Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ162 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 05/12/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ166 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 09/12/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ164 T7 - CN, 14:30 - 16:45 10/12/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ167 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 15/12/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ153 T7 - CN, 14:30 - 16:45 03/12/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ156 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 07/12/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ155 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 08/12/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ094 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 09/12/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ084 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 12/12/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ032 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 13/12/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ145 SÁNG CN , 08:30 - 11:30  18/12/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ087 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 27/12/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ157 3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 27/12/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ154 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 30/11/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ035 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 29/11/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ093 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 28/11/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ034 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 25/11/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ152  3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 17/11/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ092 2- 4 - 6, 17:45 - 19:15 16/11/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTXZ082 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 15/11/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ033 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 15/11/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ163 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 15/11/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ081 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 12/11/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ159 SÁNG CHỦ NHẬT , 08:30 - 11:30 23/10/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi
Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn