Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY018 3 - 5, 19:15 - 21:30 27/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY050 3-5, 19:30-21:30 27/09/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ196 T7 - CN, 9:00 - 11:15 01/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY042 T7-CN, 9:30-11:45 01/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY413 T7-CN, 13:00-15:15 01/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S9XTKYZ015 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 03/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ294 3-5-7; 17:45-19:15 04/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ317 3 - 5, 14:00 - 16:15 04/10/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ200 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ157 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 04/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ121 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY043 3-5, 19:15-21:30 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ162 3-5; 9:00-11:15 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ163 2-4-6;19:30-21:00 05/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S3XOY46 3-5-7;19:30-21:00 06/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ278 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 06/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ276 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 06/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ199 3 - 5, 15:00 - 17:15 06/10/2022

GIẢM 10% KHI ĐK TRƯỚC KHAI GIẢNG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ190 3 - 5; 19:15 - 21:30 07/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ274 T7 - CN, 13:00 - 15:15 08/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY059 T7 - CN, 09:45 - 12:00 08/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 S9GDYZ004 7 - CN, 15:30 - 17:45 08/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY499 T7-CN 9:30-11:45 08/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ T7, CN: 9:00 - 11:15 08/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY051 T7-CN, 9:30-11:45 08/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S3XTYZ295 T7-CN;14:00-16:15 08/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S2XTKYZ003 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 9:00 - 10:30 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ296 2-4-6; 17:45-19:15 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY415 2-4-6 15:30-17:00 10/10/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ299 3-5-7; 19:30-21:00 11/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ235 3 - 5; 17:45 - 20:00 11/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ320 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 11/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY500 3-5, 13:15-15:30 11/10/2022 Giảm 8% ĐK trước khai giảng
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ198 3 - 5, 14:00 - 16:15 11/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ211 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 12/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Cấp tốc S3XTYZ297 2-3-4-5-6; 8:30-10:00 12/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY416 3-5, 9:30-11:45 13/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ321 3 - 5, 09:45 - 12:00 13/10/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ277 3 - 5, 19:15 - 21:30 13/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ201 3 - 5 - 7, 8:30 - 10:45 13/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY451 3-5-7, 8:30-10:00 13/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ279 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 14/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ325 T7 - CN, 13:00 - 15:15 15/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ322 T7 - CN, 15:30 - 17:45 15/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ158 T7- CN, 14:30 - 16:45 15/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ280 2 - 4 - 6; 10:15 - 11:45 17/10/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ092 3 - 5, 09:30 - 11:45 18/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ298 3-5;14:00-16:15 18/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ191 3 - 5; 09:30 - 11:45 18/10/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ213 3 - 5; 17:45 - 20:00 18/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ212 3 - 5; 8:30 - 10:45 18/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ323 3 - 5, 19:15-21:30 18/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ269 3 - 5, 9:00 - 11:15 18/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ193 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 19/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ281 3 - 5; 14:00 - 16:15 20/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ234 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 20/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 1 ( Vỡ lòng) S1GDYZ77 T7 - CN; 09:30 - 11:45 22/10/2022

Giảm 5% đăng kí trước khai giảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ093 7 - CN, 15:30 - 17:45 22/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ282 T7 - CN; 15:30 - 17:45  22/10/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 ONLINE S5SOX005 3 - 5, 19:15 - 21:30 27/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ124 3 - 5, 19:15 - 21:30 27/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ306 3 - 5, 19:15-21:30 27/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE050 3 - 5, 19:15-21:30 27/09/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXZ124 3 - 5, 9:00 - 11:15 27/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ037 3 - 5, 19:15 - 21:30 27/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE037 3-5, 19:30 - 21:30 27/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ204 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 29/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ125 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 01/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 ONLINE S5XOS015 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 01/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ305 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 01/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 S2XGXZ007 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 01/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ080 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 01/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ114 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 01/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ277 2-4-6 ;19:30-21:00 03/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ195 2-4-6;19:30-21:00 03/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB005 2 - 3 - 4 - 5- 6, 09:45 - 11:15 03/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S3XOL2 2-4-6;19:30-21:00 03/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS287 3-5-7, 17:45-19:15 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX238 3-5, 19:30-21:30 04/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 ONLINE S5SOW002 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ192 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ087 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Luyện Thi HSK5 - HSKK Cao Cấp TSHSKWT008 3-5, 19:15-21:30 04/10/2022

Tặng giáo trình đăng kí trước khai giảng

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ272 3-5-7;17:45-19:15 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S3XOE43 3-5-7;19:30-21:00 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ157 3-5-7;19:30-21:00 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ275 3-5-7;19:30-21:00 04/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ263 3 - 5; 19:15 - 21:30  04/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ085 3 - 5, 09:30 - 11:45 04/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 S4XTKSZ006 2 - 3 - 4 - 5- 6, 08:00 - 09:30 05/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ176 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 05/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 2 S9SHEZ087 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 05/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS020 3-5, 9:30-11:45 06/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB071 3-5, 9:30-11:45 06/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS243 3-5-7, 17:45-19:15 06/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 ONLINE S5XOX012 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 ONLINE S5XOS016 3 - 5, 19:15 - 21:30 06/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSZ126 3 - 5 - 7, 9:00 - 11:15 06/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 7 S6SOQ001 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 06/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Câp tốc S3XTEZ285 2-3-4-5-6; 10:15-11:45 06/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ088  3 - 5 - 7,  08:00 - 10:15 06/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ268 3 - 5; 19:15 - 21:30 06/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S9XTQZ012 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 S9XGWZ001 7 - CN, 09:30 - 11:45 08/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE402 T7-CN, 13:00-15:15 08/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 2 TSSNE022 T7-CN, 15:30-17:45 08/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQZ038 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 08/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S6XTBZ019 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 08/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ273 T7-CN;14:00-16:15 08/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ263 T7 - CN, 9:00 - 11:15 09/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S8ETEZ002 T7 CN , 15:00 - 16:30 09/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ196 2-4-6;17:45-19:15 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 cấp tốc S3XTWZ80 2-3-4-5-6; 8:30-10:00 10/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ165 2 - 4 -6; 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng hợp Nâng Cao 1 S1XGYZ21 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ201 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ205 2-4-6;19:30-21:00 10/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ265 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 10/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ267 3 - 5, 19:15 - 21:30 11/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S9XTBZ010 3 - 5, 19:15 - 21:30 11/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 6 TSSGL002 3-5-7, 17:45-19:15 11/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ076 3-5-7, 17:45-19:15 11/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online TSXGY046 3-5-7, 17:45-19:15 11/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX014 3-5, 19:30-21:30 11/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ195 3 - 5, 19:15 - 21:30 11/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ014 2 - 3 - 4 - 5- 6, 08:00 - 09:30 11/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE036 3 - 5, 19:15-21:30 11/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ223 3 - 5; 17:45 - 20:00 11/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 TSETY019 3-5-7, 18:00-19:30 11/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ089 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 11/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S3XOL4 3-5-7;19:30-21:00 11/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S8SHQZ003 3 - 5, 19:30 - 21:00 11/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ264 2 - 4 - 6; 10:15 - 11:45 12/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE479 3-5-7, 8:00-9:30 13/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS021 3-5, 19:30-21:45 13/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ096 3 - 5, 19:15 - 21:30 13/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ129 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 14/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ178 2 - 4 - 6; 14:00 - 15:30  14/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS019 7 - CN, 15:30 - 17:45 15/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 S9XOQ003 7 - CN, 15:30 - 17:45 15/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 5 TSSOW005 T7-CN, 9:30-11:45 15/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 3 TSSGS004 T7-CN, 15:30-17:45 15/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE478 T7-CN, 15:30-17:45 15/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 S9SNYZ002 7 - CN, 15:30 - 17:45 15/10/2022

GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL007 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 15/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ185 T7 - CN, 13:00 - 15:15 15/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 S2SNYZ001 T7 - CN, 9:00 - 11:15 15/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ278 T7-CN;9:00-11:15 15/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ032 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 15/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ097 7 - CN, 09:30 - 11:45 16/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 ONLINE S5XOB002 T7,CN 9:00 - 11:15 16/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ304 T7 - CN, 13:00 - 15:15 16/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ146 T7 CN, 14:30 - 16:45 16/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ267 T7 - CN; 09:30 - 11:45 16/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S3XOX20 2-4-6;19:30-21:00 17/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc 2 (HSK3) S8HKKEZ015 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 17/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ206 2-4-6;17:45-19:15 17/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE480 3-5, 19:30-21:30 18/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX016 3-5, 19:30-21:30 18/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Niên 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1SNYZ8 3 - 5 -7;17:45 - 19:15 18/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ098 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 18/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S6SHSZ090 3 - 5; 17:45 - 20:00 18/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S1SNEZ005 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 18/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 3 S1GDSZ041 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 19/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ281 2-4-6;17:45-19:15 19/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ283 2-4-6;19:30-21:00 19/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông Online 1 S9GOX001 7 - CN, 09:30 - 11:45 22/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX018 7 - CN, 15:30 - 17:45 22/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 1 S9XGOY001 7 - CN, 19:00 - 21:15 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 7 (Online) TSXGQ003 T7-CN, 9:30-11:45 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS292 T7-CN, 9:30-11:45 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 (Online) TSXTB072 T7-CN, 13:15-15:30 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 4 TSNOX005 T7-CN, 13:15-15:30 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 2 TSSNE023 T7-CN, 13:00-15:15 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS293 T7-CN, 13:00-15:15 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 3 TSSNS014 T7-CN, 15:30-17:45 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi 3 TSETS013 T7-CN, 15:30-17:45 22/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Luyện Thi HSK4 - HSKK Trung Cấp S1HSKXZ1 T7 - CN, 14:00 - 16:15 22/10/2022

Tặng đề thi & bút chuyên dụng thi HSK khi ĐK trước 22/10

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ225 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 22/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ207 T7-CN;14:00-16:15 22/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S3XOE44 T7-CN;14:00-16:15 22/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ066 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 22/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE017 7 - CN, 09:30 - 11:45 23/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 8 S9ETBZ002 7 - CN, 09:30 - 11:45 23/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ206 T7 - CN, 09:45 - 12:00 23/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ226 Thứ 7 (17:45 - 20:00); Chủ Nhật (9:30 - 11:45) 23/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 4 S1SHXZ083 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 24/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE484 3-5-7, 17:45-19:15 25/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7(Online) TSXTQ077 3-5, 19:30-21:30 25/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ051 3 - 5, 19:15 - 21:30 25/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ187 3 - 5, 19:15 - 21:30 25/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S5XGYZ004 3 - 5, 19:15 - 21:30 25/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ127 3 - 5, 19:15 - 21:30 25/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ143 3 - 5, 19:15 - 21:30 25/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW004 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 25/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ203 3 - 5; 17:45 - 20:00 25/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ130 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 25/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ208 2-4-6;19:30-21:00 26/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ159 2-4-6;19:30-21:00 26/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBZ84 3 - 5 -7; 17:45 - 19:15 27/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ308 3 - 5 - 7, 08:00 - 09:30 27/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ107 3 - 5, 19:15-21:30 27/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ179 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 27/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX018 T7-CN, 9:30-11:45 29/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS033 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 29/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ149 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 29/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ090 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 29/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ268 T7 - CN, 13:00 - 15:15 30/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQZ037 3 - 5, 19:15 - 21:30 08/11/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX027 T7 - CN, 09:45 - 12:00 25/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ304 T7 - CN, 13:00 - 15:15 25/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ298 T7 - CN, 15:30 - 17:45 25/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 TSXOQ002 T7-CN, 9:30-11:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE040 T7-CN, 9:30-11:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE475 T7-CN, 15:30-17:45 24/09/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ127 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 24/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ189 T7 - CN; 14:00 - 16:15 24/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY038 T7 - CN, 09:45 - 12:00 24/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ105 7 - CN, 15:30 - 17:45 24/09/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ319 T7 - CN, 09:45 - 12:00 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY024 T7-CN, 15:30-17:45 24/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ094 7 - CN, 15:30 - 17:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY497 T7-CN, 15:30-17:45 24/09/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 S2XOQ003 T7 - CN, 13:00 - 15:15 24/09/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S6XOE017 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 23/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY409 3-5, 15:30-17:45 22/09/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ274 3 - 5; 09:30 - 11:45 22/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ203 3 - 5, 9:45-12:00 22/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS031 3 - 5, 19:15-21:30 22/09/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S6XOY019 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 21/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 (vỡ lòng) S1XTKYZ6 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 08:45 - 10:15 20/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ271 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 20/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S9XTQZ011 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 20/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ318 3 - 5, 14:00 - 16:15 20/09/2022 Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ305 3 - 5, 14:00 - 16:15 20/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ198 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 20/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S1ETEZ001 3 - 5; 17:30 - 19:15 20/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY411 3-5-7, 18:00 - 19:30 20/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS288 3-5, 19:30 - 21:30 20/09/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ203 2-4-6;19:30-21:00 19/09/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp nâng cao 1 S3XGYZ14 2-4-6; 18:00-19:30 19/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTKEZ013 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 19/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 S8HKKYZ016 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 19/09/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp 7 S3XTQZ37 2-4-6; 17:45-19:15 19/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW002 T7 - CN, 15:30 - 17:45 18/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thiếu Niên 2 TSSNE021 T7-CN, 9:30-11:45 17/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE396 T7-CN, 15:30-17:45 17/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ063 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 17/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Niên 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1SNYZ6 T7 - CN, 14:00 - 16:15 17/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ316 T7-CN, 15h30-17h45 17/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL004 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 17/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ202 T7 - CN, 15:30 - 17:45 17/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1ETYZ003 T7 - CN, 09:00 - 11:15 17/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL150 T7-CN, 9:30-11:45 17/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 TSXGW013 T7-CN, 9:30-11:45 17/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 4 S4XTKXZ005 2 - 3 - 4 - 5- 6, 10:00 - 11:30 16/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ187 2 - 4 - 6; 08:45 - 10:15 16/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ113  3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 15/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S8XOE023 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 15/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ315 3 - 5, 19:15-21:30 15/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S4XGYZ023 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 15/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 Online S4SOB001 3 - 5, 19:15-21:30 15/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY492 3-5, 13:15-15:30 15/09/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S4XTKYZ015 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 14/09/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S9XTKYZ014 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 14/09/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG 

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ104 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ056 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ026 3 - 5, 19:15 - 21:30 13/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY041 3 - 5, 19:15-21:30 13/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ315 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ013 2 - 3 - 4 - 5- 6, 10:00 - 11:30 13/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ302 3 - 5, 9:45-12:00 13/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ173 3 - 5; 19:15 - 21:30 13/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ262 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 13/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS239 3-5, 19:30 - 21:30 13/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS286 3-5, 19:30 - 21:30 13/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS240 3-5, 19:30 - 21:30 13/09/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ276 2-4-6; 19:30-21:00 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY052 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc Online 1 S4XOY054 2 -3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 12/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 3 Online S1GOS003 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 12/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ163 2 - 4 - 6; 13:15 - 14:45 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE050 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW153 T7-CN, 15:30-17:45 10/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thiếu Niên 5 TSSNW009 T7-CN, 15:30-17:45 10/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 3 S9ETSZ005 7 - CN, 09:30 - 11:45 10/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX015 7 - CN, 13:00 - 15:15 10/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ055 7 - CN, 15:30 - 17:45 10/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY041 7 - CN, 09:30 - 11:45 10/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ153 T7- CN , 14:30 - 16:45 10/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ196 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 10/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY494 T7-CN, 9:30-11:45 10/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ197 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 08/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ084 3 - 5, 19:15 - 21:30 08/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S9SHWZ011 3 - 5, 19:15 - 21:30 08/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ314 3 - 5, 19:15-21:30 08/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ296 3 - 5, 9:45-12:00 08/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL149 3-5, 19:30 - 21:30 08/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK4 S8HKKSZ002 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 07/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ038 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ295 3 - 5, 19:15-21:30 06/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX023 3 - 5, 19:15-21:30 06/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ088 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY049 3-5, 19:30-21:30 06/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE468 3-5, 9:30-11:45 06/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX011 3-5, 19:30-21:30 05/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 3 Online S4EOS001 T7 - CN, 10:00 - 11:30 04/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW009 T7 - CN, 13:00 - 15:15 04/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 Online S4SOQ002 T7 - CN, 15:30 - 17:45 04/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ199 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 01/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S8SOE015 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 16/08/2022
SHZ7 Long An
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ027 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 02/08/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn