• đăng ký
 • Youtube
 • Facebook
 • Zalo
 • hotline

Lịch khai giảng

 • SHZTS

  Quận 1

 • SHZ1

  Quận 5

 • SHZ2

  Quận 3

 • SHZ3

  Q.Bình Thạnh

 • SHZ4

  Q.Tân Bình

 • SHZ5

  Q.Gò Vấp

 • SHZ6

  Q.Thủ Đức

 • SHZ

  Thủ Dầu Một

 • SHZ9

  QUẬN 6

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện thi HSK Cấp 3 TSHSKST10 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 13/02/2019
Luyện thi HSK Cấp 4 TSHSKXT1 3 - 5 - 7 , 18:00 - 19:30 12/02/2019
Luyện Thi HSK Cấp 5 TSHSKWT4 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 13/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY245 2 - 4 - 6 , 14:00 - 15:30 20/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY244 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 18/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE230 3 - 5 , 19:15 - 21:30 21/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE226 2 - 4 - 6 , 14:00 - 15:30 13/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE224 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 12/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE225 3 - 5 , 09:30 - 11:45 17/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE228 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 23/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE221 2 - 4 - 6 , 14:00 - 15:30 11/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS154 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 20/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS155 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 25/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS152 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 13/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS149 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 04/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX143 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 19/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX142 3 - 5 , 15:30 - 17:45 14/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX140 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 13/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX139 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:00 04/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL66 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 20/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 TSSHQ30 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 20/02/2019
Hoa Văn Thiếu Niên
Hoa Văn Thiếu Niên 1 ( Lớp Vỡ Lòng) TSSNY012 T7 - CN, 15:30 - 17:45 02/03/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY287 T7 - CN, 15:30 - 17:45 23/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY284 T7 - CN, 09:30 - 11:45 12/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY282 3 - 5 , 19:15 - 21:30 19/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY286 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 20/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE268 T7 - CN, 15:30 - 17:45 16/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE272 T7 - CN, 09:30 - 11:45 16/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE270 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 26/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE273 3 - 5 , 08:00 - 09:30 26/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE269 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 20/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE264 2 - 4 - 6 , 10:15 - 11:45 13/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE262 T7 - CN, 15:30 - 17:45 19/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE265 3 - 5 , 19:15 - 21:30 03/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE266 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 15/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS145 T7 - CN, 13:15 - 15:30 23/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS144 3 - 5 - 7 , 18:00 - 19:30 26/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS143 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 18/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS142 T7 - CN, 09:30 - 11:45 12/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS141 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 12/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX134 T7 - CN, 09:30 - 11:45 16/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX133 2 - 4 - 6 , 08:30 - 10:00 18/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX131 T7 - CN, 15:30 - 17:45 19/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX132 3 - 5 - 7 , 18:00 - 19:30 22/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW68 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 04/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5.1 TSXTWY17 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 20/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL064 2 - 4 - 6 , 15:30 - 17:45 13/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL061 T7 - CN, 13:15 - 15:30 05/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL062 3 - 5 - 7 , 18:00 - 19:30 05/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL63 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 13/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ21 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 02/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB20 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 14/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 TSXGY11 3 - 5 - 7 , 18:00 - 19:30 14/02/2019

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS106 2-4-6, 17:50-19:20 14/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS105 3-5-7, 19:30-21:00 03/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES098 2-4-6, 19:30-21:00 28/12/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES099 3-5-7, 18:00-19:30 12/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS054 7-CN, 09:30-11:45 22/12/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS055 2-4-6, 18:00-19:30 26/12/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXS049 2-4-6, 19:30-21:00 28/12/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S1SHWS019 2-4-6, 18:00-19:30 04/01/2019
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 2 S1GDE061 3-5-7, 18:00-19:30 27/12/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 3 S1GDS032 2-4-6, 19:30-21:00 07/01/2019
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 4 S1GDX030 3-5-7, 19:30-21:00 20/12/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS172 3-5-7, 17:50-19:20 15/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS171 2-4-6, 19:30-21:00 04/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES162 3-5-7, 19:30-21:00 27/12/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES163 2-4-6, 18:00-19:30 11/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES160 7-CN, 09:30-11:45 23/12/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES161 2-4-6, 19:30-21:00 12/12/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS096 2-4-6, 19:30-21:00 11/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS095 2-4-6, 19:30-21:00 04/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS088 3-5-7, 19:30-21:00 03/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS086 7-CN, 09:30-11:45 05/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS054 3-5-7, 18:00-19:30 10/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQS011 3-5-7, 18:00-19:30 25/12/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBS010 3-5-7, 18:00-19:30 10/01/2019

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại 6 S2SHLS039 2-4-6, 17:50- 19:20 18/01/2019
Đàm Thoại Thương Mại 7 S2SHQS024 3-5, 19:00- 21:15 20/12/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS121 2-4-6, 17:50- 19:20 20/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES116 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 17/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES114 2-4-6, 19:30- 21:00 14/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES115 3-5-7, 17:40- 19:10 12/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSS080 2-4-6, 17:50- 19:20 23/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXS074 2-4-6, 17:50- 19:20 13/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXS073 3-5, 19:00- 21:15 15/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXS075 3-5-7, 17:40- 19:10 28/02/2019
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SF025 Chủ nhật, 8:30- 11:30 17/02/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS168 3-5, 19:00- 21:15 21/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES161 2-4-6, 17:50- 19:20 21/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS121 2-4-6, 17:50- 19:20 13/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS122 Thứ 7, chủ nhật (9:00- 11:15) 17/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS123 3-5-7, 17:40- 19:10 19/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS120 2-4-6, 17:50- 19:20 25/01/2019

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S3SHYS107 2-4-6,19:30-21:00 18/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES101 3-5-7,17:45-19:15 12/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES99 3-5-7, 19:30-21:00 27/12/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES102 2-4-6,19:30-21:00 13/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS69 T7-CN,14:00-16:15 06/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS070 2-4-6,17:45-19:15 13/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHXS65 2-4-6,19:30-21:00 07/01/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng ) S3XTYS162 3-5-7,19:30-21:00 19/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES154 T7-CN,14:00-16:15 12/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS113 3-5-7,17:45-19:15 22/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS112 2-4-6,17:45-19:15 14/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES156 3-5-7,19:30-21:00 21/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS108 2-4-6,17:45-19:15 14/01/2019

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ T2-4-6, 10h00-11h30 18/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ T7-CN, 15h30-17h45 23/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ T2-4-6, 18h00-19h30 13/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ170 T3-5, 09h45-12h00 08/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ162 T3-5, 09h45-12h00 14/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ161 T2-4-6, 19h45-21h15 18/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ160 T3-5, 19h15-21h30 14/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ158 T7-CN, 09h45-12h00 20/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ105 T2-4-6, 19h45-21h15 13/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ107 T2-4-6, 18h00-19h30 18/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 (CẤP TỐC) S4SHSZ108 T2-4-6, 09h45-12h00 25/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ097 T7-CN, 09h45-12h00 19/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ043 T2-4-6, 19h45-21h15 21/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S4SHQZ022 T3-5, 19h15-21h30 25/12/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 1 S4SGYZ002 T3-5-7, 17h45-19h15 14/02/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ T7-CN, 09h45-12h00 23/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ T3-5, 19h15-21h30 19/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ144 T2-4-6, 10h00-11h30 09/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ137 T3-5, 19h15-21h30 19/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ134 T2-4-6, 18h00-19h30 13/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ132 T3-5, 14h00-16h15 08/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ084 T3-5, 19h15-21h30 14/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ083 T3-5, 14h00-16h15 21/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ076 T2-4-6, 18h00-19h30 21/01/2019

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Lớp Khẩu Ngữ 6 S5KYLZ008 T3-5-7, 08h30-10h34 19/02/2019
Lớp Khẩu Ngữ 8 S5KYBZ013 T2-4-6, 19h30-21h00 13/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ121 T2-4-6, 19h30-21h00 20/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ119 T3-5-7, 17h45-19h15 15/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Tặng giáo trình + giảm 5% trước KG) S5SHYZ120 T7: 02h30-4h45, CN: 09h00-11h15 23/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1-2 S5SHYEZ049 T2-4-6, 08h30-10h45 07/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1-2 ( Tặng giáo trình( HSSV) + giảm 5% + tặng voucher 100k, trước KG) S5SHYE T3-5-7, 08h30-10h45 05/03/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ114 T2-4-6, 19h30-21h00 13/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ109 T2-4-6, 18h00-19h30 13/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ112 T7: 2h30-04h45, CN: 09h00-11h15 12/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ111 T3-5-7, 17h45-19h15 03/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ104 T3-5, 19h15-21h30 12/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ102 T3-5, 19h15-21h30 12/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ103 T2-4-6, 18h00-19h30 13/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ101 T3-5-7, 08h30-10h45 08/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ096 T2-4-6, 18h00-19h30 13/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ097 T2-4-6, 08h30-10h45 07/01/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5XTYZ090 T2-4-6, 19h30-21h00 20/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ055 T3-5, 19h15-21h30 10/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ091 T2-4-6, 18h00-19h30 20/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ086 T3-5-7, 17h45-19h15 03/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ056 T3-5-7, 17h45-19h15 17/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ049 T2-4-6, 19h30-21h00 16/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S5XTQZ020 T3-5-7, 17h45-19h15 17/01/2019

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng hoa đàm thoại 1 (vỡ lòng) S6SHYZ120 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 14/02/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ113 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 12/02/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ111 Thứ 7, chủ nhật (14h30 - 16h45) 16/02/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ108 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 16/01/2019
Tiếng hoa đàm thoại 2 S6SHEZ110 thứ 2-4, 8h15 - 10h30 21/01/2019
Tiếng hoa đàm thoại 3 S6SHSZ051 thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 13/02/2019
Tiếng hoa đàm thoại 4 S6SHXZ045 thứ 7 (18h00 - 20h15), chủ nhật (9h30 - 11h45) 16/02/2019
Tiếng hoa đàm thoại 4 S6SHXZ042 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 15/01/2019
Tiếng hoa đàm thoại 5 S6SHWZ018 thứ 3-5, 18h00 - 20h15 12/02/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ110 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 14/02/2019
Tiếng hoa tổng hợp 1 (vỡ lòng) S6XTYZ111 thứ 2-4, 8h15 - 10h30 18/02/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ098 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 12/02/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ101 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 13/02/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ093 thứ 7 (17h45 - 20h00), chủ nhật (9h30 - 11h45) 16/02/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ099 thứ 7 (17h45 - 20h), chủ nhật (9h30 - 11h45) 16/02/2019
Tiếng hoa tổng hợp 2 S6XTEZ092 thứ 3-5-7, 20h00 - 21h30 22/01/2019
Tiếng hoa tổng hợp 3 S6XTSZ037 thứ 2-4-6, 18h00 - 19h30 13/02/2019
Tiếng hoa tổng hợp 4 S6XTXZ031 thứ 3-5, 17h45 - 20h00 12/02/2019
Tiếng hoa tổng hợp 7 S6XTQZ008 thứ 3-5, 18h00 - 20h15 17/01/2019

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện thi HSK3 S8HSKSZ004 3-5-7 ; 17h30-19h00 12/02/2019
Luyện thi HSK5 S8HSKWZ003 3-5-7 ; 17h30-19h00 12/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S8SHYZ032 T7 & CN ( 9h30 - 11h45 ) 23/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S8SHYZ031 3-5-7 (19h15 - 20h45) 19/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp vỡ lòng) S8SHYZ029 3-5-7 ; 19h15 - 20h45 20/12/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp vỡ lòng) S8SHYZ030 2-4-6 (17h30-19h00) 02/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ021 3-5-7 (19h15 - 20h45) 05/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ022 3-5 (8h30 - 10h45) 15/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ024 2-4-6 (19h15 - 20h45) 21/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ020 T7 và CN ; 8h30 - 11h45 15/12/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ011 2-4-6 ; 19h15 - 20h45 24/12/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ005 2-4-6 ; 19h15 - 20h45 10/12/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ032 2-4-6 (8h30 - 10h00) 18/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S8XTYZ033 2-4-6 ( 17h30 - 19h00 ) 18/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) S8XTYZ031 3-5-7 (19h15-20h45) 03/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) S8XTYZ030 T7 và CN ; 14h30 - 16h45 15/12/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ024 T7 & CN (14h30 - 16h45) 19/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ025 3-5-7 (19h15 - 20h45) 17/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ023 3-5-7 (17h30 - 19h00) 08/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ022 2-4-6 ( 19h15 - 20h45) 04/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ021 2-4-6 ; 8h30 - 10h45 21/12/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ011 3-5-7 (17h30 - 19h00) 05/01/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ010 3-5-7 ; 17h30 - 19h00 22/12/2018

(0274) 7 300 686

Xem bản đồ  

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 5% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9SHYZ014 2-4-6, 17:45-19:15 04/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 5% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9SHYZ013 3-5, 15:30-17:45 20/12/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 5% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9SHYZ012 2-4-6, 08:30-10:00 17/12/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9SHYZ016 3-5-7, 17:45-19:15 21/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYZ015 3-5, 09:30-11:45 19/02/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ007 7-CN, 09:30-11:45 12/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ005 3-5-7, 19:30-21:00 03/01/2019
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ008 2-4-6, 19:30-21:00 11/01/2019
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 5% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9XTYZ012 7-CN, 09:30-11:45 22/12/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) GIẢM 5% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9XTYZ011 2-4-6, 19:30-21:00 19/12/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S9XTYZ015 2-4-6, 19:30-21:00 18/02/2019
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 GIẢM 5% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9XTEZ004 2-4-6, 17:50-19:20 26/12/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 GIẢM 5% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9XTEZ003 2-4-6, 08:30-10:00 19/12/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 GIẢM 5% + TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG S9XTEZ002 2-4-6, 19:30-21:00 12/12/2018

►(028) 7109 1633

Xem bản đồ     

 

 

Hotline: 028 7106 6262