Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ359 3 - 5, 19:15 - 21:30 05/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 S4SHYZ360 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 10/10/2023

GIẢM 10% TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ361 T7 - CN, 13:00 - 15:15 14/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ363 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 17/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ362 3 - 5, 09:45 - 12:00 17/10/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ203 T7 - CN, 09:45 - 12:00 23/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ342 T7 - CN, 13:00 - 15:15 24/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ345 T7 - CN, 09:45 - 12:00 01/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 2 S4SHEZ353 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 02/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ349 3 - 5, 19:15 - 21:30 03/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ350 3 - 5, 09:45 - 12:00 10/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ351 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ352 T7 - CN, 15:30 - 17:45 29/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ205 T7 - CN, 15:30 - 17:45 29/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ206 3 - 5, 19:15 - 21:30 31/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ358 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 20/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ357 7 - CN , 09:45 - 12:00 16/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ356 2 - 4 - 6, 08:00-09:30 15/09/2023

GIẢM 10% ĐK TRƯỚC KG

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ202 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 13/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ095 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 11/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ344 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 06/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ201 3 - 5, 19:15 - 21:30 05/09/2023
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn