Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 ONLINE S5SOX005 3 - 5, 19:15 - 21:30 27/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ037 3 - 5, 19:15 - 21:30 27/09/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 S2XGXZ007 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 01/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB005 2 - 3 - 4 - 5- 6, 09:45 - 11:15 03/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWZ109 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 03/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S3XOL2 2-4-6;19:30-21:00 03/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 ONLINE S5SOW002 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB071 3-5, 9:30-11:45 06/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 ONLINE S5XOX012 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 7 S6SOQ001 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 06/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW011 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 07/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQZ038 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 08/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S6XTBZ019 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 08/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW007 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 cấp tốc S3XTWZ80 2-3-4-5-6; 8:30-10:00 10/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng hợp Nâng Cao 1 S1XGYZ21 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ076 3-5-7, 17:45-19:15 11/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S3XOL4 3-5-7;19:30-21:00 11/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S8SHQZ003 3 - 5, 19:30 - 21:00 11/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ028 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 12/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB008 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 12/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S4XOQ009 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 12/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 6 TSSOL003 2-4-6, 20:00-21:30 14/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW003 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 14/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ031 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 14/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 5 TSSOW005 T7-CN, 9:30-11:45 15/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL007 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 15/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ032 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 15/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 ONLINE S5XOB002 T7,CN 9:00 - 11:15 16/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW012 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 19/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông Online 1 S9GOX001 7 - CN, 09:30 - 11:45 22/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX018 7 - CN, 15:30 - 17:45 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 (Online) TSXTB072 T7-CN, 13:15-15:30 22/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Luyện Thi HSK4 - HSKK Trung Cấp S1HSKXZ1 T7 - CN, 14:00 - 16:15 22/10/2022

Tặng đề thi & bút chuyên dụng thi HSK khi ĐK trước 22/10

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7(Online) TSXTQ077 3-5, 19:30-21:30 25/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ051 3 - 5, 19:15 - 21:30 25/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S5XGYZ004 3 - 5, 19:15 - 21:30 25/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW004 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 25/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 5 S2XGOW002 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 26/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBZ84 3 - 5 -7; 17:45 - 19:15 27/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ107 3 - 5, 19:15-21:30 27/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQZ037 3 - 5, 19:15 - 21:30 08/11/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 TSXOQ002 T7-CN, 9:30-11:45 24/09/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 S2XOQ003 T7 - CN, 13:00 - 15:15 24/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 ONLINE S5XOL003 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 21/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 TSXOW004 2-4-6, 18:00-19:30 19/09/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp 7 S3XTQZ37 2-4-6; 17:45-19:15 19/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW002 T7 - CN, 15:30 - 17:45 18/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL150 T7-CN, 9:30-11:45 17/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 TSXGW013 T7-CN, 9:30-11:45 17/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 Online S4SOB001 3 - 5, 19:15-21:30 15/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ026 3 - 5, 19:15 - 21:30 13/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW006 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW153 T7-CN, 15:30-17:45 10/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thiếu Niên 5 TSSNW009 T7-CN, 15:30-17:45 10/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX015 7 - CN, 13:00 - 15:15 10/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW010 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 09/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S9SHWZ011 3 - 5, 19:15 - 21:30 08/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL149 3-5, 19:30 - 21:30 08/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 Online S4SOQ003 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 07/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK4 S8HKKSZ002 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 07/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX016 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 ONLINE S5XOB001 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ075 2-4-6, 18:00-19:30 05/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW009 T7 - CN, 13:00 - 15:15 04/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 Online S4SOQ002 T7 - CN, 15:30 - 17:45 04/09/2022
SHZ7 Long An
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ027 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 02/08/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn