• đăng ký
  • Youtube
  • Facebook
  • Zalo
  • hotline

Phiên Dịch

 

Đối tượng học:

- Học viên phải có trình độ tiếng Hoa tương đương B trở lên, muốn học về kỹ năng phiên dịch.          

- Dành cho Học viên hoàn thành xong Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao hoặc Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao.

 

Nội dung học:

- Hướng dẫn kỹ năng Phiên dịch Việt - Hoa, Hoa - Việt (dịch văn bản là chính).

- Những kiến thức cần chú ý khi Phiên dịch

 

Kết quả đạt được:

- Dịch được các văn bản, hợp đồng,..

- Nắm vững các kiến thức và kỹ năng Phiên dịch

 

 

Hotline: 028 7106 6262