Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 2 TSNOE007 T7-CN ; 13:00-15:15 28/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Thiếu Niên Hè ( Lớp Vỡ Lòng) S1SNY001 2 - 4 - 6; 15:00 - 17:15 01/06/2022

Giảm 5% đky trước khai giảng  ( 1 khóa - 24 buổi)

SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY022 T7-CN; 15:30-17:45 04/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 4 TSSNX013 T7-CN; 15:30-17:45 04/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY021 T7-CN; 9:30-11:45 11/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 ( Lớp Vỡ Lòng) S1SNY002 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 2 TSSNE019 T7-CN, 13:00-15:15 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 5 TSNOW001 2-4-6; 18:00-19:30 27/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 4 TSNOX003 T7-CN, 9:30-11:45 07/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 3 TSNOS004 T7-CN; 15:30-17:45 07/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 2 TSNOE006 T7-CN ; 13:15-15:30 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY020 T7-CN ; 15:30-17:45 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 2 TSNOE006 T7-CN ; 13:15-15:30 16/04/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn