Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ235 3 - 5; 17:45 - 20:00 11/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ234 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 20/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ238 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 24/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S6XTBZ019 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 08/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ223 3 - 5; 17:45 - 20:00 11/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ129 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 14/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ225 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 22/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ226 Thứ 7 (17:45 - 20:00); Chủ Nhật (9:30 - 11:45) 23/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ130 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 25/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ127 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 24/09/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn