Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ217  3 - 5 - 7, 19:30-21:00 05/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ218 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 06/12/2023

GIẢM 5% khi đóng trước 30/11

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ146 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 11/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ONLINE S8XOY028  3 - 5, 19:30 - 21:45 12/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ219 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 15/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 ( 0-HSK2) S8HKKYZ028 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 20/12/2023

giảm 5% học phí đóng trước 30/11 + tặng giáo trình khi đóng trước NGÀY KG

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ131 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 04/12/2023

Giảm 5% khi đóng TRƯỚC NGÀY 30/11

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S8SHWZ023 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 04/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ081 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 04/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 S8ETYZ006 2 - 4 , 17:45 - 19 :15 04/12/2023

Tặng bộ sách khi đăng ký đóng trước KG

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ207 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 04/12/2023

Giảm 5% khi đóng TRƯỚC NGÀY 30/11

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ086  2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 04/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ202 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 04/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ132 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 05/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ085 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 05/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ204 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 07/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ142 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 07/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ133 SÁNG CHỦ NHẬT , 08:30 - 11:30 10/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ141 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 11/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S8SHQZ005 3 - 5 - 7, 18:00 - 19:30 12/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ055 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 13/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ123 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 13/12/2023

Giảm 5% khi đóng TRƯỚC NGÀY 30/11

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ056 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 14/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S8SHLZ022  2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 20/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ134 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 26/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK3 S8HKKEZ026 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 26/12/2023

Giảm 5% và Tặng bộ sách 360k khi đóng trước 30/11

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ206 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 26/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 ONLINE S8XOE025 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 27/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ124 2 - 4 - 6, 19:30 - 21 :00 27/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ143 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 28/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 S8SGYZ003 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 01/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ051 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 01/12/2023

Giảm 5% khi đóng TRƯỚC NGÀY 30/11

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ122 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 01/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ129 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 27/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK3 S8HKKEZ025 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 27/11/2023

Tặng bộ sách 360k + giảm 5% học phí khi đóng học phí trước khai giảng

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ195 SÁNG CHỦ NHẬT, 08:00 - 11 :30 26/11/2023

Giảm 5% khi đóng TRƯỚC NGÀY KG

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ215 T7 - CN, 14:30 - 16:45 25/11/2023

Giảm 5% khi đóng TRƯỚC NGÀY KG

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ONLINE S8XOY027 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 22/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 S8HKKYZ027 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 22/11/2023

 tặng bộ sách 310k+ giảm 5%  khi đóng TRƯỚC NGÀY KG

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ048 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 21/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ054 SÁNG CHỦ NHẬT , 08:30 - 11:30 19/11/2023

Giảm 5% khi đóng TRƯỚC NGÀY KG

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S8XTBZ017 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 18/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ119 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 18/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ214 3 - 5 - 7 , 17: 45 - 19:15 16/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ047 2 -  4 - 6, 19:30 - 21:00 15/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ140 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 13/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK4 Nâng Cao S8HKKXZ007 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 13/11/2023

TẶNG GIÁO TRÌNH + giảm 5% HP khi đóng học phí trước KG

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ199 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 10/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ128 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 10/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Luyện Thi HSK4 - HSKK Trung Cấp S8HSKXZ010 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ203 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 09/11/2023

Giảm 5% khi đóng TRƯỚC NGÀY KG

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ213 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 09/11/2023

Giảm 5% khi đóng TRƯỚC NGÀY KG

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ084 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 09/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ198 T7 - CN,  14:30 - 16:45 05/11/2023

Giảm 5% khi đóng TRƯỚC NGÀY KG

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ201 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 02/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ONLINE S8XOY026 3 - 5, 19:30 - 21:45 02/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ212 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 02/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ083 2 - 4 -6, 19:30 - 21:00 30/10/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ139 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 28/10/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ079 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 25/10/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK3 S8HKKEZ024 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 25/10/2023

Giảm 5% học phí đóng trước 15/10+ Tặng giáo trình 

SHZ THỦ DẦU MỘT
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S8ETEZ005 SÁNG T7-CN , 09:45 - 11:15 21/10/2023

Giảm 5% + Tặng sách khi đóng TRƯỚC ngày  15/10

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ046 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 20/10/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ052 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 20/10/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ211 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 20/10/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S8XTQZ019 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 17/10/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ138 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 17/10/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ144 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 17/10/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ197 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 13/10/2023
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn