Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY028 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 03/10/2023
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ONLINE S8XOY025 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 04/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY073 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 04/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY029 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 06/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY071 7 - CN, 15:30 - 17:45 07/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S3XOY53 T7-CN;14:00-16:15 07/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY074 T7-CN, 9:30-11:45 07/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY075 2-4-6, 18:00-19:30 09/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY086 2 - 4 - 4, 18:00 - 19:30 09/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY067 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 09/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY060 2-4-6, 19:45-21:15 09/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY061 3-5, 9:30-11:45 10/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY074 2 - 4 - 6, 08:30 - 10:00 11/10/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S6XOY021 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 11/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY076 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 12/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY076 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 12/10/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S1XOY034 7 - CN; 13:15 - 15:30 14/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY075 7 - CN, 09:30 - 11:45 14/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY075 7 - CN, 09:30 - 11:45 14/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY029 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 16/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY084 3 - 5, 19:15 - 21:30 17/10/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S6SOY005 3 - 5; 19:15 - 21:30 17/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY066 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 18/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY085 T7 - CN, 09:45 - 12:00 21/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S4SOX025 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 22/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 7 TSNOQ003 T7-CN, 13:15-15:30 23/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE066 3-5-7, 18:00-19:30 26/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S4SOX027 T7 - CN, 15:30 - 17:45 30/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online (18 tuần) S4XOQ019 T7 - CN, 14:00 - 15:30 30/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 3 S2XGOS004 T7 - Chủ nhật, 13:00 - 15:15 30/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 6 Online S4EOL001 T7 - CN, 10:00 - 11:30 01/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE063 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 02/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX025 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 02/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS030 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 02/10/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S1SOE016 2 - 4 - 6; 08:45 - 10:15 02/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS026 2-4-6, 19:45-21:15 02/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE022 3 - 5 - 7, 08:30 - 10:00 03/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE025 3 - 5, 19:15 - 21:30 03/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS036 2-4-6, 18:00-19:30 06/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE059 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 06/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 3 TSXGOS2 T7-CN, 9:30-11:45 07/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS032 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 09/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE54 2-4-6, 19:45-21:15 09/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE076 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 09/10/2023
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S6XOL001 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 09/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Quảng Đông Online 2 S9GOE004 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 10/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX026 3 - 5, 19:15 - 21:30 10/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 6 TSSOL8 3-5, 19:30-21:30 10/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 8 TSXOB8 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 11/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE075 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 11/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE060 3 - 5, 19:15 - 21:30 12/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 TSXOQ010 3-5, 9:30-11:45 12/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE064 7 - CN, 09:30 - 11:45 14/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS031 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 16/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE065 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 16/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE68 2-4-6, 8:30-10:00 16/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE67 2-4-6, 18:00-19:30 16/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE078 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 16/10/2023
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 1 Online S1GOYZ009 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 18/10/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE55 T7-CN, 9:30-11:45 21/10/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S2XGOY003 2-4-6, 19:30-21:00 23/10/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS032 3 - 5, 19:15 - 21:30 24/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S4SOX028 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 25/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL026 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS049 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 30/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL013 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 30/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 Online S4SOQ009 3 - 5, 19:15 - 21:30 31/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX045 3 - 5, 19:15 - 21:30 31/10/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS048 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 20/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX032 2-4-6, 19:45-21:15 20/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY083 3 - 5, 19:15 - 21:30 19/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW015 3 - 5, 19:15 - 21:30 19/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY069 3 - 5, 09:30 - 11:45 19/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY072 3 - 5, 19:15 - 21:30 19/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 8 TSXOB006 3-5, 19:30-21:30 19/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX024 2-4-6, 10:15-11:45 18/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS029 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 18/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY073 2-4-6, 19:45-21:15 18/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX024 2-4-6, 10:15-11:45 18/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY082 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 18/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW012 7 - CN, 09:30 - 11:45 17/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 S9SOS007 7 - CN, 13:00 - 15:15 17/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW028 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 13/09/2023
SHZ QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 6 S2XGOL003 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 13/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY072 2-4-6, 10:15-11:45 13/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY058 2-4-6, 8:30-10:00 13/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng cao 5 Online (18 tuần) S3XGOW2 2-4-6; 21:30-22:30 13/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE052 2-4-6, 19:45-21:15 13/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S4XOQ018 3 - 5, 19:15 - 21:30 12/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng cao 5 Online S3XGOW1 3-5-7; 19:30-21:00 12/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS035 3-5, 19:30-21:30 12/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW014 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 11/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S4XOQ017 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 11/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE062 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 11/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY059 2-4-6, 18:00-19:30 11/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX024 7 - CN, 09:30 - 11:45 10/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng 2 Online S4XOE077 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 08/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S4SOX026 3 - 5, 19:15 - 21:30 07/09/2023
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY066 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 06/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 6 Online S4XGOL002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 06/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S3XOQ5 2-4-6; 19:30-21:00 06/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 Online S4XOE074 3 - 5, 19:15 - 21:30 05/09/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S4XGOY010 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 04/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 8 TSXOB005 2-4-6, 18:00-19:30 04/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS025 2-4-6, 19:45-21:15 04/09/2023
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX030 2-4-6, 19:45-21:15 04/09/2023
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn