Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ209 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 05/12/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ210 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/12/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ211 3 - 5, 15:00 - 17:15 13/12/2022

GIẢM 10% HP khi ĐK trước khai giảng

SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ212 3 - 5, 19:15 - 21:30 15/12/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ212 T7, CN: 9:00 - 11:15 17/12/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ131 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 02/12/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ196 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 03/12/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ201 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 07/12/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ198 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/12/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ126 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 26/12/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ214 3 - 5, 19:15 - 21:30 27/12/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ200 3 - 5, 19:15 - 21:30 27/12/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ208 2 - 4 - 6, 15:00 - 17:15 21/11/2022

GIẢM 10% HP khi ĐK trước khai giảng

SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ207 T7, CN 9:00 - 11:15  19/11/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ194 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 16/11/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ205 3 - 5 - 7, 8:30 - 10:45 10/11/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi
Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn