Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ190 3 - 5; 19:15 - 21:30 11/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ191 3 - 5; 09:30 - 11:45 18/10/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ193 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 19/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ192 3 - 5; 14:00 - 16:15 20/10/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ178 2 - 4 - 6; 14:00 - 15:30  14/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 4 S1SHXZ083 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 24/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ179 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 27/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ189 T7 - CN; 14:00 - 16:15 24/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn