Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Cấp tốc S3XTYZ353 2-3-4-5-6; 10:15-11:45 02/10/2023

Ưu đãi 5%HP khi ĐK trước ngày KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ356 3-5; 9:00-11:15 03/10/2023

Ưu đãi 5%HP khi ĐK trước ngày KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ355 T7-CN; 09:00-11:15 07/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ358 2-4-6; 17:45-19:15 09/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ357 2-4-6; 10:15-11:45 16/10/2023

Ưu đãi 5%HP khi ĐK trước ngày KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Cấp tốc S3XTEZ341 2-3-4-5-6; 08:30-10:00 25/09/2023

Ưu đãi 5%HP khi ĐK trước ngày KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ252 2-4-6; 17:45-19:15 25/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S3XTBZ38 2-4-6;19:30-21:00 02/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ92 2-4-6; 19:30-21:00 02/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ94 3-5-7; 19:30-21:00 03/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ102 3-5-7; 17:45-19:15 03/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ338 3-5-7; 17:45-19:15 03/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ103 2-4-6;17:45-19:15 09/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ254 2-4-6; 19:30-21:00 09/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S3XTBZ39 2-4-6; 17:45-19:15 09/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ340 3-5-7; 19:30-21:00 10/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ96 2-4-6; 17:45-19:15 16/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 6 S3XTLZ95 T7-CN; 14:00-16:15 21/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Cấp tốc S3XTSZ255 2-3-4-5-6; 10:15-11:45 23/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ241 2-4-6; 17:45-19:15 25/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ104 T7-CN; 14:00-16:15 28/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ344 2-4-6; 17:45-19:15 30/10/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ101 2-4-6; 19:30-21:00 18/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ100 T7-CN; 09:00-11:15 17/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ251 T7-CN; 14:00-16:15 17/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ352 T7-CN; 14:00-16:15 16/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ249 2-4-6; 19:30-21:00 13/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ250 3-5-7; 19:30-21:00 12/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp tốc 1 (8 tuần) S3XTYZ349 2-4-6; 14:00-16:15 11/09/2023

Ưu đãi 5%HP khi ĐK trước ngày KG

SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ238 2-4-6; 17:45-19:15 11/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ247 2-4-6; 08:30-10:00 06/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 (8 tuần) S3XTSZ248 2-4-6; 14:00-16:15 04/09/2023
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ335 2-4-6;19:30-21:00 04/09/2023
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn