Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 S8HKKYZ013 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 25/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ091 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 25/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY044 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 25/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ258 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/05/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY032 3 - 5 - 7, 08:00 - 09:30 26/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ154 T7-CN; 9:00-11:15 28/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ081 7 - CN, 09:30 - 11:45 28/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 (100% Nghe Nói) S9HKYZ003 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 01/06/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc Online 1 S9XOY035 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 09:30 - 11:00 01/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Cấp tốc S3XTYZ270 2-3-4-5-6; 14:00-15:30 01/06/2022

Ưu đãi 10% khi ĐK trọn khóa trước KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY397 2-4-6, 15:30-17:00 01/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY470 3-5, 13:15-15:30 02/06/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ292 3 - 5, 14:00 - 16:15 02/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ137 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 02/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ252 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 02/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ172 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 03/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ185 T7 - CN, 13:00 - 15:15 04/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ248 T7 - CN, 9:00 - 11:15 04/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S2XOY013 T7 - CN, 9:00 - 11:15 04/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ092 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 06/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S2XTYZ 2-3-4-5-6, 14:00 - 15:30 06/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ155 2-4-6; 19:30-21:00 06/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S4XTKYZ012 T2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 06/06/2022

Giảm 10% HP đăng ký trước khai giảng

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ188 2-4-6, 19:30 - 21:00 06/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp 1 S9XTKYZ012 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45  06/06/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S3XTYZ271 2-4-6;17:45-19:15 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY035 3-5-7; 17:45-19:15 07/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY045 3 - 5, 19:15-21:30 07/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ295 3 - 5, 19:15-21:30 07/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ187 3 - 5, 19:15 - 21:30 07/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ138 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 07/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S3XOY43 3-5-7 19:30-21:00 07/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY468 3-5, 09:30-11:45 07/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY472 2-4-6; 10:15-11:45 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY473 2-4-6; 18:00-19:30 08/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ301 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 08/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY033 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 08/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ219 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY048 2-3-4-5-6, 08:30-10:00 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY394 2-4-6, 10:15-11:45 08/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ260 3 - 5; 09:30 - 11:45 09/06/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ190 3-5, 14:00 - 16:15 09/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ296 T3 - 5, 09:45 - 12:00 09/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ302 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 10/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ255 2-4-6, 17:50 - 19:20 10/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ273 T7-CN; 14:00-16:15 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY396 T7-CN, 15:30-17:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY044 T7-CN; 9:30-11:45 11/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY046 7 - CN, 09:45 - 12:00 11/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ141 T7 CN, 14:30 - 16:45 11/06/2022

Giảm 10% HP đóng học phí trước ngày KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY037 7 - CN, 15:30 - 17:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY399 2-4-6; 8:30-10:00 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY474 2-4-6; 15:30-17:00 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY045 2-4-6; 18:00-19:30 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY400 2-4-6; 19:45-21:15 13/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ093 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 13/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ303 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp 1 S3XTYZ274 3-5; 9:00-11:15 14/06/2022

Ưu đãi 10% khi ĐK trọn khóa trước KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY466 3-5-7, 17:45-19:15 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY036 3-5; 9:30-11:45 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY401 3-5; 13:15-15:30 14/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ113 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ173 3 - 5; 19:15 - 21:30 14/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ220 3 - 5; 17:45 - 20:00 14/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ198 3 - 5; 17:45 - 20:00 14/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY034 3 - 5 , 09:45 - 12:00 14/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ139 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY047 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ297 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY047 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY038 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 15/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Đàm Thoại Cấp Tốc TSSHY385 2-3-4-5-6 ; 10:15-11:45 15/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 (8 tuần) S3SHYZ156 2-4-6;14:00-16:15 15/06/2022

Ưu đãi  10% khi ĐK trọn khóa trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 ( Vỡ lòng) S1SHYZ174 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ; 14:00 - 15:30 16/06/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ261 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 16/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY037 3-5 ; 19:30-21:30 16/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ084 3 - 5, 19:15 - 21:30 16/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S1XTKYZ4 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 10:15 - 11:45 16/06/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S8XOY023 2 - 4 - 6,  19:30 - 21:00 17/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY402 T7-CN, 13:00-15:15 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY475 T7-CN , 15:30-17:45 18/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ304 T7 - CN, 13:00 - 15:15 18/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ298 T7 - CN, 15:30 - 17:45 18/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ221 Thứ 7 (17:45 - 20:00); chủ nhật (9:30 - 11:45) 18/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ261 2 - 4 - 6; 15:30 - 17:00 20/06/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S2XTYZ 2-3-4-5-6, 17:50 - 19:20 20/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ083 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 20/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ188 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 20/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ222 2 - 4; 8:15 - 10:30 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ275 3-5-7; 19:30-21:00 21/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ305 3 - 5, 14:00-16:15 21/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ199 3 - 5; 8:15 - 10:30 21/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ256 3-5-7, 17:50 - 19:20 21/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ299 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 22/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S1XOY28 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 22/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ200 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 23/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 S8ETYZ002 T7 CN, 15:00 - 16:30 28/05/2022

Giảm 10% HP đóng học phí trước ngày KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Thiếu Niên Hè ( Lớp Vỡ Lòng) S1SNY001 2 - 4 - 6; 15:00 - 17:15 01/06/2022

Giảm 5% đky trước khai giảng  ( 1 khóa - 24 buổi)

SHZ9 QUẬN 6
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông Online 1 S9GOY002 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1SNY002 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 S1ETY1 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ182 3-5, 19:15 - 21:30 30/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 S9SHYZ080 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 23/05/2022

GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S6XOY016 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY043 2-4-6, 20:00-21:30 23/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ135 Sáng CN, 08:30 - 11:30 22/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY471 T7-CN, 13:00-15:15 21/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ171 T7 - CN ; 13:15 - 15:30 21/05/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ291 T7 - CN, 13:00 - 15:15 21/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ295 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 21/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ297 T7 - CN, 09:45 - 12:00 21/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ254 T7-CN ; 9:30-11:45 21/05/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ONLINE S5SOY011 T7, CN 9:00 - 11:15 21/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ088 7 - CN, 15:30 - 17:45 21/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp 1 S3XTYZ267 3 - 5; 14:00-16:15 19/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S8SOY015 3 - 5- 7, 19:30 - 21:00 19/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ256 3 - 5; 14:00 - 16:15 19/05/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTY255 3 - 5; 19:15 - 21:30 19/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ082 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 19/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ195 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 18/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ262 2-4-6; 10:00-11:30 18/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ290 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 18/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY049 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 18/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY033 2-4-6, 08:30-10:00 18/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY390 3-5 ; 15:30-17:45 17/05/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp 1 S3XTYZ266 3 - 5 - 7; 17:45-19:15 17/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ186 3 - 5, 9:00 - 11:15 17/05/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ217 3 - 5: 17:45 - 20:00 17/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 Online S4SOY031 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 17/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHY170 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 17/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S2XTYZ253 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 9:00 - 10:30 16/05/2022

- Giảm 10% HP đăng ký trước ngày KG

- Giảm 15% HP cho HS - SV đăng ký trước ngày KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY463 2-4-6; 8:30-10:00 16/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ289 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 16/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S3XOY42 2-4-6; 19:30-21:00 16/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ300 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 16/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY467 T7-CN, 09:30-11:45 14/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY042 T7-CN, 9:30-11:45 14/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 1 S9ETYZ009 7 - CN, 09:30 - 11:45 14/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY393 2-4-6; 18:00-19:30 11/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ293 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 11/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY389 3-5 ; 9:30-11:45 10/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY395 3-5, 19:30-21:30 10/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ292 3 - 5, 14:00 - 16:15 10/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY043 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 10/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ287 T7 - CN, 09:45 - 12:00 07/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY016 7 - CN, 15:30 - 17:45 07/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ286 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 20/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S4SOY030 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 20/04/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ONLINE S5XOY024 3 - 5 - 7, 8:30 - 10:45 19/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY388 T7-CN ; 13:00-15:15 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY032 T7-CN ; 15:30-17:45 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY462 T7-CN; 13:00-15:15 16/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ285 3 - 5, 09:45 - 12:00 14/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ291 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY029 T2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY041 7 - CN ; 15:30 - 17:45 09/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY042 3 - 5, 19:15 - 21:30 07/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ283 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 05/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ290 3 - 5, 19:15 - 21:30 05/04/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn