• đăng ký
  • Youtube
  • Facebook
  • Zalo
  • hotline

Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài

 

Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài - 华人学越南语

 

Đối tượng:

- Dành cho các học viên là người Trung Quốc/ Đài Loan muốn học tiếng Việt Nam.

 

Hình thức học:

- Học viên chọn các hình thức như: Gia sư/ Online/ Theo khóa khai giảng của SHZ

- Thời gian: Tùy vào hình thức học

- Địa điểm: Tùy vào hình thức học

- Chương trình học: Theo chương trình học của SHZ

 

Thời lượng khóa học:

 

STT

Tên khóa học

Thời lượng

1

Tiếng Việt Cho Người Nước ngoài 1

12 tuần/ khóa

2

Tiếng Việt Cho Người Nước ngoài 2

12 tuần/ khóa

3

Tiếng Việt Cho Người Nước ngoài 3

12 tuần/ khóa

4

Tiếng Việt Cho Người Nước ngoài 4

12 tuần/ khóa

 

Hotline: 028 7106 6262