Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 S8HKKYZ013 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 25/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ137 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 02/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ138 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 07/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ141 T7 CN, 14:30 - 16:45 11/06/2022

Giảm 10% HP đóng học phí trước ngày KG

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ113 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ139 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 15/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S8XOY023 2 - 4 - 6,  19:30 - 21:00 17/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ101 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 27/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ056 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 27/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 S8ETYZ002 T7 CN, 15:00 - 16:30 28/05/2022

Giảm 10% HP đóng học phí trước ngày KG

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ076 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 01/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ103 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 01/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ128 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 03/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ119 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 07/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S8SHLZ016 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 07/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ102 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 08/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ124 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S8SHLZ017 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S8XTQZ011 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 13/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ105 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 14/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S8SOE014  2 - 4 - 6, 19:30 -21:00 17/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ077 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 18/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ125 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 20/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK3 S8HKKEZ012 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 20/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S8SOS002 2 -  4 - 6, 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ135 Sáng CN, 08:30 - 11:30 22/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ117 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 21/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ122 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 21/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S8SOY015 3 - 5- 7, 19:30 - 21:00 19/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ116 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 17/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ123 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 15:30 16/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ029 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 16/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ075 3 - 5 - 7, 19:30 -21 :00 14/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ100 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 14/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc 2 (HSK3) S8HKKEZ011 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 11/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S8XTQZ010 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 22/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S8SOE012 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 22/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S8XOE019 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 21/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S8XOS004 2 - 4 - 6, 19:30 -21:00 18/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Luyện thi HSK5 S8HSKWZ011 3 - 5 , 17:45 - 20:00 12/04/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn