Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S9XTBZ020 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 04/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Cấp Tốc 1 S4XGKYZ001 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:00-11:30 04/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cao Cấp Online 1 TSXGOY005 3-5, 9:30-11:45 05/12/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 10 Online S4SGOI001 2 - 4 - 6, 18:00-19:30 08/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cao Cấp Online TSHSGO004 T7 -CN, 13:15-15:30 09/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 2 TSSGE020 T7- CN, 13:30-17:45 09/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 TSXGS028 2-4-6, 18:00-19:30 11/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 S9XGXZ003 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 12/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cao Cấp 9 TSXGJ001 T7-CN, 15:30-17:45 16/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 8 S9ETBZ004 7 - CN, 09:30 - 11:45 16/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 4 S2XGOX004 T7-CN, 13:00-15:15 23/12/2023
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng cao 1 S3XGYZ16 2-4-6; 19:30-21:00 25/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S9XTBZ021 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 25/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online TSXGOY006 3-5 , 19:30-21:30 26/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 S8SGYZ003 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 01/12/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cao Cấp Online 1 TSXGOY004 2-4-6, 18:00-19:30 01/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 7 Online S2XGOQ003 2-4-5, 17:50-19:20 01/12/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 S9XGSZ005 3 - 5, 19:15 - 21:30 28/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online S4XGOE010 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 27/11/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng hợp Nâng Cao 5 S1XGWZ4 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 24/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 TSXGE055 2-4-6, 19:45-21:15 20/11/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 4 S2XGOX004 3-5, 19:15-21:30 16/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S4XGOY011 3 - 5, 19:15 - 21:30 14/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 6 Online S4XGOL004 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 13/11/2023
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Quảng Đông Online 8 S9GOB001 7 - CN, 09:30 - 11:45 11/11/2023
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 7 Online S4XGOQ001 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 08/11/2023
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 4 TSXGOX001 T7-CN, 13:15-15:30 04/11/2023
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn