• đăng ký
  • Youtube
  • Facebook
  • Zalo
  • hotline

So sánh số lượng từ “一下 / Yīxià/” với “一点 / Yīdiǎn/”, “一些 /Yīxiē/” trong tiếng Hoa

 

Cùng Tiếng Hoa Thật Thú Vị tìm hiểu điểm ngữ pháp sau để sử dụng cho đúng nhé!

 

Trong tiếng Hoa, cả “一下”, “一点”, “一些” đều là số lượng từ đứng sau động từ, đều cùng có nghĩa là “một chút”, nhưng đều diễn đạt những ý khác nhau

tieng-hoa-that-thu-vi-so-sanh-luong-tu

Cần nắm rõ số lượng từ “一下 / Yīxià/” với “一点 / Yīdiǎn/”, “一些 /Yīxiē/”  để dùng đúng

 

Sự khác nhau giữa “一下一点 / 一些

 

Động tác và Số lượng
“一下” là nói về động tác, “一点”và “一些” là nói về số lượng. Cho dù là cùng một động từ, nhưng ý diễn đạt hoàn toàn khác nhau.

 

Ví dụ

Ý nghĩa

一下

喝一下。/Hè yīxià/

Uống thử một chút.

你说一下。/Nǐ shuō yīxià/

Bạn nói (ý kiến của mình) đi.

一点 / 一些

喝一点。/Hè yīdiǎn/

Uống một chút.

他说了一些。/Tā shuōle yīxiē/

Anh ấy chỉ nói một chút.

 


Ví dụ:   请等一下。
            /Qǐng děng yīxià/
            Xin đợi một chút.

            请稍等一下,我马上就来。
            /Qǐng shāo děng yīxià, wǒ mǎshàng jiù lái/
            Xin đợi một chút, tôi đến ngay.

 

Cách dùng danh lượng từ:
Trong tiếng Hoa “一点”và “一些” là nói về số lượng nên có thể bổ nghĩa cho danh từ.

Ví dụ

Ý nghĩa

一点诚意都没有!/Yīdiǎn chéngyì dōu méiyǒu/

Không có chút thành ý gì cả!

一些人没有反对。/Yīxiē rén méiyǒu fǎnduì/

Một số người không phản đối.

 

 

Cách dùng bổ ngữ:
Khi “一点”và “一些” làm bổ ngữ thì có thể đứng sau tính từ, động từ hay câu động từ.

Ví dụ

Ý nghĩa

他胖了一点。/Tā pàngle yīdiǎn/

Anh ấy mập lên một chút.

咳嗽好了一些。/Késòu hǎole yīxiē/

Đỡ ho hơn rồi!

 

 

Cách dùng phó từ:
Khi “一下” làm phó từ thì diễn đạt ý gấp gáp hoặc thời gian ngắn. Hay đi thành cụm từ “一下子”.

Ví dụ

Ý nghĩa

这两天一下子就热起来了。

/Zhè liǎng tiān yīxià zi jiù rè qǐláile/

Hai ngày nay đột nhiên trời nóng lên.

我的病一下子就好了。

/Wǒ de bìng yīxià zi jiù hǎole/

Bệnh của tôi vù một cái là hết rồi.

 

Vậy là đã rõ cách dùng rồi nhé, học ngữ pháp tiếng Hoa cũng không khó phải không nè!

 

Tham khảo thêm bài: SỰ QUAN TRỌNG CỦA DẤU CÂU TRONG TIẾNG HOA nhé!

Xem lịch khai giảng học tiếng Hoa: LỊCH KHAI GIẢNG HỌC TIẾNG HOA

 

 

hoc-tieng-hoa-tai-shz

Tag: tiếng hoa, tiếng trung, tiếng trung, tiếng Hoa thật thú vị, tiếng Hoa thật thú vị, học tiếng hoa, học tiếng hoa, học tiếng trung, học tiếng trung, tiếng hoa thu vi, tiếng hoa thu vi, tiếng Hoa thật thú vị

Hotline: 028 7106 6262