Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ267 T7 - CN; 09:30 - 11:45 02/07/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 (vỡ lòng) S1XTKYZ5 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 08:30 - 10:00 07/07/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ263 3 - 5; 19:15 - 21:30 07/07/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ264 2 - 4 - 6; 10:15 - 11:45 08/07/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ265 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 13/07/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBZ080 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 01/07/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 S1XTKSZ1 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 08:45 - 10:15 06/07/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ252 2 - 4 - 6; 10:15 - 11:45 08/07/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ253 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 09/07/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S1XTKEZ3 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 08:45 - 10:15 11/07/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBZ81 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 11/07/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ251 2 - 4 - 6; 19:30- 21:00 13/07/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQZ84 3 - 5 - 7;17:45 - 19:15 02/08/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTE257 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 08/08/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ159 3 - 5; 19:15 - 21:30 09/08/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ255 3 - 5; 19:15 - 21:30 11/08/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S1XTKEZ4 2 - 3 -4 - 5 - 6; 10:15 - 11:45 12/08/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBZ83 2 - 4 - 6; 17:50 - 19:20  22/08/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ160 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 22/08/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ161 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 29/08/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXZ158 3 - 5; 19:15 - 21:30 09/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 XTEZ254 T7 - CN; 09:30 - 11:45 18/06/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn