Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ118 3 - 5 -7 , 19:30-21:00 16/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ119 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ062 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 11/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ111 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 16/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ060 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 22/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ056 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15  22/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ112 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 29/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ109 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 26/07/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn