Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 ( Vỡ lòng) S1SHYZ177 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 10:15 - 11:45 07/07/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 2 S1SHYZ169 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 10: 15 - 11:45 08/07/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ176 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 08/07/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ180 3 - 5, 09:30 - 11:45 14/07/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ178 2 - 4 - 6; 14:00 - 15:30 20/07/2022

Giảm 5% khi đăng ký trước KG

SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHEZ163 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 01/07/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ165 3 - 5; 19:15 - 21:30 05/07/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ166 3 - 5; 09:30 - 11:45 12/07/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ174 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 14:00 - 15:30 08/08/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ170 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 11/08/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ171 T7 - CN, 13:15 - 15:30 20/08/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSZ82 2 - 4 - 6; 17:50 - 19:20 22/08/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ172 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 29/08/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S1SHYZ173 3 - 5; 19:15 - 21:30 21/06/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn