Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW175 2-4-6, 19:45-21:15 22/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 7 S9ETQZ003 7 - CN, 09:30 - 11:45 23/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S1SHWZ035 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 25/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S8SHWZ022  2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 27/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online (18 tuần) S4XOQ019 T7 - CN, 14:00 - 15:30 30/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 3 S2XGOS004 T7 - Chủ nhật, 13:00 - 15:15 30/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 6 Online S4EOL001 T7 - CN, 10:00 - 11:30 01/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ119 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 02/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX025 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 02/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S3XTBZ38 2-4-6;19:30-21:00 02/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ92 2-4-6; 19:30-21:00 02/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S5XTWZ067 3 - 5, 19:15 - 21:30 03/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ125 3 - 5, 09:15 - 11:30 03/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ94 3-5-7; 19:30-21:00 03/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ102 3-5-7; 17:45-19:15 03/10/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S6XTLZ050 3 - 5; 17:45 - 20:00 03/10/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQZ089 2 - 4 - 6; 10:15 - 11:45 04/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW119 3-5, 15:30-17:45 05/10/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ051 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 06/10/2023

Giảm 5% khi đóng TRƯỚC NGÀY KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S1SHLZ034 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 06/10/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S6XTWZ053 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 06/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ043 7 - CN, 15:30 - 17:45 07/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL166 T7-CN, 15:30-17:45 07/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ103 2-4-6;17:45-19:15 09/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S3XTBZ39 2-4-6; 17:45-19:15 09/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 8 S4XTKBZ003 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 09:30 - 11:00 09/10/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S6XOL001 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 09/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX026 3 - 5, 19:15 - 21:30 10/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 6 TSSOL8 3-5, 19:30-21:30 10/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 8 TSXOB8 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 11/10/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S6XTWZ054 2 - 4; 8:30 - 10:45 11/10/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S6SHQZ019 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 11/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ120 3 - 5, 19:15 - 21:30 12/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 TSXOQ010 3-5, 9:30-11:45 12/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S5XTQZ018 2 - 3 - 6, 8:30 - 10:45 16/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S9SHLZ016 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 16/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ96 2-4-6; 17:45-19:15 16/10/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLZ114 2-4, 19:15-21:30 16/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ037 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 17/10/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S8XTQZ019 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 17/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB83 3-5, 19:30-21:30 17/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S5XTLZ061 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 18/10/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLZ105 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 18/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW176 3-5-7, 18:00-19:30 19/10/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ046 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 20/10/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ052 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 20/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL167 2-4-6, 18:00-19:30 20/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ95 T7-CN; 14:00-16:15 21/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 6 S3SHLZ50 2-4-6; 19:30-21:00 23/10/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S6XTWZ055 3 - 5; 17:45 - 20:00 24/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S5SHQZ005 3 - 5, 19:15 - 21:30 24/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S5XTQZ019 3 - 5, 19:15 - 21:30  24/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ048 3 - 5, 19:15 - 21:30 24/10/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWZ116 3-5, 19:15-21:30 24/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ056 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 25/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL026 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ057 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/10/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWZ109 3 - 5; 19:15 - 21:30 26/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ122 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 28/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ104 T7-CN; 14:00-16:15 28/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW177 T7-CN, 9:30-11:45 28/10/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWZ110 7 - CN; 15:30 - 17:45 29/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL013 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 30/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 Online S4SOQ009 3 - 5, 19:15 - 21:30 31/10/2023
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Niên 6 S1SNLZ002 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 20/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW015 3 - 5, 19:15 - 21:30 19/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S1SHLZ033 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 19/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 8 TSXOB006 3-5, 19:30-21:30 19/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ101 2-4-6; 19:30-21:00 18/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW012 7 - CN, 09:30 - 11:45 17/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ100 T7-CN; 09:00-11:15 17/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLZ113 T7 - Chủ nhật, 9:00 - 11:15 16/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S8SHLZ020 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 14/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL163 3-5, 19:30-21:30 14/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW028 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 13/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 6 S2XGOL003 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 13/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL164 2-4-6, 18:00-19:30 13/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S4XOQ018 3 - 5, 19:15 - 21:30 12/09/2023
SHZ QUẬN 3
Đàm Thoại Thương Mại 5 S2SHWZ063 3 - 5, 19:15 - 21:30 12/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ095 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 11/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW014 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 11/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S4XOQ017 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 11/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 5 TSXTKW018 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 11/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW173 2-4-6, 19:45-21:15 11/09/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLZ103 3 - 5 -7; 17:45 - 19:15 07/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ118 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 06/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S8SHBZ004 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 06/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S3XOQ5 2-4-6; 19:30-21:00 06/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK4 S8HKKSZ007 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 05/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW172 2-4-6, 10:00-11:30 04/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 8 TSXOB005 2-4-6, 18:00-19:30 04/09/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ048 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 24/08/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S8XTQZ017 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 19/08/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ047 2 -  4 - 6, 19:30 - 21:00 18/08/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ042 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 14/08/2023
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn