Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ188 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 23/08/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ189 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 07/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ181 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 11/08/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ141 3 - 5, 19:15 - 21:30 09/08/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm THoại 1 S5SHYZ186 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 08/08/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ182 3 - 5, 19:15 - 21:30 02/08/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ183 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 01/08/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ184 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 22/07/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn