• đăng ký
  • Youtube
  • Facebook
  • Zalo
  • hotline

Luyện Viết Chữ Hán

 

Đối tượng học:

- Dành cho Học viên giao tiếp được nhưng không biết hoặc kém về chữ Hán.

- Những Học viên học lớp Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc/ Tiếng Hoa Đàm Thoại muốn củng cố thêm chữ Hán

 

Nội dung học:

- Hướng dẫn Học viên viết đúng, chuẩn, đẹp theo quy tắc viết chữ Hán

- Nhớ 80 bộ chữ Hán thường dùng và cách nhớ mặt chữ.

- Tập viết các chữ Hán thuộc cấp độ của HSK1.

 

Kết quả đạt được:

- Nhớ các quy tắc viết chữ và viết thành thạo 80 bộ chữ Hán thường dùng.

- Viết thành thạo các chữ Hán thuộc cấp độ của HSK 1.

Hotline: 028 7106 6262