• đăng ký
  • Youtube
  • Facebook
  • Zalo
  • hotline

TIẾNG HOA THẬT THÚ VỊ: KHẨU QUYẾT BỎ DẤU TRONG PHIÊN ÂM TIẾNG HOA

 

Chữ Hán không phải là chữ ghi âm dựa trên một bản chữ cái, mà là chữ biểu ý, hay còn gọi là chữ tượng hình, do đó cần phải có một hệ thống phiên âm kèm theo dành cho người học. Vì vậy, quy tắc phiên âm cho chữ Hán bằng hệ chữ cái Latin, gọi là pinyin đã ra đời.

 

Cái khác biệt duy nhất của pinyin với hệ chữ cái Latin là bộ dấu của nó. Và chỉ duy nhất pinyin sử dụng bộ dấu này,  nên chúng ta không thể kế thừa cách sử dụng bộ dấu này từ bất cứ ngôn ngữ nào khác, mà bắt buộc phải nhớ quy tắc bỏ dấu của nó.

 

Sau đây là Khẩu Quyết Bỏ Dấu Trong Pinyin:

 

(1) có a không bỏ qua;

 

(2) không a tìm o, e;

 

(3) i, u nhấn âm sau;

 

(4) âm đơn thì khỏi lo;

 

(5) ü gặp j, q, x, y thì mất mũ.

Khau_quyet_bo_dau_trong_phien_am_tieng_Hoa

Bạn thử đoán xem đây là quy tắc số mấy ?

 

Học thuộc Khẩu Quyết này giúp bạn nhẹ nhàng hơn trong quá trình học tiếng hoa. 

Chúc bạn mau nắm được các quy tắc của pinyin.

 

Tham khảo thêm các bài khác tại đây nhé:  BLOG HỌC TIẾNG HOA.

Xem lịch khai giảng hoc tiếng Hoa tại link này nhé: LỊCH KHAI GIẢNG HỌC TIẾNG HOA

 

 

 

 

hoc-tieng-hoa-tai-shz

Tag: hoc phien am tieng Hoa, học tiếng hoa, học tiếng hoa, học tiếng trung, học tiếng trung, tiếng trung, tieng Hoa

Hotline: 028 7106 6262