Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY052 2-4-6, 18:00-19:30 19/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY051 T7-CN, 9:30-11:45 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY044 2-4-5, 10:15-11:45 24/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY043 3-5, 19:30-21:30 25/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS020 3-5, 9:30-11:45 06/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE038 2-4-6, 18:00-19:30 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS017 2-4-6, 18:00-19:30 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE046 2-4-6, 19:45-21:15 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX014 3-5, 19:30-21:30 11/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS021 3-5, 19:30-21:45 13/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 6 TSSOL003 2-4-6, 20:00-21:30 14/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX017 2-4-6, 19:45-21:15 17/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX016 3-5, 19:30-21:30 18/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 1 TSNOY008 3-5-7, 18:00-19:30 18/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 4 TSNOX005 T7-CN, 13:15-15:30 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX018 T7-CN, 9:30-11:45 29/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY042 T7-CN, 9:30-11:45 01/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY050 3-5, 19:30-21:30 27/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE037 3-5, 19:30 - 21:30 27/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thiếu Niên Online 6 TSNOL001 2-4-6, 18:00-19:30 26/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 TSXOQ002 T7-CN, 9:30-11:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE040 T7-CN, 9:30-11:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 TSXOW004 2-4-6, 18:00-19:30 19/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE045 2-4-6, 18:00-19:30 19/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY041 2-4-6, 20:00-21:30 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY049 3-5, 19:30-21:30 06/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX011 3-5, 19:30-21:30 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX011 2-4-6, 8:30-10:00 05/09/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn