Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY501 3-5-7, 8:00-9:30 13/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ319 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 03/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ319 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 03/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ106 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 03/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY495 2-4-6, 8:30-10:00 03/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ156 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 03/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S9XTKYZ015 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 03/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ294 3-5-7; 17:45-19:15 04/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ200 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ157 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY498 2-4-6, 18:00-19:30 05/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ099 2 - 4 - 6, 15:30 - 17:00 05/10/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ275 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ278 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 06/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ276 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 06/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ199 3 - 5, 15:00 - 17:15 06/10/2022

GIẢM 10% KHI ĐK TRƯỚC KHAI GIẢNG

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ274 T7 - CN, 13:00 - 15:15 08/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY499 T7-CN 9:30-11:45 08/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ T7, CN: 9:00 - 11:15 08/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S3XTYZ295 T7-CN;14:00-16:15 08/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ159 SÁNG CHỦ NHẬT , 08:30 - 11:30 09/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S2XTKYZ003 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 9:00 - 10:30 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ296 2-4-6; 17:45-19:15 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ299 3-5-7; 19:30-21:00 11/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ235 3 - 5; 17:45 - 20:00 11/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY500 3-5, 13:15-15:30 11/10/2022 Giảm 8% ĐK trước khai giảng
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Cấp tốc S3XTYZ297 2-3-4-5-6; 8:30-10:00 12/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ321 3 - 5, 09:45 - 12:00 13/10/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ277 3 - 5, 19:15 - 21:30 13/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ201 3 - 5 - 7, 8:30 - 10:45 13/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY451 3-5-7, 8:30-10:00 13/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ279 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 14/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ325 T7 - CN, 13:00 - 15:15 15/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ158 T7- CN, 14:30 - 16:45 15/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ280 2 - 4 - 6; 10:15 - 11:45 17/10/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ322 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ298 3-5;14:00-16:15 18/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ323 3 - 5, 19:15-21:30 18/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ269 3 - 5, 9:00 - 11:15 18/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ160 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 19/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ324 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 19/10/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ281 3 - 5; 14:00 - 16:15 20/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ234 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 20/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ282 T7 - CN; 15:30 - 17:45  22/10/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ124 3 - 5, 19:15 - 21:30 27/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ204 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 29/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ205 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 30/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ125 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 01/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ305 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 01/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ080 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 01/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ135 SÁNG CN , 08:30 - 11:30 02/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE477 2-4-6, 19:45-21:15 03/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ277 2-4-6 ;19:30-21:00 03/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ195 2-4-6;19:30-21:00 03/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ126 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 03/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ300 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 03/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ261 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 03/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ194 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 03/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWZ109 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 03/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ147 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 03/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ057 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 03/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ095 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 03/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS287 3-5-7, 17:45-19:15 04/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ087 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ272 3-5-7;17:45-19:15 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ275 3-5-7;19:30-21:00 04/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ263 3 - 5; 19:15 - 21:30  04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE481 2-4-6, 18:00-19:30 05/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ186 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 05/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 S4XTKSZ006 2 - 3 - 4 - 5- 6, 08:00 - 09:30 05/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ164 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 05/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB071 3-5, 9:30-11:45 06/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Câp tốc S3XTEZ285 2-3-4-5-6; 10:15-11:45 06/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ088  3 - 5 - 7,  08:00 - 10:15 06/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ268 3 - 5; 19:15 - 21:30 06/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S9XTQZ012 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ301 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 07/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQZ038 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 08/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S6XTBZ019 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 08/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ273 T7-CN;14:00-16:15 08/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ263 T7 - CN, 9:00 - 11:15 09/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX280 2-4-6, 19:45-21:15 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ196 2-4-6;17:45-19:15 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 cấp tốc S3XTWZ80 2-3-4-5-6; 8:30-10:00 10/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ165 2 - 4 -6; 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ205 2-4-6;19:30-21:00 10/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ265 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 10/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ267 3 - 5, 19:15 - 21:30 11/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S9XTBZ010 3 - 5, 19:15 - 21:30 11/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ076 3-5-7, 17:45-19:15 11/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ195 3 - 5, 19:15 - 21:30 11/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ014 2 - 3 - 4 - 5- 6, 08:00 - 09:30 11/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ223 3 - 5; 17:45 - 20:00 11/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ089 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 11/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS289 2-4-6, 18:00-19:30 12/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ028 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 12/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ058 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 12/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ264 2 - 4 - 6; 10:15 - 11:45 12/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE479 3-5-7, 8:00-9:30 13/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ096 3 - 5, 19:15 - 21:30 13/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ302 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 14/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ031 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 14/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ129 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 14/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ144 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 14/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE478 T7-CN, 15:30-17:45 15/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ278 T7-CN;9:00-11:15 15/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ032 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 15/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ097 7 - CN, 09:30 - 11:45 16/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ304 T7 - CN, 13:00 - 15:15 16/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ146 T7 CN, 14:30 - 16:45 16/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ267 T7 - CN; 09:30 - 11:45 16/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS291 2-4-6, 19:45-21:15 17/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE483 2-4-6, 19:45-21:15 17/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ190 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 17/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ092 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 17/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ206 2-4-6;17:45-19:15 17/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE480 3-5, 19:30-21:30 18/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ098 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 18/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ128 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 18/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ148 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ281 2-4-6;17:45-19:15 19/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ283 2-4-6;19:30-21:00 19/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS292 T7-CN, 9:30-11:45 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 (Online) TSXTB072 T7-CN, 13:15-15:30 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS293 T7-CN, 13:00-15:15 22/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ225 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 22/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ207 T7-CN;14:00-16:15 22/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ206 T7 - CN, 09:45 - 12:00 23/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ226 Thứ 7 (17:45 - 20:00); Chủ Nhật (9:30 - 11:45) 23/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE484 3-5-7, 17:45-19:15 25/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7(Online) TSXTQ077 3-5, 19:30-21:30 25/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ051 3 - 5, 19:15 - 21:30 25/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ127 3 - 5, 19:15 - 21:30 25/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ130 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 25/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ195 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 26/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ266 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 26/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ208 2-4-6;19:30-21:00 26/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ265 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 26/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ196 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 26/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBZ84 3 - 5 -7; 17:45 - 19:15 27/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ107 3 - 5, 19:15-21:30 27/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS294 2-4-6, 18:00-19:30 28/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ149 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 29/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ090 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 29/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ268 T7 - CN, 13:00 - 15:15 30/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ194 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 31/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ207 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 31/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQZ037 3 - 5, 19:15 - 21:30 08/11/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ298 T7 - CN, 15:30 - 17:45 25/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE475 T7-CN, 15:30-17:45 24/09/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ127 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 24/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ105 7 - CN, 15:30 - 17:45 24/09/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ094 7 - CN, 15:30 - 17:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY497 T7-CN, 15:30-17:45 24/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ274 3 - 5; 09:30 - 11:45 22/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ203 3 - 5, 9:45-12:00 22/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 (vỡ lòng) S1XTKYZ6 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 08:45 - 10:15 20/09/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ271 3 - 5 - 7, 17:50 - 19:20 20/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S9XTQZ011 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 20/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ318 3 - 5, 14:00 - 16:15 20/09/2022 Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ198 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 20/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS288 3-5, 19:30 - 21:30 20/09/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ203 2-4-6;19:30-21:00 19/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ084 2- 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTKEZ013 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 19/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ317 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 19/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ299 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 19/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY496 2-4-6, 19:45-21:15 19/09/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp 7 S3XTQZ37 2-4-6; 17:45-19:15 19/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ316 T7-CN, 15h30-17h45 17/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ202 T7 - CN, 15:30 - 17:45 17/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL150 T7-CN, 9:30-11:45 17/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 4 S4XTKXZ005 2 - 3 - 4 - 5- 6, 10:00 - 11:30 16/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY492 3-5, 13:15-15:30 15/09/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ139 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 14/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S4XTKYZ015 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 14/09/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ201 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 14/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S9XTKYZ014 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 14/09/2022

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG 

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE476 2-4-6, 18:00-19:30 14/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ104 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ056 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S9XTLZ026 3 - 5, 19:15 - 21:30 13/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ315 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ013 2 - 3 - 4 - 5- 6, 10:00 - 11:30 13/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ262 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 13/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS286 3-5, 19:30 - 21:30 13/09/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ276 2-4-6; 19:30-21:00 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY052 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ297 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 12/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ163 2 - 4 - 6; 13:15 - 14:45 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE050 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS285 2-4-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW153 T7-CN, 15:30-17:45 10/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ055 7 - CN, 15:30 - 17:45 10/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ153 T7- CN , 14:30 - 16:45 10/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ196 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 10/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY494 T7-CN, 9:30-11:45 10/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ086 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 09/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ093 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 09/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ197 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 08/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ314 3 - 5, 19:15-21:30 08/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ296 3 - 5, 9:45-12:00 08/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL149 3-5, 19:30 - 21:30 08/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ123 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 07/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ054 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 07/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE473 2-4-6, 18:00-19:30 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ295 3 - 5, 19:15-21:30 06/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE468 3-5, 9:30-11:45 06/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ311 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 05/09/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ313 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 05/09/2022

Giảm 10% HP đăng ký trọn khóa trước khai giảng

SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ193 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS284 2-4-6, 15:30-17:00 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ075 2-4-6, 18:00-19:30 05/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ199 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 01/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ076 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 29/08/2022
SHZ7 Long An
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ027 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 02/08/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn