30 11/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc ( Tặng giáo trình + giảm 5% ĐK trước KG) S5SHYEZ045 T2-3-4-5-6, 08h30-10h45 01/10/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ084 T2-4-6, 18h00-19h30 01/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ078 T3-5-7, 17h45-19h15 09/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ079 T2-4-6, 18h00-19h30 08/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ076 T3-5, 19h15-21h30 11/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ075 T2-4-6, 18h00-19h30 05/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ048 T2-4-6, 19h30-21h00 01/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ047 T2-4-6, 18h00-19h30 01/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ046 T3-5-7, 17h45-19h15 04/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ043 T2-4-6, 19h30-21h00 05/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S5XTWZ019 T3-5, 19h15-21h3- 04/09/2018

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ111 thứ 7-chủ nhật, 14h30-16h45 20/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ110 Thứ 2-4, 8h30-10h45 22/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ108 thứ 2-4-6, 19h30- 21h00 17/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ098 thứ 2-4-6, 18h-19h30 10/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S6SHSZ014 thứ 2-4-6, 19h30- 21h00 17/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S6SHXZ038 thứ 2-4-6, 19h30- 21h00 17/10/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ092 Thứ 3-5-7, 20h00-21h30 04/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ094 Thứ 3-5, 8h30-10h45 23/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ093 Thứ 7, 17h45-20h00; Chủ nhật, 9h30-11h45 20/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ077 Thứ 3-5, 17h45-20h00 02/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ030 thứ 2-4-6, 19h30- 21h00 03/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S6XTXZ026 thứ 2-4-6, 18h-19h30 05/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S6XTBZ005 Thứ 7, 18h00-20h15; Chủ nhật, 9h30-11h45 06/10/2018

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi Chứng Chỉ HSK3 HSKSZ003 T7 và CN : 14H30 - 16H45 06/10/2018
Luyện Thi Chứng Chỉ HSK5 HSKWZ002 T7 và CN : 14H30 - 16H45 06/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8SHYZ021 3-5-7 19h00 - 20h30 09/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ015 2-4-6 ; 19H00 - 20H30 26/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ017 3-5-7 ; 19H00 - 20H30 25/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ016 T7 và CN ; 14h30 - 16h45 07/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ008 2-4-6 ; 19H00 - 20H30 24/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ006 T7 và CN ; 14h30 - 16h45 29/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ003 2-4-6 ; 19h00 - 20h30 05/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S8SHLZ001 3-5-7 ; 17H30-19h00 30/10/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ021 2-4-6 ; 8h30 - 10h00 24/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1( Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ024 T7 và CN ; 14h30 - 16h45 20/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1( Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ023 3-5-7 ; 17H30-19h00 16/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ016 3-5-7 ; 17H30-19h00 11/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ017 2-4-6 ; 17h30-19h00 29/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ015 3-5-7 ; 17h30 - 19h00 27/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ007 3-5-7 ; 19H00 - 20H30 30/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ006 2-4-6 ; 19H00 - 20H30 24/10/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ001 2-4-6 ; 17H30-19h00 31/10/2018

(0274) 7 300 686

Xem bản đồ  

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 GIẢM 10% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9XTKEZ001 2-3-4-5-6,09:30-11:00 18/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 10% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9SHYZ007 7-CN, 15:30-17:45 06/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 10% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9SHYZ005 3-5-7, 19:30-21:00 09/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 10% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9SHYZ008 2-4-6, 19:30-21:00 17/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 10% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9SHYZ006 2-4-6, 10:15-11:45 10/10/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 10% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S1SHYZ003 3-5-7, 17:50-19:20 18/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 10% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9SHYZ002 3-5, 09:30-11:45 11/09/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 10% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9SHYZ004 2-4-6, 15:30-17:00 17/09/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 10% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S1XTYZ002 2-4-6, 19:30-21:00 19/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 10% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9XTYZ003 2-4-6, 08:30-10:00 26/09/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 10% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9XTYZ004 2-4-6, 17:50-19:20 01/10/2018

►(028) 7109 1633

Xem bản đồ     

 

 

Hotline: 028 7106 6262