Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ145 Sáng Chủ Nhật, 08:30 - 11:30 14/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ151 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 15/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ152 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 23/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ154 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ150 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 06/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ153 T7- CN , 14:30 - 16:45 10/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ134 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ075 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 11/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ029 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 12/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ077 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 16/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ081 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 16/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ082 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 18/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ136 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ076 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 29/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ137 3 - 5 - 7 ,19:30 - 21:00 30/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ138 3 - 5 -7 , 08:00 - 10:15 06/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ080 3 - 5 - 7 , 08:00 - 10:15 02/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ132 3 - 5 -7 , 17:45 - 19:15 02/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ146 T7 CN, 14:30 - 16:45 23/07/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S8XTBZ010 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 22/07/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn