Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ219 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 08/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ220 3 - 5; 17:45 - 20:00 14/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ198 3 - 5; 17:45 - 20:00 14/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ221 Thứ 7 (17:45 - 20:00); chủ nhật (9:30 - 11:45) 18/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ222 2 - 4; 8:15 - 10:30 20/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ199 3 - 5; 8:15 - 10:30 21/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ200 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 23/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S6XTWZ043 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 25/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ204 3 - 5; 8:15 - 10:30 26/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ205 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 26/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 (Lớp Tổng Hợp 9) S6XGYZ007 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 01/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ206 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 01/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S6XTQZ018 Thứ 7 (17:45 - 20:00); Chủ Nhật (9:30 - 11:45) 04/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 4 (Lớp Đàm Thoại 11) S6SGXZ003 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 13/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ207 3 - 5; 17:45 - 20:00 14/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ190 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ209 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 23/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S6XOE015 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 24/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ208 Thứ 7 (17:45 - 20:00); chủ nhật (9:30 - 11:45) 26/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ203 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 23/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S6XOY016 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ195 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 18/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ217 3 - 5: 17:45 - 20:00 17/05/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn