Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ199 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 17/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ195 2 - 4, 14:00 - 16:15 19/10/2022

Giảm 10% HP khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ198 3 - 5, 14:00 - 16:15 25/10/2022

Giảm 10% HP khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXZ124 3 - 5, 9:00 - 11:15 06/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSZ126 3 - 5, 9:00 - 11:15 06/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ192 3 - 5, 19:15 - 21:30 06/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ191 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ185 T7 - CN, 13:00 - 15:15 15/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ192 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ196 T7 - CN, 9:00 - 11:15 01/10/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn