Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ264 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 03/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ265 T7, CN: 9:00 - 11:15 07/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ266 3 - 5 - 7, 8:30 - 10:45 10/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ267 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 16/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ268 3 - 5, 15:00 - 17:15 17/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ246 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/09/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ244 3 - 5, 19:15 - 21:30 28/09/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ165 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 02/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ159 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 02/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ249 3 - 5, 19:15 - 21:30 03/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ166 3 - 5, 15:00 - 17:15 03/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S5XTWZ067 3 - 5, 19:15 - 21:30 03/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ254 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 04/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ168 2 - 4 - 6, 15:00 - 17:15 06/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ248 T7, CN: 14:30 - 16:45 08/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ168 T7, CN: 14:30 - 16:45 08/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ169 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 09/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ250 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S5XTQZ018 2 - 3 - 6, 8:30 - 10:45 16/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S5XTLZ061 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 18/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ251 3 - 5, 15:00 - 17:15 24/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S5XTQZ019 3 - 5, 19:15 - 21:30  24/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ158 3 - 5, 19:15 - 21:30 24/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ163 T3, 19:40 - 21:15 T7, CN 12:00 - 14:40 24/10/2023
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ252 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 26/10/2023
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn