Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY501 3-5-7, 8:00-9:30 13/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY018 3 - 5, 19:15 - 21:30 27/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY050 3-5, 19:30-21:30 27/09/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ196 T7 - CN, 9:00 - 11:15 01/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY042 T7-CN, 9:30-11:45 01/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY413 T7-CN, 13:00-15:15 01/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY043 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 03/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ319 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 03/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ319 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 03/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ106 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 03/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY495 2-4-6, 8:30-10:00 03/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ156 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 03/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S9XTKYZ015 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 03/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ294 3-5-7; 17:45-19:15 04/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ317 3 - 5, 14:00 - 16:15 04/10/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ200 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ157 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 04/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ121 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY412 2-4-6, 10:15-11:45 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY043 3-5, 19:15-21:30 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ162 3-5; 9:00-11:15 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY498 2-4-6, 18:00-19:30 05/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ099 2 - 4 - 6, 15:30 - 17:00 05/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ275 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ190 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 05/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY414 2-4-6, 19:45-21:15 05/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ163 2-4-6;19:30-21:00 05/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ091 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S3XOY46 3-5-7;19:30-21:00 06/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ278 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 06/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ276 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 06/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ199 3 - 5, 15:00 - 17:15 06/10/2022

GIẢM 10% KHI ĐK TRƯỚC KHAI GIẢNG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ190 3 - 5; 19:15 - 21:30 07/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ274 T7 - CN, 13:00 - 15:15 08/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY059 T7 - CN, 09:45 - 12:00 08/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 S9GDYZ004 7 - CN, 15:30 - 17:45 08/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY499 T7-CN 9:30-11:45 08/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ T7, CN: 9:00 - 11:15 08/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY051 T7-CN, 9:30-11:45 08/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S3XTYZ295 T7-CN;14:00-16:15 08/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ159 SÁNG CHỦ NHẬT , 08:30 - 11:30 09/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ195 2 - 4, 14:00 - 16:15 10/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY044 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 10/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY043 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp1 Online S4XOY 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S2XTKYZ003 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 9:00 - 10:30 10/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ONLINE S5XOY029 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ296 2-4-6; 17:45-19:15 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY415 2-4-6 15:30-17:00 10/10/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ299 3-5-7; 19:30-21:00 11/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ235 3 - 5; 17:45 - 20:00 11/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ320 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 11/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY500 3-5, 13:15-15:30 11/10/2022 Giảm 8% ĐK trước khai giảng
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ198 3 - 5, 14:00 - 16:15 11/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ211 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 12/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY044 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 12/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ321 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 12/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Cấp tốc S3XTYZ297 2-3-4-5-6; 8:30-10:00 12/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY416 3-5, 9:30-11:45 13/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ321 3 - 5, 09:45 - 12:00 13/10/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ277 3 - 5, 19:15 - 21:30 13/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ201 3 - 5 - 7, 8:30 - 10:45 13/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY451 3-5-7, 8:30-10:00 13/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ279 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 14/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ325 T7 - CN, 13:00 - 15:15 15/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ322 T7 - CN, 15:30 - 17:45 15/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ158 T7- CN, 14:30 - 16:45 15/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ280 2 - 4 - 6; 10:15 - 11:45 17/10/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ322 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ199 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 17/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 17/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ122 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 17/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ092 3 - 5, 09:30 - 11:45 18/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ298 3-5;14:00-16:15 18/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ191 3 - 5; 09:30 - 11:45 18/10/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ213 3 - 5; 17:45 - 20:00 18/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ212 3 - 5; 8:30 - 10:45 18/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ323 3 - 5, 19:15-21:30 18/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ269 3 - 5, 9:00 - 11:15 18/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ193 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 19/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ160 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 19/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ323 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 19/10/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ324 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 19/10/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ281 3 - 5; 14:00 - 16:15 20/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ234 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 20/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 1 ( Vỡ lòng) S1GDYZ77 T7 - CN; 09:30 - 11:45 22/10/2022

Giảm 5% đăng kí trước khai giảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ093 7 - CN, 15:30 - 17:45 22/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ282 T7 - CN; 15:30 - 17:45  22/10/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 S9SNYZ002 7 - CN, 15:30 - 17:45 15/10/2022

GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 S2SNYZ001 T7 - CN, 9:00 - 11:15 15/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Niên 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1SNYZ8 3 - 5 -7;17:45 - 19:15 18/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ189 T7 - CN; 14:00 - 16:15 24/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY038 T7 - CN, 09:45 - 12:00 24/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ105 7 - CN, 15:30 - 17:45 24/09/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ319 T7 - CN, 09:45 - 12:00 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY497 T7-CN, 15:30-17:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY409 3-5, 15:30-17:45 22/09/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ274 3 - 5; 09:30 - 11:45 22/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S6XOY019 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 21/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY058 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 21/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY057 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 21/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 (vỡ lòng) S1XTKYZ6 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 08:45 - 10:15 20/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ271 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 20/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ318 3 - 5, 14:00 - 16:15 20/09/2022 Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ198 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 20/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY411 3-5-7, 18:00 - 19:30 20/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ089 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 19/09/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ316 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 19/09/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ317 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 19/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ090 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY496 2-4-6, 19:45-21:15 19/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 S8HKKYZ016 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 19/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Niên 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1SNYZ6 T7 - CN, 14:00 - 16:15 17/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ316 T7-CN, 15h30-17h45 17/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1ETYZ003 T7 - CN, 09:00 - 11:15 17/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ318 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 16/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY042 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 16/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ187 2 - 4 - 6; 08:45 - 10:15 16/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ315 3 - 5, 19:15-21:30 15/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY492 3-5, 13:15-15:30 15/09/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY040 2 - 4 - 6, 09:30 - 11:00 14/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S4XTKYZ015 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 14/09/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S9XTKYZ014 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 14/09/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG 

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ104 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY041 3 - 5, 19:15-21:30 13/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ315 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY052 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY041 2-4-6, 20:00-21:30 12/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc Online 1 S4XOY054 2 -3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 12/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY041 7 - CN, 09:30 - 11:45 10/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ153 T7- CN , 14:30 - 16:45 10/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ196 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 10/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY494 T7-CN, 9:30-11:45 10/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ197 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 08/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ314 3 - 5, 19:15-21:30 08/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY055 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 07/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S8XOY024 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 07/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ088 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY049 3-5, 19:30-21:30 06/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ311 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 05/09/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ313 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 05/09/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ193 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 05/09/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn