Nguồn Gốc Của Tháng Giêng và Tháng Chạp

Bạn có biết tại sao tháng Một còn gọi là Tháng Giêng (正月) và tháng 12 là Tháng Chạp (腊月)? Cùng SHZ tìm hiểu những điều...
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn