Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online TSXGY044 2-4-6, 08:30-10:00 25/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 S9SGYZ001 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 26/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thương Mại Nâng Cao 4 TSHSGX001 T7-CN, 13:00-15:15 28/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 TSXGS021 T7-CN, 15:30-17:45 28/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 (Lớp Tổng Hợp 9) S6XGYZ007 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 01/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 TSXGX013 T7-CN; 9:30-11:45 11/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online S4XGOE001 T7 - CN, 15:30 - 17:45 11/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 4 (Lớp Đàm Thoại 11) S6SGXZ003 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 13/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S9XTBZ009 3 - 5, 09:30 - 11:45 14/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 2 Online S4SGOE001 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S4XGOY002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 4 Online S4SGOX001 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 17/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 4 Online S4SGOX003 T7 - CN, 09:45 - 12:00 18/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S4XGOY003 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 22/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cao Cấp 2 TSXGB002 2-4-6, 19:45-21:15 23/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 TSXGS020 2-4-6, 19:45-21:15 23/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S4XGEZ019 3 - 5, 19:15-21:30 19/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S5XGYZ003 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 18/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp nâng cao 1 online S3XGOY1 3-5-7 18:00-19:30 17/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng cao 1 Online S3SGOYZ1 2- 4 - 6; 17:45-19:15 16/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng hợp Nâng Cao 1 S1XGYZ17 3 - 5 ; 19:15 - 21:30 10/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 TSXGX012 2-4-6, 19:45-21:15 04/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S4XGEZ018 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 15/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 3 Online S4SGOS002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/04/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn