Lịch khai giảng
Hotline 02871091633
Facebook Zalo
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ091 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 25/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ081 7 - CN, 09:30 - 11:45 28/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 (100% Nghe Nói) S9HKYZ003 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 01/06/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc Online 1 S9XOY035 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 09:30 - 11:00 01/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ092 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 06/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp 1 S9XTKYZ012 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45  06/06/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY037 7 - CN, 15:30 - 17:45 11/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ093 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 13/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY038 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 15/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ084 3 - 5, 19:15 - 21:30 16/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ083 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 20/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 S9SGYZ001 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 26/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ076 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 01/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTKEZ011 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 01/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ036 3 - 5, 19:15 - 21:30 02/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ080 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 03/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 2 S9ETEZ008 7 - CN, 09:30 - 11:45 04/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ081 7-CN, 15:30 - 17:45 04/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS015 7 - CN, 13:00 - 15:15 05/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS016 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 08/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX008 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 08/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ078 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 09/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ083 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 6 S9XOL002 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 10/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 S9SOX002 7 - CN, 09:30 - 11:45 12/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S9XTBZ009 3 - 5, 09:30 - 11:45 14/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông Online 1 S9GOY002 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Luyện Thi HSK4 S9HSKXZ003 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 15/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE015 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 17/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS017 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 20/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ023 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 21/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ026 3 - 5, 19:15 - 21:30 21/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW004 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 21/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ085 7 - CN, 09:30 - 11:45 25/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE034 7 - CN, 15:30 - 17:45 25/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS014 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 09:30 - 11:00 23/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ082 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 S9SHYZ080 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 23/05/2022

GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE031 7 - CN, 09:30 - 11:45 22/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ088 7 - CN, 15:30 - 17:45 21/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ041 3 - 5, 19:15 - 21:30 19/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ082 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 19/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS013 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 18/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 1 S9ETYZ009 7 - CN, 09:30 - 11:45 14/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ079 3 - 5, 19:15 - 21:30 10/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE014 3 - 5, 19:15 - 21:30 10/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ050 7 - CN, 15:30 - 17;45 08/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY016 7 - CN, 15:30 - 17:45 07/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ040 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 05/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ020 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/04/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS012 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/04/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ049 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 20/04/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn