Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ333 2-4-6, 19:45-21:15 06/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ334 T7-CN, 9:30-11:45 09/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY578 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 11/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY574 3-5, 9:30-11:45 12/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY575 3-5, 13:15-15:30 12/12/2023

Giảm 8% khi đăng kí trước khai giảng

SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY576 Thứ 3-5, 18:00-19:20 và Thứ 7, 18:00-19:30 14/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTY577 2-3-4-5-6, 8:30-10:00 18/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ320 2-4-6, 18:00-19:30 06/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQZ042 T7-CN, 9:00-11:15 09/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ324 T7-CN, 9:30-11:45 09/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ229 3-5 , 19:30-21:30 12/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ321 Thứ 3-5, 18:00-19:20 và Thứ 7, 18:00-19:30 12/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXZ222 2-4-6, 17:50-19:20 13/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLZ112 2-4-6, 19:45-21:15 18/12/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ230 2-4, 19:30-21:30 10/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ227 2-4-6, 17:50-19:20 27/11/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ332 2-4-6, 19:45-21:15 20/11/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (13 tuần) TSXTY573 Thứ 3 - 5, 18:00 - 19:20 và Thứ 7, 18:00 - 19:30 16/11/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY572 2-4, 14:00-16:15 13/11/2023 Giảm 8% khi đăng kí trước Khai Giảng
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ329 3-5, 9:30-11:45 09/11/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY571 3-5-7, 8:00-9:30 07/11/2023

Giảm 8% khi đăng kí trước Khai Giảng

SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQZ041 3-5, 19:30-21:30 07/11/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ314 2-4-6, 17:50-19:20 06/11/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ226 2-4, 19:15-21:30 06/11/2023
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXZ221 3-5, 19:15-21:30 02/11/2023
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn