Lịch khai giảng
Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY440 3-5, 9:30-11:45 01/06/2023

Giảm 5% khi đăng kí trước KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ175 3-5-7; 17:45-19:15 01/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ358 3 - 5, 14:00-16:15 01/06/2023

Giảm 10% HP khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng

SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ300 T7 - CN, 9:00 - 11:15 03/06/2023

Giảm 10% HP khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY056 3 - 5 - 7, 17:45-19:15 03/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ238 T7, CN: 9:00 - 11:15 03/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ214 T7 - CN; 09:30 - 11:45 03/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ332 2-4-6; 17:45-19:15 05/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 S8HKKYZ022 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 05/06/2023

Tặng giáo trình khi đăng ký đóng học phí trước khai giảng

SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ306 3 - 5, 9:00 - 11:15 06/06/2023

Giảm 10% HP khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ132 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY049 3-5, 9:30-11:45 06/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ133 3 - 5, 19:15 - 21:30 06/06/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ292 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 06/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online TSXOY065 3-5, 09:30-11:45 06/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (13 Tuần) TSSHY444 Thứ 3-5, 18:00-19:20, Thứ 7: 18:00-19:30 06/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ239 3 - 5 - 7, 8:30 - 10:45 06/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ241 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ267 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 07/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ189 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 07/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S4XTYZ362 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 07/06/2023 Giảm 10% HP khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ363 3 - 5, 19:15-21:30 08/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ128 3 - 5, 09:30 - 11:45 08/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY060 3 - 5, 19:15 - 21:30 08/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ309 3 - 5; 19:15 - 21:30 08/06/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ305 3 - 5, 19:15 - 21:30 08/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ135 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 08/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY022 3 - 5 - 7, 08:30 - 10:00 08/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ215 2 - 4 -6; 19:30 - 21:00 09/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (18 Tuần) S9XTYZ121 7 - CN, 08:00 - 09:30  (18 Tuần) 10/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ105 7 - CN, 08:00 - 09:30  (18 Tuần) 10/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY073 T7 - CN, 09:45 - 12:00 10/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ190 T7 - CN,  14:30 - 16:45 10/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ333 T7-CN;9:00-11:15 10/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY542 7-CN, 13:00-15:15 10/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ242 T7, CN: 14:30 - 16:45 10/06/2023

Ưu đãi giảm 10% khi ĐK trước ngày KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Cấp tốc S3XTYZ337 2-3-4-5-6; 8:30-10:00 12/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ243 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 8:30 - 10:45 12/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY074 3 - 5, 19:15-21:30 13/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ268 3 - 5; 17:45 - 20:00 13/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ234 3 - 5; 8:30 - 10:45 13/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ334 3-5; 14:30-16:45 13/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ336 3-5-7; 19:30-21:00 13/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY543 3-5, 09:30-11:45 13/06/2023

Giảm 5% khi đăng kí trước KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY446 3-5, 15:30-17:45 13/06/2023

Giảm 10% khi đăng kí trước KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm thoại Cấp Tốc 1 S9SHYZ108 2 - 3 - 4 - 5 - 6   08:45 - 10:15 14/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ191 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 15/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ217 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 15/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 ( Vỡ lòng) S1SHYZ216 2 - 3 - 5 - 6; 10:15 - 11:45 15/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (13 Tuần) TSXTY545 Thứ 3-5, 18:00-19:20, Thứ 7: 18:00-19:30 15/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online TSXOY066 3-5-7, 18:00-19:30 15/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S3XOY51 3-5-7; 18:00-19:30 15/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ364 3 - 5, 09:45-12:00 15/06/2023 Giảm 10% HP khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S1SOYZ016 2 - 4 - 6; 08:45 - 10:15 16/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 S4SHYZ 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:00-11:30 16/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ345 T7 - CN, 09:45 - 12:00 17/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ365 T7 - CN, 13:00 - 15:15 17/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ270 2 - 4 - 6; 15:30 - 17:00 19/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 Online S1XOY031 2 - 3 - 5 -6; 14:00 - 16:15 19/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ346 3 - 5 - 7, 17:45-19:15 20/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ271 3 - 5; 8:30 - 10:45 20/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ235 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 20/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ311 3 - 5; 14:00 - 16:15 20/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ218 2 - 4; 14:00 - 16:15 21/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S1XOYZ032 T7 - CN; 09:00 - 11:15 24/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ109 T7 - CN, 09:45 - 12:00 28/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 5 Online S4EOW001 T7 - CN, 10:00 - 11:30 28/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE518 2-4-6; 18:00-19:30 29/05/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXZ130 3 - 5, 19:15 - 21:30 30/05/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ269 3 - 5, 9:00 - 11:15 30/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS025 3-5; 19:15-21:30 30/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK3 S8HKKEZ020 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 30/05/2023

tặng giáo trình khi đóng trước ngày khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ331 3 - 5, 14:00-16:15 30/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S4XOQ014 3 - 5, 19:15-21:30 30/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SHWZ094 3 - 5, 14:00-16:15 01/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ252 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 01/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi HÈ 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1ETYZ006 2 - 3 - 5 - 6; 10:15 - 11:45 01/06/2023

Tặng bộ Giáo trình khi ĐK trước khai giảng

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Cấp tốc S3XTSZ236 2-3-4-5-6; 08:30-10:00 01/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXZ087 3 - 5 -7; 17:45 - 19:15 01/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S1SHWZ033 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 01/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 2 S9SHEZ100 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 01/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ112 3 - 5, 09:30 - 11:45 01/06/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ204 3 - 5, 19:15 - 21:30 01/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ197 3 - 5, 19:15 - 21:30 01/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ150 3 - 5, 19:15 - 21:30 01/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 2 S1GDEZ079 2 - 4 -6; 17:45 - 19:15 02/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S1SHLZ032 2 - 4 - 6; 17:50 - 19:20 02/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng hợp Nâng Cao 3 S1XGSZ006 2 - 4 -6; 17:50 - 19:20 02/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLZ099 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 02/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ183 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 02/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ251 Thứ 7 (17:45 - 20:00), chủ nhật (9:30 - 11:45) 03/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 S8ETYZ005 SÁNG T7-CN , 09:45 - 11:15 03/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ298 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 03/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ184 T7 - CN; 09:30 - 11:45 03/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXZ175 T7 - CN; 09:00 - 11:15 03/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S9XGYZ005 7 - CN, 15:30 - 17:45 03/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 1 S9ETYZ011 7 - CN, 09:30 - 11:45 03/06/2023

TĂNG BỘ GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ223 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 03/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ154 T7, CN 9:00- 11:15 03/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ233 T7 - CN, 09:45 - 12:00 04/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ90 2-4-6; 17:45-19:15 05/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ221 2 - 4; 8:30 - 10:45 05/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Niên 1 ( Lớp Hè Vỡ Lòng) S1SNYZ012 2 - 4 - 6; 14:30 - 16:45 05/06/2023

Tặng bộ Giáo trình khi ĐK trước khai giảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTEZ122 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:45 - 10:15 05/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 6 S9SHLZ013 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 15:30 05/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 S9XTSZ078 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 15:30 05/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ85 2-4-6;17:45-19:15 05/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ224 3 - 5, 19:15-21:30 06/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ146 3 - 5; 17:45 - 20:00 06/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S8SHLZ019 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 06/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ297 3 - 5; 14:00 - 16:15 06/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ176 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 06/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online TSXOE057 3-5, 19:30-21:30 06/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 S9SOS005 3 - 5, 19:15 - 21:30 06/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 S4SNYZ003 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:00-11:30 06/06/2023

Tặng bộ giáo trình

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S3XOL8 2-4-6; 19:30-21:00 07/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 Online S4XGOX001 3 - 5 - 7, 17:45-19:15 08/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 Online S4SGOY005 3 - 5, 19:15-21:30 08/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX310 3-5, 19:30-21:30 08/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS325 3-5, 19:30-21:30 08/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW163 3-5, 19:30-21:30 08/06/2023
SHZ QUẬN 3
Đàm Thoại Thương Mại 5 S2SHWZ062 3 - 5, 19:15 - 21:30 08/06/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 S2XGWZ002 3 - 5, 19:15 - 21:30 08/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ253 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 09/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ293 2 - 4 - 6 ; 19:30 - 21:00 09/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Niên 3 S4SNSZ001 T7 - CN, 09:45 - 12:00 10/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ333 T7 - CN, 09:45 - 12:00 10/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 3 S1ETSZ003 T7 - CN; 14:00 - 16:15 10/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Niên 5 S1SNWZ001 T7 - CN; 14:00 - 16:15 10/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWZ103 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 10/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ86 T7-CN;14:00-16:15 10/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online TSXGOE002 7-CN, 09:30-11:45 10/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE519 7-CN, 13:00-15:15 10/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thiếu Niên 6 Online TSNOL005 7-CN, 13:15-15:30 10/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 TSSHB049 7-CN, 13:00-15:15 10/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS024 7 - CN, 09:30 - 11:45 10/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ046 7 - CN, 15:30 - 17:45 10/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cao cấp 1 TSXGQ005 7- CN, 15:30-17:45 10/06/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ296 T7 - Chủ nhật, 13:00 - 15:15 10/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ224 T7, CN 9:00 - 11:15 10/06/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWZ113 T7 - Chủ nhật, 9:00 - 11:15 11/06/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ142 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 11/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Hè 1 TSSNSY001 2-3-5-6, 9:30-11:45 12/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi Hè 1 TSETSY005 2-3-5-6, 14:15-16:30 12/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ321 2-4-6;19:30-21:00 12/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ334 3 - 5, 19:15-21:30 13/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX312 3-5-7, 18:00-19:30 13/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW165 3-5, 9:30-11:45 13/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ077 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1ETYZ008 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 13/06/2023

Tặng bộ Giáo trình khi ĐK trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE521 3-5, 09:30-11:45 13/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ320 3-5-7; 19:30-21:00 13/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online TSXOX028 3-5, 19:30-21:30 13/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 4 TSSGX005 3-5, 19:30-21:30 13/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS326 3-5, 09:30-11:45 13/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online TSXOQ006 3-5, 19:30-21:30 13/06/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ205 3 - 5, 9:00 - 11:15 13/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ254 2 - 4; 8:30 - 10:45 14/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Niên 1 ( Lớp Vỡ Lòng) SNYZ011 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 14/06/2023

Tặng bộ Giáo trình khi ĐK trước khai giảng

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ91 2-4-6;19:30-21:00 14/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ206 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 14/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ238 2-4-6;17:45-19:15 14/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ171 2-4-6; 17:45-19:15 14/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL023 3 - 5, 19:15-21:30 15/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ239 3-5; 9:00-11:15 15/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSZ092 3 - 5; 19:15 - 21:30 15/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Niên 1 ( Lớp Hè Vỡ Lòng) S1SNYZ013 2 - 3 - 5 - 6; 09:30 - 11:45 15/06/2023

Tặng bộ Giáo trình khi ĐK trước khai giảng

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 Online S1XOEZ030 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 08:45 - 10:15 15/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ130 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 15/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL158 3-5, 19:30-21:30 15/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE023 3 - 5, 19:15 - 21:30 15/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 6 S4XTKLZ005 2 -3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 15/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ299 2 - 4 - 6; 08:45 - 10:15 16/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ346 T7 - CN, 13:00 - 15:15 17/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S8SHWZ020 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 17/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ227 T7-CN; 9:00-11:15 17/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ322 T7-CN; 14:00-16:15 17/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S1SNEZ010 T7 - CN; 09:00 - 11:15 17/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE429 7-CN, 15:30-17:45 17/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB082 7-CN, 15:30-17:45 17/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX022 7 - CN, 09:30 - 11:45 17/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE021 7 - CN, 13:00 - 15:15 17/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ098 7 - CN, 15:30 - 17:45 17/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 S9SNYZ003 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:45 - 10:15 19/06/2023

TẶNG BỘ GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ228 2-4-6;19:30-21:00 19/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S1SNWZ002 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 19/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS026 3 - 5, 19:15-21:30 20/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S4SOX021 3 - 5, 19:15-21:30 20/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ255 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 20/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ207 3 - 5; 09:30 - 11:45 20/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE526 3-5-7, 18:00-19:30 20/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL159 3-5-7, 18:00-19:30 20/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ233 3 - 5, 09:45-12:00 20/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ185 2 - 4 -6; 19:30 - 21:00 21/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng cao 4 S3XGXZ3 2-4-6; 18:00-19:30 21/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW025 3 - 5, 19:15-21:30 22/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ226 3 - 5; 17:45 - 20:00 22/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS327 3-5-7, 18;00-19:30 22/06/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S6XTLZ047 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 23/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE066 T7 - CN, 15:30 - 17:45 24/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 4 S1ETXZ002 T7 - CN; 09:00 - 11:15 24/06/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ115 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 24/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online TSXOE058 7-CN, 09:30-11:45 24/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cao cấp 2 TSXGB004 7-CN, 09:30-11:45 24/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thiếu Niên 5 TSSNW011 7-CN, 09:30-11:45 24/06/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ297 T7 - Chủ nhật, 9:00 - 11:15 24/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS027 T7 - CN, 15:30 - 17:45 25/06/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 2 S2XGOE002 T7 - Chủ nhật, 13:00 - 15:15 25/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 2 S1SHEZ208 2 - 3 - 5 -6; 08:45 - 10:15 26/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 3 S1SHSZ093 2 - 3 - 5 - 6 ; 10:15 - 11:45 26/06/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX253 3-5-7, 18:00-19:30 27/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S3XTEZ323 2-4-6; 17:45-19:15 28/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXZ089 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 28/06/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng cao 2 S3XGEZ15 2-4-6;17:45-19:15 28/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTEZ361 2 -3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 30/06/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLZ098 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 26/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX252 2-4-6; 18:00-19:30 26/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX309 2-4-6; 18:00-19:30 26/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ314 2-4-6;10:15-11:45 26/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ316 2-4-6;17:45-19:15 26/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ169 2-4-6;19:30-21:00 26/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ237 2-4-6; 19:30-21:00 26/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY057 T3 - 5, 19:15 - 21:30 25/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW024 3 - 5, 19:15-21:30 25/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ232 3 - 5, 19:15-21:30 25/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ110 3 - 5, 19:15-21:30 25/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S6XTXZ137 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 24/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ182 2 - 4 -6; 17:45 - 19:15 24/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY054 2-3-4-5-6; 10h15-11h45 24/05/2023

Giảm 5% khi đăng kí trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S1SOY015 2 - 4 -6; 10:15 - 11:45 24/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ232 3 - 5; 8:30 - 10:45 23/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ308 3 - 5 -7; 17:45 - 19:15 23/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE046 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 23/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXZ174 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 23/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ037 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 23/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS321 3-5; 13:15-15:30 23/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ112 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 23/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ360 3 - 5 - 7, 17:45-19:15 23/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ266 3 - 5; 17:45 - 20:00 23/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online S4XGOE007 3 - 5, 19:15-21:30 23/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ199 3 - 5, 19:15-21:30 23/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ348 3 - 5, 19:15-21:30 23/05/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ234 3 - 5, 15:00 - 17:15 23/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S9SHLZ011 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 15:30 22/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ264 2 - 4 - 6; 15:30 - 17:00 22/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE525 2-4-6; 19:45-21:15 22/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB081 2-4-6; 19:45-21:15 22/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ224 2-4-6; 19:30-21:00 22/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng cao 2 Online S3XGOE3 2-4-6; 08:30-10:00 22/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE423 T7-CN, 13:00-15:!5 20/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ265 Thứ 7 (17:45 - 20:00); Chủ nhật (9:30 - 11:45) 20/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ84 3-5-7; 17:45-19:15 20/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1ETYZ007 T7 - CN; 14:00 - 16:15 20/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ295 T7 - CN; 15:30 - 17:45 20/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX308 7-CN; 13:15-15:30 20/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ315 3-5-7; 17:45-19:15 20/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ89 3-5-7;19:30-21:00 20/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S3XOQ4 3-5-7;19:30-21:00 20/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ222 T7 - CN, 09:45 - 12:00 20/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ341 T7 - CN, 09:45 - 12:00 20/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL009 T7 - CN, 13:00 - 15:15 20/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ342 T7 - CN, 13:00 - 15:15 20/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ359 T7 - CN, 15:30 - 17:45 20/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ307 T7 - CN, 15:30 - 17:45 20/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ220 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 19/05/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ250 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 19/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S1ETEZ005 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 19/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 HKKYZ001 2 - 3 - 5 - 6; 14:00 - 16:15  19/05/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXZ206 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 18/05/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S2XGEZ022 3 - 5, 19:15 - 21:30 18/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 1 ( Vỡ lòng) S1GDYZ80 3 - 5 -7; 17:45 - 19:15 18/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ069 3 - 5, 09:30 - 11:45 18/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ300 3 - 5; 19:15 - 21:30 18/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQZ085 3 - 5; 19:15 - 21:30 18/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE056 3-5; 9:30-11:45 18/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 6 TSXTKL017 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 18/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ044 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 18/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ128 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 18/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (13 tuần) TSXTY531 T3 - T5, 18h00-19h20; T7, 18h00-19h30 18/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ172 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 18/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS043 3 - 5, 19:15-21:30 18/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S9XTYZ130 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:45 - 10:15 17/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWZ102 2 - 4 -6; 17:45 - 19:15 17/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXZ173 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 17/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ106 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 17/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ106 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 16/05/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ290 3 - 5, 19:15 - 21:30 16/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ109 3 - 5, 14:30 - 16:45 16/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE424 3-5; 19:30-21:30 16/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX307 3-5; 19:30-21:30 16/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 6 TSSOL007 3-5; 19:30-21:30 16/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ134 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 16/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ339 3 - 5, 19:15-21:30 16/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ340 3 - 5, 19:15-21:30 16/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE064 3 - 5, 19:15-21:30 16/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ294 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 15/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE425 2-4-6; 10:15-11:45 15/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Đàm Thoại Thương Mại 5 TSSHW114 2-4-6; 18:00-19:30 15/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 TSXGE049 2-4-6; 18:00-19:30 15/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE430 2-4-6; 19:45-21:15 15/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Cấp tốc S3XTYZ329 2-3-4-5-6; 8:30-10:00 15/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 TSXTKS043 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 15/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Niên 2 S9SNEZ002 7 - CN, 15:30 - 17:45 13/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ125 7 - CN, 13:00 - 15:15 13/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thiếu Niên 5 TSSNW010 7-CN; 15:30-17:45 13/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 5 TSETW011 T7-CN, 15:30-17:45 13/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ313 3-5-7;19:30-21:00 13/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ312 T7-CN;14:00-16:15 13/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY536 T7-CN, 9:30-11:45 13/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE051 7 - CN, 9:30 - 11:45 13/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Niên 4 S9ETIZ002 7 - CN, 09:30 - 11:45 13/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSZ118 3-5-7;17:45-19:15 13/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY055 T7 - CN, 15:30 - 17:45 13/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY054 7 - CN, 15:30 - 17:45 13/05/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ330 T7-CN;14:00-16:15 13/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ181 3 - 5; 19:15 - 21:30 11/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S4XTYZ361 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 11/05/2023

Giảm 10% HP khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ340 3 - 5 - 7, 08:00 - 09:30 11/05/2023

Giảm 10% học phí khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL019 3 - 5, 14:00-16:15 11/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX040 3 - 5, 19:15-21:30 11/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ116 3 - 5, 19:15-21:30 11/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ175 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 11/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng hợp Nâng Cao 4 S1XGXZ003 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 10/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ118 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 09/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ101 3 - 5, 19:15 - 21:30 09/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ200 3 - 5; 14:00 - 16:15 09/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ292 3 - 5; 19:15 - 21:30 09/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 TSXOW011 2-4-6; 10:15-11:45 09/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ126 3 - 5, 15:00 - 17:15 09/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ339 3 - 5 - 7, 08:00 - 09:30 09/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ219 3 - 5 - 7, 17:45-19:15 09/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE049 3 - 5, 19:15-21:30 09/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW012 T3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 09/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY058 3 -5 , 19:15 - 21:30 09/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE522 2-4-6; 19:45-21:15 08/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTKEZ016 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:45 - 10:15 08/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL017 T7 - CN, 14:00 - 15:30 07/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 3 S9XGOS001 7 - CN, 19:00 - 21:15 06/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 S9SOX004 7 - CN, 09:30 - 11:45 06/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ180 T7 - CN; 15:30 - 17:45 06/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE515 7-CN; 9:30-11:45 06/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW162 7-CN; 9:30-11:45 06/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thiếu Niên 4 TSSNX017 7-CN; 13:00-15:15 06/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW161 7-CN; 13:00-15:15 06/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online TSXGOE001 7-CN; 13:00-15:15 06/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 8 S1XTKBZ001 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 08:45 - 10:15 05/05/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLZ097 3 - 5; 19:15 - 21:30 04/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE514 3-5-7; 18:00-19:30 04/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ030 3 - 5, 19:15-21:30 04/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ036 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ064 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/05/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ185 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 04/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS320 2-4-6; 19:45-21:15 03/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX303 2-4-6; 19:45-21:15 03/05/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (13 Tuần) TSSHY433 Thứ 3-5, 18:00-19:20, Thứ 7: 18:00-19:30 25/04/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX020 3-5, 19:30-21:30 25/04/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY532 3-5, 15:30-17:45 25/04/2023

Giam 8% đăng kí trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY436 3-5, 13:15-15:30 25/04/2023

Giảm 8% khi đăng kí trước KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY062 T7-CN, 9:30-11:45 22/04/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS319 3-5-7, 18:00-19:30 20/04/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thương Mại Nâng Cao 2 TSHSGE003 3-5-7, 17:45-19:15 18/04/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 TSXOW010 3-5, 9:00-11:45 18/04/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ183 T7 CN, 14:30 - 16:45 15/04/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ041 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 13/04/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S8SHBZ003 3 - 5, 19:30 - 21:00 28/02/2023
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn