Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHYEZ183 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 03/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ200 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ190 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 05/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ199 3 - 5, 15:00 - 17:15 06/10/2022

GIẢM 10% KHI ĐK TRƯỚC KHAI GIẢNG

SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ T7, CN: 9:00 - 11:15 08/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ONLINE S5XOY029 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 10/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ201 3 - 5 - 7, 8:30 - 10:45 13/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 17/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 ONLINE S5SOX005 3 - 5, 19:15 - 21:30 27/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ124 3 - 5, 19:15 - 21:30 27/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ125 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 01/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 ONLINE S5XOS015 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 01/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ126 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 03/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 ONLINE S5SOW002 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ186 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 05/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 ONLINE S5XOX012 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 ONLINE S5XOS016 3 - 5, 19:15 - 21:30 06/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 ONLINE S5XOB002 T7,CN 9:00 - 11:15 16/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ184 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ190 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 17/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ128 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 18/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ187 3 - 5, 19:15 - 21:30 25/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S5XGYZ004 3 - 5, 19:15 - 21:30 25/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ127 3 - 5, 19:15 - 21:30 25/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ143 3 - 5, 19:15 - 21:30 25/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Luyện Thi HSK5 S5HSKWZ001 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 26/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 ONLINE S5XOL003 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 21/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ198 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 20/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ196 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 10/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ197 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 08/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ123 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 07/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 ONLINE S5XOB001 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ193 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 05/09/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn