Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 5 TSSOW003 3-5, 19:30-21:30 21/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S6XTWZ043 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 25/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S3XTLZ74 3 - 5 - 7; 19:30-21:00 26/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL127 2-4-6, 18:00-19:30 27/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL001 T7 - CN, 15:30 - 17:45 29/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ100 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 30/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL005 3 - 5, 19:15-21:30 31/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 5 TSSOW001 2-4-6; 20:00-21:30 01/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW149 3-5; 19:30-21:30 02/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ036 3 - 5, 19:15 - 21:30 02/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 S2XOQ002 T7 - CN, 9:00 - 11:15 04/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S6XTQZ018 Thứ 7 (17:45 - 20:00); Chủ Nhật (9:30 - 11:45) 04/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB006 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 06/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S3XOL2 2-4-6; 18:00-19:30 06/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S8SHLZ016 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 07/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL142 2-4-6; 18:00-19:30 08/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX008 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 08/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S2XGYZ020 3-5, 19:15 - 21:30 09/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL002 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S8SHLZ017 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 6 S9XOL002 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 10/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW150 T7-CN, 9:30-11:45 11/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB001 T7 - CN, 09:45 - 12:00 12/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 S9SOX002 7 - CN, 09:30 - 11:45 12/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S8XTQZ011 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 13/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ050 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 13/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S4XTBZ047 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLZ105 2-4-6, 19:30 - 21:00 15/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Luyện Thi HSK4 S9HSKXZ003 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 15/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL143 T7-CN; 9:30-11:45 18/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S4SHBZ036 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S3XOQ1 2-4-6;18:00-19:30 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S3XTBZ32 2-4-6;17:45-19:15 20/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ023 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 21/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ026 3 - 5, 19:15 - 21:30 21/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW004 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 21/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ070 2-4-6; 19:45-21:15 22/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ76 2-4-6;17:45-19:15 22/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 Online S4SOQ001 3 - 5, 19:15-21:30 23/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS015 2-4-6; 20:00-21:30 27/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL003 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 27/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW001 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 28/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL006 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 29/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S3XOW2 2-4-6;19:30-21:00 29/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL004 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 09:45 - 11:15 30/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ071 3-5 ; 9:30-11:45 12/07/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ73 2-4-6; 8:30-10:00 23/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 ONLINE S5XOX006 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 23/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S5XTLZ049 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 22/05/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S2XTBZ033 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 20/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ087 3 - 5, 19:15-21:30 19/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ041 3 - 5, 19:15 - 21:30 19/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBZ79 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 18/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ029 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 16/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 ONLINE S5XOX007 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 16/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S1XOW2 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 13/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL140 3-5, 15:30-17:45 12/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 5 Online S4XOW004 2 - 3- 4 - 5 - 6, 09:45 - 11:15 11/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL103 3-5, 19:30-21:30 10/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ091 3 - 5, 19:15-21:30 10/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBZ76 2 - 4 - 6 ; 19:30 - 21:00 09/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLZ90 3 - 5 - 7 ; 17:45 - 19:15 07/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ040 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 05/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Luyện Thi HSK3 S5HSKSZ001 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 04/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW003 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 27/04/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ020 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL108 2-4-6 ; 10:15-11:45 25/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S8XTQZ010 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 22/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 20/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW144 3,5; 19:30-21:30 19/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 6 TSXTL139 T7-CN ; 13:15-15:30 16/04/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn