Lịch khai giảng
Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ132 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ133 3 - 5, 19:15 - 21:30 06/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S9XTYZ134 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 07/06/2023

GIẢM 10% KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ128 3 - 5, 09:30 - 11:45 08/06/2023

GIẢM 10% KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (18 Tuần) S9XTYZ121 7 - CN, 08:00 - 09:30  (18 Tuần) 10/06/2023

GIẢM 10% KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ124 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 12/06/2023

GIẢM 10% KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ135 3 - 5, 15:00 - 17:15 15/06/2023

GIẢM 10% KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ136 7 - CN, 09:30 - 11:45 17/06/2023

GIẢM 10% KHI ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ137 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 20/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTEZ122 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:45 - 10:15 05/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ123 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 05/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 S9XTSZ078 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 15:30 05/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ033 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 09/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ077 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ072 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 16/06/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ120 7 - CN, 15:00 - 17:15 27/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S9XTQZ015 7 - CN, 15:15 - 17:30 27/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ070 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 26/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ031 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 19/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTKEZ016 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:45 - 10:15 08/05/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ036 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/05/2023
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn