Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ156 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 03/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ157 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 04/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ121 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 04/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ159 SÁNG CHỦ NHẬT , 08:30 - 11:30 09/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ158 T7- CN, 14:30 - 16:45 15/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ122 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 17/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ160 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 19/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ080 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 01/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ114 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 01/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ135 SÁNG CN , 08:30 - 11:30 02/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ147 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 03/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ087 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 04/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ088  3 - 5 - 7,  08:00 - 10:15 06/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S8ETEZ002 T7 CN , 15:00 - 16:30 09/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S8SOX002 2 - 4, 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ065 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ089 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 11/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S8SHQZ003 3 - 5, 19:30 - 21:00 11/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ031 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 14/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ115 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 14/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ144 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 14/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ032 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 15/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ146 T7 CN, 14:30 - 16:45 16/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc 2 (HSK3) S8HKKEZ015 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 17/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ148 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ116 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 21/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ066 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 22/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ149 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 29/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ090 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 29/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ084 2- 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 S8HKKYZ016 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 19/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ063 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 17/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ113  3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 15/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S8XOE023 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 15/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ139 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 14/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ153 T7- CN , 14:30 - 16:45 10/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ086 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 09/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK4 S8HKKSZ002 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 07/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S8XOY024 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 07/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ076 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 29/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ056 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15  26/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S8SOE015 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 16/08/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn