• đăng ký
  • Youtube
  • Facebook
  • Zalo
  • hotline

TIẾNG HOA THẬT THÚ VỊ: SỰ QUAN TRỌNG CỦA DẤU CÂU TRONG TIẾNG HOA

Bất kể là ngôn ngữ nào, dấu câu cũng đều đóng vai trò quan trọng trong việc diễn giải ý của người nói/viết, bởi vì cách ngắt câu khác nhau sẽ dẫn đến ý nghiã khác nhau. Còn trong tiếng Hoa người Trung Quốc sử dụng dấu câu như thế nào nhỉ?

下雨天留客天留我不留 là câu không có dấu câu nổi tiếng của tiếng Hoa. Câu này có nhiều cách ngắt khác nhau với 2 dòng nghiã hoàn toàn trái ngược nhau. 

 

Sự quan trọng của dấu câu trong tiếng Hoa

Bạn đoán xem câu tiếng Hoa này nghĩa là gì?

Vị trí dấu câu trong tiếng Hoa và ý nghĩa của câu

1.    下雨天留客,天留我不留。

Ngày mưa giữ khách, trời giữ ta không giữ.

 

2. 下雨天留客,天留我?不留。

Ngày mưa giữ khách, trời giữ ta? Không giữ.

 

3. 下雨天留客,天留我不?留。

Ngày mưa giữ khách, trời giữ ta không? Giữ.

 

4. 下雨,天留客;天留我不留!

Mưa, trời giữ khách; trời giữ ta không giữ!

 

5. 下雨天,留客天,留我?不留。

Ngày mưa, trời giữ khách, giữ ta? Không giữ.

 

6. 下雨天,留客天,留我不?留。

Ngày mưa, trời giữ khách, giữ ta không? Giữ.

 

7. 下雨天,留客天,留我不留?

Ngày mưa, trời giữ khách, giữ ta hay không?

 

Kết luận tầm quan trọng của dấu câu trong tiếng Hoa

7 cách ngắt câu trên cho thấy tầm quan trọng của dấu câu trong ngôn ngữ của người Trung Quốc rồi đấy. Nếu dùng dấu câu không đúng chỗ sẽ dẫn đến sự mơ hồ và hiểu nhầm ý. Điều này thật nguy hiểm phải không các bạn? Cho nên, nhớ chấm phẩy đúng chỗ nha!

Tham khảo thêm bài: CHỮ HÁN nhé!

Xem lịch khai giảng học tiếng Hoa tại link này nhé: LỊCH KHAI GIẢNG HỌC TIẾNG HOA

 

 

 

hoc-tieng-hoa-tai-shz

Tag: tiếng hoa, tiếng trung, tiếng trung, tiếng Hoa thật thú vị, tiếng Hoa thật thú vị, học tiếng hoa, học tiếng hoa, học tiếng trung, học tiếng trung, tiếng hoa thu vi, tiếng hoa thu vi, tiếng Hoa thật thú vị

Hotline: 028 7106 6262