Lịch khai giảng
Hotline 02871091692
Facebook Zalo
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ196 T7 - CN, 9:00 - 11:15 01/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ275 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ276 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 06/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ274 T7 - CN, 13:00 - 15:15 08/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ195 2 - 4, 14:00 - 16:15 10/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S2XTKYZ003 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 9:00 - 10:30 10/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ198 3 - 5, 14:00 - 16:15 11/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ277 3 - 5, 19:15 - 21:30 13/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ199 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 17/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ269 3 - 5, 9:00 - 11:15 18/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXZ124 3 - 5, 9:00 - 11:15 27/09/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 S2XGXZ007 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 01/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ261 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 03/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ194 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 03/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWZ109 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 03/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ192 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSZ126 3 - 5 - 7, 9:00 - 11:15 06/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQZ038 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 08/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ263 T7 - CN, 9:00 - 11:15 09/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Thư Pháp Chữ Hán S2SF035 Chủ nhật, 8:30 - 11:30 09/10/2022

Lớp chiêu sinh Học viên mới hàng tuần

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ191 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ267 3 - 5, 19:15 - 21:30 11/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ195 3 - 5, 19:15 - 21:30 11/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ185 T7 - CN, 13:00 - 15:15 15/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 S2SNYZ001 T7 - CN, 9:00 - 11:15 15/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ266 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 26/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 5 S2XGOW002 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 26/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ265 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 26/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ196 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 26/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S2XOE014 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 28/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ268 T7 - CN, 13:00 - 15:15 30/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQZ037 3 - 5, 19:15 - 21:30 08/11/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 S2XOQ003 T7 - CN, 13:00 - 15:15 24/09/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ271 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 20/09/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn