Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S3XTYZ295 T7-CN;14:00-16:15 08/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ296 2-4-6; 17:45-19:15 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ299 3-5-7; 19:30-21:00 11/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Cấp tốc S3XTYZ297 2-3-4-5-6; 8:30-10:00 12/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ298 3-5;14:00-16:15 18/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ273 T7-CN;14:00-16:15 08/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ196 2-4-6;17:45-19:15 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 cấp tốc S3XTWZ80 2-3-4-5-6; 8:30-10:00 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ205 2-4-6;19:30-21:00 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ206 2-4-6;17:45-19:15 17/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ281 2-4-6;17:45-19:15 19/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ283 2-4-6;19:30-21:00 19/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ207 T7-CN;14:00-16:15 22/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ208 2-4-6;19:30-21:00 26/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ294 3-5-7; 17:45-19:15 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ272 3-5-7;17:45-19:15 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ275 3-5-7;19:30-21:00 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ277 2-4-6 ;19:30-21:00 03/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ195 2-4-6;19:30-21:00 03/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ203 2-4-6;19:30-21:00 19/09/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp 7 S3XTQZ37 2-4-6; 17:45-19:15 19/09/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn