Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 S8HKKYZ013 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 25/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ258 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/05/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY032 3 - 5 - 7, 08:00 - 09:30 26/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ154 T7-CN; 9:00-11:15 28/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ081 7 - CN, 09:30 - 11:45 28/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc Online 1 S9XOY035 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 09:30 - 11:00 01/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Cấp tốc S3XTYZ270 2-3-4-5-6; 14:00-15:30 01/06/2022

Ưu đãi 10% khi ĐK trọn khóa trước KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY470 3-5, 13:15-15:30 02/06/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ292 3 - 5, 14:00 - 16:15 02/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ137 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 02/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ252 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 02/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ172 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 03/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ185 T7 - CN, 13:00 - 15:15 04/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ248 T7 - CN, 9:00 - 11:15 04/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S2XOY013 T7 - CN, 9:00 - 11:15 04/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S2XTYZ 2-3-4-5-6, 14:00 - 15:30 06/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ155 2-4-6; 19:30-21:00 06/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S4XTKYZ012 T2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 06/06/2022

Giảm 10% HP đăng ký trước khai giảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp 1 S9XTKYZ012 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45  06/06/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S3XTYZ271 2-4-6;17:45-19:15 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY035 3-5-7; 17:45-19:15 07/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY045 3 - 5, 19:15-21:30 07/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ295 3 - 5, 19:15-21:30 07/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ187 3 - 5, 19:15 - 21:30 07/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ138 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 07/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S3XOY43 3-5-7 19:30-21:00 07/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY468 3-5, 09:30-11:45 07/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY472 2-4-6; 10:15-11:45 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY473 2-4-6; 18:00-19:30 08/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ219 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY048 2-3-4-5-6, 08:30-10:00 08/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ260 3 - 5; 09:30 - 11:45 09/06/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ190 3-5, 14:00 - 16:15 09/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ296 T3 - 5, 09:45 - 12:00 09/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ259 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 10/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ273 T7-CN; 14:00-16:15 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY396 T7-CN, 15:30-17:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY044 T7-CN; 9:30-11:45 11/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY046 7 - CN, 09:45 - 12:00 11/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ141 T7 CN, 14:30 - 16:45 11/06/2022

Giảm 10% HP đóng học phí trước ngày KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY037 7 - CN, 15:30 - 17:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY399 2-4-6; 8:30-10:00 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY474 2-4-6; 15:30-17:00 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY045 2-4-6; 18:00-19:30 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY400 2-4-6; 19:45-21:15 13/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp 1 S3XTYZ274 3-5; 9:00-11:15 14/06/2022

Ưu đãi 10% khi ĐK trọn khóa trước KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY466 3-5-7, 17:45-19:15 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY036 3-5; 9:30-11:45 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY401 3-5; 13:15-15:30 14/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ113 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ173 3 - 5; 19:15 - 21:30 14/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ220 3 - 5; 17:45 - 20:00 14/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ198 3 - 5; 17:45 - 20:00 14/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY034 3 - 5 , 09:45 - 12:00 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Đàm Thoại Cấp Tốc TSSHY385 2-3-4-5-6 ; 10:15-11:45 15/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 (8 tuần) S3SHYZ156 2-4-6;14:00-16:15 15/06/2022

Ưu đãi  10% khi ĐK trọn khóa trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 ( Vỡ lòng) S1SHYZ174 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ; 14:00 - 15:30 16/06/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ261 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 16/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY037 3-5 ; 19:30-21:30 16/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ084 3 - 5, 19:15 - 21:30 16/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S1XTKYZ4 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 10:15 - 11:45 16/06/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY402 T7-CN, 13:00-15:15 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY475 T7-CN , 15:30-17:45 18/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ304 T7 - CN, 13:00 - 15:15 18/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ298 T7 - CN, 15:30 - 17:45 18/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ221 Thứ 7 (17:45 - 20:00); chủ nhật (9:30 - 11:45) 18/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ261 2 - 4 - 6; 15:30 - 17:00 20/06/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S2XTYZ 2-3-4-5-6, 17:50 - 19:20 20/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ222 2 - 4; 8:15 - 10:30 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ275 3-5-7; 19:30-21:00 21/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ305 3 - 5, 14:00-16:15 21/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ199 3 - 5; 8:15 - 10:30 21/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ256 3-5-7, 17:50 - 19:20 21/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S1XOY28 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 22/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ200 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 23/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S6XTWZ043 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 25/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S3XTLZ74 3 - 5 - 7; 19:30-21:00 26/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ147 3 - 5 - 7; 19:30-21:00 26/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ238 3-5-7, 17:50 - 19:20 26/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ243 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ204 3 - 5; 8:15 - 10:30 26/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ205 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 26/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ278 3 - 5, 19:15-21:30 26/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 S9SGYZ001 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 26/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 ONLINE S5SOE009 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thương Mại Nâng Cao 4 TSHSGX001 T7-CN, 13:00-15:15 28/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX228 T7-CN, 15:30-17:45 28/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 TSXGS021 T7-CN, 15:30-17:45 28/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 2 TSNOE007 T7-CN ; 13:00-15:15 28/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ244 T7-CN; 14:00-16:15 28/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 S8ETYZ002 T7 CN, 15:00 - 16:30 28/05/2022

Giảm 10% HP đóng học phí trước ngày KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL001 T7 - CN, 15:30 - 17:45 29/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ250 2-4-6;19:30-21:00 30/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE 3 - 5, 14:00 - 16:15 31/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL005 3 - 5, 19:15-21:30 31/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 5 TSSOW001 2-4-6; 20:00-21:30 01/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ177 2 - 4 - 6; 19:30-21:00 01/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 (Lớp Tổng Hợp 9) S6XGYZ007 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 01/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ206 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 01/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Thiếu Niên Hè ( Lớp Vỡ Lòng) S1SNY001 2 - 4 - 6; 15:00 - 17:15 01/06/2022

Giảm 5% đky trước khai giảng  ( 1 khóa - 24 buổi)

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTKEZ011 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 01/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ159 2 - 4 - 6; 17:50 - 19:20 01/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE029 3-5; 19:30-21:30 02/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW149 3-5; 19:30-21:30 02/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ036 3 - 5, 19:15 - 21:30 02/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ279 3 - 5, 19:15-21:30 02/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ157 3 - 5; 19:15 - 21:30 02/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ128 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 03/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ250 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 03/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY022 T7-CN; 15:30-17:45 04/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S3XOX12 T7-CN, 9:00-11:15 04/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 4 TSSNX013 T7-CN; 15:30-17:45 04/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX278 T7-CN, 15:30-17:45 04/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 2 S9ETEZ008 7 - CN, 09:30 - 11:45 04/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ081 7-CN, 15:30 - 17:45 04/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 S2XOQ002 T7 - CN, 9:00 - 11:15 04/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ275 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 04/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX010 T7 - CN, 13:00 - 15:15 04/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S6XTQZ018 Thứ 7 (17:45 - 20:00); Chủ Nhật (9:30 - 11:45) 04/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ239 T7 - CN, 9:00 - 11:15 05/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS015 7 - CN, 13:00 - 15:15 05/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS011 2-4-6; 8:30-10:00 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE448 2-4-6; 15:30-17:00 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE038 2-4-6; 18:00-19:30 06/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ253 2-4-6;17:45-19:15 06/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S3XOL2 2-4-6; 18:00-19:30 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE384 3-5; 19:30-21:30 07/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS014 3-5; 19:30-21:30 07/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ119 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 07/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ180 3-5, 19:15 - 21:30 07/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ285 T7 - CN, 09:45 - 12:00 07/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S8SHLZ016 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 07/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ247 3 - 5; 19:15 - 21:30 07/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL142 2-4-6; 18:00-19:30 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE452 2-4-6; 19:45-21:15 08/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ193 3-5-7; 17:45-19:15 09/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ078 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 09/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S2XGYZ020 3-5, 19:15 - 21:30 09/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ246 3-5, 19:15 - 21:30 09/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ289 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 09/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS023 3 - 5, 19:15-21:30 09/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW150 T7-CN, 9:30-11:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 TSXGX013 T7-CN; 9:30-11:45 11/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online S4XGOE001 T7 - CN, 15:30 - 17:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY021 T7-CN; 9:30-11:45 11/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB001 T7 - CN, 09:45 - 12:00 12/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ158 T7 - CN; 09:30 - 11:45 12/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 S9SOX002 7 - CN, 09:30 - 11:45 12/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE449 2-4-6; 10:15-11:45 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW151 2-4-6; 18:00-19:30 13/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 4 (Lớp Đàm Thoại 11) S6SGXZ003 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 13/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ148 2-4-6;17:45-19:15 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE383 3-5-7; 17:45-19:15 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX009 3-5-7; 17:45-19:15 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE454 3-5; 19:30-21:30 14/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ105 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 14/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS013 3 - 5, 19:15-21:30 14/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S4XTBZ047 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ207 3 - 5; 17:45 - 20:00 14/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S9XTBZ009 3 - 5, 09:30 - 11:45 14/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông Online 1 S9GOY002 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1SNY002 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 S1ETY1 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S2SHEZ184 2-3-4-5-6, 14:00 - 15:30 15/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ190 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ245 2 - 4 - 6; 14:00 - 15:30 15/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 2 Online S1GOE5 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 15/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ077 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL143 T7-CN; 9:30-11:45 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 TSETY018 T7-CN, 13:00-15:15 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi 5 TSETW010 T7-CN, 13:15-15:30 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 2 (KUAICHE) TSHKE061 T7-CN, 13:00-15:15 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 2 TSSNE019 T7-CN, 13:00-15:15 18/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 4 Online S4SGOX003 T7 - CN, 09:45 - 12:00 18/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ281 T7 - CN, 15:30 - 17:45 19/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX010 2-4-6; 18:00-19:30 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 4 Online S3SOX5 2-4-6; 19:30-21:00 20/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK3 S8HKKEZ012 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S3XOQ1 2-4-6;18:00-19:30 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S3XTBZ32 2-4-6;17:45-19:15 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ255 2-4-6;19:30-21:00 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S3SOE20 3-5-7; 19:30-21:00 21/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE455 3-5-7; 17:45-19:15 21/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ023 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 21/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ026 3 - 5, 19:15 - 21:30 21/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW004 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 21/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ070 2-4-6; 19:45-21:15 22/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ76 2-4-6;17:45-19:15 22/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 Online S4SOQ001 3 - 5, 19:15-21:30 23/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ209 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 23/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ194 2-3-4-5-6; 8:30-10:00 23/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKSZ004 2 - 3- 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 24/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S6XOE015 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 24/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Trung Cấp 1 TSSZY007 T7-CN; 9:30-11:45 25/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE450 T7-CN, 13:00-15:15 25/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ085 7 - CN, 09:30 - 11:45 25/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE034 7 - CN, 15:30 - 17:45 25/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ177 T7 - CN, 15:15 - 17:30 26/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ208 Thứ 7 (17:45 - 20:00); chủ nhật (9:30 - 11:45) 26/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 5 TSNOW001 2-4-6; 18:00-19:30 27/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS013 2-4-6; 18:00-19:30 27/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS015 2-4-6; 20:00-21:30 27/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S1XOS9 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 27/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS238 3-5; 19:30-21:30 28/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW001 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 28/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ290 3 - 5, 19:15-21:30 28/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S3XOW2 2-4-6;19:30-21:00 29/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ182 3-5, 19:15 - 21:30 30/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ283 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 30/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL004 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 09:45 - 11:15 30/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE042 3 - 5, 19:15-21:30 30/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ071 3-5 ; 9:30-11:45 12/07/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ243 2 - 4 - 6 ; 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ203 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 23/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ73 2-4-6; 8:30-10:00 23/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS014 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 09:30 - 11:00 23/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 S9SHYZ080 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 23/05/2022

GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S6XOY016 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ274 T7 - CN, 09:45 - 12:00 22/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE027 T7 - CN, 13:00 - 15:15 22/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE031 7 - CN, 09:30 - 11:45 22/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S5XTLZ049 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 22/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY471 T7-CN, 13:00-15:15 21/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ241 3 - 5 - 7; 17:45-19:15 21/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ171 T7 - CN ; 13:15 - 15:30 21/05/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ291 T7 - CN, 13:00 - 15:15 21/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ295 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 21/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ297 T7 - CN, 09:45 - 12:00 21/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ117 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 21/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ122 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 21/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ254 T7-CN ; 9:30-11:45 21/05/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ONLINE S5SOY011 T7, CN 9:00 - 11:15 21/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ088 7 - CN, 15:30 - 17:45 21/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp 1 S3XTYZ267 3 - 5; 14:00-16:15 19/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S8SOY015 3 - 5- 7, 19:30 - 21:00 19/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ256 3 - 5; 14:00 - 16:15 19/05/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS011 3 - 5 -7 , 17:45 - 19:15 19/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ087 3 - 5, 19:15-21:30 19/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S4XGEZ019 3 - 5, 19:15-21:30 19/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTY255 3 - 5; 19:15 - 21:30 19/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ041 3 - 5, 19:15 - 21:30 19/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ082 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 19/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBZ79 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 18/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ195 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 18/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ262 2-4-6; 10:00-11:30 18/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ010 2 - 3- 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 18/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY049 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 18/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY390 3-5 ; 15:30-17:45 17/05/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ242 3 - 5; 14:00-16:15 17/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp 1 S3XTYZ266 3 - 5 - 7; 17:45-19:15 17/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ186 3 - 5, 9:00 - 11:15 17/05/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ158 3 - 5 ; 19:15 - 21:30 17/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTE246 3 - 5; 19:15 - 21:30 17/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ217 3 - 5: 17:45 - 20:00 17/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 Online S4SOY031 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 17/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS021 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 17/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ116 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 17/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHY170 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 17/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp nâng cao 1 online S3XGOY1 3-5-7 18:00-19:30 17/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 ONLINE S5XOS009 3 - 5, 19:15 - 21:30 17/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng cao 1 Online S3SGOYZ1 2- 4 - 6; 17:45-19:15 16/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ249 2 - 4 - 6; 17:45-19:15 16/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ145 2 - 4- 6; 19:30-21:00 16/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S2XTYZ253 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 9:00 - 10:30 16/05/2022

- Giảm 10% HP đăng ký trước ngày KG

- Giảm 15% HP cho HS - SV đăng ký trước ngày KG

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ123 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 15:30 16/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY463 2-4-6; 8:30-10:00 16/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S3XOY42 2-4-6; 19:30-21:00 16/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY467 T7-CN, 09:30-11:45 14/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY042 T7-CN, 9:30-11:45 14/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ075 3 - 5 - 7, 19:30 -21 :00 14/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS020 7 -CN, 13:45 - 16:00 14/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 1 S9ETYZ009 7 - CN, 09:30 - 11:45 14/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ100 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 14/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S1XOW2 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 13/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL140 3-5, 15:30-17:45 12/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc 2 (HSK3) S8HKKEZ011 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 11/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S1XTKE2 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 08:45 - 10:15 11/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 5 Online S4XOW004 2 - 3- 4 - 5 - 6, 09:45 - 11:15 11/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY393 2-4-6; 18:00-19:30 11/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY389 3-5 ; 9:30-11:45 10/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY395 3-5, 19:30-21:30 10/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL103 3-5, 19:30-21:30 10/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ292 3 - 5, 14:00 - 16:15 10/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng hợp Nâng Cao 1 S1XGYZ17 3 - 5 ; 19:15 - 21:30 10/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ193 3 - 5, 19:15-21:30 10/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ091 3 - 5, 19:15-21:30 10/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ079 3 - 5, 19:15 - 21:30 10/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE014 3 - 5, 19:15 - 21:30 10/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY043 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 10/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBZ76 2 - 4 - 6 ; 19:30 - 21:00 09/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ050 7 - CN, 15:30 - 17;45 08/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX005 T7-CN, 09:30-11:45 07/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 4 TSNOX003 T7-CN, 9:30-11:45 07/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 3 TSNOS004 T7-CN; 15:30-17:45 07/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ287 T7 - CN, 09:45 - 12:00 07/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLZ90 3 - 5 - 7 ; 17:45 - 19:15 07/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 2 Online S4EOE001 T7 - CN, 10:00 - 11:30 07/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY016 7 - CN, 15:30 - 17:45 07/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ040 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 05/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ009 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 28/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS011 3,5; 19:30-21:30 26/04/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ020 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/04/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS012 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL108 2-4-6 ; 10:15-11:45 25/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE036 T7-CN ; 9:30-11:45 23/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX008 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 23/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S8XOE019 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 21/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE028 2-4-6 ; 20:00-21:30 20/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW144 3,5; 19:30-21:30 19/04/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ONLINE S5XOY024 3 - 5 - 7, 8:30 - 10:45 19/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE034 2-4-6 ; 20:00-21:30 18/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX005 2-4-6 ; 20:00-21:30 18/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 2 TSNOE006 T7-CN ; 13:15-15:30 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 6 TSXTL139 T7-CN ; 13:15-15:30 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY388 T7-CN ; 13:00-15:15 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY032 T7-CN ; 15:30-17:45 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY020 T7-CN ; 15:30-17:45 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 TSETY017 T7-CN ; 15:30-17:45 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 2 TSNOE006 T7-CN ; 13:15-15:30 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY462 T7-CN; 13:00-15:15 16/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ285 3 - 5, 09:45 - 12:00 14/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Luyện thi HSK5 S8HSKWZ011 3 - 5 , 17:45 - 20:00 12/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY041 7 - CN ; 15:30 - 17:45 09/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY042 3 - 5, 19:15 - 21:30 07/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ283 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 05/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ290 3 - 5, 19:15 - 21:30 05/04/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn