Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ166 2-4-6;19:30-21:00 05/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ308 3-5-7;17:45-19:15 06/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ307 2-4-6;17:45-19:15 07/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ165 T7-CN;14:00-16:15 10/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S3XTYZ309 3-5 ; 9:00-11:15 13/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S3XTYZ306 3-5-7;19:30-21:00 20/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ289 T7-CN;9:00-11:15 03/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S3XOL5 T7-CN;9:00-11:15 03/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ215 2-4-6;19:30-21:00 05/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ291 3-5-7;19:30-21:00 06/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ161 3-5-7;19:30-21:00 06/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S3SOW6 T7-CN;14:00-16:15 10/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S3XTBZ37 2-4-6;17:45-19:15 12/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ203 2-4-6;19:30-21:00 12/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ292 2-4-6;19:30-21:00 12/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng cao 2 S3XGEZ14 2-4-6; 18:00-19:30 14/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ293 2-4-6;17:45-19:15 14/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ216 2-4-6; 19:30-21:00 26/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ81 2-4-6;19:30-21:00 26/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ217 3-5-7;17:45-19:15 27/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ294 3-5-7;17:45-19:15 27/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ218 3-5-7;19:30-21:00 27/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ163 2-4-6;19:30-21:00 28/12/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ288 2-4-6; 17:45-19:15 30/11/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ213 2-4-6; 17:45-19:15 28/11/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSZ114 2-4-6; 19:30-21:00 28/11/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S3XOX19 2-4-6;19:30-21:00 28/11/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ200 T7-CN; 14:00-16:15 26/11/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ305 2-4-6;19:30-21:00 21/11/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ287 2-4-6; 19:30-21:00 16/11/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ212 3-5-7;19:30-21:00 15/11/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S3XTBZ36 2-4-6; 8:30-10:00 14/11/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ302 T7-CN; 9:00-11:15 12/11/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Cấp tốc S3XTYZ297 2-4-6; 8:30-10:45 09/11/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ198 3-5; 14:00-16:15 08/11/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ210 3-5-7;17:45-19:15 08/11/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ164 3-5-7, 17:45-19:15 08/11/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHXZ110 2-4-6 ;19:30-21:00 07/11/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi
Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn