Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY415 2-4-6 15:30-17:00 10/10/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY416 3-5, 9:30-11:45 13/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY414 2-4-6, 19:45-21:15 17/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE402 T7-CN, 13:00-15:15 08/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS244 2-4-6, 19:45-21:15 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE405 2-4-6, 19:45-21:15 24/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX238 3-5, 19:30-21:30 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Luyện Thi HSK5 - HSKK Cao Cấp TSHSKWT008 3-5, 19:15-21:30 04/10/2022

Tặng giáo trình đăng kí trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY412 2-4-6, 10:15-11:45 03/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY413 T7-CN, 13:00-15:15 01/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE399 2-4-6, 8:30-10:00 28/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY409 3-5, 15:30-17:45 22/09/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE400 2-4-6, 19;45-21:15 21/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY411 3-5-7, 18:00 - 19:30 20/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE396 T7-CN, 15:30-17:45 17/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS239 3-5, 19:30 - 21:30 13/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS240 3-5, 19:30 - 21:30 13/09/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn