Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ340 3 - 5; 19:15 - 21:30 07/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S1XTYZ344 2-3-4-5-6; 10:15 - 11:45 07/12/2023

Giảm 5% khi đăng ký trước Kgiang

SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ341 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 13/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ342 3 - 5; 09:30 - 11:45 14/12/2023

Giảm 5% khi đăng ký trước Kgiang

SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ343 T7 - CN, 13:15 - 15:30 16/12/2023

Giảm 5% khi đky trước KGiang

SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ199 3 - 5; 14:00 - 16:15 05/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ326 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 05/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ198 3 - 5; 19:15 - 21:30 05/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ328 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:30 08/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ201 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 11/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ327 3 - 5; 09:30 - 11:45 12/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ330 2 - 4 -6; 19:30 - 21:00 18/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXZ192 3 - 5; 19:15 - 21:30 19/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ202 3 - 5; 19:15 - 21:30 26/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ203 3 - 5; 09:30 - 11:45 28/12/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWZ112 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 22/11/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ321 T7 - CN; 09:30 - 11:45 18/11/2023
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ338 T7 - CN; 15:30 - 17:45 18/11/2023

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ337 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 16/11/2023
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn