Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY499 T7-CN 9:30-11:45 08/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY500 3-5, 13:15-15:30 11/10/2022 Giảm 8% ĐK trước khai giảng
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY451 3-5-7, 8:30-10:00 13/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY501 3-5-7, 8:00-9:30 13/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY502 2-4-6, 19:45-21:15 17/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY503 3-5-7, 18:00-19:30 18/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB071 3-5, 9:30-11:45 06/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX280 2-4-6, 19:45-21:15 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ076 3-5-7, 17:45-19:15 11/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS289 2-4-6, 18:00-19:30 12/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE479 3-5-7, 8:00-9:30 13/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE478 T7-CN, 15:30-17:45 15/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE483 2-4-6, 19:45-21:15 17/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE480 3-5, 19:30-21:30 18/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS292 T7-CN, 9:30-11:45 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 (Online) TSXTB072 T7-CN, 13:15-15:30 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS293 T7-CN, 13:00-15:15 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE484 3-5-7, 17:45-19:15 25/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7(Online) TSXTQ077 3-5, 19:30-21:30 25/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS294 2-4-6, 18:00-19:30 28/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS287 3-5-7, 17:45-19:15 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE477 2-4-6, 19:45-21:15 03/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY495 2-4-6, 8:30-10:00 03/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE475 T7-CN, 15:30-17:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY497 T7-CN, 15:30-17:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS288 3-5, 19:30 - 21:30 20/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY496 2-4-6, 19:45-21:15 19/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL150 T7-CN, 9:30-11:45 17/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY492 3-5, 13:15-15:30 15/09/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE476 2-4-6, 18:00-19:30 14/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS286 3-5, 19:30 - 21:30 13/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY052 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE050 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS285 2-4-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW153 T7-CN, 15:30-17:45 10/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY494 T7-CN, 9:30-11:45 10/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL149 3-5, 19:30 - 21:30 08/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE473 2-4-6, 18:00-19:30 07/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE468 3-5, 9:30-11:45 06/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS284 2-4-6, 15:30-17:00 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ075 2-4-6, 18:00-19:30 05/09/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn