Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY047 T7 - CN, 15:30 - 17:45 17/12/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ325 T7 - CN, 13:00 - 15:15 17/12/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ334 T7 - CN, 15:30 - 17:45 17/12/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 S4SNYZ001 7 - CN, 09:45 - 12:00 03/12/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL006 T7 - CN, 15:30 - 17:45 04/12/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ316 T7 - CN, 15:30 - 17:45 10/12/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ202 T7 - CN, 15:30 - 17:45 10/12/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHS191 T7 - CN, 13:00 - 15:15 11/12/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW017 T7 - CN, 14:00 - 15:30 17/12/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ319 T7 - CN, 09:45 - 12:00 18/12/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW018 T7 - CN, 09:45 - 12:00 18/12/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL009 T7 - CN, 13:00 - 15:15 27/11/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ328 T7 - CN, 09:45 - 12:00 26/11/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ196 T7 - CN, 09:45 - 12:00 19/11/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S4SOX017 T7 - CN, 13:00 - 15:15 19/11/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW013 T7 - CN, 14:00 - 16:15 06/11/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ310 T7 - CN, 09:45 - 12:00 06/11/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi
Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn