Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ196 T7 - CN, 9:00 - 11:15 01/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY413 T7-CN, 13:00-15:15 01/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHYEZ183 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 03/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ317 3 - 5, 14:00 - 16:15 04/10/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ121 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY412 2-4-6, 10:15-11:45 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ162 3-5; 9:00-11:15 04/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ190 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 05/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY414 2-4-6, 19:45-21:15 05/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ163 2-4-6;19:30-21:00 05/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ091 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ190 3 - 5; 19:15 - 21:30 07/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ195 2 - 4, 14:00 - 16:15 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY415 2-4-6 15:30-17:00 10/10/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ320 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 11/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ198 3 - 5, 14:00 - 16:15 11/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ211 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 12/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ321 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 12/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY416 3-5, 9:30-11:45 13/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ322 T7 - CN, 15:30 - 17:45 15/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ199 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 17/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 17/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ122 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 17/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ092 3 - 5, 09:30 - 11:45 18/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ191 3 - 5; 09:30 - 11:45 18/10/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ213 3 - 5; 17:45 - 20:00 18/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ212 3 - 5; 8:30 - 10:45 18/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ193 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 19/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ323 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 19/10/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ093 7 - CN, 15:30 - 17:45 22/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ306 3 - 5, 19:15-21:30 27/09/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXZ124 3 - 5, 9:00 - 11:15 27/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ037 3 - 5, 19:15 - 21:30 27/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE399 2-4-6, 8:30-10:00 28/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ114 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 01/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX238 3-5, 19:30-21:30 04/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ192 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Luyện Thi HSK5 - HSKK Cao Cấp TSHSKWT008 3-5, 19:15-21:30 04/10/2022

Tặng giáo trình đăng kí trước khai giảng

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ157 3-5-7;19:30-21:00 04/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ085 3 - 5, 09:30 - 11:45 04/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ186 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 05/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ176 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 05/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 2 S9SHEZ087 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 05/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ039 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS243 3-5-7, 17:45-19:15 06/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSZ126 3 - 5 - 7, 9:00 - 11:15 06/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE402 T7-CN, 13:00-15:15 08/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS244 2-4-6, 19:45-21:15 10/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ191 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ201 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ065 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S8SHQZ003 3 - 5, 19:30 - 21:00 11/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ115 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 14/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ178 2 - 4 - 6; 14:00 - 15:30  14/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ185 T7 - CN, 13:00 - 15:15 15/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ184 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S6SHSZ090 3 - 5; 17:45 - 20:00 18/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ086 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ116 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 21/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ066 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE405 2-4-6, 19:45-21:15 24/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 4 S1SHXZ083 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 24/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ187 3 - 5, 19:15 - 21:30 25/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ143 3 - 5, 19:15 - 21:30 25/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ203 3 - 5; 17:45 - 20:00 25/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ159 2-4-6;19:30-21:00 26/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ308 3 - 5 - 7, 08:00 - 09:30 27/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ179 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 27/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ304 T7 - CN, 13:00 - 15:15 25/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ189 T7 - CN; 14:00 - 16:15 24/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ319 T7 - CN, 09:45 - 12:00 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY409 3-5, 15:30-17:45 22/09/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE400 2-4-6, 19;45-21:15 21/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ305 3 - 5, 14:00 - 16:15 20/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY411 3-5-7, 18:00 - 19:30 20/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ089 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 19/09/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ316 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 19/09/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ090 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE396 T7-CN, 15:30-17:45 17/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ063 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 17/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ318 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 16/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ187 2 - 4 - 6; 08:45 - 10:15 16/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ113  3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 15/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ315 3 - 5, 19:15-21:30 15/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ302 3 - 5, 9:45-12:00 13/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ173 3 - 5; 19:15 - 21:30 13/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS239 3-5, 19:30 - 21:30 13/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS240 3-5, 19:30 - 21:30 13/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ303 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 09/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ084 3 - 5, 19:15 - 21:30 08/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S9SHWZ011 3 - 5, 19:15 - 21:30 08/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ038 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ088 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ301 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 05/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ056 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15  26/08/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn