Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY510 T7-CN, 15:30-17:45 10/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY423 T7-CN, 13:00-15:15 17/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE042 T7-CN, 9:30-11:45 03/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE494 T7-CN, 9:30-11:45 03/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL153 T7-CN, 15:30-17:45 03/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 3 TSSNE021 T7-CN, 9:30-11:45 10/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 TSXGL013 T7-CN, 10:00-12:15 10/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 6 TSSNL009 T7-CN, 15:30-17:45 10/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS248 T7-CN, 15:30-17:45 10/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY025 T7-CN, 13:00-15:15 10/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS025 T7-CN, 9:30-11:45 17/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 2 TSSNE021 T7-CN, 15:30-17:45 17/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE497 T7-CN, 15:30-17:45 17/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS300 T7-CN, 15:30-17:45 17/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 8 TSXOB002 T7-CN, 9:30-11:45 24/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi 7 TSETQ007 T7-CN, 13:15-15:30 24/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE413 T7-CN, 13:00-15:15 24/12/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 4 TSNOX006 T7-CN, 13:15-15:30 26/11/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS296 T7-CN, 13:00-15:15 26/11/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại Cao Cấp 6(Online) TSHSGL001 T7-CN, 13:00-15:15 26/11/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL111 T7-CN, 15:30-17:45 26/11/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 TSXGW014 T7-CN, 15:30-17:45 26/11/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY051 T7-CN, 9:30-11:45 26/11/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 6 TSXOL002 T7-CN, 9:30-11:45 12/11/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY506 T7-CN, 13:00-15:15 12/11/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY417 T7-CN, 15:30-17:45 12/11/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 5 TSNOW003 T7-CN, 15:30-17:45 05/11/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi
Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn