Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ154 T7-CN; 9:00-11:15 28/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ081 7 - CN, 09:30 - 11:45 28/05/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY397 2-4-6, 15:30-17:00 01/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ172 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 03/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ185 T7 - CN, 13:00 - 15:15 04/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ155 2-4-6; 19:30-21:00 06/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ188 2-4-6, 19:30 - 21:00 06/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ187 3 - 5, 19:15 - 21:30 07/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ301 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY394 2-4-6, 10:15-11:45 08/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ190 3-5, 14:00 - 16:15 09/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ302 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 10/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY396 T7-CN, 15:30-17:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY399 2-4-6; 8:30-10:00 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY400 2-4-6; 19:45-21:15 13/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ303 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY401 3-5; 13:15-15:30 14/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ113 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ173 3 - 5; 19:15 - 21:30 14/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ198 3 - 5; 17:45 - 20:00 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Đàm Thoại Cấp Tốc TSSHY385 2-3-4-5-6 ; 10:15-11:45 15/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 (8 tuần) S3SHYZ156 2-4-6;14:00-16:15 15/06/2022

Ưu đãi  10% khi ĐK trọn khóa trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 ( Vỡ lòng) S1SHYZ174 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ; 14:00 - 15:30 16/06/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ084 3 - 5, 19:15 - 21:30 16/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY402 T7-CN, 13:00-15:15 18/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ304 T7 - CN, 13:00 - 15:15 18/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ083 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 20/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ188 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 20/06/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ305 3 - 5, 14:00-16:15 21/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ199 3 - 5; 8:15 - 10:30 21/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ200 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 23/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ147 3 - 5 - 7; 19:30-21:00 26/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ101 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 27/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ056 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 27/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thương Mại Nâng Cao 4 TSHSGX001 T7-CN, 13:00-15:15 28/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX228 T7-CN, 15:30-17:45 28/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ288 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 30/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ103 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 01/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ076 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 01/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ159 2 - 4 - 6; 17:50 - 19:20 01/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ036 3 - 5, 19:15 - 21:30 02/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ157 3 - 5; 19:15 - 21:30 02/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE384 3-5; 19:30-21:30 07/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ180 3-5, 19:15 - 21:30 07/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ285 T7 - CN, 09:45 - 12:00 07/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S8SHLZ016 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 07/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ102 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 08/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ078 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 09/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ289 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 09/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S8SHLZ017 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ158 T7 - CN; 09:30 - 11:45 12/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ148 2-4-6;17:45-19:15 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE383 3-5-7; 17:45-19:15 14/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ105 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 14/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S2SHEZ184 2-3-4-5-6, 14:00 - 15:30 15/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ190 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 2 (KUAICHE) TSHKE061 T7-CN, 13:00-15:15 18/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S4SHBZ036 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 20/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ177 T7 - CN, 15:15 - 17:30 26/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS238 3-5; 19:30-21:30 28/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ290 3 - 5, 19:15-21:30 28/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ182 3-5, 19:15 - 21:30 30/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 S9SHYZ080 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 23/05/2022

GIẢM 5% KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ171 T7 - CN ; 13:15 - 15:30 21/05/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ295 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 21/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ297 T7 - CN, 09:45 - 12:00 21/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ087 3 - 5, 19:15-21:30 19/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ082 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 19/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ195 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 18/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY390 3-5 ; 15:30-17:45 17/05/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ186 3 - 5, 9:00 - 11:15 17/05/2022

Giảm 300,000 HP khi ĐK trọn khóa trước ngày 06/06/2022

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHY170 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 17/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ145 2 - 4- 6; 19:30-21:00 16/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ300 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 16/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ100 3 - 5 - 7 , 19:30 - 21:00 14/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY393 2-4-6; 18:00-19:30 11/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY389 3-5 ; 9:30-11:45 10/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY395 3-5, 19:30-21:30 10/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL103 3-5, 19:30-21:30 10/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ292 3 - 5, 14:00 - 16:15 10/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ091 3 - 5, 19:15-21:30 10/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL108 2-4-6 ; 10:15-11:45 25/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY388 T7-CN ; 13:00-15:15 16/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ291 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ290 3 - 5, 19:15 - 21:30 05/04/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn