Lịch khai giảng
Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ267 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 07/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ268 3 - 5; 17:45 - 20:00 13/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ234 3 - 5; 8:30 - 10:45 13/06/2023

Giảm 10% học phí khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ270 2 - 4 - 6; 15:30 - 17:00 19/06/2023

Giảm 10% học phí khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ271 3 - 5; 8:30 - 10:45 20/06/2023

Giảm 10% học phí khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ235 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 20/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ251 Thứ 7 (17:45 - 20:00), chủ nhật (9:30 - 11:45) 03/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ221 2 - 4; 8:30 - 10:45 05/06/2023

Giảm 10% học phí khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S6SHSZ096 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 05/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ146 3 - 5; 17:45 - 20:00 06/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ254 2 - 4; 8:30 - 10:45 14/06/2023

Giảm 10% học phí khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ255 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 20/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ226 3 - 5; 17:45 - 20:00 22/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S6XTLZ047 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 23/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ252 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 01/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S6XTXZ137 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 24/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ232 3 - 5; 8:30 - 10:45 23/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ266 3 - 5; 17:45 - 20:00 23/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ265 Thứ 7 (17:45 - 20:00); Chủ nhật (9:30 - 11:45) 20/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ220 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 19/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ250 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 19/05/2023
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn