Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ385 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 22/09/2023

Giảm 10% học phí khi đăng ký trước khai giảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (18 Tuần) S9XTYZ150 7 - CN, 08:00 - 09:30  (18 Tuần) 23/09/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ115 7 - CN, 08:00 - 09:30 23/09/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ112 7 - CN, 13:00 - 15:15 23/09/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 1 S1GDYZ082 T7 - CN; 15:30 - 17:45 23/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ329 T7 - CN, 15:30 - 17:45 23/09/2023

Giảm 10% khi đk trước kgiảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ116 2 - 4 - 6, 08:30 - 10:00 25/09/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S9XTYZ146 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 25/09/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ330 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 25/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY562 T7-CN, 13:00-15:15 30/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY562 T7-CN, 13:00-15:15 30/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ180 2-4-6; 19:30-21:00 02/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY458 2-4-6, 18:00-19:30 02/10/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY458 2-4-6, 18:00-19:30 02/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Cấp tốc S3XTYZ353 2-3-4-5-6; 10:15-11:45 02/10/2023

Ưu đãi 5%HP khi ĐK trước ngày KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ149 3 - 5, 09:30 - 11:45 03/10/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY028 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 03/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ264 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 03/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ356 3-5; 9:00-11:15 03/10/2023

Ưu đãi 5%HP khi ĐK trước ngày KG

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ206 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 03/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ102 2 - 4 - 6, 15:30 - 17:00 04/10/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ONLINE S8XOY025 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 04/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ155 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 04/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ212 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 04/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY073 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 04/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ325 2-4-6, 18:00-19:30 04/10/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ325 2-4-6, 18:00-19:30 04/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY564 2-4-6, 19:45-21:15 04/10/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY564 2-4-6, 19:45-21:15 04/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ155 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 04/10/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ286 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 04/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ359 3 - 5, 19:15 - 21:30 05/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ152 3 - 5, 15:00 - 17:15 05/10/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ213 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 05/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (13 tuần) S2SHYZ219 Thứ 3-5, 18:00-19:20, Thứ 7, 18:00-19:30 05/10/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (13 tuần) S2SHYZ219 Thứ 3-5, 18:00-19:20; Thứ 7, 18:00-19:30 05/10/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ143 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 05/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY029 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 06/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ355 T7-CN; 09:00-11:15 07/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ222 T7-CN, 15:30-17:45 07/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ265 T7, CN: 9:00 - 11:15 07/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY071 7 - CN, 15:30 - 17:45 07/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S3XOY53 T7-CN;14:00-16:15 07/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY074 T7-CN, 9:30-11:45 07/10/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ327 T7-CN, 9:30-11:45 07/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ327 T7-CN, 9:30-11:45 07/10/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ222 T7-CN, 15:30-17:45 07/10/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ232 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 09/10/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ207 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 09/10/2023

Giảm 5% khi đóng TRƯỚC NGÀY KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ358 2-4-6; 17:45-19:15 09/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY075 2-4-6, 18:00-19:30 09/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY086 2 - 4 - 4, 18:00 - 19:30 09/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY067 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 09/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY060 2-4-6, 19:45-21:15 09/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY058 2-3-4-5-6, 8:30-10:00 09/10/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY058 2-3-4-5-6, 8:30-10:00 09/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ266 3 - 5 - 7, 8:30 - 10:45 10/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ220 3-5, 9:30-11:45 10/10/2023 Giảm 5% khi đăng kí trước Khai Giảng
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY459 3-5, 13:15-15:30 10/10/2023

Giảm 5% khi đăng kí trước Khai Giảng

SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ220 3-5, 9:30-11:45 10/10/2023 Giảm 5% khi đăng kí trước Khai Giảng
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY459 3-5, 13:15-15:30 10/10/2023

Giảm 5% khi đăng kí trước Khai Giảng

SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ221 3 - 5, 19:30 - 21:30 10/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 S4SHYZ360 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 10/10/2023

GIẢM 10% TRƯỚC KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY061 3-5, 9:30-11:45 10/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ387 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 11/10/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 ( 0-HSK2) S8HKKYZ026 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 11/10/2023

giảm 5% học phí+ tặng giáo trình khi đóng trước NGÀY KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ117 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 11/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY074 2 - 4 - 6, 08:30 - 10:00 11/10/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S6XOY021 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 11/10/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ245 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 11/10/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ233 3 - 5; 09:30 - 11:45 12/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY076 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 12/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY076 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 12/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ388 2 - 4 - 6 , 08:00 - 09:30 13/10/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ361 T7 - CN, 13:00 - 15:15 14/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ389 T7 - CN, 09:45 - 12:00 14/10/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S1XOY034 7 - CN; 13:15 - 15:30 14/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY075 7 - CN, 09:30 - 11:45 14/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ153 7 - CN, 15:30 - 17:45 14/10/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY075 7 - CN, 09:30 - 11:45 14/10/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ208 T7 - CN, 14:30 - 16:45 14/10/2023

Giảm 5% khi đóng TRƯỚC NGÀY KG

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ287 Thứ 7 (17:45 - 20:00); Chủ nhật (9:30 - 11:45) 14/10/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ210 SÁNG CHỦ NHẬT, 08:30 - 11:30  15/10/2023

Giảm 5% khi đóng TRƯỚC NGÀY KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ331 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 16/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ267 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 16/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY029 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 16/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ357 2-4-6; 10:15-11:45 16/10/2023

Ưu đãi 5%HP khi ĐK trước ngày KG

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ288 2 - 4; 8:30 - 10:45 16/10/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ209 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 16/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY084 3 - 5, 19:15 - 21:30 17/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ363 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 17/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ362 3 - 5, 09:45 - 12:00 17/10/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ154 3 - 5, 19:15 - 21:30 17/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ268 3 - 5, 15:00 - 17:15 17/10/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ144 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 17/10/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ289 3 - 5; 14:30 - 16:15 17/10/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ246 3 - 5; 8:30 - 10:45 17/10/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S6SOY005 3 - 5; 19:15 - 21:30 17/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY066 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 18/10/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ332 2 - 4 - 6; 10:15 - 11:45 18/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ390 3 - 5, 14:00 - 16:15 19/10/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ234 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 19/10/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ333 3 - 5; 19:15 - 21:30 19/10/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ290 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 19/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ391 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 21/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY085 T7 - CN, 09:45 - 12:00 21/10/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ235 7 - CN; 15:30 - 17:45 21/10/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ334 7 - CN; 09:30 - 11:45 21/10/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ247 3 - 5; 17:45 - 20:00 24/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 S5SNYZ003 T7, CN 9:00 - 11:15 23/09/2023

TẶNG 1 BỘ GIÁO TRÌNH

SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 (18 tuần) S1ETYZ010 T7 - CN; 08:00 - 09:30 23/09/2023

Tặng tài liệu học khi đky trước KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 S9SNYZ005 7 - CN, 09:30 - 11:45 23/09/2023

TẶNG GT KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 S4SNYZ005 3 - 5, 17:45 - 19:15 26/09/2023

Tặng GT khi đăng ký trước KG

SHZ QUẬN 3
Thư Pháp Chữ Hán S2SF038 Chủ Nhật, 8:30-11:30 01/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 S4SNYZ006 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 09/10/2023

TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 S4SNYZ007 T7 - CN, 15:30 - 17:45 14/10/2023

TẶNG GIÁO TRÌNH KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 S2SNYZ005 T7-CN, 9:30-11:45 14/10/2023

Tặng giáo trình khi đăng kí trước Khai Giảng

SHZ QUẬN 3
Hoa Văn Thiếu Niên 1 S2SNYZ005 T7-CN, 9:30-11:45 14/10/2023

Tặng giáo trình khi đăng kí trước Khai Giảng

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 1 Online S1GOYZ009 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 18/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 S2SNYZ004 T7-CN, 13:00-15:15 28/10/2023

Tặng giáo trình khi đăng kí trước Khai giảng

SHZ QUẬN 3
Hoa Văn Thiếu Niên 1 S2SNYZ004 T7-CN, 13:00-15:15 28/10/2023

Tặng giáo trình khi đăng kí trước Khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ358 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 20/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY083 3 - 5, 19:15 - 21:30 19/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY069 3 - 5, 09:30 - 11:45 19/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY072 3 - 5, 19:15 - 21:30 19/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ384 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 19/09/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ283 3 - 5; 8:30 - 10:45 19/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ230 3 - 5; 14:00 - 15:30 19/09/2023

Giảm 10% khi đky trước Kgiang

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ147 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 18/09/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 S8HKKYZ025 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 18/09/2023

Giảm 5% + tặng sách  khi đóng TRƯỚC NGÀY KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY073 2-4-6, 19:45-21:15 18/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY455 2-4-6, 8:30-10:00 18/09/2023

Giảm 5% ĐK trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY559 2-4, 14:00-16:15 18/09/2023

Giảm 5% ĐK trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ322 2-4-6, 10:15-11:45 18/09/2023

Giảm 5% khi đăng kí trước khai giảng

SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY559 2-4, 14:00-16:15 18/09/2023

  Giảm 5% khi đăng kí trước Khai Giảng

SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY455 2-4-6, 8:30-10:00 18/09/2023

Giảm 5% khi đăng kí trước Khai Giảng

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ243 2 - 4; 8:30 - 10:45 18/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY082 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 18/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ322 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 18/09/2023

Giảm 5% HP khi ĐK trọn khóa trước ngày KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ357 7 - CN , 09:45 - 12:00 16/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ324 T7-CN, 9:30-11:45 16/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ352 T7-CN; 14:00-16:15 16/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ383 7 - CN, 15:30 - 17:45 16/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ324 T7 - Chủ nhật, 9:30 - 11:45 16/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ356 2 - 4 - 6, 08:00-09:30 15/09/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ142 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 14/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ327 3 - 5; 09:30 - 11:45 14/09/2023

Giảm 10% khi đky trước Kgiang

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ386 2 - 4 - 6 , 18:00 - 19:30 13/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY072 2-4-6, 10:15-11:45 13/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY058 2-4-6, 8:30-10:00 13/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY057 2-3-4-5-6, 15:15-11:45 13/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ203 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 12/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ228 3 - 5; 19:15 - 21:30 12/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ326 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 12/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ321 3 - 5 - 7, 18:00 - 19:30 12/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ217 3 - 5, 9:30 - 11:45 12/09/2023

Giảm 5% HP khi ĐK trọn khóa trước ngày KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ381 2 - 4 - 6, 19:45-21:15 11/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp tốc 1 (8 tuần) S3XTYZ349 2-4-6; 14:00-16:15 11/09/2023

Ưu đãi 5%HP khi ĐK trước ngày KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY059 2-4-6, 18:00-19:30 11/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY457 T7-CN, 13:00-15:15 09/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ319 T7 - Chủ nhật, 13:00 - 15:15 09/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY066 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 06/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ179 2-4-6; 17:45-19:15 04/09/2023
SHZ7 Long An
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ136 7 - CN, 09:30 - 11:45 24/06/2023

GIẢM 10% KHI ĐK TRƯỚC KG

Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn