Lịch khai giảng
Hotline 02871091692
Facebook Zalo
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ258 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/05/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ252 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 02/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ185 T7 - CN, 13:00 - 15:15 04/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ248 T7 - CN, 9:00 - 11:15 04/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S2XOY013 T7 - CN, 9:00 - 11:15 04/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S2XTYZ 2-3-4-5-6, 14:00 - 15:30 06/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ188 2-4-6, 19:30 - 21:00 06/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ187 3 - 5, 19:15 - 21:30 07/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ190 3-5, 14:00 - 16:15 09/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ255 2-4-6, 17:50 - 19:20 10/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S2XOY014 2-4-6, 17:50 - 19:20 15/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S2XTYZ 2-3-4-5-6, 17:50 - 19:20 20/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ188 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 20/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ256 3-5-7, 17:50 - 19:20 21/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ238 3-5-7, 17:50 - 19:20 26/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ243 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ244 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 30/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 S2XOQ002 T7 - CN, 9:00 - 11:15 04/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ239 T7 - CN, 9:00 - 11:15 05/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ180 3-5, 19:15 - 21:30 07/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S2XGYZ020 3-5, 19:15 - 21:30 09/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ246 3-5, 19:15 - 21:30 09/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S2SHEZ184 2-3-4-5-6, 14:00 - 15:30 15/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLZ105 2-4-6, 19:30 - 21:00 15/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ247 2-4-6, 19:30 - 21:00 17/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ177 T7 - CN, 15:15 - 17:30 26/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ182 3-5, 19:15 - 21:30 30/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S2XTBZ033 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 20/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ186 3 - 5, 9:00 - 11:15 17/05/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S2XTYZ253 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 9:00 - 10:30 16/05/2022

- Giảm 10% HP đăng ký trước ngày KG

- Giảm 15% HP cho HS - SV đăng ký trước ngày KG

SHZ2 QUẬN 3
Thư Pháp Chữ Hán S2SF033 Chủ nhật, 8:30 - 11:30 03/04/2022

Lớp chiêu sinh Học viên mới hàng tuần

Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn