Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ092 3 - 5, 09:30 - 11:45 18/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ093 7 - CN, 15:30 - 17:45 22/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 2 S9SHEZ087 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 15:30 17/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ086 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S9SHXZ037 3 - 5, 19:15 - 21:30 27/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ089 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 19/09/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ090 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ084 3 - 5, 19:15 - 21:30 08/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S9SHWZ011 3 - 5, 19:15 - 21:30 08/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ038 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S9SHYZ088 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/09/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn