Lịch khai giảng
Hotline 02871091691
Facebook Zalo
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ172 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 03/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ260 3 - 5; 09:30 - 11:45 09/06/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ259 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 10/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ173 3 - 5; 19:15 - 21:30 14/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 ( Vỡ lòng) S1SHYZ174 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ; 14:00 - 15:30 16/06/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ261 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 16/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S1XTKYZ4 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 10:15 - 11:45 16/06/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ261 2 - 4 - 6; 15:30 - 17:00 20/06/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S1XOY28 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 22/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Thiếu Niên Hè ( Lớp Vỡ Lòng) S1SNY001 2 - 4 - 6; 15:00 - 17:15 01/06/2022

Giảm 5% đky trước khai giảng  ( 1 khóa - 24 buổi)

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ159 2 - 4 - 6; 17:50 - 19:20 01/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ157 3 - 5; 19:15 - 21:30 02/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ250 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 03/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ247 3 - 5; 19:15 - 21:30 07/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ158 T7 - CN; 09:30 - 11:45 12/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1SNY002 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 S1ETY1 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ245 2 - 4 - 6; 14:00 - 15:30 15/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 2 Online S1GOE5 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 15/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S1XOS9 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 27/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ243 2 - 4 - 6 ; 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ171 T7 - CN ; 13:15 - 15:30 21/05/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ254 T7-CN ; 9:30-11:45 21/05/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ256 3 - 5; 14:00 - 16:15 19/05/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTY255 3 - 5; 19:15 - 21:30 19/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBZ79 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 18/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ158 3 - 5 ; 19:15 - 21:30 17/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTE246 3 - 5; 19:15 - 21:30 17/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHY170 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 17/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S1XOW2 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 13/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S1XTKE2 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 08:45 - 10:15 11/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng hợp Nâng Cao 1 S1XGYZ17 3 - 5 ; 19:15 - 21:30 10/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBZ76 2 - 4 - 6 ; 19:30 - 21:00 09/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLZ90 3 - 5 - 7 ; 17:45 - 19:15 07/05/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn